Sektor NVO vesti

Davanja u robi i uslugama priznata kao poreski rashod

Ознаке: ,

Objavio Zoran Markovic

Ministarstvo finansija donelo je mišljenje da se davanja učinjena od strane pravnih lica u robi i uslugama za opštekorisne svrhe priznaju kao poreski rashod za pravna lica, na isti način kao i davanja u novcu. Mišljenje je upućeno Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom i Poreskoj upravi kao odgovor na Inicijativu za unapređenje davanja za opštekorisne svrhe koju su podneli Trag fondacija, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Savet za DOP Privredne komore Srbije i 152 organizacije civilnog društva iz Srbije tokom marta i juna 2017. godine. Navedeno mišljenje biće objavljeno u narednom izdanju biltena Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije.

Mišljenje će doprineti boljoj primeni zakonskih mehanizama za davanja u opštekorisne svrhe pravnih lica i doprineće većoj održivosti organizacija civilnog društva u Srbiji kao korisnicima navedenih davanja.

Posebno želimo da ukažemo na to da je pre ovog mišljenja postojala neujednačena praksa u tumačenju člana 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica od strane regionalnih kancelarija Poreske uprave. Tokom 2016. godine Trag fondacija i Fondacija Katalist su sprovele istraživanje Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira na osnovu koga su mapirane prepreke u korišćenju zakonskih mehanizama za poreska umanjenja sadržanim u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica. Rezultat ovog istraživanja, u kome su učestvovala mala i srednja preduzeća i kompanije, pokazao je da postoje ozbiljne manjkavosti u korišćenju postojećih mehanizama za poreska umanjenja za davanja u opštekorisne svrhe u Srbiji. Trag fondacija je na osnovu navedenog istraživanja, ali i pravne analize i komparativnih iskustava iz regiona Zapadnog Balkana i zemalja EU, koje su nastale u okviru projekta „SIGN za održivost“ finansiranog od strane Evropske komisije i Balkanskog fonda za demokratiju, kreirala predloge za poboljšanje fiskalnih politika i razvoj povoljnijeg zakonskog okruženja za delovanje i održivost organizacija civilnog društva u Srbiji. Trag fondacija je, zajedno sa 152 organizacije civilnog društva, uputila predlog preporuka Kancelariji za OCD i Ministarstvu finansija koje će doprineti većoj upotrebi postojećih zakonskih mehanizama za davanja pravnih lica u opštekorisne svrhe.

Trag fondacija želi da se zahvali svim partnerima i donatorima, naročito Evropskoj komisiji i Balkanskom fondu za demokratiju, koji su kroz projekat „SIGN za održivost“ podržali njene aktivnosti u ovoj oblasti. Posebno želi da se zahvali: Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Savetu za DOP Privredne komore Srbije, kao i predstavnicima/cama 152 organizacije civilnog društva iz 50 gradova koji/e su podržali/e, i zajedno sa Trag fondacijom uputili/e, Inicijativu za unapređenje primene poreskih propisa od značaja za davanja u opštekorisne svrhe u Srbiji.

Trag će i u narednom periodu nastaviti rad na analizi i unapređenju postojećih propisa koji doprinose razvoju filantropije u Srbiji i osnaživanju organizacija civilnog društva, dok će posebno usmeriti svoj rad i aktivnosti na kreiranje ostalih uslova za veću primenu postojećih zakonskih mehanizama za filantropska davanja.

Kompletan dopis Ministarstva finansija možete preuzeti na sledećem linku.

(Trag fondacija)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.