NVO vesti

Serbian Visions

Serbian Visions – jedini multikongres u Srbiji , koji organizuje Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS), treću godinu zaredom.

Serbian Visions je vikend manifestacija koja će se održati 25 – 26. novembra 2017. godine, oba dana od 10 – 20h, u Hotelu Radisson Blu Old Mill (Bulevar vojvode Mišića 15, Beograd).

Program subota i nedelja.

NVO vesti

Poziv za organizacije iz Beograda i okoline

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Resursni centar Građanskih inicijativa i TACSO kancelarija u Srbiji pozivaju zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD) iz Beograda, kao i gradova i opština iz okoline, da se prijave za učešće na obuci posvećenoj primeni Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Obuka će biti organizovana 29. novembra u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu (Kneza Miloša 4).

Molimo Vas da prijave za učešće pošaljete najkasnije do 26. novembra putem OVOG formulara.

Osnovni cilj organizovanja ovih obuka je jačanje kapaciteta OCD za saradnju sa organima javne uprave i učešće u procesu pripreme, donošenja i sprovođenja propisa. Podizanje kapaciteta OCD za učešće u postupku donošenja propisa, a u vezi sa primenom Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, doprineće većem razumevanju uloge i značaja saradnje organa javne uprave sa OCD, a samim tim i većem uključivanju građana u rad organa javne uprave i izradu kvalitetnijih propisa.

Realizacija ovih obuka predstavlja jednu od obaveza iz važećeg Akcionog plana za sprvođenje inicijative Parterstvo za otvorenu upravu za period 2016-17 čije ispunjenje treba da doprinese unapređenju konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja propisa, kao i poboljšanju javnih usluga i jačanju integriteta javne vlasti.

Organizatori nisu u mogućnosti da pokriju troškove puta učesnicima vam Beograda.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti Milici Antić na e-mail milica@gradjanske.org.

(Resursni centar Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Konferencija Investing in the Western Balkans’ European Future

Konferenciju Investing in the Western Balkans’ European Future, organizuju Evropski pokret u Srbiji i Evropski pokret International 8. decembra  2017. u Beogradu (Aeroklub, 4 Uzun Mirkova ulica).

Agenda.

(Evropski pokret u Srbiji)

NVO vesti

Fali vam jedan papir

Okrugli sto „Fali vam jedan papir: Da li smo zadovoljni javnim uslugama?“ koji će se održati u sredu, 29. novembra 2017. godine, sa početkom u 11 časova u Press centru Udruženja novinara Srbije (Knez Mihailova 6/III).

Na okruglom stolu će biti predstavljeni rezultati istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama domova zdravlja, izdavanja ličnih dokumenata i upisa dece u osnovne škole i predškolske ustanove, kao i iskustva građana prikupljena preko portala www.mojauprava.rs u okviru kampanje „JA u centru pažnje“. Istraživanja i kampanja sprovedeni su u okviru dvogodišnjeg projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave”, sa ciljem da nadležnim institucijama i donosiocima odluka predstave najčešće i najveće izazove sa kojima se građani i građanke suočavaju prilikom korišćenja javnih usluga, ali i dobre primere i prakse koje treba dalje prenositi i primenjivati. Projekat sprovode Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u saradnji sa još 12 partnerskih organizacija iz različitih gradova i opština u Srbiji.

Pozivno pismo i nacrt agende.

Bila bi nam čast i zadovoljstvo ukoliko biste prisustvovali događaju i doprineli kvalitetu diskusije. Molimo Vas da svoje učešće potvrdite putem imejla: nina.lopandic@emins.org najkasnije do ponedeljka, 27. novembra 2017. godine.

(EPuS)

NVO vesti

Donatorski skup

Centar „Živeti uspravno“, povodom 15 godina od svog osnivanja u utorak, 28. novebra u 12 h, u Velikoj sali Kulturnog centra Grada (Katolička porta 5), organizuje donatorski skup u okviru koga će biti prikazan francuski igrani film „Nedodirljivi“, koji, na najdirektniji način, prikazuje svrhu usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom

Skup je posvećen temi samostalnog života i prikupljena sredstva biće usmerena na pokrivanje troškova usluge personalne asistencije. Organizujemo uz podršku projekta Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO), koji realizuje Evropska komisija.

