NVO vesti

Otvorena televizija

otvMedijski istraživački centar (MIC) zajedno sa partnerskim udruženjima iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, i Crna Gore uz podršku Evropske unije, realizovaće u narednih 11 meseci projekat pod nazivom “Otvorena televizija” (OTV).

Projekat predviđa formiranje lokalnih neprofitnih Otvorenih televizija u Nišu, Prilepu, Prijedoru i Beranu, usmerenih ka određenim društvenim grupama kao što su deca i omladina, manjinske i etničke grupe, invalidi, stariji, nezaposleni, socijalno i zdravstveno ugroženi stanovnici Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, i Crne Gore.

Projekat je pokrenut polazeći od činjenice da javni servisi i privatni mediji u pomenutim zemljama, ne obezbedjuju pravovremeno, objektivno i adekvatno informisanje gradjana u lokalnim zajednicama, naročito onih koji spadaju u kategoriju marginaliyovanih grupa.

Otvorene televizije će takođe obezbediti obuku za aktiviste Organizacija civilnog društva za proizvodnju medijskih sadržaja i drugim srodnim veštinama, čime će doprineti većem učešću OCD-a u poboljšanju kapaciteta za objektivno informisanje građana u lokalnoj zajednici, kroz njihovo osnaživanje i umrežavanje

OTV će pojačati zagovaračke napore koje preduzimaju lokalni akteri civilnog društva u saradnji sa novinarima i medijskim organizacijama i pokrenuti teme koje se tiču slobode medija i sigurnosti novinara. Pored toga, omogućiće uspostavljanje dugoročnog mehanizma za praćenje i zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara, uz lokalne i regionalne akcije koje promovišu slobodu medija i slobodu izražavanja novinara i aktivista za ljudska prava u četiri zemlje.

U saradnji sa civilnim društvom i medijima, OTV će uspostaviti različite oblike komunikacije sa javnošću, poput javnih rasprava, panel diskusija i razgovora koji će građanima omogućiti da izraze svoje mišljenje o sadržaju programa, i iskažu svoje želje i zahteve.

OTV će funkcionisati kao čuvari javnih interesa, promovisati transparentnost vlade i javni nadzor nad onima koji imaju moć, otkrivanjem korupcije, nepravilnog upravljanja i korporativnih prekršaja, i time će predstavljati sredstvo za povećanje ekonomske efikasnosti

OTV biće forum za javnu raspravu i diskusiju o društvenim pitanjima, uključujući i ona pitanja koja se tiču siromašnih i marginalizovanih grupa.

OTV će podstaći razvoj medijske pismenosti kroz razvijanje individualnih kapaciteta građana da koriste, razumeju i kritički procenjuju različite aspekte medija i medijskih sadržaja. One će mogućiti stvaranje nediskriminatornih uslova za razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija koje služe za unapređenje prava izražavanja i prava na traženje, primanje i prenošenje informacija i ideja, bez obzira na granice.

Neprofitne medije lokalnih zajednica prepoznale su ne samo Ujedinjene nacije, već i evropske institucije kao poseban i komplementarni “treći medijski sektor” (MTS) pored medijskih javnih servisa i komercijalnih medija.

Rezolucija Evropskog parlamenta 2008/2011 i Deklaracija Komiteta ministara Saveta Evrope iz 2009. godine prepoznaju društvenu vrednost neprofitnih medija u zajednici kao izvor lokalnih informacija, kulturne i jezičke raznolikosti, medijskog pluralizma, inkluzije i interkulturnog dijaloga i preporučuju državama članicama da pruže pravno priznanje i omoguće finansiranje tog sektora.

Medijski radnici okupljeni oko Medijskog istraživačkog centra koristeći iskustvo stečeno tokom rada u proteklim godinama uz mogućnosti koje nudi savremena tehnologija u oblasti telekomunikacija, zajedno sa medijskim radnicima i aktivistima organizacija civilnog društva iz Makedonije, Bosne i Hercegovini i Crne Gore razviće novi model neprofitnog “lokalnog javnog servisa” građana u lokalnm zajednicama Zapadnog Balkana.

Ovaj projekat finansira Evropska unija kroz program malih grantova „Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na zapadnom Balkanu“ koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo, kao deo regionalnog projekta regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijske slobode i sigurnosti novinara, sprovedena kroz partnerstvo šest regionalnih novinarskih udruženja – Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Udruženja novinara BiH (BHJ) , Udruženja novinara Kosova (AJK), Udruženja novinara Makedonije (AJM) i Sindikata medija Crne Gore (TUMM).

(Medijski istraživački centar)

NVO vesti

Ratni zločinac predavač na Vojnoj akademiji

Povodom skandalozne najave ministra Aleksandra Vulina da će osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević biti predavač na Vojnoj akademiji, Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) zahteva hitnu smenu ministra odbrane.

Inicijativa zahteva da predsednica Vlade Ana Brnabić u najhitnijem roku, a najkasnije do kraja nedelje započne proceduru za razrešenje ministra Vulina, zbog njegovih trajnih napora da rehabilituje politiku ratnih zločina, kao i najistaknutije pripadnike te politike koji su zbog činjenja ratnih zločina služili višegodišnje kazne zatvora.

