NVO vesti

Javni konkurs za programe Fondacije za otvoreno društvo

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

U toku je javni konkurs za programe:

Konkursi će trajati do nedelje, 12. marta uveče. Sve potrebne informacije su na sajtu u rubrici Konkursi.

To su prvi konkursi Fondacije za otvoreno društvo u 2017, sledeće nedelje kreću za još nekoliko programa.

(Fondacija za otvoreno društvo, Srbija)

NVO vesti

Monitoring transparentnosti lokalne samouprave

Forum civilne akcije FORCA iz Požege i Centar za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda raspisuju konkurs namenjen predstavnicima/ama lokalnih organizacija civilnog društva, koje imaju sedište na teritoriji 6 opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga-Bajina Bašta, Gornji Milanovac, Čajetina, Lučani, Priboj i Prijepolje, za učešće na treningu „Monitoring transparentnosti lokalne samouprave“, koji će biti organizovan u periodu 10-11. mart 2017. godine u Vili „Drina“ u Perućcu (Bajina Bašta).

Na konkursu će biti odabrano 20 predstavnika/ca lokalnih OCD iz gorenavedenih opština, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za zagovaranje i praćenje transparentnosti rada organa javne uprave u opštinama iz kojih dolaze. Tokom treninga učesnici će imati priliku da se upoznaju sa pravom na pristup informacijama od javnog značaja i postupkom za ostvarivanje ovog prava pred organom javne vlasti i Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zatim sa pravnim okvirom i principima transparentnog finansiranja programa i projekata udruženja građana iz lokalnog budžeta, kao i ulogom OCD u monitoringu transparentosti lokalne samouprave. Takođe, učesnici će na treningu sa mentorima osmisliti lokalne kampanje zagovaranja veće transparentnosti rada lokalnih samouprava iz kojih dolaze, koje će tokom aprila i maja sprovesti uz stručnu podršku FORCE u svojim opštinama.

  • da su učesnici članovi ili volonteri udruženja građana sa sedištem u jednoj od sledećih opština: Bajina Bašta, Gornji Milanovac, Čajetina, Priboj, Prijepolje i Lučani
  • da je OCD, čiji se članovi ili volonteri prijavljuju za učešće na seminaru, spremna da ojača kapacitete u ovoj oblasti da bi se aktivno uključila u kreiranje i sprovođenje lokalne kampanje u svojoj opštini tokom aprila–maja 2017
  • prilikom izbora učesnika/ca vodiće se računa da iz svih 6 opština bude uključen srazmeran broj učesnika/ca, kao i o rodnoj ravnopravnosti;
  • iz iste organizacije moguće je prijaviti maksimalno dva učesnika.

Popunjen prijavni formular je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu danijela.jovic@centrir.org najkasnije do 3. marta 2017. godine. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni e-mailom ili telefonom najkasnije 6. marta 2017. godine.

Pohađanje treninga je besplatno i organizatori snose sve troškove (smeštaj, hrana, osveženje, putni troškovi, radni materijali) zahvaljujući donaciji Fondacije za otvoreno društvo, Srbija koja finansira projekat „Transparentnost–ključna odlika Dobre lokalne samoUprave“. Više detalja o projektu možete pogledati na linku.

Učesnici mogu očekivati praktičan i interaktivan trening zasnovan na radioničarskom radu, simulacijama i studijama slučaja.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Danijelu Jović putem e-maila na danijela.jovic@centrir.org.

(Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR)

NVO vesti

Memorandum o saradnji Evropskog pokreta u Srbiji i UGS “Nezavisnost”

Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji prof. dr Mihailo Crnobrnja i predsednik UGS Nezavisnost, prof. dr Zoran Stojiljković, potpisali su u Beogradu Memorandum o saradnji.

Saradnja dve institucije treba da ojača napore koje obe organizaciju ulažu u bolje razumevanje procesa evropske integracije Srbije i izgradnju otvorenijeg i pravičnijeg društva.

„Ovaj dokument je veoma značajan za nas, jer pokazuje dobro raspoloženje među onima koje ’Nezavisnost’ zastupa prema evropskim vrednostima za koje se Evropski pokret u Srbiji ovde zalaže već 25 godina,“ rekao je Crnobrnja na potpisivanju.

„Za nas u Nezavisnosti saradnja sa Evropskim pokretom u Srbiji je logičan, strateški izbor i korak ka podizanju kapaciteta, umrežavanju i akcionoj koordinaciji društvenih aktera koji za cilj imaju evropsku, dakle socijalno odgovornu, pravnu i demokratsku a ne tek partokratsku i klijentelističku Srbiju“, izjavio je Stojiljković.

Memorandumom se predviđa zajedničko organizovanje seminara, naučnih skupova, konferencija i drugih oblika kontinuirane edukacije u oblasti pristupnih pregovora, korišćenja fondova Evropske unije, rezultata pregovaračkog procesa, i u odnosu na radno pravo, zapošljavanje, socijalni dijalog i socijalnu politiku. U cilju sprovođenja ovog memorandum obe organizacije će delegirati svoje predstavnike u radna tela, programske odbore, sekcije i druge oblike delovanja gde za to postoji zajednički interes i dogovor.

