NVO vesti

Radionica Alena Klejtona posvećenu fandrejzingu

Građanske inicijative pozivaju na jednodnevnu radionicu Alena Klejtona – Nova Ambicija, posvećenu fandrejzingu.

Situacija se menja, veliki donatori se povlače, a organizacije se bore za održivost. Ova radionica je napravljena po meri, prilagođena stvarnim potrebama ovdašnjih organizacija.

25. maj, 2016. MIXER HOUSE.

Alen Klejton (Alan Clayton) je radio sa preko 320 neprofitnih organizacija širom sveta koje dele ove probleme i pomogao im da na održiv način razviju i primene svoje ideje!

Ukoliko nemate mogućnost da Alenova predavanja pratite u Evropi i priuštite skupe konferencije koje imaju čast da ga ugoste, ne propustite jedinstvenu priliku da čujete Alena u prvoj poseti regionu! Dođite na NEW AMBITION MASTERCLASS i saznaćete:

  • Praktična iskustva drugih organizacija iz svih krajeva sveta, koje su uspele da pobede u borbi sa predrasudama, da povećaju podršku i prikupe značajna sredstva za za svoj rad
  • Kako da ta iskustva primenite u svom radu, šta je obavezno, a šta “za izbegavanje”?
  • Kako formulisati poruku koja “radi”?
  • Kako motivisati sebe i druge da prepoznaju i veruju u dobre ideje?

Akademsko istraživanje, preko 320 studija slučaja i preko 25 godina iskustva – Alan Klejton dolazi da vam pomogne da ostvarite održivi rast svoje organizacije!

Emocionalni fandrejzing predstavlja seriju tehnika, potkrepeljenih obimnim višegodišnjim istraživanjem. Kada to savladamo, bićemo spremni da provedemo donatore kroz jedinstveno, pažljivo osmišljeno iskustvo, koje vođeno pravilno, dramatično povećava i prihod i satisfakciju donatora i generiše stalni rast donacija.

Građanske inicijative su stoga dogovorile dolazak Alena Klejtona u region i obezbedile veoma pristupačnu kotizaciju u odnosu na cene ovakvih dešavanja.

Prijave se vrše preko sajta www.gradjanske.org/ambicija.

 

Cena kotizacije: 36.600,00 RSD

Cena kotizacije za OCD*: 11.800,00 RSD

*Građanske inicijative će, iz sopstvenih sredstava, pokriti 2/3 od pune cene kotizacije (u ukupnom iznosu od 24.800,00 RSD) za svaku prijavljenu organizaciju civilnog društva iz Srbije.

Pogledajte Alenov poziv na radionicu na linku.

Na linkovima možete pogledati Alenovu biografiju i agendu radionice, a ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, posetite sajt www.gradjanske.org/ambicija,  ili pošaljite mejl na ambicija@gradjanske.org.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Konkurs za „Zelene ideje“

Ostalo je jos 5 dana za apliciranje na konkurs Nacionalnog foruma za „Zelene ideje”, koji četvrtu godinu za redom organizuje Trag fondacija u partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler (RBF) i Erste Bankom. Cilj konkursa je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Konkurs za prijavljivanje ideja će biti otvoren do 2. maja 2016. godine do 17 časova.

Nacionalni forum za Zelene ideje namenjen je podsticanju pojedinaca, udruženja i malih preduzeća da razviju zelene biznis ideje, koje koriste lokalne resurse i revitalizuju tradicionalnu proizvodnju. Na konkurs se mogu prijaviti projekti koji ravnomerno obuhvataju sve elemente održivog razvoja, odnosno koji pored finansijske održivosti, takođe i kreativno rešavaju ekonomske, društvene i probleme životne sredine. Prednost će imati ideje koje se pre svega oslanjaju na lokalne resurse, uključujući zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština, a uz to sadrže i nacrt poslovnog plana, kao i plana zaštite i unapređenja životne sredine.

Na konkurs se mogu prijaviti:

- pojedinci,

- registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima,

- registrovana poljoprivredna domacinstva,

- mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra.

Tri ideje koje budu ocenjene kao najznačajnije za važne promene na lokalnom nivou biće nagrađene sa po 5.000 dolara.

Pored nagrade na Nacionalnom forumu, sve tri nagrađene ideje učestvovace u julu 2016. godine na Regionalnom forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) u Srbiji, uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 dolara. Nagrađeni projekti biće dodatno podržani putem konsultacija i mentorstva sa ciljem da postanu konkurentne i održive na duži period.

Podnosioci projektnih ideja se na konkurs prijavljuju putem Prijavnog formulara, koji se može preuzeti na sajtu www.tragfondacija.org. Popunjen prijavni formular potrebno je poslati do 2. maja 2016. godine do 17 časova, elektronskim putem na adresu: zeleneideje@tragfondacija.org.

(Trag fondacija)

NVO vesti

Migracije i evropske integracije

Bilten “Migracije i evropske integracije” proizišao iz istoimene debate koju je održala Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom u okviru projekta Demokratski politički forum.

