NVO vesti

Uloga države u skrivanju Ratka Mladića – državna tajna

U odgovoru na zahtev novinara Balkanske istraživačke mreže (BIRN) da im se dostavi kopija optužnice protiv 11 osoba za pomaganje u skrivanju tadašnjeg haškog begunca Ratka Mladića, Prvo osnovno javno tužilaštvo odgovorilo je da je optužnica proglašena državnom tajnom i da ne može biti dostavljena javnosti. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da je odluka o proglašenju tog dokumenta državnom tajnom nezakonita i usmerena na prikrivanje uloge državnih organa u skrivanju optuženih za ratne zločine.

Optužnica protiv 11 Mladićevih jataka podignuta je 2006. godine, a prvostepena presuda izrečena je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu krajem 2010. godine. Tom prilikom je samo jedan optuženi oglašen krivim, i to zbog nedozvoljenog držanja oružja, devetoro ih je oslobođeno, a prvooptuženi Jovo Đogo u međuvremenu je preminuo. Preusdu je Apelacioni sud u Beogradu u maju 2011. vratio na ponovno suđenje, a Prvi osnovni sud je 17. maja prošle godine zbog zastarelosti oslobodio svih 10 optuženih jataka. Konačno, Apelacioni sud je u avgustu ove godine doneo presudu kojom je zbog nedostatka dokaza oslobodio devetoro optuženih, a na uslovnu kaznu od šest meseci zatvora osuđen je samo Marko Lugonja, koji je priznao delo za koje se teretio.

FHP je 20. maja 2016. godine po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uputio zahtev Prvom osnovnom sudu u Beogradu za dostavljanje presude donete tri dana ranije u ponovljenom postupku. Dana 28. juna 2016. godine Prvi osnovni sud dostavio je FHP-u presudu Mladićevim jatacima. Budući da su tom presudom optuženi oslobođeni odgovornosti zbog zastare, u obrazloženju je faktički navedeno samo za šta ih je tužilaštvo teretilo. Drugim rečima, iz tog javno dostupnog dokumenta može se videti zbog čega je optužnica proglašena državnom tajnom.

U presudi se između ostalog navodi (strana 9) da je jedan od jataka, tada stariji vodnik VJ, bio optužen da je „u periodu od novembra meseca 2000. godine do 25.7.2003. godine, u Beogradu, u vojnom objektu Vojske Jugoslavije i Vojske SCG na Topčideru, kao i na drugim adresama u Beogradu, krio i pomagao Ratku Mladiću da ne bude otkriven“. Osim toga, navodi se da je ista osoba bila optužena da je „od Komande stana Prve armije Vojske Jugoslavije nabavlja[la] namirnice i druge predmete“ i potom ih umesto vojnicima doturala Mladiću i njegovom obezbeđenju. U presudi takođe stoji da je isti čovek, po optužnici, „po pismenom ovlašćenju Ratka Mladića vršio podizanje svih njegovih primanja preko Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika“ i predavao ih Mladićevoj ženi.

Proglašavanje dokumenta državnom tajnom, po Zakonu o tajnosti podataka, „određuje se radi sprečavanja nastanka neotklonjivo teške štete po interese Republike Srbije“, a Prvo osnovno javno tužilaštvo navodi da bi javno obelodanjivanje navoda optužnice za posledicu imalo „ugroženi međunarodni položaj i status Republike Srbije i njenih građana“. FHP ističe da je ovakvo obrazloženje nezakonito. Naime, tvrdnja da bi obelodanjivanje informacija o skrivanju Ratka Mladića izazvalo najteži oblik štete po Srbiju i proglašenje optužnice najvišim stepenom državne tajne, evidentno su neopravdani postupci budući da je Međunarodni sud pravde još pre 10 godina proglasio Srbiju odgovornom za kršenje konvencije o genocidu upravo zbog skrivanja Ratka Mladića.

