O nama | Projekti | Forum | Dokumenti

Arhiva vesti za mesec Novembar, 2007.

30.11.2007.

ZAJEDNIČKA KONFERENCIJA ZA NOVINARE CENTRA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA I ORGANIZACIJE TRANSPARENTNOST SRBIJA na temu: Linija 481 - Budžetske dotacije nevladinim organizacijama, političkim strankama, verskim zajednicama i sportskim savezima, održaće se u ponedeljak 03.12.2007. od 12 časova u beogradskom Medija centru.
Učesnici:
- Jasna Filipović, direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora - uvodna reč;
- prof. Vladimir Goati, predsednik Transparentnosti Srbija - finansiranje političkih partija iz budžeta Srbije;
- Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija - kako se dele sredstva iz budžeta nevladinim organizacijama, sportskim društvima i verskim zajednicama i šta treba učiniti da način raspodele bude transparentniji i dosledniji.
(Centar za razvoj neprofitnog sektora)

CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA - CRID, organizacija koja se svojim aktivnostima zalaže za stvaranje preduslova za inkluzivno društvo, realizovala je Istraživanje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i smatra da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom jedan od bitnijih segmenata inkluzije.
Povodom 3. decembra 2007. obeležavajući Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji u 2007 god. ima za temu "Pristojan posao za osobe sa invaliditetom" CRID podržava sve akcije institucija i nevladinih organizacija, koje se zalažu za rešavanje problema nezaposlenosti osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.
Prema istraživanju organizacije CRID i istraživača iz Centra za monitoring i evaluaciju 79% osoba sa invaliditetom je nezaposleno.
Uzroke nezaposlenosti učesnici ovog istraživanja vide u nespremnosti poslodavaca da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i u predrasudama i nepoznavanju poslodavaca da adaptiraju radno mesto za radnika sa invaliditetom.
Sa druge strane, osobe sa invaliditetom strahuju od gubitka prava iz oblasti socijalne zaštite ako se zaposle.
CRID medijima ukazuje na ove alarmantne podatke i ulazi u 2008. godinu sa nadom da će do 3. decembra 2008. u Republici Srbiji biti usvojen Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji će smanjiti procenat nezaposlenih osoba sa invaliditetom
Rezime istraživanja za medije možete preuzeti na www.crid.org.yu
Publikaciju Istraživanje o zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa invaliditetom možete preuzeti na www.crid.org.yu/preuzmi.htm
(Vesna Bogdanović, izvršna direktorka CRID)

28.11.2007.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE KOALICIJE ZA TOLERANCIJU PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE, održaće se u sredu, 28.11.2007. od 13 časova.
Članovi Koalicije su: Pravnici za demokratiju, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom, Komitet pravnika za ljudska prava.
Učesnici:
- Marija Perković, Žene u crnom, Vrbas
- Borka Pavićević, Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD)
- Andrej Nosov, Inicijativa mladih za ljudska prava (YHR)
- Biljana Kovačević-Vučo, Komitet pravnika za ljudska prava (YUKOM)
- Stevan Lilić, Pravnici za demokratiju (LAWDEM).
(Medija centar)

ROMSKO HUMANITARNO UDRUŽENJE ROM LAZAREVAC U OKVIRU PROJEKTA SOCIJALIZACIJA -EDUKACIJA I PLANIRANJE PORODICE KOD ROMA, koji je finansijski podržan od Grada Beograda-Sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu, mladi aktivisti su u saradnji sa Rudarskim basenom Kolubara obezbedili humanitarnu pomoć u ogrevnom drvetu za 40 korisnika starih, samohranih roditelja i osoba sa invaliditetom.
Pomoć se distribuira u naseljima Stepojevac, Zeoke, Medoševac i Gornjem Gradu.
RHU Rom Lazarevac
Kolubarski trg bb
011/8110892
063/8659534 062/8006671 062/8006672
rhurom@absolutok.net
  


TRIBINA TANJUGA "ČETVRTKOM U ŠEST": MONARHIJA I REPUBLIKA


ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR (RIC) iz Kragujevca, u septembru 2007. otpočeo je sa realizacijom projekta "Jačanje uloge romskog civilnog društva u oblikovanju politika, koje se odnose na siromaštvo i prakse", kojeg podržava UNDP, iz Beograda.
Ciljevi projekta:
- Podizanje pažnje u javnim institucijama - kancelarijama NSZ u Srbiji na pravo o jednakim mogućnostima pripadnika romske zajednice ka boljem zapošljavanju
- Sprovođenje kampanje romske mreže o jednakim pravima Roma i Romkinja u zapošljavanju.
U petak 23. novembra 2007. u hotelu "Atlas", u Novom Pazaru održan je okrugli sto na temu "O pravima roma i romkinja ka boljem zapošljavanju" i promocija istraživanja o zapošljavanju Roma u šumadijskom okrugu. Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici institucija, nevladinih organizacija, zavoda za zapošljavanje, kao i predstavnici romske zajednice iz Novog Pazara.
U ponedeljak 26. novembra 2007. u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje-filijala u Beogradu održan je okrugli sto na temu "O pravima roma i romkinja ka boljem zapošljavanju" i promocija istraživanja o zapošljavanju Roma u šumadijskom okrugu. Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici zavoda za zapošljavanje, Tima potpredsednika Vlade, Ministarstva ekonomije-sektora za zapošljavanje, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici UNDPa.
Romski Informativni Centar (RIC)

NEZAVISNO DRUŠTVO NOVINARA VOJVODINE - ZABRANITI RAD "GARDE CARA LAZARA" I DRUGIH EKSTREMISTIČKIH ORGANIZACIJA


27.11.2007.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE I TIM ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA POZIVAJU ORGANIZACIJE DA PRIJAVE SVOJE INICIJATIVE ZA SAJAM DOBRIH PRAKSI ZA RURALNU POLITIKU.
Zbog velikog interesovanja i kratkog vremena ostavljenog za prijavu primera dobre prakse u oblasti ruralnog razvoja produžujemo rok za prijavu radova/primera do 15. decembra 2007. Nadamo se da će produženje roka omogućiti svim zainteresovanima koji do sada nisu stigli da pošalju radove na konkurs to i učine. Rezultati izbora će biti oglašeni na internet prezentaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najkasnije do 15. januara 2008.
Najuspešniji primeri dobre prakse u oblasti ruralnog razvoja biće predstavljeni na nacionalnoj debati o ruralnom razvoju koja će biti održana početkom 2008. godine. Takođe, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će, u saradnji sa Timom potpredsednika Vlade za implementaciju SSS, organizovati Sajam primera dobre prakse ruralnog razvoja na kome će svi zainteresovani imati priliku da predstave svoje projekte i pokažu da li su i zašto njihovi primeri dobre prakse spremni za institucionalizaciju i nacionalizaciju.
Poziv za učešće na Sajmu dobrih praksi za ruralnu politiku i prijavni formular mogu se naći na Internet stranama www.minpolj.sr.gov.yu i www.prsp.sr.gov.yu (dokumenti: Opis Sajma dobrih praksi, Prijavni formular). Prijave treba dostaviti isključivo elektronskom poštom na adresu MPŠV prodanos@minpolj.sr.gov.yu najkasnije do 15. decembra 2007.
Jelena Milovanović
Economic Development and Employment Coordinator
Deputy Prime Minister's
Poverty Reduction Strategy
Government of Serbia