(Fondacija Centar za demokratiju)

NVO vesti

Ministarstvo najavilo zabranu rada nelicenciranim organizacijama civilnog društva – pružaocima usluga socijalne zaštite

Predstavnice Autonomnog ženskog centra i mreže Žene protiv nasilja učestvovale su na javnim konsultacijama „Usluge socijalne zaštite i organizacije civilnog društva kao pružaoci – izazovi i lokalne prakse“, koje je 22. aprila 2016. godine organizovala Trag fondacija u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i TACSO kancelarijom u Srbiji.

Prisutne predstavnice/-ci organizacija civilnog društva izrazili su nezadovoljstvo u pogledu procesa licenciranja OCD – pružalaca usluga socijalne zaštite i izneli niz problema i prepreka u pružanju usluga na lokalnom nivou. Kao posebni problemi izdvojili su se (ne)saradnja jedinica lokalne samouprave i centara za socijalni rad sa OCD, neadekvatno i nedovoljno finansiranje usluga, te komplikovana procedura za licenciranje pružalaca usluga.

Predstavnice mreže ŽPN i AŽC-a istakle su da postoje dvostruki standardi u pogledu monitoringa rada i postavljenih zahteva prema državnim službama i nevladinim organizacijama koje pružaju socijalne usluge, ističući da su centri za socijalni rad u tom procesu favorizovani. One su naglasile da su tokom 2015. godine članice mreže ŽPN primile 10 950 poziva i pružile usluge za 4 053 žene sa iskustvom nasilja, ali da je svega 7 od 29 specijalizovanih ženskih organizacija finansirano sredstvima lokalnih samouprava. One su navele primere loše prakse, da se sredstva opredeljuju za rad tzv. SOS telefona pri CSR, iako u tim lokalnim zajednicama već više decenija ovu uslugu pružaju nevladine organizacije. Ponovile su da CSR ne može da pruža specijalizovane usluge za žene sa iskustvom nasilja zato što ih to dovodi u (potencijalni) sukob interesa, ali i zato što nije u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor pri MRZSBP Biljana Zekavica nije mogla da odgovori na pitanja u vezi sa zloupotrebama koje vrše jedinice lokalnih samouprava pri raspisivanju javnih nabavki za pružanje usluga socijalne zaštite. Ona je najavila da će svim nevladinim organizacijama, koje pružaju standardizovane usluge socijalne zaštite, biti zabranjen dalji rad ukoliko se ne licenciraju u predviđenom roku, što za većinu dosadašnjih pružalaca predstavlja 22.5.2016. godine. Rok za podnošenje zahteva za licenciranje usluge SOS telefon ističe u novembru 2018. godine.

(AŽC)

NVO vesti

Šta je bezbednosna politika Srbije

Konferencija za novinare Centra za istraživanje javnih politika - Šta je bezbednosna politika Srbije?

27.4.2016. | Vreme: 12:00 | Terazije 3, II sprat, Mala sala Medija centra.

  • Šta su i kako stranke govorile o širem krugu tema iz oblasti bezbednosti tokom izborne kampanje?
  • Kome su se obraćale i koliko su ostale verne svojim stranačkim programima u pogledu bezbednosnih tema?
  • Šta su problemi Srbije u ovoj oblasti a kakvi mogući odgovori?

Ovo su pitanja na koja odgovara tim Centra za istraživanje javnih politika na osnovu monitoringa zastupljenosti bezbednosnih tema u kampanji, ocena argumentacije koje su stanke ponudile biračima, i analize stranačkih programa sa stanovišta ovih tema i njihovog eventualnog odstupanja od stavova iznetih u kampanji.

Na tragu sagledavanja (odsustva) koherentnosti stavova unutar izbornih koalicija i reperkusija koje one mogu imati na dalji pravac javnih politika u oblasti bezbednosti, kao i regionalnih bezbednosnih problema i strateških dokumenata, Centar za istraživanje javnih politika predstavlja i zaseban predlog praktične politike “Šta je bezbednosna politika Srbije?” čiji je autor Jelena Radoman.

U njemu se odgovara na pitanje šta politički akteri podrazumevaju pod neutralnošću, može li se na osnovu toga voditi koherentna bezbednosna politika, koliko usvojena rešenja imaju podršku u kapacitetima zemlje da izabranu bezbednosnu politiku i vodi i šta stvarna praksa saradnje u oblasti bezbednosti politike govori o spoljnopolitičkim opredeljenjima Srbije.

