Sektor NVO vesti

Edukacija za socijalno preduzetništvo

Ознаке: ,

Objavio Zoran Markovic

Organizacije i pojedinci koji se mogu smatrati socijalnim preduzećima/preduzetnicima u Srbiji tek nedavno počinju da privlače pažnju kao potencijal koji može da ublaži posledice tranzicije i pruže mogućnost zapošljavanja. Razvojni potencijali pomenutih organizacija i pojedinaca su veliki i oni mogu predstavljati pokretačku mašinu za nova socijalna preduzeća, generatore novih radnih mesta, što direktno može uticati na ubrzani lokalni i regionalni razvoj. Najveće prepreke za dalji razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji ogledaju se u niskom i neadekvatnom nivou poznavanja poslovnih veština potencijalnih preduzetnika, kao i nepostojanje efikasnih mehanizama podrške. Takođe, nedovoljna saradnja sa biznis sektorom predstavlja prepreku čijom eliminacijom bi se znatno ubrzao razvoj socijalnog preduzetništva, pre svega kroz koncept društveno odgovornog poslovanja.

Želeći da doprinese razvoju socijalnog preduzetništva Forum mladih sa invaliditetom realizuje projekat „Podrška većoj samostalnosti putem socijalnog preduzetništva“, uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Edukativni program, kao jedna od aktivnosti projekta, podrazumeva edukaciju kroz teorijski i praktičan rad i podršku u pripremi socijalnih biznis planova.

Edukacija je namenjena svim pojedincima i/ili organizacijama koje žele da razviju svoja znanja i veštine u oblasti socijalnog preduzetništva ili da započnu sopstveni biznis, a pravo učešća će izboriti oni koji u svojoj prijavi pokažu najveći potencijal svoje biznis ideje. Ovim putem, preduzetnici će se osnažiti i edukovati kroz implementaciju programa potpuno prilagođenog za praktične potrebe, kao i kreiranjem mehanizama za stvaranje sinergije i partnerstava izmedju svih sektora, što će omogućiti održiv rast novootvorenih socijalnih preduzeća. Socijalni menadžeri će ovladati veštinama koje im omogućavaju da postanu pokretačka snaga za lokalni razvoj, da identifikuju ključne varijable za uspeh u svakoj fazi, kao i da savladaju osnove biznis veština.

Edukativni program će pohađati 15 učesnika koji će imati obuku u trajanju od 5 dana. Učešće je besplatno (putnе trоškоvе i trоškоvе smеštаја i ishrаnе snоsi u potpunosti Forum mladih sa invaliditetom). Predviđeno vreme održavanja programa je sredina oktobra meseca.

Učešće omogućava i dobijanje sertifikata o završenoj obuci, kao i stvaranje mreže međusobne podrške samih učesnika.

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite prijavni formular uz koji ćete poslati i svoju biografiju.

Celokupna prijava treba da bude na srpskom jeziku.

Prilikom popunjavanja prijavnog formulara poželjno je da budete što konkretniji i da vaša ideja bude što realnija. Posebno će se vrednovati ideje koje imaju inovativni pristup u razvoju biznisa, kao i ideje čijom će se realizacijom doprineti rešavanju problema marginalizovanih grupa.

Rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2013. godine. Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Popunjeni prijavni formulari se šalju na e-mail adresu: socijalnopreduzetnistvo@fmi.rs.

(Forum mladih sa invaliditetom)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.