NVO vesti

Nedosledna politika „ispitivanja porekla imovine“

Transparentnost – Srbija (deo globalne mreže Transparency International) ukazuje da se u javnosti stvara konfuzija oko „ispitivanja porekla imovine“ i da bi državni organi trebalo da izađu sa jasnim planovima oko toga na koji način će se ova oblast zakonski urediti, ali i sa podacima zbog čega mehanizmi koji i sada postoje nisu dovoljno korišćeni godinama.

Iz izjava zvaničnika (kako su ih mediji preneli) građani saznaju da će Zakon o ispitivanju porekla imovine biti izmenjen, odnosno, da je njegovo donošenje predviđeno Akcionom planom za sprovođenje antikorupcijske strategije za prvu polovinu 2015. Međutim, ni jedno ni drugo nije istina – niti taj zakon postoji, niti se pominje u antikorupcijskoj strategiji iz 2013.

Strategijom je planirano uvođenje krivičnog dela „nezakonitog bogaćenja“, na osnovu člana 20. Konvencije UN protiv korupcije. Prema Akcionom planu, nacrt izmena Krivičnog zakonika u tom pogledu Ministarstvo pravde trebalo je da pripremi još letos, predlog je trebalo da se nađe pred poslanicima u septembru, a do sada je već trebalo da izmene zakona budu usvojene. To bi već omogućilo gonjenje u slučajevima kada postoji sumnja da imovina nekog javnog službenika premašuje njegove zakonite prihode, iako ne postoje dokazi u vezi sa izvršenjem nekog konkretnog krivičnog dela.

S druge strane, Strategija ne govori ništa o primeni mehanizama provere koji postoje još od 2003. godine (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji), o unakrsnoj proveri imovine i prihoda, a koji bi mogli da se primene na bilo kojeg poreskog obveznika (ne samo na javne funkcionere). Transparentnost- Srbija smatra da bi osim poboljšanja propisa i primene postojećih trebalo saopštiti i podatke o tome zbog čega oni do sada nisu korišćeni u većem obimu, jer primena zakona ne sme biti pitanje povremenih kampanja (npr. estradne zvezde, političari), već stalna aktivnost državnih organa.

(Transparentnost – Srbija)

NVO vesti

Softver za skeniranje od 257.855 evra!

Koalicija za nadzor javnih finansija predlaže Dušanu Bajatoviću, direktoru JP „Srbijagas”, da doprinese informatičkoj pismenosti građana Srbije i objasni im kakav je to softver javno preduzeće na čijem je čelu platilo 257.855,70 evra. Takođe ga ohrabrujemo i da nam pomogne da razumemo zbog čega je opravdano i uputno izbegavati konkurenciju, pa je ova javna nabavka sprovedena u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja javnog poziva, koji obezbeđuje direktnu pogodbu sa unapred poznatim ponuđačem.

JP „Srbijagas” Novi Sad je sa preduzećem „Mikrofilm sistem” d.o.o. Beograd, 24.05.2012. godine zaklјučilo ugovor čiji je predmet „softversko rešenje za skeniranje i upravlјanje dokumentima”. Cena ovog posla iznosila je 29.773.000,00 dinara, odnosno 257.855,70 evra prema srednjem kursu NBS na dan zaklјučenja ugovora!

Imajući u vidu predmet javne nabavke, pozivamo Dušana Bajatovića da javno predstavi prednosti novog načina skeniranja i upravlјanja dokumentima koje su posledica ovog softverskog rešenja. Ako se ispostavi da je u pitanju superioran i sofisticiran sistem koji je pribavlјen po izuzetno povolјnoj ceni, upozoravamo ga da nije ni korektno ni kolegijalno što ovo iskustvo nije podelio sa rukovodiocima drugih javnih institucija.

Ukoliko traženo obrazloženje izostane ili ne bude dovolјno uverlјivo, pozivamo nadležnog javnog tužioca da formira predmet vezan za ovu javnu nabavku i započne zakonom predviđene radnje protiv odgovornih.

(Koalicija za nadzor javnih finansija)

NVO vesti

Zapošljavanje mladih i karijerno vođenje i savetovanje

Konferencija Zapošljavanje mladih i karijerno vođenje i savetovanje, održaće se u petak, 23. januara 2015. godine u Beogradu.

