NVO vesti

Konkurs za nezavisnu evaluaciju Projekta

Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity otvara Konkurs – poziv za eksperte/agencije za eksternu evaluaciju Projekta „Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima iz izbegličke i interno raseljeničke populacije“ i definisanje naučenih lekcija iz istog.

Opis intervencije

Od 2000. godine, pod pokroviteljstvom UNHCR-a, realizujemo Projekat „Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima iz izbegličke i interno raseljeničke populacije“ (u daljem tekstu: „Mreža MT“), čiji je nosilac bila japanska humanitarna organizacija JEN, do 31. decembra 2002., a od 1. januara 2003. do 31.decembra 2017., kada se Projekat i završava, Amity. Ovaj Projekat u početku su, na terenu, realizovale 4 domaće NVO, a sada 3 (Novosadski humanitarni centar, pokriva vojvođanske opštine, Sigma Plus iz Niša pokriva opštine južne i centralne Srbije i Amity koji pokriva opštine zapadne i istočne Srbije i Beogradskog regiona).

Postavljeni cilj Projekta bio je usmeren na identifikovanje najugroženijih pojedinaca, porodica i grupa iz ove populacije, kroz kućne posete, od strane mobilnih timova, u kolektivnim izbegličkim centrima i privatnom smešetaju i pružanje im podrške u iznalaženju trajnih rešenja (integracije u lokalnu zajednicu, povratka u mesta u kojima su živeli ili odlaska u teće zemlje). Mobilni timovi su imali zadatak da:

 • pružaju psihosocijalnu podršku, kroz individualni i grupni rad, kroz savetovanje i informisanje najugroženijih;

 • da vrše stručnu procenu indikacija za dodelu konkretne humanitarne, kasnije razvojne, pomoći ugroženim porodicama, od strane UNHCR-a i drugih organizacija UNHCR partnera;

 • da rade na unapređenju funkcionisanja saradničkih mreža na lokalnom nivou kroz razmenu informacija, održavanje koordinacionih sastanaka i sprovođenje akcija u cilju pospešivanja trajnih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica i

 • da zagovaraju kod državnih institucija za olakšice za izbeglice pri regulisanju imovinsko-pravnih pitanja i da pomažu samoorganizovanje izbeglica i raseljenih lica kroz informisanje i motivisanje da se sami bore za ostvarivanje svojih prava.

Na godišnjem nivou, u početnim godinama realizacije Projekta, mobilni timovi su imali po 30-tak hiljada kućnih poseta u 15-tak hiljada porodica, u 400 kolektivnih centara i privatnom smeštaju. Kasnije se taj broj smanjivao, kako se smanjivao broj izbeglica i zatvaranjem kolektivnih centara. U 2017. godini, ovaj Projekat teži da unapredi socijalnu integraciju na putu ka trajnim rešenjima za 5.300 najisključenijih izbeglica i da unapredi životne uslove za 5.000 najugroženijih pojedinaca iz internoraseljeničke populacije, koji žive u privatnom smeštaju ili u nekom od 5 preostalih kolektivnih centara.

Svrha

Svrha evaluacije je da pregleda i razmotri sa osobljem Projekta, spoljnim saradnicima na Projektu i korisnicima istog efikasnost i uspešnost Projekta, analizira kontekst u kome je on realizovan i definiše naučene lekcije koje mogu biti primenljive za pružanje psihosocijalne podrške aktuelnim izbeglicama i tražiocima azila u Jugoistočnoj Evropi ili u bilo kojoj drugoj prilici izbeglištva ili velikih migracija stanovništva.

Evaluaciona pitanja

Trebalo bi evaluirati sledeća pitanja:

 • Uspešnost/ostvareni rezultati: koliko i kojih usluga je pruženo u odnosu na postavljene ciljeve na godišnjemnivou?

 • Relevantnost – da li su pružene usluge i u kojoj meri odgovarale na specifične potrebe korisnika?

 • Delotvornost – efekat pruženih usluga MT. U kojoj meri je postignuta njihova integracija u lokalnu zajednicu, ekonomsko osamostaljivanje, ili pak rešen drugi problem koji ih je mučio (zdravstveni, socijalni, porodično/pravni…)?

