NVO vesti

Program obuke nove generacije trenera/ica za javno zastupanje

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa (TACSO RC GI) uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji pokreće Program obuke nove generacije trenera/ica za javno zastupanje. Osnovni cilj je jačanje kapaciteta civilnog društva za procese javnog zastupanja kako pojedinačnih organizacija tako i mreža, kako bi u potpunosti ostvarili svoj potencijal za društvene promene u oblastima u kojima deluju. Očekuje se da Program ostvari sledeće rezultate:

 • Osnaživanje pojedinaca da uspešno odgovore na aktuelne potrebe organizacija civilnog društva u vezi sa javnim zastupanjem
 • Promocija trenerica i trenera, njihovih veština i znanja u okviru civilnog društva
 • Osnaživanje trenerske baze TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa

Program će se odvijati u vidu dvomodularne obuke (dva trodnevna treninga) i mentoring podrške u okviru kojih će biti predstavljene tehnike i alati potrebni za uspešne zagovaračke aktivnosti i razvoj politika sa ciljem jačanja facilitatorskih veština budućih trenera.

U periodu između dva modula polaznici će imati obavezu da se angažuju kroz izradu zadataka čije je uspešno ispunjavanje jedan od uslova za nastavak učešća u programu. Zadaci će se sastojati od rada sa konkretnim organizacijama civlinog društva na kreiranju plana javnog zastupanja, a uz mentorsku podršku eksperata TACSO RC GI. Treneri/ce će u svom daljem radu primenjivati standard TACSO RC GI. Konačni zadatak trenera/ica će biti izrada plana i kampanje javnog zastupanja jedne organizacije ili mreže civilnog društva (sopstvene ili po izboru). Kadidati/kinje koju uspešno završe obuku dobiće sertifikat.

Realizacija je planirana za period između marta 2016. i maja 2016. godine. Prvi modul će biti održan od 16. do 18. marta 2016. godine u Beogradu, a drugi tokom maja 2016. godine (precizni termin održavanja drugog modula će biti naknadno određen)

Obukom će biti obuhvaćeno 20 polaznika/ca. Kandidati/kinje treba da zadovolje sledeće kriterijume:

 • Osnovno poznavanje procesa javnog zastupanja i iskustvo u vođenju kampanja
 • Poznavanje aktuelnog pravnog, društvenog i političkog konteksta relevantnog za rad civilnog društva
 • Posedovanje osnovnih trenerskih veština (veštine prezentacije i facilitacije)
 • Senzibilisanost za rad sa ranjivim i marginalizovanim grupama

Odabir će vršiti komisija na osnovu CV-ja i aplikacionog formulara. Komisija zadržava pravo da pojedine kandidate/kinje pozove na intervju radi dodatne procene navedenih kvalifikacija.

Detalji međusobnih očekivanja i obaveza učesnika/ca i organizatora biće utvrđeni nakon završenog procesa selekcije. TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa snosi sve troškove treninga za trenere (putovanje do mesta obuke, smeštaj, hrana, materijali za rad).

Svi zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika i slanjem CV na mejl info.rs@tacso.org do 19.02.2016. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti na navedeni mejl, a kontakt osoba Bojana Selaković.

(Tim TACSO Resursnog centra Građanskih incijativa)

NVO vesti

Program obuke nove generacije trenera/ica za proces strateškog planiranja u OCD

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa (TACSO RC GI) uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji pokreće Program obuke nove generacije trenera/ica za proces strateškog planiranja u organizacijama civilnog društva. Osnovni cilj je jačanje civilnog društva kroz doprinos procesima strateškog planiranja pojedinačnih organizacija i mreža organizacija civilnog društva kako bi u potpunosti ostvarili svoj potencijal za društvene promene u oblastima u kojima deluju. Očekuje se da Program ostvari sledeće rezultate:

 • Osnaživanje pojedinaca da uspešno odgovore na potrebe organizacija civilnog društva u vezi sa strateškim planiranjem
 • Promocija trenerica i trenera, njihovih veština i znanja u okviru civilnog društva
 • Osnaživanje trenerske baze TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa

Program će se odvijati u vidu dvomodularne obuke (dva trodnevna treninga) i mentoring podrške, u okviru kojih će biti predstavljene tehnike i alati potrebni za uspešno strateško planiranje, a sa ciljem jačanja facilitatorskih veština budućih trenera/ca. U periodu između dva modula polaznici/ce će imati obavezu da se angažuju kroz izradu zadataka čije je uspešno ispunjavanje jedan od uslova za nastavak učešća u programu. Zadaci će se sastojati od rada sa konkretnim organizacijama civilnog društva na kreiranju strateških dokumenata, a uz mentorsku podršku eksperata TACSO RC GI. Treneri/ce će u svom daljem radu primenjivati standard TACSO RC GI. Konačni zadatak trenera/ica će biti izrada Strateškog plana jedne organizacije ili mreže civilnog društva (sopstvene ili po izboru). Kadidati/kinje koju uspešno završe obuku dobiće sertifikat.

Realizacija je planirana za period između februara 2016. i maja 2016. godine. Prvi modul će biti održan od 26. do 28. februara u Beogradu, a drugi tokom aprila 2016. godine (precizni termin održavanja drugog modula će biti naknadno određen).