KONFERENCIJA ZA NOVINARE NEZAVISNOG UDRUŽENJA NOVINARA SRBIJE "FOKUS NA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO", održaće se u utorak, 27.11.2007. od 11 časova u beogradskom Medija centru.
Prva promotivna konferencija o istraživačkom novinarstvu u Srbiji, u sklopu projekta "Fokus na istraživačko novinarstvo", kada će biti više reči o tom projektu i o razlozima zašto u Srbiji nema istraživačkog novinarstva.
Nezavisno udruženje novinara Srbije nedavno je formiralo Centar za istraživačko novinarstvo koji će kroz realizaciju više projekata u narednom periodu pružati organizacionu, edukativnu i tehničku podršku reporterima i urednicima, koji rade ili imaju nameru da rade na istraživačkim pričama.
Učesnici:
- Nadežda Gaće, predsednica NUNS-a
- Filip Švarm, glavni urednik programa NUNS Centra za istraživačko novinarstvo
- Đorđe Padejski, šef NUNS Centra za istraživačko novinarstvo
- Predstavnici prijateljskih organizacija koje se bave istraživačkim novinarstvom
(Medija centar)

JEDNODNEVNU KONFERENCIJU POD NAZIVOM "DRŽANJE VLADE ODGOVORNOM - TRAŽIMO USPEŠNA REŠENJA" organizovaće ProConcept, uz podršku i saradnju sa UNDP Srbija, u utorak, 11. decembra 2007. godine, u Beogradu.
Konferencija je koncipirana tako da unapredi shvatanja organizacija civilnog društva o značaju njihove uloge u držanju vlade odgovornom. Efikasan i transparentan javni sektor u velikoj meri zavisi od postojanja dinamičnog civilnog društva i snažnog interesovanja građana za javni domen. Zbog toga, jačanje svesti o značaju uloge koje civilno društvo igra u držanju vlade odgovornom, kao i traženje potencijalnih rešenja u saradnji sa zainteresovanim stranama, na nacionalnom i lokalnom nivou, predstavlja važnu osnovu daljeg jačanja mogućnosti civilnog društva u Srbiji.
Prijave za konferenciju se mogu poslati do utorka, 4. decembra 2007. godine u 16h, na e-mail adresu proconcept@sbb.co.yu. (ProConcept)

GRAD BEOGRAD, GRADONAČELNIK, KOMISIJA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA, OBJAVLJUJE- REZULTATE KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2007. GODINI


OPŠTINA VOŽDOVAC ĆE DO KRAJA OVE GODINE FINANSIRATI 32 PROJEKTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA sa 700.000 dinara, saopšteno je iz te beogradske opštine.
Opština će finansirati socijalno-humanitarne aktivnosti, programe za omladinu i sport, projekte iz oblasti kulture, afirmaciju ljudskih prava i manjina, zaštitu životne sredine i programe za predškolsku i školsku decu. (Tanjug)

MULTIMEDIJALNU IZLOŽBU "OFBIT (OFFBEAT) -POGLEDAJ I VIDI NASILJE PREMA ŽENAMA" sa umetničkim radovima 16 afirmisanih autorki iz zemlje i inostranstva otvorila je pomoćnik v.d. gradonačelnika Beograda Gorica Mojović u Studentskom kulturnom centru.
Ona je podsetila da je izložba otvorena u okviru svetske kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama", koja traje od 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava, pod sloganom "Reagujmo dok ne bude kasno".
"Organizacijama i udruženjima koje se bore sa nasiljem nad ženama potrebna je podrška javnog sektora i grad će nastaviti i buduće da pomaže takve manifestacije", istakla je Gorica Mojović i podsetila da su gradske vlasti najviše uložile (25 miliona dinara) u nedavno otvorenu "sigurnu kuću" u Beogradu.
Izbor kustosa Maje Ćirić čine radovi afirmisanih autorki koje su direktno ili indirektno bavile efektima nasilja.
Ona je kazala da je izložba osmišljena tako što ukazuje na atmosferu koja kreira nasilje, predstavljajući realan pogled na poziciju žene kao žrtve pojedinaca i sistema.
"Izložba ima za cilj da destabilizuje stereotipe zastupljene u medijima koji predstavljaju ženu kao objekat i deo patrijarhalnog sistema i ukaže na kompleksnost tog problema koji ne sme ostati individualni čin", istakla je Ćirićeva.
Izložba je otvorena na na inicijativu "Autonomnog ženskog centra", pod pokroviteljstvom Skupštine grada, koja se zajedno sa Sekretarijatom za socijalnu i dečju zaštitu, 15. maja uključila u kampanju Saveta Evrope i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti "Zaustavimo nasilje u porodici nad ženama".
Kampanja se vodi u više od 40 gradova Evrope, a u Srbiji se realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom "Autonomni ženski centar". (Tanjug)

OMLADINSKI KLUB BAČKA PALANKA MANIFESTACIJA "U SVAKOM TELU ZDRAV DUH!"


26.11.2007.

GRAĐANSKA INICIJATIVA PRIKUPLJANJA POTPISA ZA USVAJANJE IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA I ZAKONA O KLASIFIKACIJI INFORMACIJA


OKRUGLI STO CENTRA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA (CRCD) - SMANJIVANJE VERSKE DISKRIMINACIJE U SRBIJI, održaće se u utorak, 27.11.2007. od 12 časova u beogradskom Medija centru.
Okrugli sto se organizuje u sklopu šire akcije Centra za razvoj civilnog društva (CRCD) za izmenu Zakona o crkvama i verskim zajednicama, uklanjanjem onih odredbi iz Zakona koje su Savet Evrope, OEBS, Venecijanska komisija i predsednik Srbije ocenili kao diskriminatorne.
U raspravi učestvuju predstavnici Zakonom neprivilegovanih (ne-tradicionalnih) verskih zajednica.
Raspravi prisustvuju i predstavnici Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije, Ministarstva vera, Službe za ljudska i manjinska prava i mediji.
Učesnici:
Predstavnici Zakonom neprivilegovanih (ne-tradicionalnih) verskih zajednica
Moderator: Vladimir Ilić, Centar za razvoj civilnog društva
Projekat se realizuje uz podršku Instituta za održive zajednice
(Medija centar)

WESTERN BALKANS PROGRAMME TO FIGHT HIV AND AIDS - CALL FOR PROPOSALS FOR THE SIDA NGO TRUST FUND, SERBIA


UNHCR IZRAŽAVA ZADOVOLJSTVO ŠTO JE VLADA REPUBLIKE SRBIJE USVAJILA DUGO OČEKIVANI ZAKON O AZILU.
Usvajanjem Zakona o azilu ispunjene su obaveze koje je Republika Srbija preuzela kao potpisnica Kovencije o statusu izbeglica iz 1951. godine. Nadalje, ona ispunjava jedan od kriterijuma u procesu pristupa Evropskoj Uniji.
UNHCR je otvorio kancelariju u SFR Jugoslaviji 1976. godine. U decenijama koje su usledile, UNHCR je sprovodio proces odlučivanja po pojedinačnim zahtevima podnosilaca zahteva za azil, popunjavajući prazninu u ispunjavanju ove važne medjunarodne obaveze Države. UNHCR će nastaviti da sprovodi isti postupak dok Zakon o azilu Republike Srbije ne stupi na snagu.
UNHCR sa zadovoljstvom konstatuje da Zakon o azilu ispunjava ključne standarde zaštite ljudskih prava i medjunarodne zaštite definisane u Konvenciji o statusu izbeglica iz 1951. godine i medjunardnim obavezama iz oblasti poštovanja ljudskih prava.
Zakon o azilu predstavlja prvi konkretan korak u procesu izgradnje nacionalnog sistema azila. Zakon pruža okvir za postupak odredjivanja izbegličkog statusa koji se sada mora sprovoditi u vidu niza praktičnih aktivnosti i definiše prava koja se daju pojedincima koji ispunjavaju uslove definisane Zakonom.
Nadamo se da će Vlada odmah preduzeti korake na donošenju akata kojima će se zaokružiti funkcionisanje nacionalnih institucija azila.
UNHCR je spreman da pruži podršku vladi Srbije u svim aspektima uspostavljanja uspešnog sistema zaštite izbeglica. UNHCR izražava nadu da će u bliskoj budućnosti moći da prenese odgovornost za prijem tražilaca azila i utvrdjivanje izbegličkog statusa na institucije Republike Srbije. (Medija centar)

