NVO vesti

Trag fondacija – Poziv za podnošenje predloga projekta

Trag fondacija u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv za podnošenje predloga projekta koji se odnose na kreiranje i realizaciju kreativnih kulturnih, umetničkih i/ili medijskih sadržaja koji su usmereni na iniciranje i otvaranje javne debate o ulozi i ucešću građana u demokratskim procesima. Kulturni, umetnički i medijski sadržaji treba da, na inovativan i angažovan nacin, stvore mogućnosti i podstaknu javni dijalog o potrebnim političkim promenama u oblastima za koje su sami građani tokom izbora pokazali najviše interesovanja. Predloženi sadržaji treba da promovišu aktivno uključivanje građana/ki u demokratske procese i afirmišu ulogu građana/ki kao ključnih aktera u razvoju demokratije.

Projekat „Real say on policy“ sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa udruzenjem CRTA, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Fondacijom Slavko Ćuruvija, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Konkurs je namenjen organizacijama civilnog društva od kojih se očekuje da kroz realizaciju kulturnih, umetnickih i medijskih sadrzaja skrenu paznju javnosti i podstaknu javni dijalog o neophodnim politickim promenama u okviru oblasti za koje su gradjani tokom izbora pokazali najvise interesovanja. Predlozeni sadrzaji mogu biti razliciti, ali prednost ce imati inicijative koje koriste inovativne i angazovane pristupe kao sto: stand-up i fles mob performansi, viralni online, ali i medijski sadrzaji, angazovani teatar, hip-hop i drugi angazovani muzički pravci, ulicne akcije sa gradjanima/kama, umetnicke instalacije, itd. (lista navedenih aktivnosti je okvirna i nije konacna). Posebno naglasavamo da buduci dobitnici grantova treba da planirane kulturne, umetnicke i medijske sadrzaje osmisle tako da budu realizovani na regionalnom i lokalnom nivou, kao i da obuhvate vise gradova i/ili opstina u regionu (minimalno 4) u kojima ce realizovati svoje aktivnosti.

Visina donacije je do 3000 $ (u dinarskoj protivvrednosti). Rok za podnosenje projektnih predloga  je 12. oktobar 2016. godine (do 16h).

Za prijavu treba popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i FORMULAR ZA BUDZET. Navedena dokumenta iskljucivo proslediti elektronskim putem na sledecu adresu elektronske poste: zastupanje@tragfondacija.org. Projektne predloge nije potrebno slati i postom.

Vise detalja o samom konkursu, kriterijumima i uslovima za prijavljivanje mozete videti u Pozivu za prijavu.

Za dodatne informacije možete kontaktirati:

Vladimira Radojičića  – menadzera programa javnih politika Trag fondacije @: vladimir@tragfondacija.org i/ili Anu Novaković – asistentkinju programa filantropije i javnih politika Trag fondacije @: ana@tragfondacija.org.

(Trag fondacija)

NVO vesti

Ruku pod ruku: razvoj, sloboda, jednakost i solidarnost

Javnu debatu „Ruku pod ruku: razvoj, sloboda, jednakost i solidarnost“ organizuju Evropski pokret u Srbiji i EU Info centar (EUIC), u sredu, 29. septembra 2016. godine u EU Info centru (Kralja Milana 7) sa početkom u 15h.

Predviđeni govornici su:

  • Žarko Šunderić, Centar za socijalnu politiku, autor knjige „Uloga institucija u stvaranju socijalne kohezije“
  • Tanja Miščević, Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, „Socijalna kohezija u pregovaračkom procesu“ (tbc)
  • Nora Hajrinen, Delegacija Evropske unije u Srbiji (tbc)
  • Dina Rakin, Evropski pokret u Srbiji; “Uloga socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva u stvaranju socijalne kohezije”.

Moderator: Gordan Velev, direktor nemačke organizacije Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland ASB u Srbiji.

Dinamičan ekonomski rast ne utiče nužno na unapređenje zadovoljstva životom. Ovo potvrđuje iskustvo zemalja koje su postale bogatije, ali se to bogatstvo nije prenelo na čitavo stanovništvo. Sve češće pominje se socijalna kohezija kao preduslov održivog društvenog i ekonomskog razvoja.

Socijalna kohezija se opisuje kao model razvoja koji se ogleda u ravnoteži tri, naizgled nepomirlјiva ideala – slobode, jednakosti i solidarnosti, predstavljajući tako ideološku sintezu liberalno-demokratskih i socijaldemokratskih tradicija.

Danas je socijalna kohezija jedna od vodećih politika Evropske unije koja stremi da ujednači ekonomski razvoj Unije kroz kohezione fondove.

Pitanja na koja ćemo tražiti odgovor tokom debate su: koliko proces evropske integracije podstiče stvaranje socijalne kohezije? Kako država, njene institucije i civilno društvo mogu stvoriti dodatnu vrednost kroz proces evropske integracije, ako se uzme u obzir da pregovori i reforme ne pokrivaju sve aspekte socijalne kohezije? Da li je socijalna kohezija onaj pristup razvoju koji se želi u srpskom društvu?

Bili bismo Vam izuzetno zahvalni ukoliko biste nam potvrdili prisustvo na adresu: dina.rakin@emins.org, najkasnije do utorka 27. septembra. Simultani prevod je obezbeđen.

(Evropski pokret u Srbiji)

NVO vesti

Konkurs za trenere & konsultante za organizacioni razvoj i razvijanje projektnih predloga

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA je u ime konzorcijuma partnera, raspisala Konkurs za trenere & konsultante za organizacioni razvoj i razvijanje projektnih predloga. Konkurs je otvoren za kandidate iz zemalja zapadnog Balkana.