Očekujemo od premijerke Brnabić hitno podnošenje predloga za razrešenje ministra Vulina, koji bi označio otklon aktuelne Vlade od zločinačke politike koja je vođena devedesetih godina, kako bi se napravio konačan rez na promociji ratnih zločinaca koja predstavlja najbezobzirnije “razvlačenje pameti” građana Srbije. Ukoliko predsednica Vlade svojim nereagovanjem poruči javnosti u Srbiji i regionu da se slaže sa politikom glorifikacije ratnih zločinaca, Inicijativa će zatražiti od narodnih poslanika da pokrenu postupak za razrešenje ministra, verujući da ovo nije stranačko pitanje već pitanje poštovanja elementarnih civilizacijskih vrednosti odnosno na prvom mestu poštovanje žrtava ratnih zločina.

Rehabilitacija zločinaca i zločinačke politike doživela je svoj maksimum Vulinovom izjavom da “niko od tih ljudi ne sme da ode sa životne pozornice, a da ne ostavi zapisano svedočenje o onome što je radio i kakve je odluke donosio”. Podsećamo ministra Vulina, i celokupnu javnost da se zapisano, dokumentovano i činjenično potkrepljeno svedočenje o onome što je srpski vojno-policijski vrh radio na Kosovu nalazi u presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (predmeti: Kosovska šestorka i Vlastimir Đorđević), i da se radi očuvanja i izgradnje dostojanstva srpskog društva mora prestati sa falsifikovanjem istorije i početi sa procesom suočavanja sa prošlošću.

U skladu sa time, Inicijativa poziva i ministarku pravde Nelu Kuburović da, s obzirom na obaveze proistekle iz Poglavlja 23 pristupanja Srbije EU,  angažuje sve raspoložive resurse kako bi se počelo sa primenom Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, posebno u onom delu u kome se govori o unapređenju ukupnog odnosa društva prema pitanju suđenja za ratne zločine, i unapređenja nastavnih programa na način koji omogućava učenicima da dobiju dovoljnu količinu relevantnih informacija o sukobima na prostorima bivše Jugoslavije, ratnim zločinima koji su u tom periodu izvršeni i normama međunarodnog humanitarnog prava.

(Inicijativa mladih za ljudska prava)

NVO vesti

Konkurs – Generator

DT 03aSosijete ženeral banka pokrenula je veliki konkurs „Generator“, a šansu da prijave svoje preduzetničke ideje imaju svi pojedinci, timovi, preduzetnici ili pravna lica koji žele da pokrenu novi ili razviju postojeći biznis. Glavna novčana nagrada je milion dinara, nagrada publike 500.000 dinara, a nagrade će obezbediti i partneri na ovom konkursu. Rok za prijavu je 10. oktobar.

Pod sloganom „Priključi se“, Sosijete ženeral banka kroz platformu „Generator“ prikuplja i bira 40 inovativnih, izvodljivih i održivih preduzetničkih projekata bez obzira na delatnost. U godini kada Sosijete ženeral banka obeležava jubilej – 40 godina otkako je otvorila svoje prvo predstavništvo u Beogradu, banka na ovaj način želi da podrži preduzetničke projekte koji će generisati dalji razvoj inovacija.

Pravo učešća na konkursu „Generator“, koji će biti otvoren za prijave do 10. oktobra, imaju svi zainteresovani pojedinci, timovi, preduzetnici ili pravna lica koji žele da pokrenu novi ili razviju postojeći biznis. Prijave se obavljaju putem onlajn formulara na sajtu generator.rs, a za jednog učesnika dozvoljena je jedna prijava.

Nakon isteka roka za prijavu biće izabrano 40 najboljih inovacija koje će biti predstavljene na sajtu i promovisane, dok će i javnost moći da glasa za najbolji projekat koji će osvojiti nagradu publike. U finalni izbor ući će 10 projekata koji će svoje ideje prezentovati pred žirijem i učestvovati u trci za glavnu nagradu. Glavnu nagradu, u iznosu milion dinara, obezbeđuje Sosijete ženeral banka, nagrada publike iznosiće 500.000 dinara, a nagrade će obezbediti i partneri na ovom konkursu.

„Generator“ je prilika da učesnici prijave projekte koji su prvenstveno inovativni, autentični i originalni, predstavljaju nov način poslovanja, novi proizvod ili uslugu, odnosno donose vrednost krajnjim korisnicima. Projekat, koji će ocenjivati stručni žiri, trebalo bi da bude izvodljiv, sa planom potrebnih resursa i sredstava ali i održiv – sa potencijalom da bude profitabilan i da postoji plan njegovog daljeg razvoja.

Partneri Sosijete ženeral banke na projektu „Generator“ su Vip mobile, Maxi prehrambeni lanac, internet oglasni portal KupujemProdajem i Centar za tehnološko preduzetništvo i inovacije ICT Hub.

Više informacija o konkursu na sajtu generator.rs.