Najzad, čak i kada bi postojala opasnost od nastanka neotklonjivo teške štete, što očito nije slučaj, to opet ne bi bilo dovoljno da se podatak odredi kao tajni, jer bi za tako nešto država morala da pokaže da je interes Srbije koji se štiti tajnošću podatka veći od prava javnosti da zna traženi podatak u konkretnom slučaju (član 8 Zakona). Imajući u vidu da se informacije odnose na skrivanje jednog od najtraženijih haških begunaca, te da je skrivanje Mladića dovelo do osude države za kršenje konvencije o genocidu, ali i ugrozilo proces evropskih integracija Srbije, nesumnjivo je da je interes javnosti da zna u ovom slučaju izražen, opravdan i nesumnjivo pretežniji u odnosu na nezakonite interese države.

FHP podseća da Republika Srbija kontinuirano zloupotrebljava i krši Zakon o tajnosti javnih podataka i Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja, u cilju skrivanja odgovornosti državnih organa i njenih pripadnika za ratne zločine i povezane procese. FHP je to istraživanje objavio 2016. godine u publikaciji Pristup dokumentima o zločinima protiv međunarodnog prava u posedu institucija Srbije: DRŽAVNA TAJNA JAČA OD PRAVA NA ISTINU.

Upravo skrivanjem, a ne obelodanjivanjem uloge države u masovnim kršenjima ljudskih prava u prošlosti i kasnijem pomaganju počiniocima zločina, nanosi se neotklonjivo teška šteta po interese Republike Srbije i ugrožava se njen međunarodni ugled. Zato FHP poziva državne organe Srbije da sa takvom praksom prekinu, te da omoguće transparentnost sudskih procesa i javni uvid u dokumentaciju koja se odnosi na učešće političkih, vojnih i policijskih struktura u krivičnim delima tokom i nakon sukoba na području bivše Jugoslavije.

(FHP)

NVO vesti

Poziv za organizacije iz Beograda i okoline

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Resursni centar Građanskih inicijativa i TACSO kancelarija u Srbiji pozivaju zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD) iz Beograda, kao i gradova i opština iz okoline, da se prijave za učešće na obuci posvećenoj primeni Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Obuka će biti organizovana 29.novembra u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu (Kneza Miloša 4).

Molimo Vas da prijave za učešće pošaljete najkasnije do 26. novembra putem OVOG formulara.

Osnovni cilj organizovanja ovih obuka je jačanje kapaciteta OCD za saradnju sa organima javne uprave i učešće u procesu pripreme, donošenja i sprovođenja propisa. Podizanje kapaciteta OCD za učešće u postupku donošenja propisa, a u vezi sa primenom Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, doprineće većem razumevanju uloge i značaja saradnje organa javne uprave sa OCD, a samim tim i većem uključivanju građana u rad organa javne uprave i izradu kvalitetnijih propisa.

Realizacija ovih obuka predstavlja jednu od obaveza iz važećeg Akcionog plana za sprvođenje inicijative Parterstvo za otvorenu upravu za period 2016-17 čije ispunjenje treba da doprinese unapređenju konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja propisa, kao i poboljšanju javnih usluga i jačanju integriteta javne vlasti.

Organizatori nisu u mogućnosti da pokriju troškove puta učesnicima vam Beograda.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti Milici Antić na e-mail milica@gradjanske.org.

(Resursni centar Građanskih inicijativa)

NVO vesti

OCD za veću odgovornost u lokalnim javnim finansijama

Udruženje „Narodni parlament“ i Novinska agencija juGmedia iz Leskovca pozivaju sve zainteresovane organizacije civilnog društva sa sedištem u Jablaničkom ili Pčinjskom okrugu da se prijave za učešće na treningu „OCD za veću odgovornost u lokalnim javnim finansijama“.

Događaj je deo neprofitnog projekta „CSO’s for greater accountability in local public finances“ koji se realizuje uz podršku Fondacije „Metamorfozis“, Vestminster fondacije za demokratiju, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Udruženja građana „Zašto ne?“, Centra za demokratsku tranziciju, Open data Kosovo i „Levizja Mjaft!“ u okviru „Accountability, Technology and Institutional Openness Network in South East Europe – ACTION SEE“ projekta uz podršku Evropske Unije.

Preuzmite Nacrt agende i Poziv i Prijavni formular.

Rok za prijave: 20. novembar 2017. godine.

(Resursni centar Građanskih inicijativa)

NVO vesti

Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju, socijalnoj i dečijoj zaštiti

U okviru projekta Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju, u Čajetini, u Centru za asistivne tehnologije, održana je konferencija za štampu na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i najavljena regionalna konferencija Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj i dečijoj zaštiti.

