NVO vesti

Više pažnje zamerkama i preporukama Evropske komisije

Nakon održanih 14 sastanaka Radnih grupa, na kojima je praćen proces priprema za početak pregovora Srbije i EU kao i rezultati analitičkog pregleda zakonodavstva, Programski savet NKEU ukazuje na neophodnost definitivnog uspostavljanja institucionalnog mehanizma i procedura za transparentno i inkluzivno vođenje pregovora o članstvu.

Izveštaj o napretku Srbije koji je Evropska komisija objavila nedavno, ukazuje na pomake u nekim oblastima, ocenjuje da je Vlada Republike Srbije pokazala visok stepen pripremljenosti i angažovanja u ovoj fazi. Međutim, neophodno je posvetiti više pažnje zamerkama i preporukama Evropske komisije i pristupiti ozbiljnoj analizi i planiranju budućih koraka i mera Vlade. Organizacije civilnog društva, okupljene u NKEU, saglasne su da je za proces evropskih integracija Srbije, neophodno uspostaviti takav sistem planiranja, konsultacija i informisanja javnosti, koji će na najbolji način upotrebiti sve prednosti i instrumente, kako finansijske, tako i tehničke, kojima EU podržava reforme u zemljama kandidatima na njihovom putu ka članstvu. Takođe je neophodno i da građani Srbije znaju ko u njihovo ime pregovara u Briselu, kako se formulišu naše pregovaračke pozicije i da li se na najbolji način koordiniraju različite politike koje su predmet pregovora sa EU.

U cilju što ranijeg otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja i intenziviranja procesa evropskih integracija Srbije, NKEU apeluje na Vladu Republike Srbije da:

1. hitno imenuje uži Pregovarački tim Vlade Republike Srbije za pregovore sa EU, prema kriterijumima profesionalnosti i u skladu sa Uredbom Vlade kojom se definišu zadaci i odgovornosti ovog dela pregovaračke strukture.

2. hitno imenuje nedostajuće državne sekretare i ostale državne službenike u ključnim ministarstvima, kako bi sistem za decentralizovano upravljanje evropskim fondovima (DIS) nesmetano funkcionisao.

3. hitno uspostavi efikasnu politiku zadržavanja kadrova koji se bave EU integracijama i upravljanjem predpristupnim fondovima kako bi sistem bio održiv i nezavistan od političkih promena i najavljenog smanjivanja broja državnih službenika.

4. hitno odrediti i predstaviti prioritete nacionalnog razvoja i pokrenuti javnu debatu o tome, kako bi se sam proces pregovora iskoristio kao instrument razvoja naše zemlje a raspoloživa sredstva iz nacionalnih i EU fondova efikasno usmeravala ka ostvarenju nacionalnih prioriteta.

5. u skladu sa demokratskim principima, ustavnim i zakonskim garancijama, omogući pristup sadržaju pregovaračkih pozicija i gde god je to moguće izbegavati upotrebu oznake poverljivosti.

6. omogući predstavnicima civilnog društva učešće u izradi akcionih planova za pregovaračka poglavlja i uvaži preporuke civilnog društva.

NKEU je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Formiranje 21 radne grupe NKEU iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Kontakt: Nataša Dragojlović, Koordinatorka NKEU.

Sekretarijat Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji

Kralja Milana 31, 11000 Beograd

Web: http://eukonvent.org/

E-mail: eukonvent@emins.org

NVO vesti

Antifašizam i denacifikacija, nekad i sad

Kulturni centar REX, Jevrejska 16, subota, 1. novembar, 14:00.

Seminar se bavi istorijom razumevanja i praktikovanja antifašizma, kroz razmatranja procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj, odjeka tih procesa u filmskoj i drugoj umetničkoj produkciji, kao i na primeru relativizacije antifašističkih memorijalnih praksi u Italiji. Na seminaru će izlagati istoričari i aktivisti/kinje koji se bave ovim temama, radeći na razvijanju svesti o istoriji antifašizma kao i samog procesa denacifikacije, njegovog sprovođenja i ishoda, posebno u cilju sprečavanja relativizacije naučno utvrđenih izvora nastanka, razvitka i prakse kako istorijske tako i aktuelnih fašistoidnih i fašističkih ideologija.

Denacifikacija je naziv za program koji su nakon Drugog svetskog rata osmislili zapadni saveznici, a koji je trebalo da predstavlja organizovani napor da se nacional-socijalizam, nemačka varijanta fašizma, iskoreni iz nemačkog društva, kulture, pravnog sistema, javnosti, ekonomije i politike, da se demontiraju nacističke strukture uticaja, ideologije, upravljanja i moći, kao i da se iz javnog života odstrane i sudski procesuiraju pojedinci koji su osmišljavali ili aktivno učestvovali u nacističkom sistemu, bez obzira da li su bili birokrate, ideolozi ili izvršioci.

