Budžetske vesti, NVO vesti

Civilno društvo i država zajedno do otvorene uprave

nis1

Drugi po redu konsultativni sastanak povodom predloga Akcionog plana za 2016-17 sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, održan je  Nišu, 19. avgusta 2016. godine . Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici OCD i organa uprava iz gradova opština iz okoline Niša.
Miloš Banđur, zamenik gradonačelnika Niša, izjavio je da grad Niš podržava ovu inicijativu, smatrajući je veoma korisnom za razvoj uprave. Predložene mere koje se odnose na uvođenje i unapređenje informacionih tehnologija će u velikoj meri olakšati rad uprave i doprineti njenoj transparentnosti. On je naglasio da će gradska uprava nastaviti da razvija saradnju sa OCD, uključujući ih u procese donošenja odluka i izradu budžeta grada.

Bojana Selaković, u ime TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa, izjavila je da je rad na izradi ovog AP dobar primer saradnje države i OCD od samog pocetka, tj. od formiranja radne grupe sa predstavnicima civilnog sektora, načina rada u grupi, do organizovanja javne rasprave u kojoj su, uz podršku TACSO RC Građanskih inicijativa, učestvovale i OCD i javnost van Beograda. Ona je, takodje, istakla značaj ovog AP za civilno društvo, u smislu predloženih mera i aktivnosti, jer ce one olakšati rad OCD koje inače prate oblast transparentost i otvorenost vlasti i finansiranje iz državnog budžeta.

Dragana Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predstavila je razvojni proces izrade ovog Akcionog plana kao i dosadašnje rezultate u okviru učešća Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu.

Predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), kao članovi radne grupe za izradu Akcionog plana, prestaviili su 13 predloženih mera u okviru 6 oblasti: učešće javnosti, pristup informacijama, otvoreni podaci, integritet vlasti, fiskalna transparentbost i javne usluge.

nis2

Tamara Puhovski, konsultantkinja za otvorenu upravu iz Hrvatske, dala pregled međunarodnog okvira i primera dobre prakse iz regiona, uz fokus na lokalnu samoupravu.
Učesnici sastanka složili su se da je process izrade ovog Akcionog plana bio mnogo participativniji, nego kada se pripremao Prvi akcioni plan izrazili zainteresovanost za izradu sličnih akcionih planova koji bi se primenjivali na lokalnom nivou.

Ovaj sastanak organizovale su Građanske inicijative, kao TACSO Resursni centar za sve organizacije civilnog društva u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom.

(TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Samofinansiranje i društvena/socijalna preduzeća među organizacijama građanskog društva

Upitnik koji ćete popuniti sačinjen je u skladu sa projektom „Smart Start: podrška uticaju civilnog društva kroz društveno/socijalno preduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Turskoj“, koji podržava Evropska komisija, sa ciljem jačanja finansijskih aktivnosti neprofitnih organizacija koje rade u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Turskoj.

Za popunjavanje upitnika potrebno je 15 minuta. Pošto se nepotpuno popunjeni upitnici neće uzimati u obzir za evaluaciju, molimo vas da ponovo kliknete na link i docnije završite popunjavanje upitnika ukoliko iz opravdanih razloga niste u mogućnosti da to učinite odmah.

Molimo vas da tokom popunjavanja upitnika imate u vidu trenutnu situaciju u vašoj organizaciji i njenu poziciju. Vaši odgovori će anonimno biti ubačeni u sistem, a lične i institucionalne informacije neće se koristiti u druge svrhe. Statističke informacije vezane za finansijske aktivnosti neprofitnih organizacija koje rade u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Turskoj biće obezbeđene putem intervjua.

Unapred hvala na učešću u istraživanju.

Link za upitnik.

NVO vesti

Zajedno gradimo bolju budućnost

 

duga1

Asocijacija „Duga“ , koju su osnovali pripadnici LGBT populacije zajedno sa svojim prijateljima, postoji preko deset godina. Već deceniju ovo udruženje se bavi poboljšanjem uslova života LGBT populacije, a ključne aktivnosti u njihovom radu usmerene su na edukacije u manjim sredinama.