U SKLOPU PROJEKTA: RAZVOJ LOKALNE DEMOKRATIJE U POGRANIČNIM REGIONIMA SRBIJE (PILOT PROJEKAT OPŠTINA PRIJEPOLJE), koji je podržan od strane Fonda za otvoreno društvo, Centar za istraživanje u politici Argument Prijepolje, 23.11.2007. godine održao je Konferenciju: Razvoj lokalne demokratije u pograničnim regionima Srbije.
Učesnici: lokalne samouprave (Prijepolje, Priboj i Nova Varoš), NVO i političke partije. Uvodničari na konferenciji bili su: Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, Mirjana Nožić, v.d. šefa odseka odelenja za prekograničnu saradnju Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, Marko Nikolić, Evropski pokret u Srbiji.
Centar za istraživanje u politici Argument Prijepolje
Slobodan Martinović, Predsednik
www.bitovik.org.yu
e mail: bitovik@verat.net
033 713 240
064 1668648

HUMANITARNA ORGANIZACIJA "DEČJE SRCE" - AKCIJA PREVENCIJE U TRETMANU LICA SA SMETNJAMA U MENTALNOM RAZVOJU


CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA "FORUM", NIŠ - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM INTERNACIONALNOG DANA UZDRŽAVANJA POTROŠAČA OD KUPOVINE


MOLBA ZA POMOĆ OBOLELIM OD MIŠIĆNE DISTROFIJE


POTREBNA KRVNA GRUPA NULTA -0-RH FAKTOR NEGATIVAN


"BCIM & MREŽA NVO MOZAIK" U PARTNERSTVU SA KANCELARIJOM ZA MLADE NOVOG BEOGRADA I UZ PODRŠKU GO NOVI BEOGRAD ORGANIZUJE JAVNU TRIBINU NA TEMU: " DISLEKSIJA"


23.11.2007.

KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA
  

ZAVRŠENE REGIONALNE KONSULTACIJE NVO ISTOČNE EVROPE I CENTRALNE AZIJE U BEOGRADU KOJE SE BAVE PROBLEMIMA DROGA


PREZENTACIJA REZULTATA ANKETE O ŽIVOTNOM STANDARDU INTERNO RASELJENIH LICA U SRBIJI - konferencija za novinare Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Republičkog zavoda za statistiku Srbije, održaće se u ponedeljak 26.11.2007. od 13 časova u beogradskom Medija centru.
Učesnici:
- Lennart Kotsalainen, šef Predstavništva UNHCR u Srbiji
- Lance Clark, stalni predstavnik UNDP za Srbiju
- dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku
- dr Slobodan Cvejić, analitičar.
(Medija centar)

ZASEDANJE FORUMA BEZBEDNOST I DRUŠTVO - SRBIJA I NATO


KOLEKTIV HORKESTAR POZIVA DA IM SE PRIDRUŽITE u pevanju, sviranju, druženju, komponovanju, osmišljavanju scenografije, koreografije i kostima, putovanjima, nastupima, analizama, prognozama, pisanju pesama, pričanju, slušanju, maštanju... i svemu onome što rad u angažovanom umetničkom kolektivu podrazumeva.
Prijem zainteresovanih novih članova obaviće se u subotu 24. novembra u REX-u u 20:00.
Kolektiv Horkestar je za pripremio veliko iznenađenje, a na vama ostaje da se pojavite.
REX-Kulturni centar B92, Jevrejska 16, Beograd
tel/fax: 3284 534, 3284 299
www.rex.b92.net
rex@b92.net

I OVE GODINE, PRVI DECEMBAR (DAN BORBE PROTIV HIV/SIDE) ĆE SE OBELEŽITI GLOBALNOM KAMPANJOM KOJOJ SE I SRBIJA PRIKLJUČILA.
Ovogodišnju kampanju zajednički organizuju Ministarstvo zdravlja (sa svim institutima), Nacionalna kancelarija za HIV, UN, Handicap Internationl, Crveni krst, nevladine organizacije i Mreža PLHIV (osobe koje žive sa HIV-om) organizacija.
Radi unapređenje života osoba ugroženih HIV-om, ove godine je postavljen cilj poboljšanje uslova u Centru za AIDS Infektivne klinike u Beogradu, koji se nalazi u izuzetno lošem stanju. Dvadeset kreveta šestog odeljenja Infektivne klinike je jedino mesto u Srbiji gde se osobe sa HIV-om, primaju na bolničko lečenje.
Shodno ovome Mreža PLHIV organizacija je u saradnji sa svojim partnerima (UNAIDS i Hemofarm) organizovala humanitarni koncert pod sloganom "Uključi se!", koji će se održati 1. decembra 2007. u velikoj sali Kolarčevog narodnog univerziteta sa početkom u 20h, gde je celokupan prihod sa koncerta namenjen šestom odeljenju Infektivne klinike.
Na koncertu će nastupiti: hor Eho, kamerni hor Cantantes, KUD Pavlović i Pevačko Društvo Preobraženje.
Karte se mogu kupiti na biletarnici Kolarčevog univerziteta.
Za sve dalje informacije molimo da se obratite administratoru Mreže PLHIV organizacija Dejana Tomaševića (011/330-2002, dejan.tomasovic@q-club.info)
Zoltan Mihok
Program Officer
Handicap International SEE Regional Office
Tel/Fax: +381(0)113066398
Cell: +381(0)63564438
Email: zoltan.mihok@hi-see.org

NEZAVISNO DRUŠTVO NOVINARA VOJVODINE, HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI, CENTAR ZA REGIONALIZAM, GRAĐANSKI FOND "PANONIJA" I NVO "OTVORENI LICEJ" upozoravaju građane da budu veoma obazrivi i rezervisani prilikom recipiranja medijskih sadržaja, jer medijsko tretiranje aktuelnih događaja u zemlji još jednom na drastičan način ukazuje na interesnu povezanost tajkuna i političkih klanova sa velikim brojem medija, odnosno na zavisnost većine medija i njihovih uređivačkih politika o novcu imalaca ekonomske moći.
Neuspešna medijska tranzicija u Srbiji dovela je do toga da je danas skoro iluzorno govoriti o postojanju nezavisnih medija koji su u službi javnosti i javnog interesa, a ne u službi vlasti ili pojedinih lobija. Nipodoštavajući elementarne profesionalne standarde, mnogi mediji često odabiru žrtve iz javnog života i preuzimaju ulogu i tužioca i sudije i priređuju srednjovekovnu atmosferu linča, u kojoj dominiraju anonimni izvori, nepotpisani tekstovi, insinuacije i nekritičko reprodukovanje urbanih legendi. Društvu se neprestano šalje poruka da bi odstranjivanjem pojedinih ličnosti iz javnog života, u zemlji sve krenulo nabolje, što je odlika totalitarnih sistema i što najbolje govori o karakteru naše društvene i političke stvarnosti.
Ukoliko mediji i novinari - čast izuzecima koji brane čast profesije - ne promene dosadašnju praksu, ukoliko pod hitno ne počnu da poštuju standarde svoje profesije i etički kodeks, ponovo će preuzeti ogromnu odgovornost za ozbiljnu političku i društvenu krizu koja se danas već ozbiljno nazire.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd-Novi Sad
Centar za regionalizam, Novi Sad
Građanski fond "Panonija", Novi Sad
NVO "Otvoreni licej", Sombor

22.11.2007.

