NVO vesti

Otvoren poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”

Obaveštavamo sve zainteresovane da je otvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.U ovom pozivu možete aplicirati za sve mere programa, a poziv se zatvara 1. marta 2018. godine u 12 časova (podne).

U okviru prvog poglavlja programa „Evropsko sećanje” sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:

  • Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
  • Demokratska tranzicija i pristupanje EU
  • Antisemitizam, anticiganizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
  • Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije

1918. Kraj Prvog svetskog rata

1938/1939 Početak Drugog svetskog rata
1948. Početak Hladnog rata

1948. Haška konferencija i integracija Evrope

1968. Studenstki protesti i pokreti za građanska prava, invazija na Čehoslovačku (Tokom 2018. godine moguće je podneti i projektne ideje koje se odnose na događaje čije je obeležavanje planirano za 2019. i 2020. godinu. Više o istorijskim događajima koji su predviđeni za obeležavanje: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en).

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” (mere Bratimljenje gradova, Mreže gradova i Projekti organizacija civilnog društva) sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:

  • Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
  • Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
  • Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa
  • Evropska godina kulturnog nasleđa 2018.

Ukupan budžet ovog poziva je 16,3 miliona evra, od čega 3,7 miliona za projekte u okviru prvog poglavlja, a 12,6 miliona za projekte u okviru drugog poglavlja.

Skrećemo pažnju da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate novi Programski vodič, kao i sajt EACEA. Novi Programski vodič sadrži i obaveštenje o mogućnostima za učešće aktera iz Velike Britanije, kao i naznaku u vezi sa učešćem u EFC projektima volontera iz Evropskih snaga solidarnosti (European Solidarity Corps) – učešće volontera je primarno predviđeno u projektima u okviru poglavlja Evropsko sećanje i mere Projekti organizacija civilnog društva, iako nije obavezno.

Tekst poziva

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

NVO vesti

Poljoprivreda u Makedoniji i Grčkoj

Ekološko društvo Dragačevo iz Guče, Udruženje poljoprivrednika Dragačeva iz Guče i Nacionalna Federacija farmera Makedonije iz Skoplja u saradnji sa vodećim organizacijama iz Makedonije i Grčke i ovlašćenom turističkom agencijom, organizuju putovanje: Poljoprivreda u Makedoniji i Grčkoj.

NVO vesti

Rusinski portal kulture

Novinarska asocijacija Rusina- NAR je krajem decembra 2017. godine završila prvu fazu projekta Rusinski portal kulture postavljanjem 32 biografske jedinice Rusina koji su svojim delovanjem ostavili značajan trag kako u rusinskoj zajednici tako i u širem okruženju. Biografske jedinice su postavljene na sajt https://nar.org.rs/ i dostupne su na rusinskom i srpskom jeziku.

U ovoj fazi najveći broj biografskih odrednica sa bibliografskim podacima, se odnosi na znamenite Rusine koji su delovali početkom XX veka i imali presudan značaj na buđenje nacionalnog identiteta svoje zajednice. Tim projekta Rusinski portal kulture je među biografskim jedinicama uvrstio i značajan broj pripadnika rusinske zajednice koji su obeležili drugu polovinu XX veka i to na planu nauke, kulture i sporta. Među takvima je arhitekta Pavle Žilnik, vajar Stevan Bodnarov, kompozitor Ivan Kovač, akademik Julijan Tamaš, profesori Novosadskog univerziteta dr Miroslav Plančak i dr Julijan Malacko, glumica Irena Kolesar, glumac Dragen Kolesar, književnik Đura Papharhaji, pisac i prevodilac Đura Laćak.

Rusinski portal kulture je prva digitalna platforma kojom se želi na jednom mestu objediniti rusinsko duhovno stvaralaštvo.Do kraja ovog projekta kojeg su podržali Pokrajiski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Budžetski fond za nacioalne manjine, biće postavljeno još pedesetak biografskih jedinica.

(Martica Tamaš, predsednica NAR)

NVO vesti

Konkurs za praktikanta

Fondacija Tempus pruža priliku mladima da steknu praktično iskustvo sa omladinskom komponentom Programa Erazmus+.

Konkurs se raspisuje za praktikanta za Grupu za mlade koja sprovodi aktivnosti u okviru omladinske komponente Erazmus+ programa.

