Sektor NVO vesti

Partnerstvo za otvorenu upravu

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Partnerstvo za otvorenu upravu: javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Partnerstvo za otvorenu upravu – POU (eng. Open Government Partnership – OGP) predstavlja multilateralnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima, a kojoj je Republika Srbija pristupila 2012. godine. Načela na kojima se zasniva inicijativa u potpunosti su u skladu sa opredeljenjem Vlade Republike Srbije da se izgradi uprava zasnovana na opštim principima „dobre vladavine“ i „otvorene uprave“, odnosno obezbedi puna implementacija opšteprihvaćenih principa vladavine prava i pravne sigurnosti, javnosti, odgovornosti, ekonomičnosti i efikasnosti. Vlada Republike Srbije prihvatila je principe i načela otvorene uprave koji su izraženi u Deklaraciji Partnerstva za otvorenu upravu. U skladu sa obavezama u okviru učešća u ovoj inicijativi, Vlada Republike Srbije je usvojila već dva akciona plana.

Jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje koncepta otvorene uprave, a istovremeno i jedan od primarnih ciljeva Partnerstva za otvorenu upravu, jeste uključivanje civilnog sektora i drugih zainteresovanih strana u procese odlučivanja, što predstavlja presudan korak ka poboljšanju dijaloga između građana, civilnog društva i javne uprave.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, zaduženo da preduzima aktivnosti u sklopu učešća Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu, obrazuje Posebnu međuministarsku radnu grupu za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (u daljem tekstu: Posebna međuministarska radna grupa). Osnovni zadaci Posebne međuministarske radne grupe su, između ostalog, izrada Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018-2020. godine, sprovođenje postupka konsultacija sa civilnim društvom, praćenje sprovođenja aktivnosti definisanih Akcionim planom i poštovanja predviđenih rokova, predlaganje izmena i dopuna Akcionog plana, izrada privremenih i konačnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana.

Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor 7 (sedam) organizacija civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi na imenovanje ministru državne uprave i lokalne samouprave za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi i koji će svojim aktivnim učešćem doprineti izradi Akcionog plana za period 2018-2020. godine i sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije nisu u mogućnosti da izabranim predstavnicima organizacija civilnog društva obezbede naknadu za rad niti da snose troškove njihovog dolaska i odlaska sa sastanaka Posebne međuministarske radne grupe.

Rok za podnošenje prijava traje od 22. decembra 2017. godine do 19. januara 2018. godine.

Kriterijume za izbor organizacija, potrebnu dokumentaciju i druge relevantne informacije možete naći u dokumentima u prilogu.

Javni poziv

Obrazac o realizovanim projektima

Obrazac o objavljenim publikacijama

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.