NVO vesti

Upitnik za prikupljanje iskustava i komentara OCD prilikom obavljanja privredne delatnosti

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa kreirao je upitnik kako bi prikupio informacije i iskustva OCD (udruženja, fondacija i zadužbina) koja se odnose na obavljanje privredne delatnosti koju su registrovali.

Cilj je da se, na osnovu prikupljenih iskustava, pripremi dubinska analiza stanja i potreba OCD koje se odnose na uspešnije obavljanje privredne delatnosti. Analiza treba da ukaže na ključne nedostatke u zakonskom okviru i praksi  i istovremeno ponudi moguća rešenja za njihovo unapređenje.
Takođe, nalazi do kojih se dođe tokom ovog istraživanja biće korišćeni za iniciranje dijaloga između OCD i drugih zainteresovanih aktera, promovisanje postojećih primera dobre prakse i podizanje svesti među drugim OCD o uticaju obavljanja privredne delatnosti na njihovu finansijsku održivost.

Upitnik nije anoniman, ali će podaci prikupljeni njegovim popunjavanjem biti korišćeni isključivo u navedene svrhe; nazivi i ostali podaci OCD neće biti javno objavljeni.

Rok za popunjavanje upitnika je ponedeljak 25. septembar 2017. godine.

Ukoliko su Vam potrebne  dodatne informacije, možete kontaktirati Dejanu Stevkovski, dejana@gradjanske.org.

Upitnik možete pronaći na linku.

(TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Konkurs Fonda Svetlana Đurđević Lukić

cecaCentar za istraživanje javnih politika (CENTAR) poziva sve zainteresovane studente osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija da učestvuju na konkursu za najbolje radove iz oblasti ljudske bezbednosti.

Teme ovogodišnjeg konkursa su:

  • Postkonfliktna društva i proliferacija lakog i malokalibarskog oružja;
  • Bezbednost ranjivih grupa;
  • Informaciona bezbednost;
  • Prirodne katastrofe i bezbednost u zajednici;
  • Novi izazovi zdravstvene bezbednosti.
Obim rada ne treba da bude duži od 3000 reči. Radovi se dostavljaju na srpskom jeziku, latiničnim pismom.
Rok za slanje radova je 10. oktobar 2017. godine. Rukopisi se dostavlјaju isklјučivo elektronskom poštom na e-mail CENTRA: konkurs@publicpolicy.rs sa naznakom Nagradni konkurs_Ime i prezime_Fakultet_nivo studija.
Najbolja dva rada će biti novčano nagrađena stipendijama u tromesečnom i dvomesečnom trajanju. Ukupno 10 najboljih radova će biti  objavljeno u dvojezičnom zborniku zajedno sa ostalim odabranim radovima. Autorima radova će nagrade biti dodeljene na svečanosti koja će biti održana u decembru u Beogradu.
Detaljne informacije o uslovima konkursa možete pronaći na sajtu CENTRA www.publicpolicy.rs. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na: konkurs@publicpolicy.rs sa naznakom: POZIV ZA STUDENTSKE RADOVE
CENTAR realizuje ovaj konkurs uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.
(Centar za istraživanje javnih politika)

NVO vesti

Konkurs Trag fondacije za program Aktivne zajednice

U toku je konkurs Trag fondacije za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta projekta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: kultura, međuetnička tolerancija i saradnja, rad sa decom i mladima, međugenercijska saradnja, zaštita životne sredine, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim grupama i njihova inkluzija, itd.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Rok za podnošenje predloga projekata je 28. septembar 2017. godine do 17 časova. Predloge projekata možete poslati na e-mail adresu prijave@tragfondacija.org.

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici programa Aktivne zajednice, ili tražiti od  kancelarije putem adrese prijave@tragfondacija.org.

(Trag fondacija)

NVO vesti

Nezakoniti akti bez javne rasprave

Neuključivanje javnosti u proces kreiranja odluka može za posledicu imati nezakonitost ili neustavnost usvojenih akata, što će uvek biti slučaj ukoliko javna rasprava nije održana uprkos tome što je propisana obaveza njenog sprovođenja. Takvo stanovište zauzeo je i Ustavni sud odlučujući o inicijativama za ocenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata. Ustavni sud je ocenio da osporene odluke organa uprave u Ćupriji, Mionici i Kraljevu, kojima su utvrđene naknade za zaštitu životne sredine, nisu u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne uprave, jer organi uprave prilikom donošenja osporenih odluka nisu sproveli javnu raspravu, što je bilo propisano kao obavezna faza u postupku donošenja takve vrste akata.

Potrebno je imati u vidu i da je članom 51 Ustava utvrđeno da svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i da su sredstva javnog obaveštavanja dužna da to pravo poštuju i da svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa. Netransparentan proces donošenja odluka i neuključivanje građana i organizacija civilnog društva za posledicu može imati i neustavnost usvojenih akata, što potvrđuje i praksa Ustavnog suda, koji je utvrdio da je u odlukama organa uprave u Ćupriji i Mionici „izostavljanjem sprovođenja javne rasprave prilikom donošenja (…) odluke prekršeno i ustavno pravo na obaveštenost iz člana 51. Stav 1 Ustava“.