 • Efikasnost – ovde se mislina administrativnu organizaciju i koordinaciju projektom, UNHCR, Amity, Bord, koordinatori, članovi MT.

 • Održivost –šta ostaje održivo od usluga koje su pružane kroz Projekat?

 • Naučene lekcije – šta smo sve naučili iz procesa primene nove metodologije, izlazak ka korisniku/autrič komponenta u pružanju podrške ugroženim izbeglicama i interno raseljenim licima, kako je to uticalo na korisnike usluga i kako je učvršćivana saradnja različitih aktera u lokalnim zajednicama, na podršci ovoj ciljnoj grupi. Kako su se aktivnosti „Mreže MT“ uklapale ili doprinosile realizaciji drugih konkretnih programa i inicijativa usmerenih na izbeglice i interno raseljena lica u Srbiji. Primenljivost modela u drugim sličnim prilikama izbeglištva/vanrednih migracija stanovništva.

Metodologija i proces

 • Početne konsultacijesa rukovodiocem Projekta (1 dan) – u poslednjoj nedelji decembra 2017.

 • Analiza projektnih dokumenata i godišnjih izveštaja (5 dana) – do 11. januara 2018.

 • Sastanci i razgovori sa rukovodstvom Projekta i predstavnicima partnerskih organizacija na Projektu – Beograd, Novi Sad i Niš (ukupno 3 dana za sastanke i fokus grupe) – od 12. do 15. januara 2018.

 • Fokus grupe sa korisnicima Projekta, ukupno 6 – po 2 iz zone odgovornosti svake od 3 partnerske organizacije na Projektu (u istim danima kada su sastanci i razgovori sa rukovodstvom projekta) – od 12. do 15. januara 2018.

 • Intervjui sa relevantnim stejkholderima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou (2 dana) – od 18. do 20. januara 2018.

 • Analiza i pisanje izveštaja (9 dana) – do 29. januara 2018.

Rezultati: Završni izveštaj: maksimalno 20-30 stranica, sa fokusom na glavne nalaze i naučene lekcije.

Rok za podnošenje ponuda: 18.decembar 2017.

Izbor konsultanta: 22.decembar 2017.

Ukupan zadatak je za 20 radnih dana. Konsultanti se mole da ponude svoju tarifu po danu.

Lista dokumenata:

 • Predlozi projekata na godišnjem nivou, 2004-2017

 • Godišnji izveštaji o realizaciji Projekta, po godinama, 2004-2016

 • Evaluacija Projekta za period april 2000 – decembar 2002 i Evaluacija Projekta za 2003

 • Kontakti partnerskih organizacija na Projektu i članova “Mreže MT”

 • Lista i kontakti ključnih stejkholdera

Tim za procenu Projekta i naučene lekcije/kvalifikacije

Od konsultanata se očekuje da ispune sledeće kvalifikacije:

 • Profesionalna iskustva u domenu socijalne politike

 • Poznavanje konteksta izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji, nakon raspada Jugoslavije, kao i ko im je sve pružao ili pruža usluge (domaće, međunarodne organizacije i državne institucije)

 • Dokumentovano iskustvo u sprovođenju evaluacije projekata

 • Sposobnost dostavljanja izveštaja / analiza kvaliteta i rezultata u skladu sa utvrđenim rokovima

Zainteresovani i kvalifikovani kandidati treba da dostave 1) propratno pismo koje ukazuje na relevantno iskustvo, dostupnost i dnevnu tarifu; 2) CV; 3) nacrt / metodologiju („1 str“), 4) uzorak prethodnog rada i 5) reference.

Podnesite prijave u jednom dokumentu, putem mejla, na adresu nada@amity-yu.org do 18.decembra 2017.

U Beogradu, 7.decembar 2017. godine

(„Snaga prijateljstva“ – Amity)

NVO vesti

Decentralizovani KRAF 2017.

Plakat KRAF 2017Jedanaesto izdanje KRAF-a predstavlja svojevrsni napor organizatora iz NVO “MillenniuM” da se održi kontinuitet najstarije filmske manifestacije u Kragujevcu i Šumadiji, s obzirom da je zbog simbolične i zakasnele podrške pokrovitelja, festival po prvi put od osnivanja morao biti organizovan nakon uobičajenog termina u mesecu oktobru.