Danas znamo da je takozvana denacifikacija u najvećoj meri bila paravan za legalističko oslobađanje od svake odgovornosti stotina hiljada ljudi upletenih u nacistički sistem, a po najviše krupnog kapitala koji je odigrao ogromnu ulogu u usponu nacizma, kao i kulturne i političke elite, a u sklopu konsolidacije nove “demokratske” Zapadne Nemačke kojoj je bila namenjena bitna uloga u Hladnom ratu.

Ovakav ishod procesa denacifikacije već godinama, u najširoj političkoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi Evrope otvara temu istorijskog i aktuelnog razumevanja antifašističke ideologije, politike i prakse, kako u zemljama i društvima u kojima je istorijski fašizam postigao potpuni razvoj tako i u zemljama i društvima koje imaju drugačija istorijska ali i aktuelna iskustva.

Izlagači/ce i teme:

  • *Fritz Burschel Čudotvorna denacifikacija u posleratnoj Nemačkoj*

… Zvanična priča o „uskrsnuću“ Nemačke posle potpunog poraza u Drugom svetskom ratu kaže da su šok izgubljenog rata, totalno razaranje čak i vlastite zemlje, gnusni zločini nacista – koji su naknadno samovoljno odvojeni od nemačkog naroda – zemlju odmah pretvorili u demokratsku zajednicu u koju su se savršeno uklopili čak i saborci nacista…

  • *Tadej Kurepa Denacifikacija između želje i laži*

… U godinama neposredno nakon rata projekat denacifikacije sprovođen je i kroz dokumentarne i igrane filmove koji su prikazivani širom Nemačke, ali vrlo brzo se pojavljuju kritički filmovi koji dovode u pitanje opseg, domete i namere denacifikacije…

  • *Noa Treister Hans Haacke: Može li umetnost doprineti društveno-političkoj promeni?*

Tokom svoje karijere, od sedamdesetih nadalje izveo je radove u javnom prostoru koji ukazuju da su u nemačkom društvu prisutni ostaci nacizma… … Predstavljanje ovih radova postavlja pitanje da li i kako umetnost može doprineti društvenoj svesti ili promeni, a posebno procesu denacifikacije.

  • *Milovan Pisarri Antifašizam vs revizionizam u Italiji: Dan oslobođenja i Dan sećanja na italijanske žrtve iz Istre i Dalmacije*

… Primeri istorijskog revizionizma, odnosno nacionalističke interpretacije prošlosti, vidljivi su i u takozvanim „zapadnim demokratijama“, gde pretnja od potencijalnog komunizma i latentno profašističko raspoloženje predstavljaju glavni motiv…

Radni jezici seminara: srpski i engleski (sa obezbeđenim prevodom)

Priprema i moderacija seminara: Nebojša Milikić

Prijave na seminar: govorni.programi.rex@gmail.com,

Fb: Govorni programi KC Rex

Seminar je podržan od strane Ministarstvo kulture i informisanja u okviru projekta Poseta Starom sajmištu RUTE i Fonda za otvoreno društvo u okviru Govornih programa KC Rex. Učešće F. Burschel-a omogućila je Fondacija Roza Luksemburg, Beograd.

(KC Rex)

NVO vesti

Šta zaista piše u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije?

Blog Maje Bobić, člana Istraživačkog foruma i generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji – Šta zaista piše u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije?

NVO vesti

Akademski Kragujevački festival antiratnog i angažovanog filma

Osmo izdanje jedinog autohtonog filmskog festivala u Kragujevcu, KRAF-a (Kragujevački festival antiratnog i angažovanog filma), koji će se održati od 27. do 31. oktobra, 2014. godine, tematski će biti posvećeno studentskom filmu.

KRAF ili kako smo je ove godine nazvan – “Akademski KRAF”, je po prvi put takmičarskog karaktera. Učešće ove godine uzimaju studenti državnih filmskih akademija iz celog regiona sa preko 25 filmova. Posetioci će imati prilike da pogledaju autorska dela iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Hrvatske, tako da će KRAF ove godine biti jedini festival antiratnog filma koji će na jednom mestu okupiti mlade filmske stvaraoce iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Cilj je da se mladim ljudima pruži prilika da pokažu svoj talenat i da se, koliko je to moguće u ovom trenutku ekonomske krize, istima da i mali podsticaj kroz novčane nagrade koje su simbolične. Prve tri nagrade dodeliće žiri sastavljen od eminentnih stručnjaka u oblasti filma i filmske umetnosti, na čelu sa Milanom Nikodijevićem, profesorom produkcije na Novosadskoj Akademiji, osnivačem jednog od najstarijih filmskih festivala u Srbiji (Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji) i poznatim dokumentaristom. Posetioci će imati prilike da daju svoj sud o odgledanim filmovima,te nakon svake projekcije glasaju a na kraju festivala biće uručeno priznanje publike filmu i autoru koji dobije najviše glasova.

