Budžetske vesti, NVO vesti

Transparentnost – Srbija povodom predloga izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

Transparentnost – Srbija (deo Transparency International) ukazuje da je predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama Vlada uputila u Narodnu skupštinu bez javne rasprave, iako je ona bila obavezna po osnovu oba kriterijuma iz Zakona o državnoj upravi i Poslovnika Vlade. Našaorganizacijaističe, da je takvo postupanje(inačeovaj predlog zakona nije jedinstven slučaj), direktno suprotno i političkom programu aktuelne Vlade iz aprila 2014. i usvojenim strateškim aktima. Odsustvo javne rasprave je korak nazad i za samu Narodnu skupštinu. Naime, o predlogu aktuelnog Zakona o javnim nabavkama 2012. je tadašnja poslanička grupa SNS, kao predlagač, organizovala javnu raspravu (iako nije bila u obavezi da to učini), a pre nekoliko meseci skupštinski odbor za finansije je formirao radnu grupu za izmenu ovog akta. Sada, umesto da taj odbor formuliše izmene na osnovu predloga drugih institucija i zainteresovanih strana, Skupština, po hitnom postupku raspravlja o predlogu Vlade.

Detaljnije na linku.

(Transparentnost – Srbija)

NVO vesti

Javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom 29. jula 2015. godine u Beogradu, u Klubu poslanika, organizovalo je javnu raspravu o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine, kojoj je prisustvovalo preko sto predstavnika organizacija civilnog društva i državnih institucija.

Skup je otvorio Dražen Maravić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koji je istakao važnost donošenja ovog strateškog dokumenta, kao preduslova za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj, kako civilnog, tako i javnog sektora. Maravić je takođe naglasio da je strategija izrađena u duhu dobre prakse uključivanja svih zainteresovanih strana i da je saradnja sva tri sektora – javnog, civilnog i privatnog neophodna za opšti napredak društva.

Kako je složen i dug inkluzivan proces nastanka ove Strategije tekao uz značajnu podršku dva najveća donatora – Delegacije Evropske unije i Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), njihovi predstavnici pozdravili su prisutne nakon državnog sekretara. Ispred Delegacije Evropske unije, obratio se Luka Bjankoni, šef Političkog sektora, ističući da Strategija treba da pomogne u traženju odgovora na pitanje kakvo je civilno društvo potrebno Srbiji, kao i da predloži konkretna rešenja za bolji pravni i institucionalni okvir za međusektorsku saradnju, kao i finansijsku održivost samih organizacija. Bjankoni je napomenuo i da teme kojima se Strategija bavi postaju još bitnije u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Aza El-Abd, direktorka misije USAID u Republici Srbiji, naglasivši da je usvajanje ove Strategije važan korak, ali predstavlja tek sam početak – poseban izazov u predstojećem petogodišnjem periodu predstavlja primena ovog strateškog dokumenta, te je neophodno da svi partneri, odnosno nosioci predviđenih aktivnosti, uzmu učešća u tom procesu i daju svoj doprinos.

Milena Banović, šefica Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, je učesnike skupa detaljno upoznala sa procesom izrade ovog strateškog dokumenta, od samog njegovog početka, nakon čega je Branka Anđelković, voditeljica projekta EU podrške Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, dodatno naglasila i značaj odluke Vlade da donese ovu strategiju i pokaže političku volju da svoje odgovornosti i ulogu u razvoju civilnog društva po prvi put u Republici Srbiji definiše i reguliše.

Nakon uvodnog dela javne rasprave, konsultanti angažovani za izradu Strategije, predstavili su poglavlja Strategije i mere i aktivnosti predviđene pratećim Akcionim planom, i otvorili dijalog sa prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija državne uprave. Tokom višesatne dinamične rasprave, prisutni su uputili veliki broj korisnih komentara, kritika i sugestija, kako u okviru pojedinačnih poglavlja i sektorskih politika, tako i po pitanju samog procesa kreiranja Strategije i njenog potencijala za dalji razvoj civilnog društva u Srbiji.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

