NVO vesti

Indeks održivosti OCD

Nacionalna koalicija za decentralizaciju već četvrtu godinu za redom u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) sprovodi analizu održivosti organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji, poznatiju kao Indeks održivosti OCD.

Predstavljanje rezultata koje je za 2013. godinu pokazao Indeks održatće se 27.8.2014. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Medija centra Beograd.

Na linku možete pogledati izveštaj Indeks održivosti OCD 2013.

Učešće potvrdite najkasnije do ponedeljka 25.08.2014. popunjavanjem formulara na linku.

NKD)

NVO vesti

Međunarodna LGBT konferencija – LGBT prava na putu ka pristupanju Evropskoj uniji

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava poziva da prijavite svoje učešće na međunarodnoj LGBT konferenciji: “Budućnost pripada nama: LGBT prava na putu ka pristupanju Evropskoj uniji” koja će se održati 12. i 13. septembra 2014. godine, u Beogradu u hotelu Metropol Palace, Bulevar Kralja Aleksandra 69.

U okviru konferencije, u petak 12. septembra, biće organizovan i svečani koktel u Skupštini grada Beograda, sa početkom u 19 časova.

Više o konferenciji, programu, ciljevima i učesnicima/ama možete pročitati ovde.

Molimo vas da nas o učešću na konferenciji obavestite slanjem registracionog formulara (u prilogu) ili online prijavom na http://labris.org.rs/registration/.

Zbog ograničenog broja mesta, prijava je obavezna i samo učesnici/ce koji se registruju mogu da uzmu učešće na konferenciji.

Rok za slanje registracionih formulara: ponedeljak, 1. septembar 2014 (ili do popunjavanja kapaciteta).

Konferenciju zajednički organizuju Hirschfeld-Eddy-Foundation iz Nemačke, Labris – Organizacija za lezbejska ljudska prava, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i Civil Rights Defenders iz Srbije.

Ovom konferencijom Labris želi da diskusiju o ljudskim pravima stavi u okvir pridruživanja Evropskoj Uniji, uključujući  nacionalne ali i međunarodne vladine strukture, kao i političke partije, LGBT organizacije iz Srbije i inostranstva, druge organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, sindikate, medije, biznis sektor i sl.

Cilj konferencije je razmatranje najvažnijih izazova i mogućnosti kada su u pitanju zaštita i promocija ljudskih prava LGBT osoba, kako u Srbiji, tako i na Balkanu i u drugim zemljama Istočne Evrope.

Održavanje konferencije pomogli su nemačka fondacija “Remembrance, Responsibility and Future”Federal Foreign Office Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Posebnu zahvalnost dugujemo saradnicima i prijateljima: Ambasadi kraljevine Holandije u Srbiji, Nacionalnom demokratskom institutu (NDI), Viktori institutu (Victory Institute), Asocijaciji Duga, IDAHO Belgrade,  Forumu za etničke odnose , Koaliciji za ravnopravnost Korak.

(Labris)

NVO vesti

Unapređenje integriteta političkih stranaka

Biro za društvena istraživanja (BIRODI), podstaknut najavom Srpske napredne stranke o isključivanju stranačkih funkcionera koji ne pristaju da imaju samo jednu plaćenu funkciju, podseća/upozorava da ovaj potez, bez sistemskog rešenja, neće imati efekta na integritet ni ove, ali ni ostalih političkih stranaka. Zbog toga, BIRODI poziva političke stranke u Srbiji da podrže inicijativu kojom se zagovara sistemsko rešenje u oblasti integriteta stranaka u Srbiji. Usvajanjem ove inicijative, političke stranke ne bi više bile udruženja lovaca na položaje, odnosno mesto gde će partijski funkcioneri kroz korupciju dobijati „start up“ kredite iz javnih izvora za svoje privatne „poslove“.

Naime, sva relevatna istraživanja govore da politička korupcija urušava poverenje i spremnost građana na političkih angažman, odnosno – tamo gde taj aktivizam postoji, on je veoma često plod „nepolitičke motivacije oličene i u koruptivnim očekivanjima“.

BIRODI je uveren da se, pre rešavanja dileme koji će tip izbornog sistema doprineti boljem reprezentovanju volje građana i razvoju demokratije u Srbiji, mora rešiti pitanje integriteta političkih stranka. Ostane li ovakav stepen integriteta političkih stranaka, izborom za proporcionalni ili većinski izborni sistem, mi ćemo izabrati samo forme političke korupcije u političkom životu Srbije.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) predstaviće krajem septembra model Integriteta za političke stranke koji je nastao kao rezultat istraživanje stranačkih programa i statuta, intervjua s predstavnicima političkih stranaka, stručnjaka za oblast političkog sistema i političkog organizovanja, kao i konsultovanja međunarodnih praksi i stručnjaka.