„Duga“ ima širok spektar delovanja. Ako izuzmemo glavni delatni cilj i ideju vodilju samog urduženja, a to je borba za ljudska prava LGBT osoba, u okviru svojih delatnosti udruženje se bavi pružanjem raznih vrsta usluga članovima, počev od kreiranja i pružanja zdravstveno-socijalnih usluga pripadnicima LGBT populacije i njihovim porodicama, preko njihovog ekonomskog osnaživanja, do edukacije službenika državnih institucija.

„Kreiramo i pružamo one usluge koje su iz raznih razloga nedostupne LGBT osobama i njihovim porodicama, koje se neadekvatno pružaju u državnim institucijama i ne odgovaraju stvarnim potrebama LGBT osoba i njihovih porodica, ili uopšte ne postoje u našoj zemlji, a i te kako su potrebne“, rekao je Aleksandar Prica, predsednik Upravnog odbora Asocijacije „Duga“.

Aleksandar ističe da je glavni problem, kada je LGBT populacija sa kojom radi u pitanju, neprihvatanje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, pre svega od strane roditelja pripadnika a zatim i od društva u celini. „LGBT osobe kojima pružamo usluge upravo to navode kao najveći problem, jer kako mnogo njih kaže „sve je lakše kada imate podršku porodice“, a ona neretko izostane. LGBT osobe koje su prihvaćene od strane svojih porodica, uglavnom su prihvaćene i od strane društva i sredine u kojoj žive“.

Upravo iz tih razloga Asocijacija „Duga“ u svoj fokus stavlja edukaciju, pre svega radnika u sistemu socijalne zaštite i zdravstvene zaštite, zatim policiju i, na kraju populaciju generalno uzev. „Edukujemo ljude na temu adekvatnog pristupa u radu sa LGBT osobama. U sistemu socijalne zaštite do sada smo akreditovali dva trening programa u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu osnovni i napredni trening program za adekvatan pristup u radu sa LGBT osobama i njihovim porodicama. Osnovne treninge prošlo je 1037 stručnih radnica i radnika sistema socijalne zaštite iz 146 Centara za socijalni rad i 3 Centra za porodični smeštaj i usvojenje, napredne treninge do sada je prošlo 206 osoba, koje su pohađale prvo osnovne. U sklopu našeg pilot projekta SOS LGBT telefon, edukovali smo 16 komandira organizacionih jedinica Policijske Uprave u Kragujevcu, koji se javljaju na SOS telefon, a do sada smo kroz setove treninga edukovali i oko 870 zdravstvenih radnika širom Srbije. Kroz Žive biblioteke sa LGBT „živim knjigama“ do sada smo edukovali o životu LGBT osoba više od 6000 osoba širom Srbije“, ističe Aleksandar.

duga2

Najveći problemi sa kojima se pripadnici LGBT populacije suočavaju predstavlja neprihvatanje. S obzirom na to Asocijacija „Duga“ bavi i ekonomskim osnaživanjem ove populacije jer, kako kažu iz udruženja, nijedna populacija koja nije dovoljno ekonomski snažna, ne može se adekvatno boriti za svoja prava. Budući da je jedan od glavnih problema i same Asocijacije „Duga“ upravo ekonomska održivost, trenutno rade na tome da se tržišno orijentišu osnivanjem socijalnog preduzeća.
„Baš zbog problema u okviru samih porodica LGBT osoba, 2011. godine pokrenuli smo program Sistem socijalne zaštite, koji ima za cilj rad sa adolescentima ali i sa porodicama na očuvanju porodičnih struktura. Godišnje prosečno imamo 17 zajedničkih slučajeva sa Centrima za socijalni rad, uglavnom maloletnih LGBT osoba i njihovih roditelja. Do sada sa našim intervencijama i velikim zalaganjem stručnih radnica i radnika Centara za socijalni rad, uspeli smo da sačuvamo porodičnu strukturu svih naših klijenata, i nijedno dete nije izmešteno iz svoje porodice. U svakom gradu u Srbiji u sistemu socijalne zaštite imamo bar po jednog edukovanog pravnika, socijalnog radnika i psihologa, koji su prošli naše treninge i vrlo brzo mogu odgovoriti na potrebe LGBT osoba i njihovih porodica“, kaže Aleksandar iz Asocijacije.