Govore:

  • Jelena Radoman
  • Svetlana Djurđević-Lukić
  • Tanja Jakobi

(Medija centar)

NVO vesti

Globalna kampanja – Nedelja borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja

Viktimološko društvo Srbije (VDS) i UNDP SEESAC, a uz finansijsku podršku Evropske unije, pridružuje ovogodišnjoj globalnoj kampanji pod nazivom Nedelja borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja koja ima za cilj podizanje svesti o posledicama koje zloupotreba vatrenog oružja ostavlja na preživele kao i na porodice onih koji su podlegli povredama. Kampanja takođe nastoji da podigne svest o radu Službe podrške žrtvama u Srbiji.
Kampanja „Saslušajmo glas žrtava“ predstavlja deo globalne kampanje „Nedelja borbe protiv nasilja upotrebnom vatrenog oružja“ koja se održava u periodu od 1. do 8. maja 2016. godine u organizaciji Međunarodne mreže akcije za malokalibarsko naoružanje (International Action Network on Small Arms). Nedelja borbe, koju je podržalo 85 zemalja, je prilika da se istaknu napori koji se ulažu u zaustavljanje širenja i zloupotrebe malokalibarskog oružja, kao i u promovisanje delotvornog Programa akcije Ujedinjenih nacija (UN PoA), i podizanje svesti o epidemiji oružanog nasilja i njegovih posledica.
Prema rezultatima prikupljenim putem medijskih izveštaja i otvorene platforme Oružje na meti (www.oruzjenameti.org) UNDP SEESAC-a, više od polovine žrtava incidenata sa vatrenim oružjem u Srbiji je među mladima od 18-35 godina. Žrtve i počinioci incidenata sa vatrenim oružjem se obično poznaju, a u 72% slučajeva oni su članovi porodice, prijatelji, komšije ili poznanici, pri čemu je smrt najčešći ishod oružanog nasilja u porodici (51%).
Kampanja „Saslušajmo glas žrtava“ oružanog nasilja koja se sprovodi u Srbiji ima za cilj da pokaže koliko upotreba oružja utiče na našu bezbednost i koliko može da uništi naš i tuđ život. Ove godine, pozivamo žrtve, porodice žrtava koje su podlegle povredama, kao i osobe koje imaju saznanja o incidentima sa vatrenim oružjem da se pridruže Globalnoj nedelji borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja i opišu incident na internet strani www.vds.org.rs i na taj način prenesu svoje lično ili iskustvo njima bliskih osoba, i time doprinesu da se glas žrtava čuje i prepoznaju njihove potrebe.
Analiza dobijenog materija biće korišćena za planiranje daljih aktivnosti u cilju pružanja pune podrške žrtvama oružanog nasilja, ali i za dodatne aktivnosti koje se odnose na zloupotrebu vatrenog oružja. Putem kampanje na društvenim mrežama, osiguraćemo da glas žrtava dopre do što većeg broja građana Srbije. Istovremeno, biće organizovana dešavanja na kojima ćemo voditi neposredne razgovore sa građanima najmnogoljudnije opštine Novi Beograd kako bismo ukazali na važnost smanjenja upotrebe vatrenog oružja, kao i na značaj pružanja sistematične podrške žrtvama.
Za više informacija o kampanji, kontaktirajte:
-     Viktimološko društvo Srbije,e-mail: vdsrbija@gmail.com 
Ili nas pratite na Facebook https://www.facebook.com/viktimolosko.srbije?fref=ts   ili Twitter nalogu @vdsrbija
 
-     UNDP SEESAC, e-mail: seesac@undp.org
Website: www.seesac.org, Facebook https://www.facebook.com/SEESAC,  Twitter @UNDP_SEESAC,  Instagram https://www.instagram.com/undp_seesac
Na internet strani www.iansa.org možete naći dodatne informacije o Nedelji borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja.
Viktimološko društvo Srbije (VDS) je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja. U okviru Viktimološkog društva Srbije radi Služba VDS info i podrška žrtvama koja je namenjena svim žrtvama kriminaliteta uključujući i žrtve zloupotrebe vatrenog oružja. Osnovne aktivnosti Službe su: pružanje emotivne podrške, informacija, upućivanje na druge službe/organizacije u zavisnosti od konkretnih potreba žrtve i praktična asistencija i pomoć tokom pojavljivanja na sudu.
Viktimološko društvo Srbije – Služba VDS Info i Podrška žrtvama:
Internet strana www.vds.org.rs, e-mail: vdsrbija@gmail.com,  Twitter @vdsrbija.
UNDP SEESAC pruža podršku nacionalnim, regionalnim i međunarodnim akterima u jačanju njihovih kapaciteta za kontrolisanje i smanjenje širenja i zloupotrebe malokalibarskog i lakog oružja, i time doprinosi stabilnosti, bezbednosti i razvoju u Jugoistočnoj Evropi (SEE). Uz podršku Evropske unije, kampanja „Saslušajmo glas žrtava nasilja: Smanjimo zloupotrebu vatrenog oružja – povećajmo našu bezbednost!” se sprovodi u okviru projekta koji se finansira na osnovu Odluke Saveta EU 2013/730/CFSP za podršku aktivnosti SEESAC-a za razoružanje i kontrolu naoružanja u Jugoistočnoj Evropi.
UNDP SEESAC:

Website: www.seesac.org, Facebook https://www.facebook.com/SEESAC , Twitter @UNDP_SEESAC, Instagram https://www.instagram.com/undp_seesac

(Medija centar)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.