Nijedna stranka nije odbila da bude deo procesa unapređivanja integriteta stranaka smatrajući ga bitnim, dok su neke političke stranke izrazile spremnost da podrže ovu inicijativu, podržavajući izmene relevantnih zakona i prihvatajući rešenja koje su im prezentovana, a to su:

• Regulisanje oblasti sukobljavanja funkcija i interesa,

• Uspostavljanje mehanizma jasnih i merljivih kriterijuma napredovanja i nazadovanja u partijskoj hijerarhiji, kao i pri kandidovanju na javne funkcije,

• Uvođenje etičkih mehanizama unutarstranačkog sankcionisanja funkcionera koji su ugrozili javni interes ili prekršili antikorupcijske zakone,

• Unapređivanje transparentnosti doniranja političkim strankama uz podrazumevanu izradu donatorskih ugovora koji definišu jasnu namenu i rezultat date donacije,

• Regulisanje oblasti javnih nabavki na nivou političkih stranaka,

• Proaktivna transparetnost kroz primenu principa zakona koji reguliše oblast slobodnog pristupa informacijama,

• Sprečavanje zloupotrebe diskrecionih ovlašćenja i trgovine uticaja javnih funkcionera za potrebe rada političke stranke,

• Obaveznost antikorupcijske edukacije,

• Jačanje mehanizama efektivne i participativne kontrole rada javnih funkcionera od strane članova stranka, kao i ostalih praksi koje jačaju unutarstranačku demokratiju.

I, na kraju, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva Agenciju za borbu protiv korupcije da u okviru predloga izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije inicira da političke stranke postanu obveznice planova integriteta, i da u slučaju neispunjavanja obaveza političkim strankama bude uskraćeno finansiranje iz javno-budžetskih izvora.

(BIRODI)

NVO vesti

Program „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole

DAUS cover-1

Studenti treće i četvrte godine studija univerziteta pozvani su da se prijave na konkurs za upis na jednogodišnji program „Studije budućnosti“. Jednogodišnji multidisciplinarni program „Studije budućnosti“ organizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Telenor fondacijom, a konkurs je otvoren do 5. septembra 2014. godine.

Ovaj obrazovni program već više od 20 godina stvara mrežu uspešnih mladih ljudi koji stiču znanja i veštine potrebne za unapređenje društva u kome živimo.

Tokom programa „Studije budućnosti“ studenti/kinje, kroz pohađanje četiri modula na temu budućnosti države i društva, Evrope i socio-ekonomskog razvoja i veštine budućnosti, upoznaće se sa glavnim globalnim trendovima i izazovima. Studenti će od oktobra 2014. godine biti uključeni u program stažiranja i izrade završnog rada, steći će veštine akademskog pisanja i čitanja, a na specijalnim predavanjima razgovaraće o aktuelnim pitanjima sa najeminentnijim stručnjacima.

Osim navedenog, Beogradska otvorena škola ponudiće najboljima i druženje kroz kurs stranog jezika, psihološke radionice, zimsku školu timskog rada i mnoge druge aktivnosti.

Zainteresovani studenti mogu da dobiju dodatne informacije o programu na sajtu www.bos.rs i u prostorijama Beogradske otvorene škole (Masarikova 5, 16. sprat, kancelarija 1603) svakog radnog dana od 10 do 18 časova.

(BOŠ)

NVO vesti

Program obuke i mentorstva za OCD koje se bave inkluzijom Roma

Misija OEBS-a u Srbiji u okviru projekta “Evropska podrška za inkluziju Roma” raspisala je poziv organizacijama civilnog društva koje se bave inkluzijom Roma da učestvuju u programu obuke i mentorstva.

Više informacija o programu obuke i mentorstva, kriterijumima i ostalim pitanjima vezano za konkurs nalazi se na sledećem linku http://www.osce.org/sr/serbia/122672.

Skraceni tekst poziva, možete pronaći na linku.

(OEBS Misija u Srbiji)

Budžetske vesti, NVO vesti

Pravilnici za računovodstvo udruženja građana

Ministarstvo finansija je planiralo izmene i dopune podzakonskih propisa donetih na osnovu Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13), a čija primena je obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2014. godinu odnosno onih koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom dostavlja Pravilnike (za tzv. „druga pravna lica“) koji su doneti u februaru 2014. godine na osnovu Zakona o računovodstvu, a tiču se finansijskog izveštavanja organizacija civilnog društva:

1) Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

2) Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

3) Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14).

Pravilnike možete videti na linku.

S obzirom da je planirano da se radu na izmenama i dopunama navedenih podzakonskih akata pristupi u septembru 2014. godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom moli da svoje predloge i sugestije za izmenu, ukoliko ih ima, dostavite na e-mail: vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs (u formi obrasca koji se nalazi na linku) najkasnije do 18. avgusta 2014. godine.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.