ISPRED ULAZA U NARODNU SKUPŠTINU REPUBLIKE SRBIJE ODRŽAĆE SE KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU u četvrtak, 22. novembra 2007. u 12 časova, povodom pokretanja građanske inicijative (prikupljanje potpisa) za usvajanje Zakona o izmeni i dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o klasifikaciji informacija.
Radnu grupu koja je uradila navedene predloge zakona činili su: Rodoljub Šabić (Republički Poverenik za informacije od javnog značaja), Prof. dr Vladimir Vodinelić i mr Saša Gajin (Centar za unapređivanje pravnih studija) i mr Dejan Milenković (Komitet pravnika za ljudska prava).
Građansku inicijativu sprovode udruženja: Narodni parlament iz Leskovca, Centar za unapređivanje pravnih studija iz Beograda, Inicijativa mladih za ljudska prava (kancelarije u Beogradu i Novom Sadu), Sretenje iz Požege, Resurs centar iz Negotina i Građanski savet opštine Kraljevo.
Podršku inicijativi pružaju i druge organizacije: Transparentnost Srbija, Komitet pravnika za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava i dr.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Ivana Grujića na telefon 064/184-17-08.
Tanja Matic
Regional Media Coordinator
Youth Initiative for Human Rights
Regional YIHR Office
Kondina 26/3, Belgrade 11000
Serbia
Phone/Fax :381 11 3370757
mobile: 381 63 321 376
tanja@yihr.org
www.yihr.org

KONFERENCIJA "POŠTOVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI", održana je 17. novembra 2007. godine, u velikoj Sali Skupštine Vojvodine u Novom Sadu, kada je predstavljen Alternativni izveštaji o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji. Izveštaje su Savetu Evrope (u junu i septembru 2007) podneli Vojvođanski centar za ljudska prava i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.
Na izradi Izveštaja su učestvovali predstavnici 17 nacionalnih manjina - Mađari, Slovaci, Rumuni, Rusini, Bunjevci, Hrvati, Romi, Makedonci, Nemci, Česi, Slovenci, Albanci, Bugari, Bošnjaci, Vlasi, Grci i Cincari, odnosno 11 nacionalnih saveta nacionalnih manjina, 15 organizacija i renomirani stručnjaci u ovoj oblasti.
Konferenciju su podržali Fond za otvoreno društvo i Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine, a kao uvodničari učesnicima su se obratili predstavnici kancelarija Saveta Evrope i OEBS-a.
Ovako impozantno okupljanje pripadnika nacionalnih manjina na jednom mestu predstavljalo je redak događaj, a svaka od pomenutih zajednica mogla je da iznese svoju procenu poštovanja prava pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji i da apostrofira probleme sa kojima se najčešće sreću njeni pripadnici.
Generalno zapažanje učesnika Konferencije je bilo da se prava pripadnika nacionalnih manjina više i doslednije poštuju u Vojvodini nego u centralnoj Srbiji, a da na njihovo ostvarivanje u mnogome utiču još uvek prisutni recidivi prošlosti i sporo rešavanje decentralizacije zemlje koje se smatra preduslovom za njenu puniju demokratizaciju i evropeizaciju.
Učesnici Konferencije su posebno izrazili svoju zabrinutost zbog aktuelnih dešavanja između Bošnjaka u Sandžaku i uputili zajednički apel nadležnim državnim organima da se više angažuju na smirivanju tenzija u ovom regionu i na stvaranju uslova za miran i bezbedan život građana sa ovih prostora. (CHRIS)

CENTAR ZA POLITIKU I EVROATLANTSKO PARTNERSTVO U SARADNJI SA FAKULTETOM ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE JE ORGANIZOVAO PREDAVANJE "PREDPRISTUPNI FONDOVI EU: STRUKTURA I MOGUCNOSTI APLICIRANJA"


CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE U POLITICI ARGUMENT PRIJEPOLJE, održaće 23.11.2007. godine, Konferenciju Razvoj lokalne demokratije u pograničnim regionima Srbije (pilot projekat opština Prijepolje), u sklopu projekta: Razvoj lokalne demokratije u pograničnim regionima Srbije, koji je podržan od strane Fonda za otvoreno društvo.
Učesnici: lokalne samouprave ( Prijepolje, Priboj i Nova Varoš ), NVO i političke partije.
Uvodničari na konferenciji su : Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, Mirjana Nožić, v.d. šefa odseka odelenja za prekograničnu saradnju Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, Marko Nikolić, Evropski pokret u Srbiji.
Centar za istraživanje u politici Argument Prijepolje
Slobodan Martinović, predsednik
www.bitovik.org.yu
e mail: bitovik@verat.net
033 713 240
064 1668648

RESURS CENTAR OSOBA SA INVALIDITETOM ZLATIBORSKOG OKRUGA, kroz realizaciju programa "treninzi i edukacije", organizuje jednodnevni seminar sa temom "Timski rad i komunikacija u timu" koji će se održati od 24. novembra 2007. u hotelu "Omorika" na Tari.
Udruženje Distrofičara Zlatiborskog okruga Užice u okviru projekta Resurs Centra OSI osnovalo je Klub osoba sa invaliditetom u Novoj Varoši kao jedan vid pomoći novoosnovanom Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu u ovom gradu radi stručne podrške putem koga želi da prenese svoja iskustva u realizaciji programa namenjenih socijalizaciji osoba sa invaliditetom. Klub trenutno okuplja 26 lica sa distrofijom, cerebralnim paralizom i plegijama sa tendencijom porasta u narednom periodu.
U okviru ovog Kluba sprovodiće se razne aktivnosti i programi osnaživanja i edukacije osoba sa invaliditetom sa teritorije ovo opštine što se pokazalo jako korisno u Užicu. Pored aktivnosti kao što su okupaciono radna terapija, savetodavni rad i razni oblici druženja sprovodi će se i programi podizanja obrazovnog nivoa članova kroz kurseve engleskog jezika i informatike za koje su donacijom Narodne lutrije Srbije dobijena tri računara.
 

Tijana Petrović
koordinator Informativno - dokumentacionog programa
RESURS CENTAR OSI
rcosiue@gmail.com
031/500-122

21.11.2007.

