NVO vesti

Poziv za prijavu projekata za Kanadski fond za 2017. godinu

Poziv za prijavu projekata za Kanadski fond za 2017. godinu.

2017 Canada Fund for Local Initiatives

The Embassy of Canada is calling for submissions for the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

The CFLI finances small projects which enhance the democratic, economic, cultural, and social life of the people of Serbia, Macedonia and Montenegro. The CFLI is available to NGOs and civil society organizations.

This year, the CFLI will support projects closely aligned with one or several of the following priorities:

1)    Championing human rights, inclusive and accountable governance, democracy, peaceful pluralism, and respect for diversity

2)    Empowering women and girls and promoting gender equality

3)    Promoting peace and security

Projects selected for funding will have to demonstrate long-term self-sustainability, high visibility and stress gender equality.

Normally, all project activities must be completed by February 28, 2018. However, on an exceptional basis, we would consider projects extending beyond this deadline.

The maximum amount for one project is CAD $30,000.

Please note that each year the Embassy receives a vast number of applications while the CFLI can support only a very limited number of projects. Therefore, only shortlisted applicants will be contacted.

Proposals which do not clearly state how they meet the above criteria will not be considered.

For CFLI guidelines and application forms please contact: canada.fund2010@gmail.com

The deadline for submitting proposals is June 25, 2017.  The proposal should be submitted by email only in .doc or .docx format to:

(CFLI Coordinator Canadian Embassy)

NVO vesti

Predstavljena dva nova istraživanja u oblasti dostojanstvenog rada

fcdFondacija Centar za demokratiju održala je sastanak Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na kome je prezentovano istraživanje „Profil radnika zaposlenih preko agencija za zapošljavanje“, autora prof.dr Maje Jandrić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Danila Krivokapića iz SHARE Fondacije, kao i analiza „Statistika i dostojanstven rad – Kritička analiza političkog tumačenja statistike rada“ autorke Sarite Bradaš.

Istraživanje “Profil radnika zaposlenih preko agencija za zapošljavanje” sprovedeno je zahvaljujući Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, i prethodno je već je predstavljeno pred Radnom grupom za izradu Zakona o agencijama za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gde je naišlo na pozitivne komentare.

Tokom drugog dela prezentacije, psihološkinja Sarita Bradaš, predstavila je istraživanje „Statistika i dostojanstven rad – Kritička analiza političkog tumačenja statistike rada“, koja ukazuje na mogućnosti različitog tumačenja statistike rada u zavisnosti od potreba, analizira strukturu nezaposlenosti i tzv. skrivenu nezaposlenost i skrivenu statistiku.

Prezentaciji su, pored Radne grupe 17 NKEU prisustvovali i predstavnici drugih radnih grupa, kao i saradnici i partneri Centra za demokratiju.

Integralnu verziju analize „Statistika i dostojanstven rad – Kritička analiza političkog tumačenja statistike rada“ objavićemo na našem sajtu u narednim danima, dok je u procesu izrade publikacija koja će sadržati istraživanje „Profil radnika zaposlenih preko agencija za zapošljavanje“.

Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme sprovodi projekat „Dostojanstveno raditi u Srbiji – Ka boljoj zaštiti prava zaposlenih kroz saradnju civilnog društva i sindikata“ koji za cilj ima doprinos promociji i primeni standarda dostojanstvenog rada. U sklopu ovog projekta doprinosimo izgradnji kapaciteta naše Radne grupe kroz aktivnosti o kojima ćete naknadno biti obavešteni.

Projekat Dostojanstveno raditi u Srbiji se nadovezuje na prethodno realizovan projekat Centra „Radna prava u Srbiji – Praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje“, a u okviru koga je sprovedena Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu.

(Fondacija Centar za demokratiju)

NVO vesti

Krivična prijava protiv pripadnika „Crvenih beretki“

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je dana 21. juna 2017. godine Tužilaštvu za ratne zločine (TRZ) Republike Srbije krivičnu prijavu protiv Radojice Božovića, bivšeg visokopozicioniranog pripadnika „Crvenih beretki“, kao i protiv još dvojice pripadnika ove jedinice, zbog zločina počinjenih u Doboju (Bosna i Hercegovina) u periodu od maja do avgusta 1992. godine.