Konferencija se održava od 23-26. novembra 2017. u hotelu Mona na Zlatiboru, a tema je upotreba asistivne tehnologije u obrazovnoj i socijalnoj inkluziji dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Predviđeno je učešće predstavnika Crne Gore, Republike Srpske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je analiza stanja u regionu, vezano za primenu asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj zaštiti, razmena iskustava i primera dobre prakse, kao i razvijanje i unapređivanje saradnje u oblasti razvoja asistivne tehnologije i primene u obrazovanju, socijalnoj i dečijoj zaštiti u Srbiji, Crnoj Gori i zemljama u okruženju.

Po rečima Milke Vasiljević, direktorke osnovne škole u Čajetini, koja je nosilac projekta u Srbiji, učesnike konferencije će na svečanom otvaranju pozdraviti predsednik opštine Čajetina, koja pruža podršku u realizaciji ovog projekta, a prisutnima će se obratiti i predstavnik Delegacije EU u Srbiji. Prvog dana će biti otvorena izložba radova učenika OŠ“Dimitrije Tucović“ u okviru likovnog konkursa Škola za sve, koji je deo projekta.

U plenarnom delu su predviđena izlaganja stručnjaka i predstavnika javnih institucja, javnih i civilnih organizacija i udruženja iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, BIH i Hrvatske koji će predstaviti svoje iskustvo u primeni i promociji informativnih tehnologije i asistivnih sredstava u socijalnoj zaštiti i obrazovanju osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Pošto konferencija pokriva i oblast obrazovanja i socijalne zaštite, biće organizovane radionice kroz koje će se analizirita situacija u ovim oblastima i eventualno postaviti neke smernice za veću primenu informacionih i asistivnih tehnologija.

Kroz panel diskusiju će učesnici iz zemalja u okruženju pokušati da daju predloge kako bi se unapredila intersektorska i interregionalna saradnja i podsticala razmena znanja i iskustva u ovoj oblasti.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta u Srbiji i Crnoj Gori, realizovane akitivnosti i rad volonterskih centara koji mesecima funkcionišu u obe zemlje.

U Srbiji, ovaj projekat pod sloganom Obrazovanje bez granica, sprovodi osnovna škola „Dimitrije Tucović“ u saradnji sa Udruženjem građana Zlatiborski krug iz Čajetine i Specijalnom školom „Miodrag V. Matić“ iz Užica.

Projekat je deo programa prekogranične saradnje Srbije i Crne gore, a finasira ga Evropska unija.

Vesna Belčević, program asistent

Osnovna škola “Dimitrije Tucović”, Čajetina

ostucovic@gmail.com

NVO vesti

Otvoren 8. Međunarodni festival zelene kulture Green Fest

Projekcijom višestruko nagrađivanog dokumenatarnog filma “U poteri za koralom”, modnom revijom GREEN FASHION mladih srpskih i slovenačkih dizajnera i dodelom nagrada pobednicima takmičarskog filmskog programa, u Domu omladine Beograda svečano je otvoren 8. Međunarodni festival zelene kulture Green Fest, koji traje do petka 17. novembra.

Green Fest prvi dan (1)Za nagrade festivala takmičilo se čak 1530 filmova iz 103 države. Nagradu za najbolji kratki film festivala osvojio je Pjotr Biedron iz Poljske, za film PM 2,5, dok je nagradu za najbolji omladinski film osvojio je Marsel Andristjak iz Mađarske. Najbolji film u trajanju do 1 minuta je “Degolas”, reditelja Žeremi Gultea iz Francuske. Nagrada za najbolji animirani film odlazi u Mađarsku, u ruke reditelja Bele Klingla, za film “Boxi: In the nature”. Najbolji srpski film festivala je film “Braca pčelar – ovo je moj svet”, rediteljke Milice Alavanje. Nagrada za najbolji film o prirodi ide put Austrije za reditelja Mihaela Šlamberga sa filmom “Kanarska ostrva – život na ivici”. Pored toga žiri u sastavu Sergej Cis iz Rusije kao predsednik žirija, Paulo Fereira iz Portugalije i Siril Kornu iz Francuske je odlučio da dodeli i specijalna priznanja. Prvo specijalno priznanje dobio je kanadski reditelj Duan Šerman za film “The End game”. Drugo specijalno priznanje dobili su Đerđeli Balaš i Balaš Lerner iz Mađarske za film “Operation Mayfly”. Poslednje specijalno priznanje odlazi u daleku Južnoafričku Republiku, reditelju Dejvidu Franciskusu za film “Teach a man to fish”.