(Sosijete ženeral banka)

NVO vesti

Poziv za organizacije iz Niša i okoline

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Resursni centar Građanskih inicijativa i TACSO kancelarija u Srbiji pozivaju zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD) iz Niša, kao i gradova i opština iz okoline, da se prijave za učešće na obukama posvećenim primeni Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Obuka će biti organizovana 30.oktobra u Nišu.

Molimo Vas da prijave za učešće pošaljete najkasnije 3 dana pre dana održavanja obuke – 27. oktobra.

Osnovni cilj organizovanja ovih obuka je jačanje kapaciteta OCD za saradnju sa organima javne uprave i učešće u procesu pripreme, donošenja i sprovođenja propisa. Podizanje kapaciteta OCD za učešće u postupku donošenja propisa, a u vezi sa primenom Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, doprineće većem razumevanju uloge i značaja saradnje organa javne uprave sa OCD, a samim tim i većem uključivanju građana u rad organa javne uprave i izradu kvalitetnijih propisa. Molimo zainteresovane OCD da prijave za učešće najviše dva svoja predstavnika/ce  popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE.

Realizacija ovih obuka predstavlja jednu od obaveza iz važećeg Akcionog plana za sprvođenje inicijative Parterstvo za otvorenu upravu za period 2016-17 čije ispunjenje treba da doprinese unapređenju konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja propisa, kao i poboljšanju javnih  usluga i jačanju integriteta javne vlasti.

Učesnicima/cama koji dolaze van mesta u kojima će biti organizovane obuke biće nadoknađeni putni troškovi u visini cene povratne autobuske karte.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti Milici Antić na e-mail milica@gradjanske.org.

(Resursni centar Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Poziv za organizacije iz Kruševca i okoline

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Resursni centar Građanskih inicijativa i TACSO kancelarija u Srbiji pozivaju zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD) iz Kruševca, kao i gradova i opština iz okoline, da se prijave za učešće na obukama posvećenim primeni Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Obuka će biti organizovana 25. oktobra u Kruševcu.

Molimo Vas da prijave za učešće pošaljete najkasnije 3 dana pre dana održavanja obuke – 22. oktobra.

Osnovni cilj organizovanja ovih obuka je jačanje kapaciteta OCD za saradnju sa organima javne uprave i učešće u procesu pripreme, donošenja i sprovođenja propisa. Podizanje kapaciteta OCD za učešće u postupku donošenja propisa, a u vezi sa primenom Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, doprineće većem razumevanju uloge i značaja saradnje organa javne uprave sa OCD, a samim tim i većem uključivanju građana u rad organa javne uprave i izradu kvalitetnijih propisa. Molimo zainteresovane OCD da prijave za učešće najviše dva svoja predstavnika/ce  popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE.

Realizacija ovih obuka predstavlja jednu od obaveza iz važećeg Akcionog plana za sprvođenje inicijative Parterstvo za otvorenu upravu za period 2016-17 čije ispunjenje treba da doprinese unapređenju konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja propisa, kao i poboljšanju javnih  usluga i jačanju integriteta javne vlasti.

Učesnicima/cama koji dolaze van mesta u kojima će biti organizovane obuke biće nadoknađeni putni troškovi u visini cene povratne autobuske karte.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti Milici Antić na e-mail milica@gradjanske.org.

(Resursni centar Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Modeli za transparentnost državnog finansiranja medija

Debata u organizaciji BIRN Srbija, NUNS-a i Fondacije Slavko Ćuruvija - Modeli za transparentnost državnog finansiranja medija, predlozi za novu medijsku strategiju.

20.10.2017. | Vreme: 11:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Pozivamo Vas da učestvujete na debati, na kojoj će medijske i novinarske organizacije predstaviti svoja rešenja za buduću medijsku strategiju, sa posebnim akcentom na pitanje transparentnosti potrošnje državnog novca u medijskom sektoru i praćenja tokova novca.

Ova rešenja u formi preporuka su predate Ministarstvu kulture i informisanja.

Državno finansiranje medija jedna je od najvažnijih i najkontraverznijih tema, imajući u vidu obim i efekte državnih davanja na republičkom i lokalnom nivou. Medijske i novinarske organizacije zbog toga se zalažu da ono bude tretirano kao posebna tema u okviru medijske strategije, koja bi obuhvatila sve modalitete finasiranja javnim novcem i omogućila da se sagleda ukupna državna intervencija u državnom sektoru.

Govore:

  • Slaviša Lekić, predsednik NUNS
  • Nedim Sejdinović, predsednik NDNV
  • Milorad Tadić, predsednik ANEM
  • Dalila Ljubičić, izvršna direktorka Asocijacije medija
  • Miloš Stojković, pravni konsultant na projektu “Javni novac za javni interes”.

Moderator: Slobodan Georgiev, BIRN.

Ova debata organizovana je u sklopu projekta “Javni novac za javni interes”, koji sprovodi konzorcijum organizacija BIRN Srbija, NUNS i Fondacija Slavko Ćuruvija, a finansira Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Debata je deo šire inicijative koju je pokrenula Grupa za slobodu medija, a čiji su BIRN, NUNS i SĆF članovi. #ZaSloboduMedija #StopMedijskomMraku #StojimUzVranjske #ZastoSamOvde

(Medija centar)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.