NVO vesti

Bazični trening za razvoj civilnog društva

TACSO Građanskih inicijativa, Resursni centar za sve organizacije civilnog društva (OCD) u Srbiji, raspisuje poziv za Bazični trening za razvoj civilnog društva namenjen organizacijama koje žele da se razvijaju.

Trening će trajati dva dana i biće održan u Beogradu 23. i 24. septembra 2017. godine.

Cilj treninga je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za efikasnije ostvarivanja njihovih misija. Tokom treninga biće obrađene različite teme relevantne za dobro funkcionisanje i razvoj organizacija kao što su administrativno i finansijsko upravljanje udruženjima, upravljanje ljudskim resursima, komunikacija i odnosi sa javnošću, načini prikupljanja sredstava.

Predviđeno je da treningu prisustvuje do 20 predstavnika organizacija civilnog društva koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • da organizacija ne postoji duže od 3 godine
  • da je registrovana u APR-u
  • da je realizovala makar jedan projekat (bilo kao partner na projektu ili nosilac pojekta)
  • da postoji visoka motivacija i posvećenost razvoju organizacije
  • da organizacija ima razvijene ideje ili isplanirane aktivnosti u narednih godinu dana (plan aktivnosti)

Za učešće na treningu se možete prijaviti popunjavanjem aplikacionog formulara na OVOM linku do 4. septembra 2017.godine.

Biće kontaktirani samo kandidati koji su prošli selekciju.

Organizator treninga pokriva troškove prevoza i smeštaja.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem mejla: info.rs@tacso.org.

(TACSO Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Inicijativa „Naše dete – naša odluka“ za izmenu Porodičnog zakona

Novinarka Tamara Skrozza pokrenula je inicijativu „Naše dete – naša odluka“ za izmenu Porodičnog zakona. Građanske inicijative i kao organizacija, ali i kao pojedinci, roditelji, podržali su ovu inicijativu.

Ukoliko i vi želite da podržite, molim vas da ovaj tekst objavite na svojim sajtovima i društvenim mrežama kako bi se podigla vidljivost inicijative.

Takođe, Tamara je pozvala sve koji žele da napišu razlog, priču, objašenjenje, zašto podržavaju ovu inicijativu, da joj napišu to i pošalju u INBOX na Facebook-u https://www.facebook.com/tamara.skrozza.

Tekst inicijative možete videti na sajtu: https://www.gradjanske.org/podrzavamo-incijativu-nase-dete-nasa-odluka/.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Stopama prvih botaničara

Pokret gorana Novog Sada Poziva mlade da se prijave na edukativno-istraživački program „Stopama prvih botaničara”. Program se sastoji iz vikend obuke u „Ekološkom centru Radulovački” u Sremskim Karlovcima: 9-10. septembra 2017. godine.

Cilj projekta je da omogući mladima da steknu kompetencije na polju botanike, kroz neformalno obrazovanje, koja je preduslov za proučavanje i aktivnu zaštitu biodiverziteta, te takođe služi i kao alat za edukaciju mladih za samostalan naučni i terenski rad u pomenutom polju. Unapređenjem znanja, veština i vrednosti mladih tokom realizacije programa, polaznici će biti podstaknuti i osnaženi za dalju promociju nauke. Na programu grupa od 20 mladih uzrasta 14-19 godina, će proći kroz faze botaniziranja, terenskog rada, prikupljanja, determinacije i preparacije biljnog materijala, osnova ekologije i zaštite biodiverziteta, procesa digitalizacije centurije Volnijevog herbara, pod stručnim mentorstvom iskusnih terenskih biologa i osoba koji su prethodnih godina vodili omladinske edukativne kampove i seminare. Najveći deo programa učesnici će se provesti u prirodi, radeći na terenu, u lokalitetima Fruške gore i Koviljsko-petrovaradinskog rita.

Poziv je otvoren za sve mlade sa teritorije Vojvodine, uzrasta 15-20 godina. Smeštaj, ishrana, predavanja i materijal za rad su obezbeđeni od strane organizatora i donatora dok učesnici pokrivaju troškove dolaska i odlaska sa Seminara.

Prijave su otvorene do 3. septembra 2017. godine, do 16 časova. Prijava se može poslati na office@pokretgorana.org.rs sa naznakom: Prijava za seminar „Stopama prvih botaničara”. Za maloletne osobe potrebna je saglasnost roditelja ili staratelja koji možete preuzeti sajtu Pokreta gorana www.pokretgorana.org.rs.

Ovaj edukativno-istraživački program se održava svakog leta od 2011. godine i podržan je ove godine od strane Gradske uprave za sport i omladinu.

Za sve informacije obratite se kancelariji Pokreta gorana na e-mail: office@pokretgorana.org.rs.

(Pokret gorana Novog Sada)

NVO vesti

Pravni i institucionalni okvir u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava rata

Fond za humanitarno pravo (FHP) predstaviće izveštaj „Pravni i institucionalni okvir u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava rata” u utorak 22. avgusta 2017. godine . Prezentacija će biti održana u Velikoj sali Medija centra u Beogradu (Terazije 3, II sprat), sa početkom u 11 časova.

Srbija nije preduzela gotovo nikakve mere da adekvatno adresira prava i potrebe civilnih žrtava rata iz proteklih ratova i njihovih porodica. Zbog manjkavosti definicije civilne žrtve, najveći broj žrtava nije prepoznat u okviru postojećeg zakona. Prava rezervisana za civilne žrtve isključivo imaju oblik materijalne podrške, nedovoljne za današnje uslove života. Istovremeno ne postoje nikakve druge usluge socijalne zaštite – rehabilitativne, psihološke, integrativne ili inkluzivne prirode, koje bi bile specifično namenjene ovoj kategoriji ugroženih građana.

Diskriminisanost i položaj žrtava rata sporedno je pitanje i u procesu pravne i institucionalne reforme u sklopu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, izuzev u uskoj oblasti krivičnih suđenja za ratne zločine. I pored toga, Srbiji predstoji usklađivanje sa propisima EU o kompenzaciji, podršci i zaštiti žrtava težih krivičnih dela. Radi se o uspostavljanju efikasnog mehanizma usluga koje moraju biti dostupne žrtvi, a takvim mehanizmom bi svakako morale biti obuhvaćene i žrtve zločina počinjenih tokom rata.

Izveštaj FHP-a daje kratak pregled postojećeg sistema u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava, nastoji da konstatuje njegove ključne nedostatke i identifikuje preporuke za njegovu izmenu i poboljšanje.

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

(FHP)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.