IZVEŠTAJ NA SRPSKOM JEZIKU MENTAL DISABILITY RIGHTS INTERNATIONAL - "MUČENJE KAO LEČENJE: SEGREGACIJA I ZLOUPOTREBA DECE I ODRASLIH SA POSEBNIM POTREBAMA U SRBIJI"


PROGLAŠENI DOBITNICI PRVE GODIŠNJE NAGRADE VIRTUS ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU


EHO - PRINT D.O.O. ZA ŠTAMPU I TRGOVINU IZ NOVOG SADA RASPISUJE KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM ZA RADNO MESTO RADNIK U ŠTAMPARIJI


KONFERENCIJA ZA NOVINARE - BEBAC.COM - INICIJATIVA ZA SMANJENJE PDV-A NA BEBI ODEĆU, OPREMU I HRANU ZA BEBE, održaće se u sredu 21.11.2007. od 11 časova u beogradskom Medija centru.
Učesnici:
- Anđelka Kotević, Halo beba
- Gordana Fiala, NVO Građanka
- Jelena Jašaragić, Savez zdravstvenih radnika
- Vladimir Ješić, Bebac.com
(Medija centar)

BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA - POZIV NA JEDNODNEVNI TRENING O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA


DEČJI FOND UJEDINJENIH NACIJA (UNICEF) DODELIO JE GODIŠNJE NAGRADE ZA NAJBOLJE IZVEŠTAVANJE O DECI I DEČJIM PRAVIMA U 2007. GODINI.
Dobitnici su:
- Branislav Grković, za tekst "Zlostavljači", objavljen u nedeljniku Vreme, u kategoriji pisanih medija;
- Dejan Radulović, za TV priču "Zaustavljeno detinjstvo", emitovanu na programu TV Avala, u kategoriji elektronskih medija.
Ove godine na konkurs se javilo 29 autora koji su priložili 40 radova objavljenih u novinama, na radiju i televiziji.
Članovi žirija bili su:
- Ljiljana Lučić, potpredsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije i državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike
- Monika Lajhner, predstavnica za informisanje Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu
- Snježana Milivojević, profesor na Fakultetu političkih nauka
- Đorđe Vlajić, novinar BBC-ja i potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije
- Jadranka Milanović, savetnica za medije UNICEF-a u Srbiji.
Žiri je razmatrao sve radove prispele na konkurs, na osnovu kriterijuma promovisanja dečjih prava i opštih novinarskih kriterijuma izveštavanja, uključujući kvalitet pisanja, odnosno izveštavanja, etičnost, javnu korist, kao i da li se materijal može smatrati inicijatorom pozitivnih promena u društvu i promena društvenih normi.
Nagrađene radove možete pogledati na www.mediacenter.org.yu
(Medija centar)

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA - CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA RELIGIJE ORGANIZUJE ŠKOLU "RELIGIJE SRBIJE - SUSRETI I PROŽIMANJA" u okviru jednogodišnjeg projekta "Religije Srbije - mreža dijaloga i saradnje".
Škola će se održati u Novom Sadu, od 10. do 16. decembra 2007. godine.
Cilj ove Škole je da društveno aktivne mlade ljude, građane Srbije, poduči i informiše o društvenoj ulozi religije u procesu pomirenja, izgradnje mira, procesu sprečavanja i rešavanja konflikata, kao i o značaju razvoja međuetničkog i međureligijskog dijaloga i tolerancije. Dodatno, polaznici Škole će imati na raspolaganju i interaktivni veb portal putem koga će moći da se upoznaju i sa značajem informacionih tehnologija kao komunikacijskim sredstvom u ovom procesu.
Predavači na Školi su eminentni profesori univerziteta, teolozi i mirovni aktivisti.
Na Školu u Novom Sadu će biti primljeno 33 polaznika, državljana Srbije, a prednost će imati mladi ljudi do 30 godina, sa iskustvom u oblasti interreligijskog dijaloga, prvenstveno predstavnici verskih zajednica, teolozi, mirovni aktivisti i predstavnici drugih inicijativa građanskog društva, studenti, aktivisti političkih stranaka, novinari, zaposleni u državnoj upravi i sl. Prilikom prijema kandidata posebno će se voditi računa o podjednakoj zastupljenosti oba pola, kao i o ravnomernoj zastupljenosti polaznika iz različitih okruga u Srbiji.
Dodatne informacije o Školi možete naći na veb stranici: www.religijesrbije.bos.org.yu.
Beogradska otvorena škola će snositi troškove puta i smeštaja.
Konkurs je otvoren do 28. novembra 2007.
Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijemni formular na imejl ili poštansku adresu Beogradske otvorene škole:
Beogradska otvorena škola - CIREL
Masarikova 5/16
11000 Beograd
tel: 011/30 61 371
faks: 011/ 36 13 112
imejl: cirel@bos.org.yu

DEBATA "ZDRAVLJE: LIČNA ODGOVORNOST ILI ODGOVORNOST ZAJEDNICE" u okviru projekta Demokratski politički forum održaće se u petak, 23. novembra 2007. od 12 do 15 časova u Narodnoj banci Srbije u Beogradu, Nemanjina 17 (ulaz iz ulice Svetozara Markovića).
Debatom se želi podstaći rasprava o sledećim pitanjima:
- Kakva je prva pomoć potrebna zdravstvu?
- Kakva je nacionalna strategija unapređenja zdravstva?
- Zdravstveno prosvećivanje i podizanje zdravstvene kulture
- Strategija razvoja preventive i uloga kampanja
- Naučna i stručna razmena sa svetskim centrima
- Zdravlje i zdravstveni problemi omladine: obaveštenost - zarazne bolesti, redovna kontrola
- Siromaštvo, higijena, lična nebriga, nadrilekarstvo kao otežavajući faktori napretka zdravstva
Na ovu debatu pozvani su stručnjaci, lekari, predstavnici nadležnih ministarstava i državnih institucija, novinare, predstavnike univerziteta kao i nevladinih organizacija.
Učešće u debati potvrditi telefonom (011/322 99 85 kontakt Milica Pođanin) ili elektronskom poštom na adresu milica@centaronline.org.
Sadržaj prethodnih debata možete pogledati na sajtu www.politickiforum.org.
(Dragoljub Mićunović, predsednik Centra za demokratiju)

POVODOM IZLASKA IZ ŠTAMPE KNJIGE MOMČILO TRAJKOVIĆ, KOSOVO (NE) MOGUĆA MISIJA, u izdanju Centra za dijalog i pomirenje, Beograd - Priština, 2007, Forum za etničke odnose i Centar za dijalog i pomirenje pozivaju na razgovor na temu: Kosovo kao (ne) rešiv izazov.
Namera je organizatora da podstakne razgovor o dometima i ograničenjima dosadašnjih političkih nastojanja srpske države, političkih partija, nevladinih organizacija i intelektualaca u traženju odgovora na iskušenja kosovskog pitanja kao jednog od najvažnijih nacionalnih i državnih pitanja moderne Srbije. Posebna pažnja bi trebalo da bude posvećena procesu određivanja budućeg statusa Kosova, koji traje od 2005. godine.
Na razgovor su pozvani najistaknutiji intelektualci, političari i predstavnici državnih organa Srbije čije je angažovanje značajno obeležilo najnoviji period traganja za rešenjem kosovskog pitanja.
Uvodnu reč imaće:
- Boško Jakšić, komentator "Politike",
- dr Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose
- Đorđe Jeftić, novinar i
- Momčilo Trajković, predsednik SPOT-a
Razgovor će se održati u sredu, 21. novembra 2007. godine, s početkom u 13.00 časova u Medija Centru, ulica Milentija Popovića 9 - Sava Centar.
(Forum za etničke odnose)