Nakon filma, u 14 h, takođe u Velikoj Sali, predviđen je razgovor s donatorima Centra i predstavnicima/ama  Grada o tome kako da se nedostajuća sredstva obezbede i da svi zainteresovani za ulaganje u ovu svrhu prepoznaju važnost usluge i njenog direktnog finansiranja od  strane lokalnih samouprava. U ovom delu predviđeno je prisustvo novinara/ki. Izjave ćemo davati između 14.30 i 15.00 u lobiju ispred Velike sale, gde će sve biti video izložba o istorijatu pokreta zasamostalni život s porukama njegovih nosilaca i koktel

Pokret za samostalni život osoba sa invaliditetom zalaže se da ova usluga bude deo sistema socijalnezaštite, na koju svaki građanin/ks potencijalno ima pravo. Ona je 2011. prepoznata čl. 45 Zakona osocijalnoj zaštiti i njeno finansiranje u nadležnosti je lokalne samouprave. Centar ju od 8. novembra 2008. organizuje u Novom Sadu i od 2014. ima licencu resornog ministarstva za to. Grad Novi Sad sufinansira uslugu od 2009. kroz konkurs za projrekte organizacija civilnog društva koje organizuju usluge socijalne zaštite od interesa za Grad. Na godišnjem nivou potrebno je 20 miliona dinara za angažovanje 40 asistenata/kinja da bi svi, kojima je u ovom trenutku po nacionalnim standardima to bilo potrebno, imali uslugu. Grad je ove godine odobrio iznos od 3,8 miliona. Prethodnih godina 2-3 miliona, kojima je angažovano između 4 i 8 asistenata/kinja. Ove godine do septembra radilo je njih 9. Odobreni novac utrošen je zaključno s 31. oktobra i da bi se pokrili svi troškovi za period oktobar-decembar 2017. potrebno je da obezbedimo iznos od 2 miliona dinara. Centar trenutno organizuje uslugu za 5 osoba iz Novog Sada i za jednu iz Opštine Kanjiža.

(Centar Živeti uspravno)

NVO vesti

Vodič za samozastupanje građana

Predstavljanje Vodiča za samozastupanje građana – parnični postupak i postupci pred nezavisnim institucijama, organizuje Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, u subotu, 25. novembra 2017. godine, sa početkom u 14 časova, u Hotelu Radisson Blu Old Mill (Bulevar vojvode Mišića 15, Beograd), u sali M4 (drugi sprat) u okviru Serbian Visions multikongresa u Srbiji podržanim od strane Nemačko-srpske privredne komore. Održavanje prezentacije je podržala Multi Donor Trust Fund for Justice Sector Support u Srbiji.

Vodič može pomoći u situacijama kada niste sigurni da li da pokrenete sudski postupak, kada je postupak već u toku ili čak i u situacijama kada uopšte nemate nikakvih pravnih problema, ali želite da bolje razumete koja prava i obaveze imate kako biste mogli da sprečite potencijalne pravne probleme u svakodnevnom životu. Imajući u vidu da u Republici Srbiji nije usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ali i opšte ekonomske prilike u zemlji, ovaj Vodič je pripremljen kako bi građanima približio konkretno samozastupanje pred sudovima i drugim državnim organima koji su nadležni za zaštitu prava građana – Zaštitinikom građana, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Vodič može da predstavlja i osnovu za unapređenje ostvarivanja ljudskih prava širokom broju građana, pre svega onima koji zbog svojih imovinskih prilika nisu u mogućnosti da plaćaju zastupanje od strane advokata.

Molimo Vas da Vašu prijavu ili prijavu učešća predstavnika Vaše organizacije/institucije pošaljete elektronskim putem do 23. novembra do kraja radnog vremena na office@yucom.org.rs.

Nažalost, nismo u mogućnosti da refundiramo troškove prevoza učesnika/ca. Predstavljanje Vodiča će biti na srpskom jeziku.

(YUCOM)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.