I ove godine organizatori KRAF-a uručuju nagradu “Tori Janković”, za decentralizaciju filmske umetnosti, koja sada odlazi u ruke Dejana Dabića, urednika filmskog programa Kulturnog centra Niš, jednog od glavnih organizatora Festivala glumačkih ostvarenja u Nišu, istaknutog filmskog radnika.

Ovogodišnje izdanje festivala trajaće pet dana u prostoru Doma omladine Kragujevac, tokom kojih će pored takmičarskih filmova, posetioci moći da pogledaju i revijalni deo sastavljen od nove regionalne produkcije (prošlogodišnji hrvatski kandidat za Oskara – “Ljudožder vegetarijanac” Branka Šmita), retrospektivu dosadašnjih najboljih filmova mladih autora sa prošlogodišnjih izdanja KRAF-a kao i prateći program u vidu vizuelnog festivala “PASTE UP” u organizaciji umetničke grupe ZID.

Ulaz na sve programe KRAF-a je besplatan.

KRAF organizuje NVO MillenniuM iz Kragujevca uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Više detalja u vezi samog festivala, program kao i satnicu projekcija filmova možete pratiti i putem FB strane festivala.

(Marija Ilić, izvršni direktor NGO “Millennium” i PR KRAF-a)

NVO vesti

Međunarodna konferencija o pomirenju, toleranciji i ljudskoj bezbednosti na Balkanu

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, međunarodna obrazovna i istraživačka organizacija iz akademskog sistema UN, 24. i 25. oktobra 2014. godine, organizuje X ECPD Međunarodnu konferenciju o pomirenju, toleranciji i ljudskoj bezbednosti na Balkanu. Koja će se održati u prostorijama Skupštine grada Beograda, sa početkom u 09:30 h.

Deseta ECPD Međunarodna konferencija, koja je ujedno i jubilarna, biće posvećena specifičnoj temi „Novi Balkan i Evropska Unija: mir, razvoj, integracije”, u okviru koje će u jednom širem opsegu biti razmatrana pitanja mira, razvoja, međunacionalnih, međuverskih odnosa kao i regionalnog i međunarodnog integrisanja. Ceo projekat obuhvata istraživanja mogućnosti i puteva međunacionalnog i međuetničkog pomirenja, tolerancije i ljudske bezbednosti na Balkanu.

Radom Konferencije predsedavaće Nj.E. g. Akio Kawato, predsednik Saveta ECPD, istaknuti japanski diplomata, a u inauguralnom delu Konferenciju govoriće Nj.E. Boutros Boutros-Ghali, raniji Generalni sekretar UN i aktuelni predsednik Počasnog saveta ECPD i gospodin Tomislav Nikolić, Predsednik Republike Srbije, dok će glavni govornici Konferencije biti Nj.E. g. Federico Mayor, dugogodišnji generalni direktor UNESCO, Nj.E. prof. dr Erhard Busek, raniji Vice Kancelar Austrije i glavni Koordinator Pakta za stabilnost JIE i Nj.E. g. Mancham, Sir James, osnivač i prvi predsednik Sejšela, Predsednik Svetskog Saveta za Globalni mir.

Na ovoj Konferenciji učestvovaće oko 300 učesnika – istaknutih naučnika (akademika, profesora, eksperata), političara i diplomata iz gotovo svih delova sveta (Evrope, Azije, Amerike), predstavnika diplomatskih misija i verskih zajednica iz regiona, kao i iz međunarodnih organizacija.

Na Konferenciji akcenat će biti stavljen na strategiju i proširenje Evropske Unije, na putu zemalja Balkana prema EU. U centru pažnje će biti i ekonomska, kulturna i naučna saradnja zemalja Balkana.

ECPD na ovoj Konferenciji nastoji da afirmiše konstruktivan, neideološki princip problematici od strateškog značaja za budućnost Balkana. Pri tome, od učesnika Konferencije se očekuje da iznesu svoje ideje i viziju koji treba da vode ka stvaranju novog Balkana, kao i da ponude univerzalnu paradignu uređivanja međuljudskih, međudržavnih i međunarodnih odnosa za treći milenijum. Prema procenama prof. dr Negoslava Ostojića, Izvršnog direktora ECPD, naša obaveza je da postavimo Novi Balkan u kontekst realnosti savremenog sveta, zato što ECPD kao međunarodna institucija obrazovnog i istraživačkog karaktera može da bude od velike koristi svojim velikim iskustvom i kontaktima, a i sa kontinuietetom zastupljenosti tema važnim za ceo region.

