NVO vesti

Priručnik za administrativno i finansijsko upravljanje u udruženjima

Prošlo je 12 godina od kako su Građanske inicijative objavile priručnik Upravljanje finansijama u NVO. Od tada se puno toga promenilo – od personalnih promena u našoj organizaciji do opštih globalnih trendova, koji više nego ikad pogoduju smanjenju prostora za građansko delovanje svuda u svetu.

U organizacionom smislu, Građanske inicijative su postale deo velikog regionalnog projekta koji za cilj ima jačanje uloge civilnog društva u regionu EU proširenja. TACSO (Projekat Tehničke podrške organizacijama civilnog društva) je godinama unazad na različite načine podržavao razvoj civilnog društva u Srbiji. Od 2014. godine kroz formalizovano partnerstvo sa Građanskim inicijativama kao Resursnim centrom za Srbiju ne samo da su udruženi napori koji za cilj imaju jačanje uticaja udruženih građana, već su oni dobili potpuno novu dimenziju. Višegodišnje iskustvo Građanskih inicijativa, upravo u ovakvim i sličnim aktivnostima, kao i svakodnevni kontakt sa velikim brojem različitih organizacija, omogućili su efikasnije prepoznavanje potreba civilnog društva i definisanje najadekvatnijeg odgovora na iste.

Verujemo da je rad u civilnom sektoru mnogo više od profesionalnog angažmana. Zbog toga smo se u dosadašnje radu, usmerenom na jačanje civilnog sektora u Srbiji, uvek rukovodili principom nesebičnog deljenja znanja – kada se ono odnosilo na pružanje različitih vrsta ekspertske i kolegijalne podrške i kada je reč o našim naučenim lekcijama.

cover FT1P

Priručnik koji je pred vama rezultat je naših višegodišnjih napora u traganju za optimalnim modelom administrativnog i finansijskog poslovanja organizacije. To istovremeno podrazumeva poštovanje svih relevantnih propisa Republike Srbije i specifične zahteve donatora, ali i efikasno raspolaganje ljudskim resursima u okviru tima kako realizacija programskih aktivnosti ne bi bila usporena ili previše opterećena procedurama. Sa vama delimo ono što smo naučili, razvili i što i sami u svakodnevnom radu primenjujemo. U tom smislu najveću zahvalnost dugujemo Jeleni Stević i Nadi Likar, autorkama ovog priručnika. Pored toga što se ovom temom svakodnevno bave u Građanskim inicijativama, upravo su one te koje u ime Resursnog centra informišu, pomažu i mentorišu sve one koji su nam se tokom prethodnog perioda obraćali sa pitanjima ili problemima u oblasti administrativnog i finansijskog upravljanja. Zahvalnost dugujemo i Dubravki Velat, našoj savetnici koja nas je, prepoznajući potrebu za novom dinamikom okruženja u kome se nalazi civilno društvo, inspirisala da započnemo rad na izradi ovog priručnika.

Priručnik je nastao kao odgovor na realne potrebe civilnog društva prepoznate tokom trogodišnjeg zajedničkog rada sa TACSO kancelarijom u Srbiji. Zahvaljujemo se nacionalnoj savetnici Zorici Rašković na saradnji koja za Građanske inicijative predstavlja izuzetno iskustvo, značajan proces učenja i osnaživanje organizacijskih kapaciteta. Zahvaljujemo se i svim udruženjima koja su u proteklom periodu koristila usluge Resursnog centra TACSO Građanskih inicijativa. Bez njihovih pitanja, dilema i izazova sasvim sigurno ne bi bilo ovog priručnika. S obzirom na to da, zahvaljujući ovom priručniku, nastavljamo da pružamo pomoć i podršku civilnom društvu, pažnju ćemo posvetiti i drugim pitanjima
i izazovima relevantnim za rad kako dosadašnjih, tako i budućih korisnika. Nadamo se da će ovaj priručnik olakšatisvakodnevno funkcionisanje udruženja, a samim tim i održati postojeći nivo motivacije za istinskim građanskim aktivizmom koji je često uslovljen savladavanjem različitih administrativnih prepreka. Utisci o tome koliko su vam pružene informacije bile korisne za poboljšanje administrativnog i finansijskog upravljanja udruženjem biće nam od velikog značaja za dalje unapređenje rada.
Kao i do sada, budite slobodni da nas kontaktirate.