Rok za konkurisanje je 29. januar, 2018 godine u 23:59 časova.

Detalje o uslovima konkursa, kao i zaduženjima možete pogledati na stranici KONKURSI.

(Fondacija Tempus)

NVO vesti

Kina: Novi globalni akter na Balkanu

Helsinški Bilten, Br. 138, decembar 2017 – Kina: Novi globalni akter na Balkanu

 

 

NVO vesti

Slučaj braće Bytyqi

Gostujući na televiziji N1 11. januara 2018. godine, predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Republike Srbije Milovan Drecun nazvao je braću Bytyqi, koje je u julu 1999. godine ubila srpska policija, „teroristima“. Fond za humanitarno pravo takvu kvalifikaciju žrtava, čija porodica više od 18 godina čeka pravdu, smatra nedopustivom, posebno ako se ima u vidu da dolazi od osobe visoko rangirane unutar struktura vlasti Republike Srbije.

Na linku se nalazi saopštenje ovim povodom.

(Fond za humanitarno pravo)

NVO vesti

Konkurs za lidere buduće generacije

Raspisan je konkurs Kolega Karla Fridriha Gerdelera za dobru upravu (nem. Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance). Gerdeler-Koleg za dobru upravu (nem. Das Goerdeler-Kolleg für Good Governance) jeste jednogodišnji program za usavršavanje, na nemačkom je jeziku i sprovodi ga Fondacija Roberta Boša (nem. Robert Bosch Stiftung) u saradnji sa Nemačkim društvom za spoljnu politiku (nem. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)). Program je namenjen liderima buduće generacije iz Azerbejdžana, Belorusije, Gruzije, Jermenije, Moldvije, Rusije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Gerdeler-Koleg podržava angažovane osobe, koje žele da aktivno učestvuju u uređenju svog društva, omogućava razmenu iskustava u zajedničkoj Evropi i jača odgovorno delovanje i delovanje usmereno ka ostvarivanju javnog dobra u društvima koja se menjaju. U toku programske godine, učesnici i učesnice prolaze kroz tri seminara i sprovode jedan sopstveni projekat iz oblasti dobra uprava (engl. Good Governance) u svojoj zemlji. Prof. Ginter Ferhojgen (nem. Prof. Günter Verheugen), bivši potpredsednik Evropske komisije, prati program kao direktor kolega.

Radni jezik na seminarima je nemački jezik.

Učesnici i učesnice Gerdeler-Kolega:

• Usavršavaju se u oblastima Dobra uprava (engl. Good Governance) i menadžment inovacija

• Stiču ekskluzivne uvide u rad nemačkih i evropskih organizacija, te sklapaju kontakte sa stručnjacima iz oblasti Politika, Privreda i Društvo

• Razvijaju svoje kompetencije u upravljanju i stiču znanja iz projektnog menadžmenta

• Uz podršku iskusnih projektih menadžera sprovode sopstveni projekat iz oblasti Dobra uprava (engl. Good Governance) u svojoj zemlji

• Postaju deo međunarodne mreže aktivnih lidera u Evropi.

Učestvovanje u programu je besplatno.

Rok za slanje prijava: 19. februar 2018.

Početak programa: 13. septembar 2018.

Informativni događaj će biti održan početkom februara, u Beogradu. Tu ćete moći lično da porazgovarate sa nekim od organizatora i učesnika programa i dobijete odgovore na svoja pitanja. Pošaljite nam mejl sa naslovom „Informativni dogadjaj“, a mi ćemo Vam blagovremeno proslediti detaljnije informacije o istom.

Više informacija o programu i o uslovima učešća pronaći ćete na nemačkom i engleskom jeziku na sledećoj internet stranici: www.goerdeler-kolleg.de

Kontakt-osoba u Nemačkoj:

Kler Lucia Lajfert (nem. Claire Luzia Leifert)

goerdeler-kolleg@dgap.org

Kontakt-osoba u Srbiji:

Ljiljana Šotra

goerdeler-kolleg-rs@dgap.org

Kler Lucia Lajfert (nem. Claire Luzia Leifert), Program Officer

Carl Friedrich Goerdeler Kolleg for Good Governance

German Council on Foreign Relations

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.