Radom plenarnih sednica rukovodiće istaknuti dugogodišnji naučnici, kao što su akademik Oleg Bogomolov (Ruska Federacija); akademici Vlado Kambovski (Makedonija), prof. dr Don Wallace (SAD), prof. dr Darko Tanasković (Srbija) i drugi.

U okviru šireg programa Konferencije biće održan i Međunarodni okrugli sto na temu „Globalni jug – 50 godina i dalje”, kao i II Forum mladih „Nova generacija za bolju Evropu”. Mladi učesnici Konferencije će imati mogućnost da od 25. do 30. oktobra u Beogradu, Pirotu i Novom Sadu diskutuju o ulozi prekogranične saradnje u očuvanju mira i rešavanju problema prekogranične saradnje na eksternim granicama EU.

Očekuje se da Konferencija donese odgovarajuće zaključke, a podneti referati biće objavljeni u posebnoj publikaciji ECPD.

(Medija centar)

Budžetske vesti, NVO vesti

Agencija za borbu protiv korupcije pod lupom Saveta za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost iz Trstenika

Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost iz Trstenika održao je Konferenciju za medije u Medija centru na temu zloupotreba u Agenciji za borbu protiv korupcije i sukoba interesa Tatjane Babić, direktorke Agencije. Na konferenciji je govorio Mario Spasić, generalni sekretar ovog Saveta. Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost iz Trstenika izdavaja iz ovog izlaganja najvažnije delove:

„Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, nakon detalјne analize rada Agencije za borbu protiv korupcije, došao je do Zapisnika Odelјenja budžetske inspekcije Ministarstva finansija u kojem se konstatuju zloupotrebe i nepravilnosti u samoj Agenciji, a što Agencija do danas nije predstavila javnosti.

Između ostalog, u izveštaju se konstatuje da su na radna mesta u Agenciji zapošlјavana lica mimo zakonske procedure i da je u tome učestvovao dr Branko Lubarda, tadašnji član a sadašnji predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dalјe, navodi se da su pojedina lica nezakonito prebacivana i za 10 platnih razreda više, u roku od 15 dana od dana zapošlјavanja i da su oni koji su ispunjavali uslove za prijem u radni odnos na čudne načine bivali isklјučivani iz ovog procesa.

Dalјe, napominjemo projekte koji se dobijaju iz međunarodnih institucija, koji za cilј imaju podizanje kapaciteta Agencije, gde  budžetskom inspektoru nisu predstavlјeni izveštaji o trošenju ovog novca.

U zapisniku budžetskog inspektora ističu se nezakoniti poslovi oko kupovine zgrade u kojoj se i danas nalazi Agencija, gde je na volšeban način podignuta cena sa 450 miliona dinara, na 486 miliona dinara i to za kvadraturu koja je veća od one koja je prikazana u tehničkoj dokumentaciji. Direkcija za imovinu predložila je da se obustavi postupak kupovine zgrade zbog tada novousvojenog zakona o javnoj svojini, međutim ostalo je nejasno zašto postupak nije obustavlјen, ko je i po čijim ovlašćenjima pregovarao o kupovini zgrade i ko je prvobitno procenio vrednost zgrade. Postupak je vodio tadašnji predsednik Odbora, a sadašnji član odbora Agencije Zoran Stojilјković.

Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost poziva Narodnu skupštinu da hitno ispita navode iz izveštaja budžetskog inspektora, kao i Milјka Radisavlјevića da pokrene postupak utvrđivanja krivične odgovornosti pojedinaca koji i danas sede u Agenciji. Ujedno, pozivamo Državnu revizorsku instituciju da hitno proveri finansijsko poslovanje rada Agencije, jer se u ovom momentu otvorila osnovana sumnja da su nezakonite radnje nastavlјene.

Takođe, poziva se Ministarstvo pravde da izvrši analizu koruptivnih elemenata u samom Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i ambasadore Davenporta i Kirbija da takođe insistiraju na otkrivanju zloupotreba u jako važnom telu kao što je Agencija za borbu protiv korupcije.

Sektor za odnose sa javnošću

Slađana Miladinović, asistentkinja Generalnog sekretara

Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije-Transparentnost

Republička centrala, Kabinet Generalnog sekretara

Adresa za poštu: Poštanski fah 19, Trstenik, Srbija

E-mail: savetsekretar@gmail.com

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.