Ovogodišnji Kragujevački festival antiratnog, angažovanog i akademskog filma, koji će se održati od 21.12. do 24.12.2017. u Kragujevcu, uz gostovanje u Požegi 26.12. baziran je na entuzijazmu osnivača i saradnika, kreativnosti mladih autora iz regiona, podršci nezavisne kulturne scene i pojedinih institucija i promovisanju decentralizacije u kulturi kao egszistencijalnog i zapostavljenog cilja zvanične kulturne politike Srbije.

KRAF počinje u četvrtak, 21.12.2017. u Pozorištu za decu Kragujevac od 19:30, gde će na otvaranju biti uručeno tradicionalno priznanje za doprinos decentralizaciji filmske umetnosti u Srbiji. Ovogodišnji laureat je Siniša Bokan, filmski montažer, producent i dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu. Filmski program prve večeri (KRAF R’N’R night) otvara premijera dugometražnog dokumentarnog filma “Zarobljeno vreme” Milana Nikodijevića (produkcija “Arbos” Novi Sad, 2017, 100 min). Priča o jednom čoveku (Petru Peci Popoviću, rok novinaru i promoteru), jednoj zemlji (SFRJ) i jednom vremenu, snimana je dve i po godine, na putovanju kroz šest država, u Beogradu, Kragujevcu, Sarajevu, Skoplju, Herceg Novom, Zagrebu i Ljubljani, gde su sagovornici bili najznačajniji rokenrol stvaraoci, producenti i kritičari. Ekipa je pohodila mitska mesta jugoslovenskog rokenrola, od kluba “Euridika” , Radio Beograda i redakcije “Džuboksa”, preko legendarnog FIS-a gde su počele sve velike sarajevske grupe, Doma omladine u Kragujevcu gde je vežbao Smak, do hale Tivoli u Ljubljani gde su održavani Boom pop festivali sedamdesetih godina prošlog veka… Milan Nikodijević je putovao sa Pecom Popovićem diljem “emotivnog zavičaja”, bivše SFRJ, u potrazi za „izgubljenim vremenom“pokušavajući da odgovori na pitanje: Da li je raspadom Jugoslavije rokenrol izgubio značaj koji je nekada imao? Nema novih velikih autora, ne pojavljuju se genijalni pesmotvorci ali, zato danas samo u Srbiji ima gomila devojaka sa margine koje se proglašavaju “divama“… U situaciji kada imate inflaciju diva, šta će vam rokenrol? Film, koji zahvaljujući KRAF-u stiže i u Kragujevac, imao je uspešne premijere ove godine u Šibeniku (Solo positivo film festival – specijalna nagrada), Nišu (Filmski susreti), Vankuveru (Festival srpskog filma), Beogradu, Zagrebu i Novom Sadu.

Trejler filma “Zarobljeno vreme”: https://www.youtube.com/watch?v=O_qpQyRFzck

Nakon otvaranja festivala, KRAF se nastavlja od 22:00 u Domu omladine, gde će se u takmičarskom programu prikazivati filmovi studenata filmskih akademija iz Beograda, Novog Sada, Sarajeva i po prvi put od kada traje ovaj četvorogodišnji regionalni program – iz Zagreba.

Drugo veče festivala (KRAF Art night), u petak 22.12.2017. započinje premijerom kratkog dokumentarno-igranog filma Dejana Dabića “Upoznajte Toma Laha” (produkcija “Forum artistik” Niš, 2017, 27 min) u Domu omladine od 19:30. Film predstavlja vizuelno nadahnutu priču o nepriznatom niškom piscu fantastike Dragoslavu Petroviću koji je stvarao pod pseudonimom Tom Lah. O njemu govore: Dimitrije-Mita Milenković, Radosav Stojanović, Miodrag-Daja Anđelković, Miroslav Ćosić, prof. dr Goran Maksimović, Miroslav Županjevac, Saša Vasiljević Luković i Zoran Pešić-Sigma. U igranom delu, lik Dena Propasti, tumači glumac Dragan Tričković. Film “Upoznajte Toma Laha” je do sada, ove godine gostovao na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu (prateći program „Kino regio”), Filmskom festivalu „Prvi kadar“ u Istočnom Sarajevu (takmičarski program) i filmskom festivalu „Dokument 2017″ u Vranju. Nakon razgovora sa autorom posle projekcije, nastaviće se takmičarski program KRAF-a.

