NVO vesti

Ostavke zbog propusta u radu policije

Beogradski centar za bezbednosnu politiku zahteva da ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić podnesu ostavke zbog propusta u radu policije tokom rušenja dela Hercegovačke ulice u beogradskom naselju Savamala.

Ukoliko se istragom utvrdi da je vrh policije naredio da službenici ne reaguju na pozive građana, zahtevamo da Stefanović i Rebić više ne obavljaju ni jednu javnu funkciju odnosno državnu službu u Srbiji.

Zaštitnik građana je u izveštaju iz postupka kontrole rada Ministarstva unutrašnjih poslova utvrdio da policija nije blagovremeno i efikasno postupala po prijavama građana koji su se 25. aprila 2016. godine u Beogradu žalili na ugrožavanje slobode, bezbednosti i imovine od strane veće grupe osoba maskiranih „fantomkama“. U obrazloženju nalaza istrage Zaštitnika građana se ističe da su propusti policije sprovedeni u okviru ranije pripremljenog plana i izdatih naloga.

Kako bi se ponovo izgradilo poverenje građana u policiju, koje je ovim propustima značajno urušeno, nephodno je da Sektor unutrašnje kontrole otvori istragu i utvrdi čije su naredbe dovele do nereagovanja policije tokom rušenja u Savamali i da se utvrdi zakonska odgovornost svih u komandnom lancu.

Za kršenje prava građana Srbije na zakonit i pravilan rad policije ne mogu biti odgovorni samo dežurni policijski službenici, koji su prva tačka kontakta za građane, već i njihove starešine i svi pripadnici policije koji su deo komandnog lanca, od šefa beogradske policije, direktora policije i resornog ministra.

Incident sa osobama prikrivenim „fantomkama“ je otkrio niz sistemskih problema na koje MUP već godinama ne uspeva da odgovori – od upravljanja ljudskim resursima, preko unutrašnje kontrole,  do politizacije i još uvek nepostojećeg koncepta policije u zajednici.

(Beogradski centar za bezbednosnu politiku)

NVO vesti

Bazični trening za razvoj civilnog društva

TACSO Građanskih inicijativa, Resursni centar za sve organizacije civilnog društva (OCD) u Srbiji, raspisuje poziv za Bazični trening za razvoj civilnog društva namenjen organizacijama koje žele da se razvijaju.

Trening će trajati dva dana i biće održan u Beogradu 20. i 21. maja 2017. godine.

Cilj treninga je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za efikasnije ostvarivanja njihovih misija. Tokom treninga biće obrađene različite teme relevantne za dobro funkcionisanje i razvoj organizacija kao što su administrativno i finansijsko upravljanje udruženjima, upravljanje ljudskim resursima, komunikacija i odnosi sa javnošću, načini prikupljanja sredstava.

Predviđeno je da treningu prisustvuje do 20 predstavnika organizacija civilnog društva koje ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da organizacija ne postoji duže od 3 godine
  2. da je registrovana u APR-u
  3. da je realizovala makar jedan projekat (bilo kao partner na projektu ili nosilac pojekta)
  4. da postoji visoka motivacija i posvećenost razvoju organizacije
  5. da organizacija ima razvijene ideje ili isplanirane aktivnosti u narednih godinu dana (plan aktivnosti)

Za učešće na treningu se možete prijaviti popunjavanjem aplikacionog formulara na OVOM linku.

Rok za prijavu je produžen do 1. maja 2017. godine.
Biće kontaktirani samo kandidati koji su prošli selekciju.

Organizator treninga pokriva troškove prevoza i smeštaja.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem mejla: info.rs@tacso.org.

(TACSO Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Trening iz oblasti zaštite javnog interesa u informisanju

Balkanska istraživačka mreža BIRN Srbija u partnerstvu sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS) i fondacijom „Slavko Ćuruvija“ poziva predstavnike organizacija civilnog društva da se prijave na trening iz oblasti zaštite javnog interesa u informisanju i praćenja potrošnje javnih fondova u medijskom sektoru u Srbiji.

Poziv i prijavni formular.

(BIRN)

NVO vesti

Konkurs za menadžer/ka za zaštitu deteta

Konkurs za Child Protection Manager – Menadžer/ka za zaštitu deteta.

Menadžer/Menadžerka za zaštitu deteta (CP Manager) radi kao glavni tehnički strucnjak za intervencije oko osiguranja zaštite deteta, a posebno programa za unapredjivanje sistema podrške za decu razdvojenu od roditelja ili decu bez pratnje, uključujući u promovisanju sistema alternativne brige u programima za izbeglice u Srbiji, Hrvatskoj, I Makedoniji.

Menadžer /ka za zaštitu deteta (CP Manager) pratiće proces razvijanja i implementacije programa za izgradnju kapaciteta sa ciljem jačanja sistema podrške za decu odvojenu bez roditelja i decu bez pratnje koja prolaze kroz Srbju, Hrvatsku i Makedoniju, u bliskoj saradnji sa našim partnerima i nadležnim institucijama vlasti. Menadžer/ka za zaštitu deteta (CP Manager) će raditi i na razvijanju novih i nadgledanju postojećih programa za zaštitu deteta i osigurati da najvažniji standardi zaštite deteta provedeni kroz sve naše programe. Menadžer/ka će raditi i na razvoju programa, budžetiranju za intervencije relevantne za zaštitu deteta, pisanju donatorskih izveštaja, koordinaciji, i pružaće podršku kod prikupljanja sredstava, upošljavanja i nabavki. Radno mesto Menadžera/ke za zaštitu deteta je Beograd, sa čestim putovanjima unutar Srbije na lokacije na kojima se provodi program, kao i putovanjima u Hrvatsku i Makedoniju.

