NVO vesti

Smanjenje budžetskih dotacija za stranke – korisno ali nedovoljno

Transparentnost – Srbija (deo Transparency International) pozdravlja najavu smanjivanja budžetskih dotacija za finansiranje redovnog rada političkih stranaka (na predlog poslanika iz SNS), ali ukazuje na to da nije problem samo u iznosu već i u nedorečenoj svrsi ovih izdvajanja.

Transparentnost-Srbija je mnogo puta do sada ukazivala na to da su budžetske dotacije za finansiranje političkih stranaka previsoke. Trenutno se za ove namene, samo iz republičkog budžeta, izdvaja oko 11 miliona evra godišnje. I pre nego što je došlo do izuzetno visokog povećanja (skoro dvostrukog), na osnovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti iz 2011, budžet je činio ili jedini prijavljeni prihod, ili izrazito dominantan izvor prihoda kod gotovo svih parlamentarnih stranaka. Izdašno budžetsko finansiranje, osim štetnih posledica po javne finansije dovodi i do pasiviziranja rada sa članstvom. Takvo finansiranje smanjuje u određenoj meri zavisnost nosilaca vlasti od neprimerenih uticaja privatnih finansijera, ali ni te rizike ne može u potpunosti da otkloni. Veoma je važno imati u vidu da postoji i drugi problemi – bilo da su visoka ili niska, budžetska izdvajanja za finansiranje stranaka su proizvoljno određena. Naime, zakonodavac nije nikada jasno definisao svrhu ovih davanja (npr. pokrivanje rada određenog broja opštinskih odbora, podrška za kvalitetniji rad određenog broja narodnih poslanika i slično). Kada bi ta svrha bila jasno određena, bilo bi mnogo lakše definisati koliko novca treba da se izdvoji za ovu namenu ali i kako taj novac treba da se raspodeli među strankama.

Ovim povodom podsećamo da nacrt izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti već postoji, pa bi stoga bilo smisleno da se najavljene izmene inkorporiraju u ovaj akt. Ovaj nacrt sadrži korisne izmene, ali ne i rešenja za najveće probleme koji su se po našem uvidu pokazali tokom izbornih kampanja u 2012. i 2014. – situaciju u kojoj nakon podnošenja finansijskih izveštaja nije poznato iz kojih sredstava i kada će biti plaćeni krediti i neizmirena dugovanja i široko korišćenje promotivnih aktivnosti javnih funkcionera tokom izbornih kampanja.

(Transparentnost – Srbija)

NVO vesti

O kulturi nekažnjivosti za ratne zločine

Konferencija za novinare Amnesti Internešenela - Promocija izveštaja Amnesti Internešenela o kulturi nekažnjivosti za ratne zločine.

4.11.2014. | Vreme: 10:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Amnesty Internešenel će predstaviti svoj izveštaj Srbija: Okončati kulturu nekažnjivosti za zločine po međunarodnom pravu.

Ovaj izveštaj analizira nedostatke u tužilačkom i sudskom sistemu Srbije koji su onemogućili sveobuhvatno rešavanje problema nekažnjivosti za zločine po međunarodnom pravu.

U izveštaju se Vladi Srbije i Evropskoj komisiji predlažu mere koje, po mišljenju Amnesti Internešenela, treba preduzeti kako bi se, u okviru pregovora Srbije o pridruženju Evropskoj uniji, prevazišli pomenuti nedostaci.

Govore:

 • John Dalhuisen, direktor Programa za Evropu i centralnu Aziju, Amnesti Internešenel
 • Sandra Orlović, izršna direktorka Fonda za humanitarno pravo
 • Ivan Jovanović, stručnjak za međunarodno krivično pravo
 • Siân Jones, istražiteljica Amnesti Internešenela za Balkan.

email: todor.gardos@amnesty.org.

(Medija centar)

NVO vesti

Odnos medija i pravosuđa

Okrugli sto ANEM-a - „Odnos medija i pravosuđa“.

30.10.2014. | Vreme: 14:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Okrugli sto „Odnos medija i pravosuđa“ se organizuje u okviru ANEM-ovog projekta „Pravni monitoring medijske scene u Srbiji“.

Realizaciju ovog projekta finansijski su podržale organizacija Civil Rights Defenders i Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Govore:

 • Milorad Tadić, predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija
 • dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda
 • Omer Hadžiomerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu i potpredsednik Društva sudija Srbije
 • dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
 • Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije
 • Nedim Sejdinović, predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine
 • Moderator: Kruna Savović, advokat, član monitornig tima ANEM-a

Agenda (pdf)

Pozivno pismo (pdf)

(Medija centar)

NVO vesti

Bilten Centra za prava deteta

Treći broj elektronskog biltena Centra za prava deteta u 2014. godini.

Cilj biltena je informisanje javnosti o aktivnostima Centra za prava deteta i ovo izdanje obuhvata u najkraćem informacije o aktivnostima koje su se realizovale u periodu jul – septembar 2014. godine.

Naredni broj biltena biže objavljen u januaru 2015. godine.

(Centar za prava deteta)

NVO vesti

Novosti u oblasti upisa u matične knjige rođenih, prijave prebivališta i pribavljanja ličnih dokumenata

Visoki komesarijat za izbeglice, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Zaštitnik građana pozivaju zainteresovane romske organizacije civilnog društva kao i predstavnike drugih organizacija koji se bave problemima Roma, romske lidere i predstavnike medija da se prijave za učešće na skupu „Novosti u oblasti upisa u matične knjige rođenih, prijave prebivališta i pribavljanja ličnih dokumenata“.

Cilj ovih susreta je da se učesnici obaveste o napretku učinjenom u ovoj oblasti, kao i da se pozovu na intenziviranje njihovih aktivnosti u obaveštavanju Roma o aktivnostima koje se sprovode u okviru Sporazuma o saradnji i na jačanje koordinacije i saradnje u postizanju ciljeva Sporazuma.

Prvi skup će se održati u četvrtak, 30. oktobra 2014. godine u zgradi Opštine Novi Beograd (Bulevar Mihajla Pupina 167), sa početkom u 11 časova.

Planirano je ukupno 5 sastanaka po sledećem redosledu:

30. oktobar – Beograd

20. novembar – Kragujevac

27. novembar – Subotica

02. decembar – Niš

16. decembar – Novi Sad.

Sastanak se organizuje uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, koja je član Tehničke radne grupe za upis u matične knjige rođenih i nadležna za sprovođenje Sporazuma o saradnji.

Organizator skupa nadoknađuje troškove puta u visini cene autobuske karte. Mole se zainteresovani da se prijave samo za jedan skup najbliži mestu prebivališta.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.