Trejler filma “Upoznajte Toma Laha”: https://youtu.be/eo0ol-Z8nBg

Treće festivalske večeri (KRAF Political night), u subotu, 23.12.2017. kragujevačka publika će od 19:30 imati priliku da pogleda lokalnu premijeru dugometražnog dokumentarno-igranog filma Vladimira Paunovića “Kongres zaborava” (produkcija NVO “MillenniuM” Kragujevac, 2017, 103 min). Film govori o prvoj političkoj opoziciji režimu Josipa Broza Tita – tzv. „srpskim liberalima“, kroz prizmu opštih sloboda i cenzure, praveći paralelu sa današnjim vremenom u relaciji odnosa prema šundu, nacionalizmu, decentralizaciji i evropskim integracijama. Lajtmotiv filma je najveći skup iz oblasti kulturne politike u prošlom veku na ovim prostorima, Kongres kulturne akcije, koji je održan 1971. godine u Kragujevcu, događaji pre, tokom i posle, koji su deo “nevidljive istorije” Srbije. U filmu govore: Latinka Perović, Dragoljub Mićunović, Želimir Žilnik, Matija Bećković, Mirko Čanadanović. Đoko Stojičić, Milena Dragićević Šešić, Vidosav Stevanović, Radina Vučetić, Milivoj Bešlin, Boris Aranđelović… i drugi svedoci i teoretičari tog vremena iz oblasti politike, istorije, medija i popularne kulture. Posle projekcije, publici će se predstaviti ekipa filma i održati razgovor sa autorom, a potom nastaviti redovni takmičarski program festivala.

Trejler za “Kongres zaborava”: https://www.youtube.com/watch?v=YnXhZHu91kA

Poslednje, četvrto festivalsko veče (KRAF Mistery night) u nedelju 24.12.2017. od 19:30 u Domu omladine, kragujevačka publika će biti u prilici da pogleda nacionalnu premijeru novog filma Ane Jakimske „The Children Will Come“ (produkcija “Krug film” Skoplje, 2017, 19 min) . Ova mlada makedonska rediteljka koja je pre dve godine osvojila nagradu publike u Kragujevcu za svoj tadašnji akademski film “It’s Cold Outside”, gostovaće po prvi put i lično na KRAF-u. Nova priča Jakimske, koja inventivno spaja urbane legende Balkana sa tehnikama najboljih majstora svetskog horora, govori o Veliki, mladoj učiteljici, koja je poslovno upućena u udaljeno selo u planinama da bi učila decu koja tamo žive. Međutim, zima je hladna i duga, dani prolaze i deca se nikad ne pojavljuju. Umesto toga, jedina živa duša sa kojom se sreće je stara dama, školski domar. Kada ona umre, mlada učiteljica se suočava sa izazovom da ostane živa… Film je do sada gostovao na sledećim festivalima: FerFilm Festival 2017. (Najbolji kratki igrani film), Tirana International Film Festival 2017. (Najbolji debitantski film), Shanghai International Film Festiva 2017. (Nominacija za najbolji akcioni kratki film), Skopje Film Festival 2017. (Zvanična selekcija). Ovom filmu u čast nagrađenih, prethodiće proglašenje najboljih u takmičarskom programu.

Trejler: https://www.youtube.com/watch?v=HUh5RTT1_qE&feature=youtu.be

Nakon završetka programa u Kragujevcu, KRAF će zahvaljujući podršci Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije gostovati u Požegi u utorak, 26.12.2017. gde će u resurs-centru partnera iz FORCE od 19:00 biti organizovan program.

Ulaz na sve programe KRAF-a je besplatan za posetioce.