PREUZMITE PRIRUČNIK –  FT1P

(Bojana Selaković, v.d. izvršne direktorke Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Decembarska Otvorena vrata – Privredna delatnost udruženja

Jedan priručnik može da reši sve vaše nedoumice oko funkcionisanja udruženja, za sve ostalo tu su naša Otvorena vrata. U decembru je tema Privredna delatnost. Otvorena vrata, ovog meseca, održaće se u ponedeljak, 11. decembra u Kući ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, Beograd.

Prijavite se preko Google forme.

Otvorena vrata Građanskih inicijativa imaju cilj da osnaže udruženja i odgovore na važna pitanja iz finansijsko – administrativnog poslovanja, kadrovskog poslovanja, kontakata sa medijima, ali i razna druga pitanja koja muče naše kolege i koleginice iz neprofitnog sektora.

Oblast za koju ovog meseca otvaramo vrata privukla je najviše pažnje i uvek je aktuelna.

*Napomena – organizatori nisu u mogućnosti da pokriju putne troškove učesnicima.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Izveštaj FHP-a o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina

Fond za humanitarno pravo (FHP) i dnevni list Danas Vas pozivaju na debatu povodom „Prvog izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina“ i istraživanja javnog mnjenja „Obaveštenost građana Srbije o ratovima ’90-ih, ratnim zločinima i suđenjima optuženima za ratne zločine“. Debata će biti održana u ponedeljak, 18. decembra 2017. godine, u Velikoj sali Medija centra Beograd (Terazije 3, II sprat), sa početkom u 11:00 časova.

Vlada Republike Srbije usvojila je u februaru 2016. godine prvu Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina za period od 2016. do 2020. godine. FHP od samog početka prati sprovođenje Strategije, sa ciljem da ponudi nezavisne istraživačke nalaze i zaključke o njenoj implementaciji. Nalazi FHP-a su istovremeno i jedini uvid u sprovođenje Strategije, budući da je uspostavljanje zvaničnog tela za njeno praćenje kasnilo 18 meseci te da je javnost još uvek uskraćena za informacije o realizaciji predviđenih mera i aktivnosti.

Izveštaj FHP-a o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina daje pregled trenutne situacije u osam oblasti koje pokriva Nacionalna strategija, ukazuje na ključne nedostatke i identifikuje preporuke za unapređenje stanja u ovim oblastima.

Istraživanje javnog mnjenja po prvi put od 2011. godine predstavlja stavove građana o suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudovima i Haškim tribunalom, ali i o otvaranju arhiva, regionalnoj saradnji pravosudnih tela, političkoj rehabilitaciji osuđenih za ratne zločine, nadoknadi štete žrtvama i podizanju spomenika, reformi obrazovnog programa, te govori o percepciji krivice i odgovornost i za počinjene zločine i opštoj obaveštenosti građana o ratovima i zločinima 1990-ih godina.

Na debatu su pozvani predstavnici pravosuđa, nadležnih ministarstava i vladinih tela, nezavisnih institucija, nevladinih organizacija, medija, međunarodnih organizacija i ambasada, te poslanici Narodne skupštine Republike Srbije.

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

(FHP)

NVO vesti

Javni poziv za OCD

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Građanskim inicijativama poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da prijave svoje učešće u konsultativnom sastanku povodom izrade teksta Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Sastanak će se održati 14. decembra 2017. godine u Beogradu, u Kući ljudskih prava i demokratije, Ulica Kneza Miloša 4, sa početkom u 11.00 časova.

Cilj skupa je predstavljanje teksta Predloga Uredbe koji je izradila Radna grupa radi finalnih konsultacija.

Prijavu učešća na skupu potrebno je dostaviti najkasnije do 12. decembra 2017. godine na e-adresu: milica@gradjanske.org.

Tekst Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja biće dostavljeni naknadno.