Prijavljena lica su osumnjičena da su u periodu od maja do avgusta 1992. godine proterala nekoliko stotina Bošnjaka iz dobojskog sela Bukovačke Čivčije (Čivčije Bukovičke), ubila jednog pripadnika Zbora narodne garde, pljačkala civile, kao i zlostavljala i mučila civile zatvorene u Okružnom zatvoru u Doboju.

Pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu od marta 2016. godine vodi se postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara Okružnog zatvora u Doboju, zbog mučenja više zatočenih lica tokom 1992. i 1993. godine, od kojih je jedno preminulo od posledica fizičkog zlostavljanja. Ovim postupkom nisu obuhvaćena druga lica odgovorna za zločine počinjene kako u zatvoru u Doboju, tako i u samom gradu tokom trajanja sukoba.

Mada TRZ u optužnici navodi da su pripadnici „Crvenih beretki“ izvršili zločine u Okružnom zatvoru u Doboju, u njoj se netačno ističe da je njihov identitet nepoznat. Zločini Crvenih beretki u Doboju, pa i u dobojskom zatvoru su, naime, opisani u presudi MKSJ u predmetu Stanišić i Simatović (posebno na str. 265 i dalje), a glavni osumnjičeni za te zločine su u njoj i identifikovani.

Iako TRZ Srbije u svojoj optužnici pominje „Crvene beretke“ – jedinicu Resora državne bezbednosti Republike Srbije – ono u istoj optužnici sukob u BiH označava kao unutrašnji sukob, čime zapravo govori da u tom ratu nije učestvovala nijedna druga država, pa ni Srbija.

FHP stoga smatra da je reč ili o teškom nemaru TRZ-a, ili o svesnom odbijanju da se optuže osumnjičeni pripadnici „Crvenih beretki“.

Do danas pred domaćim sudom nije procesuiran ni jedan pripadnik „Crvenih beretki“ za zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Zbog toga FHP poziva TRZ da istraži navode iz podnete krivične prijave, da odgovorne procesuira, te da žrtvama posle 25 godina omogući pravo na istinu.

(FHP)

NVO vesti

Neophodno unaprediti izveštavanje o napretku u poglavljima 23 i 24

Koalicija prEUgovor pozdravlja odluku Pregovaračkog tima Vlade Srbije da objavljii Izveštaj Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju, tzv. non-paper, koji je dostupan na sajtu Kancelarije za evropske integracije. Smatramo da je dostupnost dokumenata iz pregovaračkog procesa od ključne važnosti za informisanost građana, uključenje svih aktera koji mogu da daju doprinos i, najvažnije, uspeh i održivost reformi koje se sprovode. Ovo je posebno značajno u situaciji kada nedostaju pouzdani podaci, ili postoje, ali nisu javno dostupni, koji bi mogli da ukažu na stanje stvari u određenim oblastima. Ovo je ujedno i jedna od preporuka već na prvoj strani Izveštaja EK, gde se Srbija poziva da poveća pažnju i napore u oblasti pribavljanja statističkih podataka.

Generalno gledano, non-paper pruža sliku o stanju u oblasti vladavine prava i ostvarenog napretka Srbije u drugoj polovini 2016. godine. Pošto se, zbog nove dinamike izrade, Izveštaj o napretku ove godine ne objavljuje već je planiran za proleće 2018, ovo je ujedno i jedini izveštaj EK koji se ove godine bavi Srbijom i ključnim oblastima vladavine prava. U izveštaju EK konstatuje da je Srbija sebi postavila ambiciozne rokove u akcionim planovima za poglavlja 23 i 24, te da je sprovođenje istih u ranoj fazi i pre svega se odnosi na izradu zakona, strategija, procena i analiza. U predstojećem periodu, fokus praćenja uspeha pomeriće se sa ocenjivanja zakonodavnog okvira na delotvornost reformi u praksi, kao i na kapacitete institucija za sprovođenje zakona. Dodatno, EK ukazuje na prioritete na kojima Srbija treba dodatno da radi – dostupnost podataka, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, osnovna prava i borba protiv organizovanog kriminala.

Koalicija prEUgovor smatra da je sada pravo vreme da se izveštavanje o reformama unapredi u cilju što objektivnijeg sagledavanja situacije na terenu i što efektnijeg komuniciranja reformi koje Srbija sprovodi u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. S tim u vezi, skrećemo pažnju na sledeće načine na koje je moguće mehanizam praćenja učiniti potpunijim i preciznijim.