Pokrovitelji zvaničnog programa KRAF-a 2017. su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Kragujevac koji je doprineo u značajnoj meri realizaciji ovog projekta obezbeđivanjem dela sredstava za njegovo finansiranje. Partneri KRAF-a 2017. su: Dom omladine Kragujevac, Dramski studio Doma omladine i Pozorište za decu Kragujevac. Organizator je NVO “MillenniuM” iz Kragujevca.

(Marija Ilić, izvršna direktorka NVO “MillenniuM”)

NVO vesti

Izveštaj FHP-a o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina

Fond za humanitarno pravo (FHP) i dnevni list Danas Vas pozivaju na debatu povodom „Prvog izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina“ i istraživanja javnog mnjenja „Obaveštenost građana Srbije o ratovima ’90-ih, ratnim zločinima i suđenjima optuženima za ratne zločine“. Debata će biti održana u ponedeljak, 18. decembra 2017. godine, u Velikoj sali Medija centra Beograd (Terazije 3, II sprat), sa početkom u 11:00 časova.

Vlada Republike Srbije usvojila je u februaru 2016. godine prvu Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina za period od 2016. do 2020. godine. FHP od samog početka prati sprovođenje Strategije, sa ciljem da ponudi nezavisne istraživačke nalaze i zaključke o njenoj implementaciji. Nalazi FHP-a su istovremeno i jedini uvid u sprovođenje Strategije, budući da je uspostavljanje zvaničnog tela za njeno praćenje kasnilo 18 meseci te da je javnost još uvek uskraćena za informacije o realizaciji predviđenih mera i aktivnosti.

Izveštaj FHP-a o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina daje pregled trenutne situacije u osam oblasti koje pokriva Nacionalna strategija, ukazuje na ključne nedostatke i identifikuje preporuke za unapređenje stanja u ovim oblastima.

Istraživanje javnog mnjenja po prvi put od 2011. godine predstavlja stavove građana o suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudovima i Haškim tribunalom, ali i o otvaranju arhiva, regionalnoj saradnji pravosudnih tela, političkoj rehabilitaciji osuđenih za ratne zločine, nadoknadi štete žrtvama i podizanju spomenika, reformi obrazovnog programa, te govori o percepciji krivice i odgovornost i za počinjene zločine i opštoj obaveštenosti građana o ratovima i zločinima 1990-ih godina.

Na debatu su pozvani predstavnici pravosuđa, nadležnih ministarstava i vladinih tela, nezavisnih institucija, nevladinih organizacija, medija, međunarodnih organizacija i ambasada, te poslanici Narodne skupštine Republike Srbije.

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

(FHP)

NVO vesti

Ko se plaši slobodne reči?

Pokret „Novi Optimizam” i Građanska akcija Pančevo pozivaju vas na tribinu „Ko se plaši slobodne reči?”.

Tribina će biti održana u Pančevu, u ponedeljak, 18. decembra 2017. godine, od 19 sati, u klubu „Kupe” (Ulica braće Jovanović 5).

Učesnici:

 • Snežana Čongradin, novinarka Danasa;
 • Nadežda Milenković, kreativna direktorka i kolumnistkinja;
 • Vesna Mališić, novinarka NIN-a;
 • Teofil Pančić, kolumnista, novinar, pisac i kritičar;
 • Ljilja Spasić, Građanska akcija Pančevo;
 • Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo, Grupa za slobodu medija;

Tribinu moderira:

 • Nenad Živković, Građanska akcija Pančevo.

 

gap

Zašto i kome odgovara medijski mrak u Srbiji? – na tribini u 18. decembra u klubu „Kupe” u Pančevu pokušaćemo da ponudimo neke od odgovora na ovo sve češće postavljano pitanje.

Svedoci smo sve glasnijih apela na državu i regulatorna tela da stanu na put medijskom teroru kao i teroru medija. Nivo slobode i uređivačke nezavisnosti medija sve je niži, situacija u medijskim oblastima ocenjuje se kao alarmantna a cenzura priglušuje glasove drugačije od dominantnih, tabloidna štampa postaje izvor (ne)proverenih informacija dok je umeće medijske manipulacije postalo obavezna veština državnih funkcionera.