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade troškove prevoza predstavnicima organizacija civilnog društva koji nisu iz mesta u kom se skup održava.

Agenda događaja

Predlog uredbe

(RC Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Investiranje u evropsku budućnost Zapadnog Balkana

Evropski pokret u Srbiji i Međunarodni evropski pokret uz podršku Evropske investicione banke, organizuju konferenciju „Investiranje u evropsku budućnost Zapadnog Balkana“, u petak, 8. decembra 2017. godine u Beogradu (Aeroklub, Uzun Mirkova 4). Konferencija će biti prilika da zainteresovani saznaju više o ulozi, direktnoj koristi i transformativnoj snazi Evropske investicione banke u procesu evropskih integracija.

Evropska investiciona banka je prisutna na Zapadnom Balkanu sa namerom da podrži uspostavljanje tržišne ekonomije i konkurentnost u ovom regionu, zatim doprinese razvoju infrastrukture i povezivanju ovog regiona sa vitalnim transportnim i energetskim mrežama EU, ali i da podrži napredak u procesu evropskih integracija.

Konkretno, na događaju će biti reči o načinima prevazilaženja prepreka u procesu reformi i evropeizaciji Zapadnog Balkana. Diskusije će se voditi o tri aspekta procesa: reformi javnih politika i promeni političkog konteksta u cilju evropskih integracija, Agendi povezivanja i o održivom razvoju.

Na konferenciji će, pored ostalih, govoriti:

• Nj.E. Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji,

• Hakan Lucius, šef sektora za korporativnu odgovornost i civilnog društvo, Evropska investiciona banka (EIB),

• Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS),

• Bojan Vujović, savetnik u Direktoratu za koordinaciju EU pomoći, Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Gore,

• Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju,

• Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN,

• Dubravka Nègre, šefica EIB regionalnog predstavništva za Zapadni Balkan,

• Dejan Lasica, generalni menadžer Transportne opservatorije jugoistočne Evrope SEETO.

Očekuje se učešće predstavnika civilnog društva, privrede i kreatora javnih politika iz Srbije i regiona.

Radni jezici su srpski i engleski, uz obezbeđen simultani prevod. Agenda je u prilogu.

Prijave i informacije: Maša Živojinović, masa.zivojinovic@emins.org.

(Evropski pokret u Srbiji)

NVO vesti

Poslovi nespojivi sa policijskom profesijom

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) u utorak, 12. decembra 2017. godine, u Medija centru (Terazije 3), sa početkom u 11 časova predstaviće studiju „Poslovi nespojivi sa policijskom profesijom“.

Ovu temu posebno aktuelnom čini i Predlog izmena i dopuna Zakona o policiji o kom će Skupština Srbije raspravljati tokom decembra 2017. godine, a koji iznova menja način uređivanja oblasti nespojivih poslova sa policijskim.

Na prezentaciji će se posebno diskutovati o pitanjima:

• Da li su zakonom uređeni nespojivi poslovi sa policijskom profesijom?

• Šta donose nove izmene i dopune Zakona o policiji?

• Da li su policajci zadovoljni poslom u Ministarstvu unutrašnjih poslova?

• Koji poslovi su nespojivi sa policijskom profesijom prema mišljenju policajaca?

• Kako su nespojive delatnosti regulisane u drugim zemljama?

• Na koji način bi trebalo urediti sukob interesa u policiji?

Studiju će predstaviti:

• Sofija Mandić, istraživačica-pravnica BCBP-a,

• Saša Đorđević, istraživač BCBP.

O poslovima nespojivim sa policijskim će govoriti i:

• Vladimir Pavićević, potpredsednik Policijskog sindikata Srbije,

• Vladimir Džigurski, izvršni potpredsednik Strukovnog udruženja policije dr Rudolf Arčibald Rajs i diplomirani oficir policije,

• Mile Lazarević, zamenik predsednika Sindikata srpske policije,

• Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti.

Molimo Vas da prisustvo skupu potvrdite do ponedeljka, 11. decembra 2017. godine putem i-mejla office@bezbednost.org.

Prezentacija će biti održana na srpskom jeziku. Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

(BCBP)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.