NVO vesti

Poziv za prijavu za korišćenje help desk usluga TACSO Resurs centra

Pružanje Help desk usluga od strane Resurs centra za podršku OCD nastavak je aktivnosti koje su sprovođene u okviru projekta Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva (TACSO). Usluge pruža Konzorcijum koji je odabran da bude TACSO Resurs centar u Srbiji, a koji predvode Građanske inicijative a sačinjavaju i: Kuća ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora i Fondacija za nove komunikacije Dokukino. Projekat podržava EU.

Na linku se nalazi dokument u kome su data pojašnjenja u vezi sa ciljevima, korisnicima, principima, procedurama i kapacitetima kojima raspolaže Resurs centar pri pružanju Help desk usluga.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za korišćenje usluga koje pruža help desk servis. Prijavljivanje se obavlja popunjavanjem formulara koji se nalazi na linku. Popunjeni formular možete dostaviti na rctacso@gradjanske.org.

 

NVO vesti

Forum socijalnih inovacija

Forum socijalnih inovacija održaće se 1. aprila u Kulturnom centru Rex u organizaciji Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje.

Ceremonija otvaranja počeće u 10 časova, a tom prilikom će se obratiti:

  • Neven Marinović, direktor, Smart kolektiv
  • Jelena Avramovic, menadžerka programa za civilno društvo pri Američkoj Agenciji za Međunarodni Razvoj (USAID) u Srbiji
  • Olja Stojanovic, direktorka za odnose s javnošću i komunikacije, Coca-Cola HBC – Srbija d.o.o. i član UO, Forum za odgovorno poslovanje.

Za prisustvo na konferenciji, molimo vas da se akreditujete slanjem mejla na smartkolektivni@gmail.com

Fotografije sa prošlogodišnje konferencije možete preuzeti na ovom linku:

Za dodatne informacije molimo vas kontaktirajte Dinu Vuković, smartkolektivni@gmail.com.

(Smart Kolektiv)

NVO vesti

Grad Niš – Slučaj Bregović

Biro za drustvena istraživanja (BIRODI), kao organizacija koja je inicirala i kreirala lokalne antikorupcijske planove kojima je predviđeno stvaranje nezavisnih lokalnih antikorupcijskih tela, a što je novom Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije predviđeno kao obaveza opština i gradova, poziva Grad Niš da obezbedi adekvatne uslove za rad Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) Niš koji predstalja svetao primer borbe protiv korupcije koju predvodi četvoro građana Niša izabrani od predstavnika civilnog društva, novinara i Agencije za borbu protiv korupcije.

Kontinuirani rad u protekle dve godine je rezultirao da ovo telo postane institucija kojem se u sve većem broju obraćaju građani Niša da ukažu na slučajeve korupcije, odnosno zatraže podršku borbi protiv korupcije.

Iz tog razlog je neophodno da Grad Niš ispuni meru iz lokalnog plana za borbu protiv korupcije i da pored uslovnog prostora uspostavi službu koja bi bila u funkciji podrške LAF-u u radu sa antikorupcijski orijentisanim građanima. U suprotnom, sam čin osnivanja LAF će biti još jedan primer „zamajavanja“ javnosti, ali i samih članova LAF-a koji su na volonterskoj bazi angažovani u ovom telu.

Povodom slučaja Bregović, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva Državnu revizorsku instituciju i Upravu za javne nabavke da utvde da li je vreme sastavljanja ugovora (posle pružene usluge, odnosno održanog koncerta) između Grada Niša i preduzeća „Tetak“ (Pale, Bosna i Hercegovina), a posebno njegov član 2 u kojem se najavljuje „eventulana“ buduća saradnja kao deo dogovora u skladu sa zakonom. Prema slovu ugovora koncert je poklon, ali član 2 Ugovora otvara mogućnost da taj poklon bude osnov privilegovanog položaja za davaoca poklona (firma Tetak ili Bregović lično) u nekoj budućoj eventulanoj saradnji sa gradskom upravom.

Saopštenje Lokalnog antikorupcijskog foruma i dokumentaciju vezanu sa slučaj Bregović.

(BIRODI)

NVO vesti

Holokaust u Bosni i Hercegovini

Beogradski centar za ljudska prava, Beogradski multireligijski i interkulturni centar i Hrišćanski kulturni centar, predstaviće knjigu Elija Taubera, Holokaust u Bosni i Hercegovini, u petak, 3. aprila 2015. godine, s početkom u 12 časova, u Kući ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4.

Poziv.

(Beogradski centar za ljudska prava)

NVO vesti

Skrivanje podataka od strane tužilaštava pred Ustavnim sudom

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost izražava zabrinutost zbog činjenice da tužilaštva javnosti ne dostavljaju informacije o pitanjima koji su od posebnog unteresovanja za javnost, zbog čega je Ustavnom sudu Srbije podneo Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima.

U postupku monitoringa podzakonskih akata državnih organa koja nisu upodobljena sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i garancijama iz Ustava, Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost ima indicija da odredba člana 65. Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima ograničava pravo javnosti da dobije informacije kao što su npr. nedavna helikopterska nesreća i sl.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost nedavno je pred Ustavnim sudom Srbije pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 65. Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima (predmet: IUo-528/2014 ), što treba rezultirati proglašavanjem ove odredbe neustavnom i nezakonitom, čime će biti omogućeno da javnost ipak sazna neke od informacija u slučajevima koji su od posebnog interesovanja za javnost.

(Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.