Na tribini, će govoriti novinarka Danasa Snežana Čongradin, kreativna direktorka i kolumnistkinja Nadežda Milenković, novinarka NIN-a Vesna Mališić, kolumnista i kritičar Teofil Pančić, zatim Ljilja Spasić ispred Građanske akcije Pančevo i direktor Centra za istraživačko novinarstvo Branko Čečen. Takođe, Branko Čečen će govoriti i ispred Grupe za slobodu medija, koja predstavlja odgovor građana Srbije na konstantno urušavanje slobode medija i izražavanja, na nacionalnom i lokalnom nivou. Moderator tribine biće Nenad Živković iz Građanske akcije Pančevo.

„Novi Optimizam za Novu Solidarnost“ je niz tribina i javnih događaja koji Pokret „Novi optimizam“ organizuje ove godine povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i Međunarodnog dana solidarnosti uz podršku Australijske ambasade u Beogradu. Na ovim tribinama, želimo da otvorimo neke od ključnih tema za koje smatramo da je važno da se o njima razgovara u javnom prostoru. Na događajima u Beogradu i Novom Sadu govorilo se o temama populizma i nacionalizma i ljudskih prava. Na predstojećim događajima u Pančevu, Zaječaru i Kikindi, pak, želimo da skrenemo pažnju na pitanje stanja u medijima, zatim na problem diskriminacije žena sa invaliditetom, kao i na goruće pitanje nasilja nad ženama i kako se ono predstavlja u medijima. Cilj nam je da kroz ove javne debate postavimo između ostalog i pitanje da li, koliko i na koji način se govori o ovim temama u javnom prostoru u Srbiji i regionu.

(Građanska akcija Pančevo)

NVO vesti

Migracije su Ok – O ljudima se radi

Poster Migracije su OK

ASTRA sprovodi medijsku kampanju “Migracije su Ok. O ljudima se radi” koju realizuje uz podršku Grupe 484 i Ambasade Kraljevine Norveške.  Cilj kampanje je da se učvrsti i raširi pozitivan stav prema migracijama i integracije migranata/kinja u naše društvo, ali i da informišemo migrante i migrantkinje o rizičnim situacijama koje mogu biti paravan za trgovinu ljudima, kako da ih prepoznaju i na koji način da reaguju.

Dokumentarni video radovi iz kampanje su dostupni na Youtube kanalu ovde.

Ukoliko ste zainteresovani da vam ASTRA pošalje štampane materijale poštom (lifleti su dostupni na srpskom, engleskom, urdu, farsi i arapskom jeziku), budite slobodni da kontaktirate.

ASTRA

E-mail: astra@astra.rs
Website: www.astra.rs

NVO vesti

Zaštita izbeglica i migranata u Srbiji

U ponedeljak, 18. decembra u 11h u maloj sali Medija centra (Terazije 3) biće predstavljeni rezultati istraživanja: „Mogućnosti i prepreke za uključivanje izbeglica i migranata u glavne tokove društva u Srbiji“ – Zaštita izbeglica i migranata u Srbiji od 2015. do 2017. godine.

Istraživanje predstavlja pregled podataka o položaju migranata i izbeglica u Srbiji, s posebnim osvrtom na prava žena iz migrantske populacije. Za potrebe istraživanja analizirani su uslovi smeštaja, izloženost rodno zasnovanom nasilju, mogućnost uključivanja u obrazovne procese i na tržište rada, dostupnost zdravstvene zaštite i psihosocijalne pomoći. Istraživanje sadrži i prikaze specifičnih slučajeva kroz koje se prikazuje proces zaštite i podrške, kao i potrebe žena i dece iz migrantske populacije, kao najosetljivijih i potencijalno najizloženijih nasilju i eksploataciji.

Novinarima će se obratiti:

 • Norbert Bekman, direktor Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji
 • Jelena Hrnjak, udruženje „Atina“
 • Milan Aleksić, udruženje „Atina“.

Istraživanje je realizovano u okviru projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje“ koji, na teritoriji Srbije i Makedonije, zajedno realizuju Fondacija Konrad Adenauer, udruženje „Atina“ i Makedonsko udruženje pravnika.

Za dodatne informacije: Suzana Miličić, suzana.milicic@kontakta.rs.

(Atina)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.