Prvo, ako uzmemo u obzir da su primarni izvor informacija za non-paper izveštaji Vlade Srbije o ispunjenosti akcionih planova za Poglavlje 23 i Poglavlje 24, neophodno je skrenuti pažnju na manjakovosti ovih dokumenata koje se reflektuju i u dokumentu Evropske komisije. Koalicija prEUgovor je već ukazala na nedostatke polugodišnjeg izveštaja Vlade za Poglavlje 23 koji se ogledaju u „kreativnim“ tumačenjima ispunjenosti ili izostalih efekata implementacije, kao i nelogičnosti i nedoslednosti u polugodišnjem izveštaju za Poglavlje 24. Sam non-paper ni u jednom trenutku se ne dotiče kvaliteta izveštaja Vlade Srbije, što bi usled identifikovanih manjakvosti i propusta bilo neophodno.

Drugo, non-paper sadrži nekolicinu faktičkih grešaka. Pojedinačno gledano ove greške ne utiču na celokupnu ocenu stanja u većoj meri ali, zbirno uzevši, svedoče o problemima u procesu prikupljanja informacija i izveštavanju o sprovedenim aktivnostima. Ovi propusti su takvi da navode na zaključak da je EK iz izveštaja Vlade Srbije preuzimala delove teksta bez dodatnog proveravanja.

Tipičan primer nekritičkog preuzimanja informacija u delu o korupciji odnosi se na izveštaj Visokog službeničkog saveta. Tako se navodi da ovaj izveštaj sadrži „analizu odredaba i primene“ Kodeksa ponašanja državnih službenika. U stvari, u tom izveštaju uopšte nema analize odredaba Kodeksa, dok se u vezi sa primenom mogu pročitati zbirni podaci o primeni Kodeksa u pojedinim organima državne uprave, ali ne i generalna analiza primene ovog akta i njegovih efekata. U oblasti suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima, navedeno je da Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima (CZZTLJ) upravlja „jedna nevladina organizacija,“ što je netačno jer je ova institucija zapravo ustanova socijalne zaštite u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Sa druge strane, non-paper se nije osvrnuo na činjenicu da CZZTLJ ne sarađuje u dovoljnoj meri sa organizacijama civilnog društva, čime direktno ugrožava prava žrtava trgovine ljudima. Takođe, u dokumentu je na istoj strani navedeno da je „nadležnost za vođenje istrage u predmetima vezano za trgovinu ljudima najzad izmeštena iz granične policije i preneta na kriminalističku policiju.“ Međutim, ovaj proces je još uvek u toku i nije okončan. Primećeni su i drugi propusti u izveštaju EK na koje, ako bude bilo potrebe, koalicija prEUgovor može naknadno ukazati.

Treće, non-paper ne sadrži informacije o svim reformskim koracima koji se u preduzimaju u okviru primene akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Kritičan primer je organizaciona reforma policije, koja je u Akcionom planu za poglavlje 24 opisana samo u uvodu dokumenta a o predviđenim aktivnostima se ne izveštava, za razliku od svih ostalih mera. Dakle, Akcioni plan ne nadvodi nosioce aktivnosti, neophodna sredstava i načine provere da li je najavaljena promena postignuta.

Uprkos tome što se u Izveštaju sa skrininga za poglavlje 24 navodi da “profesionalna, pouzdana i efikasna policijska organizacija je od suštinske važnosti” za sve ostale reforme u Poglavlju 24, te postoji i preporuka EK za procenu potrebe za daljim reformama i racionalizacijom strukture policije/MUP, o ovim ključnim reformskim koracima postoje samo delimične informacije. Dostupnost ovih informacija je važna kako bi bilo omogućeno praćenje sprovođenja ove preporuke, koja će imati opipljiv uticaj na živote ljudi.  Ona može dovesti do nove mreže područnih policijskih uprava, ili do promena radno-pravnog statusa zaposlenih u policiji, te je neophodno o ovoj reformi pravovremeno informisati i zaposlene i javnost.

Sa željom da doprinese daljoj demokratizaciji Srbije i sprovođenju ključnih reformi u oblasti vladavine prava, koalicija prEUgovor podseća da je neophodno u što većoj meri učiniti dostupnim javnosti statističke podatke i dokumenta iz procesa pregovora o pristupanju EU. Jedino je na taj način, kroz ujednačene podatke i javno proverljive izvore, moguće voditi konstruktivan dijalog o dometima reformi. Koalicija prEUgovor biće partner svim zainteresovanim stranama koje rade na ispunjenju ovih ciljeva i spremna je da pruži detaljniju analizu nalaza u oblastima koje prati.