Rok za prijavu : 05.05.2017 do 17h

Email : Serbia.recruitment@savethechildren.org

(Save the children)

NVO vesti

Umetnost i demokratija: Značaj slobode izražavanja u umetnosti

Povodom Svetskog dana slobode medija, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Misija OEBS u Srbiji, organizuju javnu debatu pod nazivom “Umetnost i demokratija: Značaj slobode izražavanja u umetnosti”. Događaj će biti održan 4. maja od 12:00 do 14:00 časova u Zadužbini Ilije M. Kolarca u Beogradu (Mala sala), Studentski trg broj 5.

Diskusiju će moderirati Vesna Mališić, pomoćnica urednika nedeljnika NIN, a govornici su:

  • Dr Srirak Plipat, izvršni direktor organizacije Freemuse iz Kopenhagena
  • Predstavnik Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, TBC
  • Dr Divna Vuksanović, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
  • Marko Risović, foto kolektiv Kamerades
  • Slaviša Lekić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Fokus ovog događaja biće na diskusiji o značaju slobode izražavanja u umetnosti za demokratske procese, kao i o načinima na koje sloboda mišljenja, informisanja i raznolikost medija mogu doprineti razvoju umetničkog izraza u društvu.

Očekuje se prisustvo predstavnika različitih državnih organa, udruženja i institucija kulture, medija i novinara, organizacija civilnog društva, kao i diplomatskog kora i predstavnika međunarodnih organizacija.

Molimo Vas da potvrdite ucešće putem mejla na olja.lakicevic@osce.org.

(Misija OEBS u Srbiji)

NVO vesti

Stigmatizacija i socijalna izolacija osoba s problemima mentalnog zdravlja

Mreža za promociju mentalnog zdravlja NaUM, koja okuplja udruženja osoba s problemima mentalnog zdravlja, ovim putem želi da se obrati javnosti povodom zahteva koji je policijska uprava uputila zdravstvenoj ustanovi u kom je zatražila da joj se dostave podaci o osobama sa F dijagnozom.

Cilj našeg obraćanja nije samo da osudimo zahtev policijske uprave, već i da ukažemo na to da se ovakvim postupcima stvara slika da su osobe s mentalnim poteškoćama opasne po društvo čime se doprinosi njihovoj daljoj stigmatizaciji i socijalnoj izolaciji. Ovaj slučaj ozbiljno ugrožava naš dugogodišnji rad na edukacijama osoba s problemima mentalnog zdravlja i antistigma kampanji u zemlji u kojoj su predrasude, strah i stigma na veoma visokom nivou, prevencija na niskom, a podrška države često izostaje.

Osim što je odavanje ove vrste podataka krivično delo, ono predstavlja i najteži čin stigmatizacije osoba s problemima mentalnog zdravlja kojima se na ovaj način dodatno uliva strah da potraže stručnu pomoć, a time se sprečava mogućnost njihove rehabilitacije i potpune socijalne uključenosti.

Pitamo se zašto je izostala bilo kakva reakcija nadležnih zdravstvenih institucija u vezi sa ovim slučajem? Prirodno nam se nameće još jedno pitanje: koliko je zdravstvenih ustanova automatski već dostavilo podatke policijskim upravama radi ažuriranja njihovih baza podataka ne dovodeći u pitanje kršenje nekoliko zakona Republike Srbije? (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o pravima pacijenata, Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u obasti zdravstva).

Mreža NaUm zahvaljuje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na brzoj reakciji u cilju sprečavanja zloupotrebe podataka koje se odnose na osobe s problemima mentalnog zdravlja.

Očekujemo da će se oglasiti i sve nadležne institucije, zdravstvene ustanove i profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja i nadamo se da će MUP Republike Srbije poštovati rok za dostavljanje odgovora u vezi sa ovim slučajem i preduzeti odgovarajuće mere zaštite svojih građana. Naime, mentalni poremećaji pogađaju preko 25% populacije, a ukoliko uključimo i sve ostale dijagnoze koje spadaju pod šifru F (reakcije na stres, premor, nikotinska zavisnost, poremećaj ishrane…) onda razloga za brigu imaju apsolutno svi građani Srbije.

Mreža za promociju mentalnog zdravlja NaUm osnovana je 2015. godine u cilju efikasnijeg rada na razbijanju stigme i umanjenju diskriminacije osoba sa mentalnim smetnjama. Mrežu čine 12 udruženja iz cele Srbije koja teže da zajedničkim snagama rade na prevenciji mentalnih poremećaja, smanjenju stigme i poboljšanju kvaliteta života osoba koje imaju problem sa mentalnim zdravljem. Svojim radom udruženja žele da doprinesu uključivanju osoba sa mentalnim teškoćama u zajednicu, kao i punom poštovanju njihovih prava u skladu sa međunarodnim standardima.

(Mreža za promociju mentalnog zdravlja NaUm)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.