Obukom će biti obuhvaćeno 20 polaznika/ca. Kandidati/kinje treba da zadovolje sledeće kriterijume:

 • Osnovno poznavanje procesa strateškog planiranja
 • Poznavanje osnova funkcionisanja i rada organizacija civilnog društva i mreža
 • Posedovanje osnovnih trenerskih veština (veštine prezentacije i facilitacije)
 • Senzibilisanost za rad sa ranjivim i marginalizovanim grupama

Odabir će vršiti komisija na osnovu CV-ja i aplikacionog formulara. Komisija zadržava pravo da pojedine kandidate/kinje pozove na intervju radi dodatne procene navedenih kvalifikacija.

Detalji međusobnih očekivanja i obaveza učesnika/ca i organizatora biće utvrđeni nakon završenog procesa selekcije. TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa snosi sve troškove treninga za trenere (putovanje do mesta obuke, smeštaj, hrana, materijali za rad).

Svi zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika i slanjem CV i na mejl info.rs@tacso.org do 16.02.2016. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti na navedeni mejl, a kontakt osoba je Bojana Selaković.

Odabrani/e kandidati/kinje biće obavešteni o ishodu procesa selekcije do 19.02.2016. godine.

(Tim TACSO Resursnog centra Građanskih incijativa)

NVO vesti

Save the Children – Otvoreni konkurs za radna mesta

Otvoreni konkurs za radna mesta: Save the Children predstavništvo u Republici Srbiji u okviru programa Save the Children’s Refugees and Migrants Crisis in Serbia.

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu.

Save the Children predstavništvo u Republici Srbiji, u okviru programa Save the Children’s Refugees and Migrants Crisis in Serbia, oglašava konkurs za radna mesta na pozicijama:

Emergency Programme Cultural and Linguistic Mediator / Assistant, Preševo , Mitarovac

Safe Space Facilitator, Preševo, Miratovac

Safe Space Supervisor, Preševo, Miratovac

Safe Space Coordinator, Preševo, Miratovac

Child Protection, Belgrade

MEAL Coordinator, Belgrade

Logistic Officer ( Security )

Field Coordinator.

Prilog.

(Save the Children)

NVO vesti

Bezbedno upravljanje hemikalijama

Info dan ALHem-a, umesto prvobitno planiranog 11. februara održaće se 23. februara u prostorijama Kuće ljudskih prava u Beogradu, Kneza Miloša 4, od 11-13:30 h, u organizaciji udruženja Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem).

ALHem je organizacija civilnog društva koja se zalaže za bezbedno upravljanje hemikalijama na tržištu Republike Srbije i za zamenu opasnih hemikalija manje opasnim, gde god je to moguće.

ALHem takođe, želi da pravo građanki i građana na informisanost o upotrebi opasnih hemikalija predstavi kao važno pitanje poštovanja ljudskih prava u našoj zemlji. Rezultati rada ALHema doprinose ostarivanju prava na zdravu životnu sredinu, koja je jedno od osnovnih ljudskih prava.

Cilj ovog okupljanja jeste predstavljanje rada ALHema organizacijama civilnog društva koje se bave različitim aspektima uvažavanja ljudskih prava , kako bi organizacije dobile informacije o našem radu, razumele važnost teme kojom se bavimo i kako bi uspostavili komunikaciju /saradnju oko pitanja od zajedničkog interesa.

Organizaciju i održavanje ovog događaja finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, u okviru donacije za institucionalno jačanje i razvoj OCD.

Pored predstavljanja rada ALHem-a, prisutni će se upoznati sa temom opasnosti od hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu, rezultatima analize percepcije građana Srbije o bezbednosti od hemikalija i dr, a kroz diskusiju bismo razmotrili mogućnosti pokretanja zajedničkih incijativa i saradnje. Teme će prezentovati članice tima ALHem-a, a moderatorka skupa je Biljana Maletin.

Molimo Vas da potvrdite svoje učešće najkasnije do 18.02.2016. godine putem mail-a office@alhem.rs.

(Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem)

NVO vesti

I ja se borim

Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR, poziva da se priključite kampanji „I ja se borim“ kojom će se obeležiti 15. februar, Svetski dan dece obolele od raka.

Pridružite se, podržite hrabre mališane i budite nit u velikoj mreži solidarnosti koja se plete širom Srbije – tačno u podne na gradskim trgovima, šetalištima i u glavnim ulicama u 22 grada Srbije.

Beograd, Trg Republike 12 časova.

Uz prigodan muzički program i fotografisanje u posebnim foto ramovima sa velikim zelenim rukavicama, simbolom kampanje “I ja se borim”, u 13 časova pustiće se baloni u znak podrške malim herojima i sećanje na mališane koji nisu više sa nama.

Niš, Novi Sad, Kragujevac, Smederevo, Čačak, Ivanjica, Subotica, Zrenjanin, Šabac, Ruma, SmederevskaPalanka, Leskovac, Bačka Palanka, Požarevac, Valjevo, Novi Pazar, Mali Zvornik, Vranje i Ub…

(Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.