Kontakt adresa: info@preugovor.org, za medije: Radomir Cvetković.

Koaliciju prEUgovor čine sedam organizacija civilnog društva: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je prva mreža organizacija civilnog društva koja je osnovana radi praćenja sprovođenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Koalicija je formirana 2013. godine sa misijom da predlaže mere za podsticanje unapređivanja oblasti koje su relevantne za pregovarački proces. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja Uniji iskoristi za postizanje bitnog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva. Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator - mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.

(Tim prEUgovora)

NVO vesti

Javne nabavke u zdravstvu, mogućnosti unapređenja

BIRN Srbija i Južne vesti u saradnji sa Media i reform centrom Niš vas pozivaju na gradski forum: Javne nabavke u zdravstvu, mogućnosti unapređenja

Datum: sreda, 21. jun 2017. godine, 14h.

Mesto: Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38.

• Zbog čega je teško sprovesti javne nabavke u zdravstvu na transparentan način?

• Da li je problem u sistemu ili u onima koji treba da sprovedu postupak?

• Da li se problemi dešavaju zbog nameštenih konkursa i brojnih uticaja ili zbog loše napravljenog sistema nabavki?

Cilj je da se kroz razgovor sa stručnjacima i predstavnicima institucija dođe do konkretnih rešenja i novih politika koje bi pomogle institucijama da na bolji, svrsishodniji i transparentniji način urede oblast nabavki u zdravstvenom sistemu Srbije.

Više informacija u dokumentu Poziv na događaj – Javne nabavke u zdravstvu.

(Balkanska istraživačka mreža, BIRN Srbija)

NVO vesti

Ministar Vukosavljević pružio legitimitet nasilnicima

Inicijativa mladih za ljudska prava osuđuje održavanje današnjeg sastanka u Ministarstvu kulture i informisanja, na kome su učestvovali pripadnici „Alternative“ i smatra skandaloznim to što je ministar Vladan Vukosavljević odlučio da primi na razgovor pripadnike ove ekstremno desničarske organizacije. Javno upućujemo pitanje ministru Vukosavljeviću da li je upoznat sa delovanjem i stavovima pripadnika ove organizacije i kako se određuje u odnosu na njih?

Podsećamo da su pripadnici ove organizacije poznati po zalaganju za ograničavanje rada i ukidanje organizacija civilnog društva u Srbiji. U više navrata su u svojim akcijama otvoreno slali poruke mržnje prema aktivistima Inicijative mladih za ljudska prava i targetirali ih kao strane plaćenike, čime su dali legitimitet  za nasilje koje se prethodno desilo na tribini u  Beški, januara ove godine.  Povod za poslednji incident u kome su učestvovali pripadnici organizacije „Alternativa“ je bilo održavanje festivala “Mirëdita, dobar dan!“, gde su otvoreno pretili gostima i organizatorima u više navrata, čime su jasno pokazali da je njihov metod borbe zastrašivanje, provokacija i poziv na linč.

Vrednosni sistem koji zastupaju pripadnici “Alternative” podrazumeva i propagiranje stavova Miroljuba Petrovića,  pseudonaučnika i zagovornika teorija zavera, sada već čuvenog po sloganima „555-333″ i „Ideš pod mač, bato!“. Ova simbioza i ne čudi s obzirom na to da se kako „Alternativa“, tako i Miroljub Petrović zalažu za društvo u kome nema mesta za drugog i drugačijeg, kao što se i budućnost mladih za njih ne nalazi u otvaranju ka svetu već u povratku u mitologizovano Dušanovo carstvo.

U tom kontekstu, smatramo današnji sastanak ministra kulture Vukosavljevića i predstavnika “Alternative” nedopustivim činom jer se na taj način ne samo prelazi preko huškačkog i nasilničkog ponašanja ove organizacije već se njime dovodi u pitanje, ionako krhka, proklamovana demokratska i proevropska agenda Vlade Srbije, čiji je ministar Vukosavljević član.

S obzirom da je današnjim sastankom sa predstavnicima “Alternative” ministar Vukosavljević dao legitimitet njihovoj kampanji zastrašivanja usmerenoj ka Inicijativi mladih za ljudska prava, ovim putem zahtevamo od ministra da se jasno izjasni o vrednostima koje zastupa naša organizacija.

(Inicijativa mladih za ljudska prava)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.