Evropski pokret u Srbiji

Ugs Nezavisnost

NVO vesti

Žene u ruralnim područjima i prekogranična saradnja

WIRA-webpic-med-srb

Konferencija „Žene u ruralnim područjima i prekogranična saradnja“ povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena, održaće se u ponedeljak, 6. marta 2017., u Novom Sadu (Skupštinska sala AP Vojvodine, Banovinski prolaz bb) sa početkom u 10:00 časova.

Na inicijativu AEBR mladih lidera za prekograničnu saradnju konferenciju organizuju Asocijacija evropskih pograničnih regiona, AEBR radna grupa za eksterne granice, AEBR centar za Balkan u saradnji sa Centrom za održivi razvoj Srbije, Centralnoevropskom službom za prekogranične inicijative na Balkanu i Institutom za međunarodnu i prekograničnu saradnju, uz podršku Skupštine Autonomne pokrajne Vojvodine i EU Info centra iz Novog Sada.

Tokom konferencije biće obezbeđen simultani prevod srpski-engleski.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvdite do 27. februara 2017. slanjem email-a na adersu aebr.balkans@gmail.com ili office@cesci-balkans.eu.

Agenda.

(CESCI BALKANS)

NVO vesti

Istraživanje o izazovima i potrebama socijalnih preduzeća i OCD

Smart kolektiv sprovodi tokom februara i marta meseca godišnje istraživanje o izazovima i potrebama socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva u Srbiji.

Ciljevi istraživanja su mapiranje aktuelnih potreba, definisanje smernica i preporuka za ključne aktere, razvoj i unapređenje programa podrške Smart kolektiva i praćenje ostvarenog napretka organizacija koje učestvuju u istraživanju svake godine.

Upitnik možete popuniti na ovom linku – https://goo.gl/forms/Z6MuVAXENFmuDlCy2 .

Molimo vas da izdvojite malo vašeg vremena i popunite upitnik najkasnije do 06.03. Popunjavanje upitnika traje 20-30 minuta.

Vaši pojedinačni odgovori će ostati anonimni i biće komunicirani samo kao podaci za ceo uzorak. Rezultati istraživanja biće iskorišćeni za izradu analize stanja u sektoru, mapiranja aktuelnih izazova i potreba i formulisanje preporuka za razvoj mehanizama podrške za organizacije i socijalna preduzeća. Rezultati analize biće predstavljeni u aprilu ili maju mesecu 2017.

Istraživanje je deo projekta koji Smart kolektiv sprovodi u saradnji sa Erste bankom i organizacijom Oksigen lab iz Belgije, a uz finansijsku podršku Evropske komisije. Istraživanje predstavlja nastavak strateških nastojanja Smart kolektiva da podržava održivost civilnog sektora i socijalnih preduzeća u Srbiji.

(Smart kolektiv)

NVO vesti

Rezolucija Saveta bezbednosti UN Žene, mir i bezbednost: uticaj na lokalne zajednice

Diskusija „Rezolucija Saveta bezbednosti UN Žene, mir i bezbednost: uticaj na lokalne zajednice“ organizuje Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) uz podršku Misije OEBS-a, 2. marta u Medija centru u Beogradu, sa početkom u 11 časova.

Biće pokrenuta pitanja:

• koliko smo danas udaljeni od usvajanja Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije Žene, mir i bezbednost (NAP 1325)

• koje su najvažnije bezbednosni problemi s kojima se žene suočavaju a koje ovaj dokument prepoznaje

• kakvi su podaci o procesuiranju učinilaca seksualnog nasilja učinjenog tokom ratova na prostoru bivše SFRJ i da li se o njima govori u javnosti

• da li postoji povezanost posedovanja oružja i činjenja nasilnih krivičnih dela

• da li postoji mogućnost oduzimanja vatrenog oružja učiniocima nasilnih krivičnih dela.

Ovim nisu iscrpljene sve važne teme iz oblasti žena, mira i bezbednosti i stoga nam je važno da uzmete učešće i kvalitativno doprinesete diskusiji.

Učesnicima će se u uvodnom delu obratiti predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Misije OEBS u Srbiji i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U nastavku diskusije govoriće predstavnice Centra za istraživanje javnih politika i Fonda za humanitarno pravo.

Takođe, imaćete priliku da kroz diskusiju upoznate i članice Mreže organizacija civilnog društva za praćenje sprovođenja NAP-a. Mreža OCD 1325 je formirana 2016. godine s ciljem da osigura veću uključenost civilnog društva u proces definisanja prioriteta, izrade plana i praćenja sprovođenja NAP-a 1325.

Ukoliko želite da prisustvujete, molim Vas da pošaljete prijave na email office@bezbednost.org do 28. februara do kraja radnog dana. Detaljnije informacije o diskusiji i planu rada možete pronaći na linku. Radni jezik konferencije je srpski, a obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.

(Tim Beogradskog centra za bezbednosnu politiku)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.