DANA 20. NOVEMBRA 2007. GODINE NAVRŠAVA SE ŠESNAEST GODINA OD ZLOČINA POČINJENOG NA POLJOPRIVREDNOM DOBRU OVČARA KOD VUKOVARA. Za ovaj zločin još uvek niko nije pravosnažno osuđen a državne institucije Srbije do danas nisu iznele punu istinu o ulozi bivše JNA u ovom zločinu.
Neposredno po zauzimanju Vukovara, 20. novembra 1991. godine, pripadnici JNA su izveli preko 200 ranjenika, bolesnika, civila i pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz vukovarske bolnice i odveli ih na Ovčaru. Tokom noći, pripadnici srpske TO i dobrovoljci su izvodili zarobljenike iz hangara i streljali ih na obližnjem lokalitetu Grabovo.
Pred Većem za ratne zločine u Beogradu vodi se ponovljeni postupak protiv 14 pripadnika srpske TO Vukovara i dobrovoljačke jedinice ''Leva supoderica'', koji su optuženi da su neposredno izvršili ovaj zločin. Presudom koju je Veće za ratne zločine izreklo 12. decembra 2005. godine, oni su osuđeni za zločin protiv ratnih zarobljenika na dugogodišnje kazne zatvora. Međutim, Vrhovni sud Srbije je 14. decembra 2006. godine doneo odluku kojom je ova presuda ukinuta a suđenje vraćeno na početak.
FHP poziva državne institucije da, osim neposrednih izvršilaca, pred lice pravde izvedu i njihove pretpostavljene, oficire bivše JNA, od kojih su neki svedočili u postupku koji se vodi pred Većem za ratne zločine. Nedavna presuda Haškog tribunala "Vukovarskoj trojci", značajno je doprinela minimiziranju uloge bivše JNA a domaće tužilaštvo obeshrabrila u nastojanju da se rasvetli uloga JNA u zločinu na Ovčari.
Državne institucije imaju i pravnu i moralnu obavezu da pomognu porodicama žrtava da utvrde lokacije na kojima se nalaze posmrtni ostaci njihovih najližih i da javnosti Srbije iznesu punu istinu o zločinima počinjenim u ime srpskog naroda. (FHP)

20.11.2007.

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 15 GODINA OD OSNIVANJA EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI održaće se u sredu, 21. novembra 2007. godine u 11.30 sati u Kolarčevoj zadužbini, Studentski trg br. 5.
Na proslavi će govoriti bivši predsednici Vojin Dimitrijević i Mirko Tepavac, sadašnji predsednik Živorad Kovačević i jedan od osnivača Jelica Minić. (Evropski pokret u Srbiji)

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SAVE THE CHILDREN POVODOM IZVEŠTAJA O STANJU U INSTITUCIJAMA ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA U SRBIJI


MREŽA UDRUŽENJA RODITELJ, organizacije koje za svoju misiju imaju podršku razvoju roditeljstva i zaštitu prava roditelja i dece, povodom obeležavanja 19. novembra - Dana zabrane zlostavljanja dece i 20. novembra - Međunarodnog dana deteta, apeluje na celo društvo i posebno odlučujuće društvene aktere, da posvete veću pažnju zaštiti prava dece u Srbiji.
U svetlu ubrzanih promena društvenog, kulturnog i vrednosnog miljea u kom deca odrastaju, Mreža udruženja Roditelj ističe potrebu za omogućavanjem takvih uslova života koji će delovati podsticajno na stvaranje i održavanje porodice, kao nukleusa društva, uz dalje uspostavljanje institucionalnog i zakonskog okvira zaštite prava deteta.
Mreža udruženja Roditelj ujedno apeluje na nadležne institucije da, kroz ulaganje u edukaciju roditelja, izgradnju svesti o dečjim pravima, razvoj primarne zdravstvene zaštite i unapređenje uslova boravka i rada u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama, obezbede deci sto bezbrižnije detinjstvo i odrastanje u skladu sa tendencijama savremenog društva.
Mreža udruženja Roditelj započela je sa radom 2006. godine. Čine je Udruženja Roditelj u Beogradu, Novom Sadu i Nišu koja deluju regionalno pokrivajući svojom delatnošću skoro celu teritoriju Srbije. (Udruženje Roditelj)

PAAD CENTAR ZA SOCIOKULTUROLOŠKE IZUZETNOSTI "1. SAJAM OMLADINSKIH IDEJA"


NVO SONS - STVARALAČKA OMLADINA NOVOG SADA ORGANIZUJE SEDMU PO REDU GODIŠNJU KONFERENCIJU "STABILNOST I POVERENJE" koja će se održati u Novom Bečeju u hotelu Tiski cvet 24. novembra.
Cilj ovog projekta je edukacija mladih političkih lidera i mladih novinara o značaju evroatlantskih i evroregionalnih integracija, odnosno o prednostima uključenja Srbije u Evropsku uniju, NATO i druge međunarodne i regionalne ekonomske, političke i bezbednosne asocijacije.
Serija programa "Stabilnost i poverenje" je do sada realizovana u saradnji sa NATO PDD, Ministarstvom inostranih poslova Kraljevine Norveške, Ministarstvom inostranih poslova Kraljevine Velike Britanije, projektom Maršalove fondacije "Balkan Trust for Democracy" i Centralno-Evropskom Inicijativom.
Godišnje konferencije "Stabilnost i poverenje" je do sada pohađalo preko 550 mladih političkih lidera i novinara iz Vojvodine i Srbije koji su imali priliku da kroz interaktivne diskusije sa predstavnicima NATO HQ, vojnim atašeima Kraljevine Norveške i Velike Britanije, najvišim predstavnicima političke vlasti Republike Srbije (SRJ, SCG) kao i nezavisnim stručnjacima, razmene iskustva i mišljenja i formiraju stavove.
U vezi svih tehničkih detalja obratite se generalnom sekretaru organizacije Predragu Vujiću na telefon 0641990341. (SONS)

19.11.2007.

ZAHTEV 61 UDRUŽENJA PREDSEDNIKU I POTPREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, MINISTRU RADA I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTRU ZDRAVLJA I PREDSEDNIKU SAVETA ZA PRAVA DETETA, POVODOM NEDAVNO OBJAVLJENOG IZVEŠTAJA O STANJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU U PSIHIJATRIJSKIM I USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE


VLADA SRBIJE FORMIRAĆE KOMISIJU KOJA ĆE IZVESTITI O STVARNOM STANJU U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA, jer su mnoge ocene u izveštaju MDRI lažne, ocenio je premijer Srbije Vojislav Koštunica reagujući na izveštaj međunarodne organizacije "Mental Disabiliti Rajts Internešnel" (MDRI) "Mučenje kao lečenje", u kojem se navodi da su u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji pronađena deca i ljudi koji ne žive u normalnim uslovima već "u logorima gde se vezuju, fiksiraju i zlostavljaju".
Vodeći svetski mediji prenose da Srbija krši osnovna ljudska prava i to prava dece i odraslih u ustanovama socijalne zaštite za osobe s posebnim potrebama.
"Naročito su tendenciozne i zlonamerne optužbe da se mučenje koristi pod vidom lečenja dece i da je reč o logorima, a ne socijalnim ustanovama. Vlada će insistirati da se do kraja rasvetle činjenice o stvarnom stanju u specijalizovanim ustanovama i pokrenuti pitanje odgovornosti za iskonstruisane optužbe koje su iznete na račun Srbije. Sistemski se vodi propaganda da je Srbija zahvaćena fašizmom, iako svaki građanin oseća najdublje ogorčenje prema fašizmu, a trenutak u kojem se to dešava nije slučajno izabran. Vlada Srbije će se suprotstaviti toj propagandi svim dozvoljenim demokratskim i pravnim sredstvima", saopštio je premijer Srbije.
Izveštajem MDRI obuhvaćeno je šest ustanova i to Kolevka u Subotici, domovi i ustanove u Čarugi, Stamnici, Kulini, Vršcu i Kovinu. Predstavnici ove organizacije kažu da su svuda zatekli zlostavljanu decu, vezanu za krevete, koja vrše nuždu u postelji, nemaju adekvatnu medicinsku negu i da u sobama, zimi nema grejanja.
Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora, čiji su aktivisti učestvovali u istraživanju poštovanja ljudskih prava u institucijama za smeštaj osoba s posebnim potrebama, kaže da su izjave svih srpskih političara "ishitrene" i "nervozne".
- I sami političari u Srbiji znaju da je izveštaj tačan i zato su njihove izjave ishitrene i nervozne. Kada se govori o mučenju, to je veliko nerazumevanje i nama je žao zbog toga. Reč je o zameni teza da se zaposlenima u tim ustanovama podmeće da oni sami muče osobe koje su tu smeštene. Reč je, zapravo, o samom stanju koje je takvo u tim ustanovama da po sebi predstavlja vid torture i mučenja. I zaposleni su žrtve takvog stanja. MDRI je prisutna dugo u Srbiji i nije tačno da to ministri nisu znali. Komentari političara su nelogični i nejasni. Umesto da se zahvale nevladinim organizacijama što se bave tim problemima, oni vide političku kampanju koja urušava ugled Srbije u svetu. To je besmisleno. Mislim da imamo unutrašnju, a ne spoljnu političku kampanju - objasnila je Palibrk.
On je dodala da je izveštaj pisan u SAD i da ne zna zašto je objavljen u vodećim svetskim medijima, a zatim prezentovan u Srbiji. (Danas)