Prvog dana festivala zabeležen je odličan odziv posetilaca, a na repertoaru je bio i film “Pre poplave” u kome nas oskarovac Leonardo Dikaprio vodi na ekspedicije preko 5 kontinenata kako bi i sam saznao istinu o klimatskim promenama.

U sredu, bogat program očekuje sve posetioce festivala, od čega se posebno izdvajaju: panel diskusija “Kako postati (zeleni) milioner?” (sala Amerikana u 14:00), projekcije takmičarskih filmova (16.00), zatim revijalni filmovi “Harmonija sa deponije” (12, 14 i 16 časova), “U poteri za koralom” (18:00) i “Plastični okean” (20:00) u izvršnoj produkciji Leonarda Dikaprija.

Svi posetioci festivala će moći da pogledaju i zanimljive instalacije i izložbe, od kojih se izdvajaju odevni predmeti od recikliranih materijala – mladih dizajnera iz Srbije i Slovenije, izložbe “Tehno: Ultra konektovano telo”, Artiklaža, Viki voli Zemlju, kao i više kretivnih izložbenih postavki mladih i afirmisanih umetnika.

Ulaznice za dugometražne filmove se mogu kupiti na svim prodajnim mestima EVENTIMA po ceni od 150 dinara za pojedinačne i 120 dinara za grupne posete, dok je ulaz na sve ostale sadržaje u potpunosti besplatan.

Sve informacije o 8. Green Fest-u mogu se pronaći na www.greenfest.rs.

Ovogodišnji festival se održava uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva kulture i informisanja, Grada Beograda – Sekretarijata za kulturu, Francuske ambasade i Francuskog Instituta, Delegacije Evropske unije i EU info centra, Aerodroma “Nikola Tesla” u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju, kao i uz pomoć mnogobrojnih partnera i prijatelja.

(Centar za unapređenje životne sredine)

NVO vesti

Stanovanje uz podršku za odrasle osobe sa autizmom – teorija i praktična iskustva

Stanovanje uz podršku predstavlja humani vid kontinuiranog i personalizovanog pristupa obezbeđenju doživotne sigurnosti i stimulativnog okruženja za osobe sa autizmom. Navedena socijalna usluga je definisana zakonskim propisima u Srbiji ali njena realizacija u praksi zahteva izuzetno visok nivo saradnje svih zainteresovanih strana u procesu, kao i povezivanje institucija i nevladinog sektora.

Udruženje „Prizma Autizma“ iz Novog Sada aktivno učestvuje i sarađuje sa institucijama sistema u Novom Sadu u rešavanju ovog kompleksnog pitanja. Grad Novi Sad finansira, a SOŠO „Milan Petrović“ organizuje i realizuje programe stanovanja uz podršku. Korisnici su odrasle osobe sa autizmom, koji su, zajedno sa svojim porodcama, okupljeni u Udruženju.

Kao rezultat odgovorne politike Grada Novog Sada, stručnog rada SOŠO „Milan Petrović“ i aktivnog učešća roditelja, od juna 2016. godine u Novom Sadu se organizuju dva programa stanovanja uz podršku u koje je uključeno 15 mladih i odraslih osoba sa autizmom.

Iskustva u realizaciji programa iz perspektive roditelja, efekti na osobe sa autizmom i pravci daljeg rada biće prikazani na Multikongresu Serbian Visions, koji se organizuje 25. i 26. novembra 2017. u Beogradu.

Udruženje Prizma Autizma će prikazati svoja iskustva u nedelju, 26. novembra 2017. Beograd, hotel Radisson Blue, drugi sprat, sala M5, u periodu od 16 do 18 sati.

Program skupa za subotu i nedelju.

Prof. dr Mirjana Radovanović, predsednik Udruženja

Prizma Autizma, Novi Sad

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.