NVO vesti

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima – Kampanja Plavo srce

NVO Atina poziva da učestvujete u kampanji PLAVO SRCE i obeležite Svetski dana borbe protiv trgovine ljudima. Više o Svetskom danu borbe protiv trgovine ljudima možete pročitati na sajtu.bh_WD_logo_EN_final

Prošle godine, 30. jula, po prvi put je obeležen Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Srbija je bila deo ove kampanje i, nizom manifestacija, dala svoj doprinos rešavanju ovog gorućeg problema. PLAVO SRCE postalo je simbol solidarnosti sa žrtvama modernog ropstva širom sveta, ali i poziv svim državama da pruže svoj maksimum u suzbijanju trgovine ljudima i kažnjavanju počinilaca ovog teškog zločina.

Ove godine, 30. jula, u periodu od 11 do 13 časova, NVO Atina poziva da se okupimo se na društvenim mrežama, na Twitter nalogu NVO Atina @atinango – https://twitter.com/atinango, zajedno sa korisnicama programa NVO Atina, članovima grupe za vršnjačku podršku i profesionalkama koji pružaju direktnu podršku najugroženijima u našem društvu. .Komunikacija će se obavljati na srpskom i engleskom jeziku, a sva tvoja pitanja i komentari trebalo bi da sadrže i hashtag #plavosrce.

NVO Atina poziva da se pridružite ovoj kampanji: postavljaš pitanja, tvituješ svoju podršku, ili jednostavno iskoristiš taj dan da šeruješ i retvituješ logo Plavog Srca, i na taj način daš svoj doprinos ovoj temi.

(NGO Atina)

NVO vesti

Evropski sud za ljudska prava pokrenuo postupak zbog iseljenja neformalnog naselja Grmeč u Beogradu

Evropski sud za ljudska prava pokrenuo je postupak za izricanje privremene mere protiv Republike Srbije usled opasnosti od nastanka nenadoknadive štete zbog otpočinjanja prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja Grmeč u Beogradu.

Smatrajući da rušenje kuća u kojima interno raseljeni Romi stanuju u neformalnom naselju Grmeč od 1999. godine bez obezbeđivanja alternativnog smeštaja, u roku od samo jednog dana i bez ikakve podrške nadležnih službi, te njihovo praktično beskućništvo dovode do povrede zabrane nečovečnog i ponižavajućeg postupanja iz čl. 3. EKLJP i povrede prava na poštovanje privatnog i porodičnog života iz čl. 8. EKLJP, a u vezi sa zabranom diskriminacije iz čl. 14. Konvencije, Komitet pravnika za ljudska prava podneo je zahtev Evropskom sudu za ljudska prava da obustavi postupak prinudnog rušenja objekata u kojima Romi stanuju dok im se ne pronađe adekvatan alternativni smeštaj i ne obezbedi poštovanje procedure za sprovođenje iseljenja koje će biti u skladu sa međunarodnim pravom ljudskih prava.

Rok za odgovor Republike Srbije na pitanja koja joj je Sud poslao u vezi sa ovim slučajem istekao je juče a u nastavku postupka Sud će doneti konačnu odluku o izricanju privremene mere. U svojoj dosadašnjoj praksi Evropski sud za ljudska prava samo je u najtežim slučajevima pokretao postupke za izricanje privremenih mera u situacijama koje su se ticale prinudnih iseljenja.

Očekujemo da Republika Srbija ne čekajući konačnu odluku Evropskog suda za ljudska prava obustavi postupak iseljenja neformalnog naselja Grmeč, da u potpunosti poštuje ratifikovane međunarodne ugovore i da obezbedi adekvatan alternativan smeštaj stanovnicima ovog naselja.

Za dodatne informacije možete se obratiti Danilu Ćurčiću.

(Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM)

NVO vesti

Konkurs za prijem XVIII generacije stažista i stažistkinja

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) otvorio je konkurs za prijem XVIII generacije stažista i stažistkinja. Program stažiranja traje šest meseci, sa mogućnošću produženja saradnje, pa i zapošljavanja.

Rok za prijavu je 20. avgust

Više informacija na linku.

(BCBP)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.