Tekst Konkursa možete naći na web stranici ORCA: http://www.orca.rs/sr/call-for-trainer-consultant/.

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA
Risanska 1
Beograd, Serbia
www.orca.rs

NVO vesti

Udruženja osoba sa invaliditetom „Feniks“

Protestni organizacioni odbor osoba sa invaliditetom Srbije poziva na konferenciju za novinare - Press centar UNS-a/ ponedeljak, 26. septembar 2016. godine u 12.30 sati.

Protestni organizacioni odbor osoba sa invaliditetom Srbije, poziva sve obespravljene, hrabre, borbene, nekorumpirane osobe sa invaliditetom i građane Srbije prisustvuju konferenciji za novinare koja će se održati u ponedeljak 26. septemba u 12.30 sati u Press centra UNS-a, Knez Mihailova broj 6/3 sprat.

Povod za konferenciju je najava protestnog skupa 3. oktobra 2016. godine u 13 sati ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Nemanjina 22-26).

Govoriće:

  • Nevena Jovanović osnivač Fondacije „Fibi“ – Fondacija za podršku licima sa znatno smanjenom funkcijom vida i bez funkcije vida
  • prof. Branko Jokić predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom „Feniks“- Beograd
  • dr Luka Joksimović Barbat, predsednik Srpske federacije slepih „Sveti Stefan Dečanski
  • Vladimir Tomašić.

(U zgradi postoji lift dostupan osobama sa invaliditetom – korisnicima invalidskih kolica).

(Udruženja osoba sa invaliditetom „Feniks“)

NVO vesti

Primena EU standarda u procesima socijalne inkluzije u regionu

Umrežavanje organizacija koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom i sa mentalnim poteškoćama, kao i saradnja sa relevantnim institucijama u cilju veće socijalne inkluzije glavni su zaključci Regionalne konferencije o aktivnim socijalnim politikama i procesima socijalne inkluzije u zemljama IPA zapadnog Balkana, koja je održana 21. i 22. septembra u Palati Srbija. Ovaj događaj je organizovan od strane Caritasa Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru projekta SOCIETIES (Support Of CSOs ln Empowering Technical Skills, lnclusion of people with disabilties and EU standards in South East Europe), finansiranog od strane Evropske Unije.IMG_2314

U uvodnom pozdravu predsednik Caritasa Srbije, beogradski nadbiskup mons. Stanislav Hočevar naglasio je da je glavni zadatak Caritasa promovisanje dostojanstva svake ljudske ličnosti, kao i solidarnosti, koja je upisana u čitavo stvorenje. „Želimo da ovde gde je u prošlosti bilo mnogo konflikata sada bude mnogo solidarnosti. Imamo snagu za saradnju na regionalnom nivou.“, istakao je Hočevar.

Predstavnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije državni sekretar Ferenc Vicko govorio je o dugotrajnoj saradnji između ovog Ministarstva i Caritasa, kao i o radu Caritasa na području mentalnog zdravlja, kroz humanitarne aktivnosti i nabavku opreme za bolnice od devedesetih godina, različite projekte, kampanje i posebno značajan trenutak potpisivanja Memoranduma o saradnji između ovog Ministarstva i Caritasa.

Darko Tot, nacionalni koordinator Caritasa Srbije predstavio je projekat SOCIETIES, koji obuhvata 16 organizacija partnera iz IPA zemalja regiona, kao i iz Italije i Bugarske koji su uključeni kako bi podelili svoja iskustva, a podržan je od strane 6 ministarstva i većeg broja institucija zemalja u regionu koji su saradnici na projektu. Cilj je da se kroz ovaj projekat u regionu oformi jaka mreža koja će se baviti socijalnom inkluzijom osoba sa invaliditetom i sa mentalnim poteškoćama.

Tokom konferencije predstavljeni su rezultati istraživanja koje je sprovedeno u prvih šest meseci ovog projekta. Izvršeno je mapiranje organizacija civilnog društva u zemljama regiona, koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom i mentalnog zdravlja, podeljena su dva upitnika i organizovano 5 fokus grupa. Kroz ove aktivnosti prikupljene su informacije o 171 organizaciji civilnog društva, a sprovedena je i kvalitativna analiza socijalnog sistema u ovim zemljama. Najveći problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i sa mentalnim smetnjama u regionu su: arhitektonske barijere (za osobe sa invaliditetom), velika nezaposlenost, nedostatak profesionalne formacije prilagođene njihovim mogućnostima i potrebama, diskriminacija i izolacija. Istaknuto je da iako postoje zakoni koji se bave ovim pitanjima u praksi se događa da oni nisu dovoljno primenjeni, što onemogućava potpuno uključivanje u društvo. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Srbije su kao probleme takođe istakli neodgovarajuće finansiranje i planiranje resursa (mnoge nove usluge se finansiraju bez plana održivosti), nedostatak finansiranja na lokalnom nivou, kao i činjenicu da postojeći resursi ne prate potrebe korisnika.

Angel Gjorev iz Caritasa Bugarske je predstavio proces tranzicije koji je ova zemlja prošla u konkretnim oblastima na svom putu ka članstvu u EU i primeni tih standarda.

Tokom drugog dana konferencije učesnici su imali prilike da čuju primere dobre prakse usluga u zajednici (centara za mentalno zdravlje), koji uprkos svim izazovima već postoje u regionu.

(Caritas Srbije)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.