Budući da imaju odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, koja izlazi u susret zahtevima udruženja i već godinama ih podržava njihov rad, dalji planovi članova Asocijacije „Duga“ usmereni su na proširenje aktivnosti u okviru programa socijalne zaštite, intenziviranje saradnje sa lokalnom samoupravom, organizovanje multisektorskih treninga na lokalnom nivou, proširivanje kapaciteta društva i ekonomsko osnaživanje LGBT populacije.

duga3

Neke od njihovih aspiracija su da budu organizacija koja, pre svega, brine o korisnicima svojih usluga i ima nacionalni uticaj, što se može postići samo zajedničkom edukacijom i zajedničkim zalaganjem za bolju budućnost svih.

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u ime konzorcijuma koji čine Građanske inicijative, Centar za razvoj neprofitnog sektora, Kuća ljudskih prava i Fondacija Dokukino.

Kneza Miloša 4 • 11 000 Belgrade • t: +381 (0)11 3284 188 • e-mail: info.rs@tacso.org

TACSO kancelarija u Srbiji, Kneza Miloša 4 • 11 000 Belgrade • t: +381 (0)11 3284 188 • e-mail: info.rs@tacso.org

TACSO projekat se sprovodi u okviru konzorcijuma koji vodi FCG SIPU International AB Sweden

NVO vesti

Konferencija za deo javnosti

Poziv Centra za evroatlantske studije (CEAS):

„Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda poziva vas, ili vašeg delegiranog predstavnika, da prisustvujete konferenciji za javnost na kojoj ćemo:

-Predstaviti nove članove našeg tima , kratko najaviti nove planove –između ostalog otvaranje blog sekcije na sajtu CEAS www.ceas-serbia.org , događaje koje planiramo da organizujemo do kraja godine, poput četvrte Beogradske NATO nedelje;

-Govoriti o talasu diskreditacije donatora koji su mnogo pomogli Srbiji; razlozima odsustva adekvatne reakcije nadležnih državnih organa; novom talasu pretnji upućenih CEAS osoblju; stanju u predmetima: Nikola Petrović protiv Jelene Milić, suđenju Ivanu Ivanoviću u kome se Jelena Milić kao svedok pridružila Tužilaštvu u gonjenju; krivičnim prijavama koje CEAS već skoro dve godine podnosi protiv medija i pojedinaca koji šire govor mržnje protiv CEAS, kao i o napadima na druge učesnike javnog života koji se zalažu za demokratizaciju Srbije, uspostavljanje vladavine prava i poštovanje ljudskih prava.

Tokom konferencije na ekranima će biti prikazana Power Point prezentacija sa slikama naslovnih strana i članaka koji su deo kampanje širenja laži o CEAS, a koji pokreću talase pretnji, od anonimnih, ali i imenom i prezimenom potpisanih osoba na društvenim mrežama. Slike tih pretnji su takođe deo ove prezentacije.

Uvodne reči na skupu će dati:

- Jelena Milić, direktorka CEAS, koja će se osvrnuti i na policijsko obezbeđenje koje je dobila na proleće 2016. godine.

- Judita Popović, pravni zastupnik CEAS

Poziv za prisustvo na konferenciji prosleđen je ciljano predstavnicima: određenih medija, dela nevladinog sektora-civilnog društva, Vlade Srbije, relevantnih ministarstava, političkih partija, diplomatskog kora i nekim akterima javnog života čiji rad CEAS smatra kredibilnim i vrlo bitnim.