Jedan od ključnih problema mladih u Srbiji jesu visoka stopa nezaposlenosti i neaktivnosti, kao i siromaštvo. Podaci iz poslednjeg kvartala za 2014. ukazuju da je oko 42% mladih ljudi uzrasta 15-24 godina nezaposleno, a značajan broj mladih ljudi, oko 25%, niti su zaposleni, niti se školuju.

Na konferenciji na kojoj će se okupiti predstavnici javne uprave i lokalne samouprave, škola, fakulteta, civilnog sektora i drugih aktera, biće predstavljeni različiti mehanizmi koji su usmereni na rešavanje problema nezaposlenosti mladih, unapređenja zapošljivosti mladih i razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja.

Učesnicima konferencije Zapošljavanje mladih i karijerno vođenje i savetovanje će biti predstavljeni rezultati istraživanja o efektima karijernog vođenja i savetovanja u pogledu zapošljivosti mladih koje je Beogradska otvorena škola sprovela uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Rezultati su pokazali da je kod mladih koji su učestvovali u programu karijernog vođenja i savetovanja u kancelarijama za mlade za 50% smanjena nezaposlenost, kada se poredi period pre programa i godinu dana kasnije. Ranija poređenja su pokazala da se kod mladih koji su bili u programu karijernog vođenja i savetovanja nezaposlenost smanjila značajnije nego kod onih koji nisu pohađali sličan program.

Uprkos dokazanim efektima karijernog vođenja i savetovanja po unapređenje zapošljivosti mladih, postavlja se pitanje održivosti sistema, dostupnosti usluga svim mladima koji imaju potrebu za podrškom u razvoju karijere i traženju zaposlenja, kao i o kvalitetu postojećih aktivnosti i usluga. O ovim i o drugim značajnim i aktuelnim pitanjima, na konferenciji će govoriti:

• Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (očekuje se potvrda)

• Snežana Klašnja, pomoćnik ministra za omladinu u Ministarstvu omladine i sporta

• Aleksandar Stojanović, državni sekretar u Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

• Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje i Beogradske otvorene škole.

Konferenciju organizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz finansijsku podršku Ministarstava omladine i sporta Republike Srbije.

Više informacija zatražite na email.

(BOŠ)

NVO vesti

Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost

Iskusni novinari iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Kosova i Grčke pozvani su da se prijave na deveti po redu konkurs za dodelu Balkanskih stipendija za novinarsku izuzetnost.

Svake godine deset novinara dobijaju novčanu i profesionalnu podršku za svoja prekogranična istraživanja u vezi sa temama značajnim za region i Evropsku uniju. Tema 2015. godine: VREDNOSTI.

Pošalji svoju aplikaciju i objasni kako vidiš VREDNOSTI!

Kandidati koje izabere nezavisna komisija dobiće stipendije u iznosu od 2000 evra, kao i do 2000 evra za troškove putovanja i istraživanja. Osim toga, oni će imati priliku da unaprede svoj rad kroz učešće na seminarima i saradnju sa međunarodno priznatim urednicima. Članci će biti objavljeni na engleskom i lokalnim jezicima u istaknutim regionalnim i međunarodnim medijima. Osim toga, tri najbolja članka će dobiti nagrade u iznosu od 4000, 3000 i 1000 evra.

Rok za prijavljivanje je 25. februar 2015. godine. Formular za prijavu, uputstva i detaljne informacije o stipendiji dostupni su na veb stranici: fellowship.birn.eu.com.

ERSTE Fondacija i Fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Balkanskom istraživačkom mrežom BIRN, realizuju program Balkanskih stipendija za novinarsku izuzetnost u cilju podrške kvalitetnom istraživanju, povezivanju novinara na regionalnom nivou i objektivnom izveštavanju o temama koje su od ključne važnosti za čitav region i Evropsku uniju.

Email: fellowship@birn.eu.com

(BIRN)

NVO vesti

Konkurs za najbolju putopisnu priču starijih osoba

Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity iz Beograda poziva osobe starije od 60 godina da napišu i na našu adresu pošalju jednu svoju putopisnu priču.

Više informacija na linku.

 

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.