U SKLOPU DVODNEVNOG PROGRAMA POD NAZIVOM "IDENTITET- IZBOR ILI SUDBINA/O ČEMU GOVORIMO KAD PRIČAMO O LJUDSKIM PRAVIMA?" u organizaciji Anti Trafiking Centra iz Beograda, u utorak, 20. novembra od 16, 30 časova i sredu 21. novembra od 17h, u Akademskom kulturno-umetničkom društvu " Lola" (Resavska 11, Beograd), biće prikazani nagrađivani dokumentarni filmovi "LUMO", Benta Jorgena Perlmuta i "Žene poput nas" iranske rediteljke Persheng Sadegh-Vaziri.
Na panelima "Biti u manjini- identitet i globalizacija" i "Iz veka netrpeljivih u vreme netrpeljivosti - identitet, religija, politika" nakon filmskih projekcija, razgovaraće se o vezi između onog što često zvuči kao apstraktna priča o identitetu i ljudskim pravima, globalizaciji, različitosti, religiji, fundamentalizmima, politici, i svakodnevnog života svakog/svake od nas.
Pored Teofila Pančića, novinara nedeljnika " Vreme", dr Ljubiše Rajića, govoriće i druge značajne ličnosti iz javnog života.
ATC Tim
Anti Trafficking Center
Resavska 1
11 000 Belgrade, Serbia
tel/fax: +381 11 3239 002
email: atc@atc.org.yu
web: www.atc.org.yu

HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA - NEDOSTATAK POLITIČKOG KAPACITETA DRŽAVNOG VRHA SRBIJE PRETI DA PRETVORI SANDŽAK U OZBILJNO KRIZNO ŽARIŠTE


VLADA REPUBLIKE SRBIJE JE USVOJILA REVIDIRANI PREDLOG MEMORANDUMA O BUDŽETU I EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI za 2008.godinu sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu, na sednici održanoj 18. oktobra 2007. godine.
Dva predloga FENSa/Građanskih inicijativa koji se odnose na omladinu i organizacije civilnog društva ušla su u Memorandum. GI ocenjuju da se radi o velikom pomaku, jer je ovo prvi put da su organizacije civilnog društva našle svoje mesto u ovom Zakonu, a ujedno se definiše obaveza države da finansira rad nevladinih organizacija u skladu sa budžetskim sredstvima.
Ovaj pomak je ostvaren uz razumevanje i podršku Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Revidirani predlog Memoranduma o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008.godinu sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu možete pogledati na sajtu Građanskih inicijativa www.gradjanske.org.
(Nada Pešterac, sekretarica FENSa, Građanske inicijative)

ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR (RIC) iz Kragujevca, realizuje projekat "Mobilisanje zajednice u borbi protiv trgovine ljudima 2", kojeg podržava CARE INWB i Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške. Period realizacije projekta od avgusta 2007. do marta 2008.
U okviru projekta sprovodi se program "Mladi u akciji borbe protiv trgovine ljudima", čiji je globalni cilj podizanje nivoa znanja prosvetnog kadra i učenika srednjih škola u Kragujevcu o problemu trgovine ljudima.
Dana 17-18. novembra u prostorijama srednje "Tehničke škole za mašinstvo i saobraćaj" u Kragujevcu održan je trening za profesore srednjih škola. Na treningu je bilo prisutno 16 profesora, predstavnika iz 8 srednjih škola iz Kragujevca. Trening su održali aktivisti RIC-a, i gosti predavači predstavnici SUP-a, Kragujevac i predstavnik Centra za socijalni rad, Kragujevac, koji su zaduženi ispred institucija za borbu protiv trgovine ljudima.
Trening je obuhvatio obuku o problemima trgovine ljudima i načinima sprečavanja trgovine ljudima, obučavanje na temu radioničarskih veština, stvaranje nove mreže profesora u širenju znanja i rada sa srednjoškolcima na temu trgovine ljudima, kako bi oni u okviru svojih škola držali radionice deci na temu "Mladi u akciji borbe protiv trgovine ljudima".
Nakon treninga profesori će preneti znanja mladima od 16-18 godina kroz organizaciju radionica, u 8 srednjih škola, po 4 radionice po školi, u roku od 4 meseca, sa 25 učesnika po radionici. Radionice će voditi profesori a na radionicama će učestovati 800 učesnika. Dodatne stručne konsultacije sa prosvetnim kadrom u sprovođenju radionica, akcija po školama, i monitorisanje samih aktivnosti sprovodiće 3 konsultanta RIC-a. Konsultanti će takođe raditi na snimanju radionica, njihovom dizajnu za mini edukativne emisije.
Srednjoškolci će nakon radionica u okviru svojih škola i u okviru svoje lokalne zajednice, sprovoditi akcije u cilju skretanja pažnje i informisanja drugih mladih o problemima trgovine ljudima. Ovim akcijama, koje će biti propraćene i od strane lokalnih medija, skrenuće se pažnja preko 20.000 mladih u Kragujevcu. (RIC)

INFORMACIJA O REGIONALNIM KONSULTACIJAMA NVO NA TEMU BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA


MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE ZAJEDNIČKOM AKCIJOM OBELEŽILI SU Omladinska mreža GO G17 PLUS Novi Sad, Omladinski pokret "Moja inicijativa", koji deluje u okviru Inicijative mladih za ljudska prava i Omladinska grupa Helsinškog odbora iz Novog Sada.
Tačno u podne mladi aktivisti ovih organizacija zajedno su okrečili zid u ulici Ilije Ognjanovića 16 na kome se nalaze grafiti rasističke i neonacističke sadržine.
Nakon krečenja u centru grada deljen je materijal u vidu lifleta građanima Novog Sada.
U "Radio Cafe-u" istog dana sa početkom u 18 časova održana je tribina "Ovo je kuća za sve nas" na kojoj su govorili Ivana Dulić Marković - potpredsednica G17 PLUS, Dinko Gruhonjić - NDNV i Pavel Domonji - Helsinški odbor, Novi Sad.
(Tim za ljudska i manjinska prava GO G17plus)


KONKURS IOM-A BEOGRAD ZA MONITORING ANTI-TRAFIKING AKTIVNOSTI U REPUBLICI SRBIJI


BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA - U OKVIRU PROJEKTA SCORE "JAČANJE STRATEŠKE SARADNJE IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REGIONA ZAPADNOG BALKANA U OBLASTI ISTRAŽIVANJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (IKT)", OTVORENE SE KONSULTACIJE KOJE IMAJU ZA CILJ IDENTIFIKOVANJE ISTRAŽIVAČKIH PRIORITETA ZA SRBIJU ZA PERIOD OD 2007-2013


NAJNOVIJE VESTI IZ ROMSKOG INFORMATIVNOG CENTRA


DESETI BROJ BILTENA NACIONALNE KOALICIJE ZA DECENTRALIZACIJU (NKD)


AKTIVNO UKLJUČIVANJE ŽENSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U GODIŠNJE OPERATIVNO PLANIRANJE (GOP) RESORNIH MINISTARSTAVA


MAPA RESURSA ŽENSKIH ORGANIZACIJA


DEKLARACIJA SA PRVE GLOBALNE KONFERENCIJE "ŽENE TO MOGU"


16.11.2007.