Na konferenciju NISU pozvani mediji i propagandne ispostave čiji rad CEAS bojkotuje kao što su: TV PINK, TV Happy, Informer, Kurir, Sputnik, Srpski Telegraf, Blic, Večernje Novosti, Alo, Politika, Pravda i njima slični.

Radni jezik je srpski, a obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.

Predstavnike pozvanih medija molimo da se akredituju do četvrtka popodne, a druge pozvane učesnike da do tada potvrde svoje učešće naoffice@ceas-serbia.org i da sa sobom ponesu ištampane pozivnice.

26. avgust 2016, 11-12h, Medija Centar, Terazije 3, Beograd.

Ostali nisu dobrodošli.“

(CEAS)

NVO vesti

Koliko verujemo policiji?

Diskusija na temu Koliko verujemo policiji, održaće se u četvrtak, 1. septembar 2016. od 11 časova, Velika sala Medija centra, II sprat, Terazije 3, Beograd.

Regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULSE organizuje prezentaciju rezultata drugog kruga istraživanja javnog mnjenja „Stavovi građana o policiji” koja će biti održana u četvrtak, 1. septembar 2016. godine sa početkom u 11 časova u Medija centru (Terazije 3, Beograd).

Na prezentaciji će biti predstavljeni stavovi građana Srbije o sledećim pitanjima:

 Koliko građani veruju policiji?

 Kako građani doživljavaju prosečnog policajca, a kako policajku?

 Koliko ima korupcije u policiji i kako se boriti protiv nje?

 Koliko politika utiče na rad policije?

Stavovi građana Srbije o odgovornosti policije biće upoređeni sa stavovima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu.

Na skupu će govoritii:

 Sofija Mandić, istraživačica-pravnica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku

 Aurelija Đan, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Moderator:

 Nikola Radišić, novinar N1.

Radni jezik konferencije je srpski uz obezbeđeni simultani prevod na engleski jezik.

Zbog ograničenog broja mesta molimo Vas da prisustvo potvrdite do srede, 31. avgusta 2016. godine, mejlom na adresu office@bezbednost.org ili telefonom na broj 011 3287 226.

Prezentacije na istu temu biće organizovane simultano i u Tirani, Sarajevu, Skoplju, Podgorici i Prištini, gde će nalaze predstaviti partneri na projektu: Institut za demokratiju i medijaciju, Centar za sigurnosne studije, Analytica, Institut Alternativa i Kosovski centar za bezbednosne studije.

Prezentacija se organizuje u okviru projekta „Puls integriteta i poverenja policija na Zapadnom Balkanu“ (engl. Western Balkans Pulse for Police Integrity and Trust – POINTPULSE) koga podržava Evropska unija kroz program Podrške civilnom društvu. Za sadržaj projekta odgovoran je isključivo BCBP i iskazani stavovi u ovom dokumentu nisu nužno stavovi Evropske unije.

(Beogradski centar za bezbednosnu politiku)

NVO vesti

Poziv za bazični trening za povećanje vidljivosti OCD

TACSO Građanskih inicijativa – Resursni centar za organizacije civilnog društva u Srbiji organizuje dvodnevni trening na temu: Strateški pristup komunikacijama za povećanje vidljivosti OCD.

Trening se održava 22-23.septembra u Beogradu, a tačna adresa biće naknadno saopštena, a vode ga iskusni treneri/ce Resursnog centra.

Rok za prijavu je 9. septembar,2016. godine popunjavanjem upitnika OVDE.

Ovaj trening se realizuje u okviru komponente programa TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa koja se bavi povećanjem vidljivosti organizacija civilnog društva i namenjen je organizacijama civilnog društva u Srbiji koje nemaju razvijene profesionalne kapacitete za bavljenje komunikacijama.

Trening ima za cilj da učesnicima/ama obezbedi bazično znanje i praktične veštine koje će im pomoći u strateškom upravljanju komunikacijama u svojim organizacijama, kako bi podigle vidljivost svog rada i time obezbedile veću prepoznativljost i dugoročno samoodrživost.

Više informacija na linku.

(TACSO Građanskih inicijativa)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.