Pored toga, važno je ukazati i na necelishodu odluku Skupštine grada Kraljeva o naknadi troškova za vantelesnu oplodnju, koja je isključivala pravo na naknadu troškova marginalizovanim grupama. Tom odlukom, zbog nemogućnosti da ispune uslov u pogledu prijave prebivališta, neopravdano su bila isključena interno raseljena lica koja od 1999. godine imaju prijavljeno boravište u Kraljevu. Donošenju odluke nisu prethodile konsultacije sa OCD ili građanima. Nakon što je Praxis podneo pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, organ uprave je izmenio spornu odluku, pokazujući time spremnost da ostvarivanje prava obezbedi svim građankama i građanima, pod jednakim uslovima. Civilno društvo ima važnu ulogu u otklanjanju takvih nedostataka. Međutim, nesumnjivo je da bi postupanje uprave bilo efikasnije ukoliko bi se OCD i građani uključili već u proces pripreme akata, kako bi se sprečilo da uopšte budu usvojene necelishodne ili diskriminatorne odluke.

Učešće javnosti u kreiranju politika jedan je od ključnih segmenata dobrog upravljanja, a dobra uprava preduslov za stvaranje okvira za puno poštovanje ljudskih prava. Transparenost u postupanju organa uprave i učešće organizacija civilnog društva i građana u procesu odlučivanja jedan je od fokusa Praxisovog projekta Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu.

Saopštenje je objavljeno na sajtu Praxisa.

Praxis na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

NGO Praxis

E-mail: bgoffice@praxis.org.rs

Web: www.praxis.org.rs

NVO vesti

Ujedinjene nacije obmanjuju javnost svojom LGBTI kampanjom

Saopštenje Gej lezbejskog info centra:

Ujedinjene nacije u Srbiji započele su kampanju „Slobodni i ravnopravni: Ujedinjene nacije za LGBTI ravnopravnost“ putem društvenih mreža kojom obmanjuju građane Srbije.

Jedna od fotografija prikazuje septembarsku Paradu ponosa u Beogradu sa natpisom „Parada ponosa u Beogradu se već tri godine održava bez incidenata. Neophodno je nastaviti promociju tolerancije i različitosti“. Smatramo da se ovakvim natpisom obmanjuje javnost, jer se svake godine tokom Parade ponosa desi neki incident, daleko manji nego 2010. godine, ali incidenata ima!

Neodgovorno je da Ujedinjene nacije u Srbiji izvrću činjenice i održavanje septembarske Parade ponosa svih ovih godina sa nekoliko hiljada policajaca predstavljaju kao pozitivne primere u promociji tolerancije i različitosti, jer dok se dešava u getu, sa jakim policijskim obezbeđenjem ona to svakako nije.

Gej lezbejski info centar je zatražio od Ujedinjenih nacija u Srbiji da uklone fotografiju koja obmanjuje javnost i da usklade natpis sa UN izveštajem „Biti LGBTI osoba u Srbiji“ koji je predstavljen tokom Nedelje ponosa u Beogradu, a koji kaže: „Već tri godine zaredom Parada ponosa se održava bez većih incidenata i uz snažniju podršku državnih institucija. Šira i glasnija podrška promociji različitosti i tolerancije za sve građane bi trebalo da se još snažnije nastavi u narednom periodu.“

Naš zahtev je ignorisan.

Gej lezbejski info centar

E-mail: gayecho@gmail.com

Web: www.gayecho.com

NVO vesti

Ključne tačke reformi službi bezbednosti Srbije

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) poziva na javnu raspravu: Ključne tačke reformi službi bezbednosti Srbije, koja će biti održana 28. septembra 2017. godine, s početkom u 11 časova, u hotelu Zira.

Glavna tema diskusije biće zakonodavna reforma bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike Srbije u cilju izgradnje mehanizama odgovornosti i jačanja vladavine prava. Uvodno obraćanje će održati direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić. Događaj će okupiti predstavnike službi bezbednosti, nezavisnih državnih institucija, akademske zajednice, civilnog društva i medija.

Na skupu će govoriti:

 Ferenc Katrein, bivši glavni savetnik direktora Službe za zaštitu ustava Mađarske

 Svetko Kovač, bivši direktor Vojnobezbednosne agencija

 Andreja Savić, profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost

 Miroslav Hadžić, predsednik Upravnog odbora BCBP

Moderator: Predrag Petrović, izvršni direktor BCBP.

Na skupu će biti ponuđeni neki od mogućih odgovora na pitanja:

1. Kako depolitizovati službe bezbednosti Srbije?

2. Кako unaprediti obaveštajnu komponentu bezbednosno-obaveštajnog sistema Srbije?

3. Da li bi trebalo spojiti VBA i VOA? Koje su prednosti i mane ovakvog rešenja?

4. Da li su policijska ovlašćenja BIA i VBA ovlašćenja bez kojih se ne može ili prepreka u reformi?

5. Da li je zajednički monitoring centar racionalno rešenje?

6. U kojoj meri je moguće nadzirati i kontrolisati rad službi bezbednosti?

7. Šta treba nadzirati i kontrolisati u radu službi bezbednosti?

8. Кoji institucionalni modeli i mehanizmi nadzora su se pokazali kao delotvorni?

Zbog ograničenog broja mesta najkasnije do srede 27. oktobra u 17 časova prisustvo potvrdite mejlom na adresu office@bezbednost.org.

BCBP kontinuirano sprovodi istraživanje pravnog okvira kojim se uređuje bezbednosno-obaveštajni sistem Srbije i njegovog uticaja na praksu. Stručni tim BCBP izradio je Model zakona o službama bezbednosti kako bi zakonski okvir bio bitno unapređen u pogledu upravljanja, nadležnosti, operativnog rada i kontrole i nadzora nad službama bezbednosti Republike Srbije.

Održavanje konferencije podržala je Ambasada Kraljevine Holandije kroz projekat „LEGASI – Ka zakonodavnoj reformi bezbednosno-obaveštajnog sistema”, u okviru MATRA programa.

(BCBP)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.