Sektor NVO vesti

Politikantski napadi MUP-a

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo napada Beogradski centar za bezbednosnu politiku, a mi ih opet pozivamo da prestanu sa politikantskim napadima na udruženja građana i počnu da se ponašaju kao institucija koja je servis građana i pristanu na javni dijalog o sistemskim odgovorima na probleme u radu policije.

Na sajtu MUP-a je 26. decembra 2017. godine objavljeno saopštenje u kojem se BCBP optužuje da “konstantno potencira negativnu kampanju protiv Ministarstva unutrašnjih poslova”, kao i da objavljuje “komentare kojima su stvarali nemir u javnosti”, a navode se i ocene o “zlonamernosti i tendenciznosti”, kao i “neistinitim navodima na razne teme”.

Saopštenje je usledilo neposredno nakon predstavljanja istraživanja BCBP o svrsishodnosti javnih nabavki za policiju i stavovima pripadnika MUP-a o poslovima koji su nespojivi sa policijskom profesijom. Glavni nalazi ovih studija ukazuju na ozbiljne probleme na koje bi MUP trebalo da se fokusira:

  • Policajci rade dodatne poslove u najvećoj meri zbog loše materijalne situacije, stresa, lošeg radnog okruženja i odnosa rukovodilaca i građana prema njima. Zbog toga što već više od deset godina nije uređena oblast delatnosti nespojivih sa poslom u policiji zaposleni u MUP-u nisu sigurni koje poslove mogu da obavljaju van radnog vremena, a da ne odgovaraju disciplinski ili krivično. Propuštena je prilika da se poslednjim predlogom izmena i dopuna Zakona o policiji reši ovaj problem na adekvatan način, a dodatno će biti urušen najavljeni sistem zapošljavanja i napredovanja na osnovu profesionalnih zasluga jer se proširuju izuzeci od zasnivanja radnog odnosa u MUP-u putem konkursa.
  • Zbog nedovoljne transparentnosti MUP-a nije moguće izvesti konačan zaključak da li je policija dobila najbolja patrolna vozila za sredstva koja su predviđena budžetom ili koliko je štetan okvirni sporazum za nabavljanje originalnih tonera koji su i do 10 puta skuplji od kvalitetnih zamenskih tonera. Nesvrsishodnim upravljanjem javnim nabavkama za policiju ugrožava se javna bezbednost, nanosi šteta materijalnom statusu i moralu policijskih službenika, čime se dodatno smanjuje bezbednost građana.

Nažalost, MUP nastavlja sa lošom praksom neodazivanja na pozive BCBP na javni razgovor o istraživanjima koja ukazuju na osetljive probleme u policiji. Tim pre što je BCBP dostavljao rezultate istraživanja MUP-u i pre javnog objavljivanja sa pozivom na razgovor. Predstavnici MUP-a se pozivaju na nalaze iz izveštaja BCBP kada ukazuju na povećanje poverenja građana u policiju, kao što to u svojim izveštajima čine i druge državne institucije i međunarodne organizacije, poput Saveta Evrope i Evropske unije. O relevantnosti i kvalitetu metodologije i rada BCBP govori i činjenica da je već pet godina za redom visoko pozicioniran na najpoznatijoj globalnoj rang listi istraživačkih centara, kao jedan od najboljih u Centralnoj i Istočnoj Evropi, ali i na celom svetu na teme odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i spoljne politike i međunarodnih odnosa.

Interes BCBP je jačanje integriteta i odgovornosti policije, kao i njena profesionalizacija, a glavni doprinos dajemo nezavisnim istraživanjem i konkretnim predlozima. Polemika predstavnika države sa organizacijama civilnog društva zasnovana na optužbama za tendecioznost i zlonamernost sužava pravo građana Srbije na učešće u raspravi o pitanjima od javnog značaja, poput odgovornosti policije. Smatramo da je otvoreni dijalog i povećanje transparentnosti i odgovornosti pripadnika MUP-a najbolji način da se povrati integritet policije i poveća poverenje građana u ovu instituciju. BCBP će nastaviti da ulaže napore da se otvori dijalog, a na MUP-u je da prihvati pruženu ruku i promeni pristup komunikaciji sa građanima.

(BCBP)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.