PETNAEST ORGANIZACIJA ZA LJUDSKA PRAVA UPUTILO JE OTVORENO PISMO PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE OLIVERU DULIĆU U KOME ZAHTEVAJU OD NJEGA DA SE JAVNO IZVINI NATAŠI KANDIĆ I PREDSTAVNICIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U SRBIJI na prvoj narednoj sednici Skupštine, kao i da preduzme sve mere koje mu stoje na raspolaganju da se poslanici Srpske radikalne stranke kazne i spreče u daljem promovisanju govora mržnje i zastrašivanja.
U pismu, ove organizacije podsećaju predsednika skupštine da je "Nataša Kandić u Narodnoj skupštini bila izložena celodnevnom verbalnom šikaniranju i torturi, uz korišćenje brojnih uvreda i govora mržnje uperenog protiv građana hrvatske nacionalnosti. U holu Narodne skupštine poslanici Srpske radikalne stranke prodavali su i poklanjali knjigu pod nazivom: "Afera Hrtkovci i ustaška kurva Nataša Kandić". Javno demonstriranje bahatosti, prostakluka i mržnje nije naišlo na adekvatnu reakciju poslanika srpskog parlamenta. Štaviše, vaša izjava o prodaji knjiga bez fiskalnih računa doprinela je atmosferi pogroma u Skupštini Srbije i pokazala apsolutnu neodgovornost i nemoral cele institucije kojom predsedavate".
Nevladine organizacije upozoravaju da je na Oliveru Duliću odgovornost "što se skupštinska govornica koristi za veličanje zločina i zastrašivanje svedoka, kao i za napade na osobe koje se bore za otkrivanje istine i kažnjavanje zločinaca. Neprofesionalnim i neodgovornim rukovođenjem sednicama Skupštine, omogućili ste da ona postane poligon za promociju ratne propagande, za šta se Vojislavu Šešelju između ostalog sudi u Hagu. Veličanje ratnih zločinaca i zločinačkih ideja ne predstavlja legitimnu političku opciju, već društveno opasno ponašanje koje zahteva intervenciju nadležnih organa, a ne saučesništvo i ćutanje".
Anti-trafiking centar
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Centar za mir i razvoj demokratije
Centar za unapređenje pravnih studija
CHRIS mreža odbora za ljudska prava u Srbiji
Građanske inicijative
Gej-strejt alijansa
Helsinški odbor za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava
Labris - grupa za lezbejska ljudska prava
Linet
Švedski helsinški odbor za ljudska prava
Udruženje studenata sa hendikepom
Žene u crnom

PRES KONFERENCIJA SA TEMOM "ETIKA IZVEŠTAVANJA MEDIJA O NASILJU NAD DECOM I ŽENAMA" ITC16112007.PDF
GO ZVEZDARA I AUTONOMNI ŽENSKI CENTAR IZ BEOGRADA (AŽC) POZIVAJU NA PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU: "ISKUSTVA U PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ŽENAMA KOJE SU ŽRTVE NASILJA",
koja će se održati dana 20. novembra 2007. godine (utorak) u 12h u opštinskoj sali GO Zvezdara, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 77, na I spratu.
Na konferenciji će biti predstavljeni prvi rezultati i iskustva na projektu "Stvaranje održivog i efektivnog sistema za pružanje besplatne pravne pomoći", iz ugla GO Zvezdara (opštine koja u poslednje dve godine ima Kancelariju za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici) i Autonomnog ženskog centra (organizacije koja se od 1993. godine u okviru Programa "Konsultacije za žene" profesionalno bavi pružanjem besplatne pravne pomoći ženama koje su žrtve nasilja).
Govoriće:
- Marija Lukić, menadžerka Fonda za besplatnu pravnu pomoć, UNDP
- Leila Ruždić Trifunović, koordinatorka Kancelarije za besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja u porodici GO Zvezdara
- Sanja Kalčević, advokatkinja, AŽC.
Molimo Vas da vaše prisustvo potvrdite najkasnije do 17.11.2007. god. na e-mail milenab@azc.org.yu ili na broj telefona 064-1480-261 (Milena).
(Projektni tim GO Zvezdara i AŽC)

ONO OMLADINSKA NEVLADINA ORGANIZACIJA POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENING KURSU "YOUNG AND CREATIVE YOUTH LEADERS", KOJI ĆE BITI ODRŽAN U DERVENTI, BOSNA I HERCEGOVINA


KONFERENCIJA ZA NOVINARE AUTONOMNOG ŽENSKOG CENTRA IZ BEOGRADA I CESI IZ ZAGREBA - "Nasilje ne prolazi samo od sebe" - izveštaj o istraživanju rodno zasnovanog nasilja u adolescentskim vezama u Republici Hrvatskoj, održaće se u Medija centru u ponedeljak 19.11.2007. od 10:30 časova.
Učesnici:
- Nataša Jovanović, koordinatorka projekta "Kreni od sebe" - AŽC, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici - uvodna reč
- Amir Hodžić, CESI Zagreb, izveštaj o istraživanju rodno zasnovanog nasilja u adolescentnim vezama u Republici Hrvatskoj
- Biljana Branković, autorka istraživanja o seksualnom nasilju nad mladim ljudima u Republici Srbiji - komparativni podaci
- Milena Račeta, vršnjačka edukatorka za teme nasilja zasnovanog na rodu, studentski rad o seksualnom nasilju u vozilima javnog prevoza u Beogradu.
(Medija centar)

EVROPSKA UNIJA OBEZBEDILA JE PREKO EVROPSKE AGENCIJE ZA REKONSTRUKCIJU (EAR) DONACIJU OD 900.000 EVRA ZA RADIO-TELEVIZIJU SRBIJE, namenjenu obučavanju osoblja te medijske kuće, kako bi radili prema evropskim standardima i zahtevima javnog servisa, rečeno je danas na konferenciji za novinare.
Predstavnik EAR-a u Srbiji Benoa Hambukers istakao je da će obuka, koju sprovode instruktori Bi-Bi-Sija (BBC), tokom 30 meseci obuhvatiti oko 250 novinara, snimatelja, montažera, menadžera i drugih zaposlenih u RTS-u i unaprediti kvalitet rada u toj kući.
On je ukazao da je EAR u proteklih pet godina u RTS uložila oko 5,5 miliona evra za unapređenje poslovanja i kvaliteta programa, i obnavljanje opreme, kako bi ta televizija bila konkurentna na tržištu Srbije i dodao da se radi o "uspešnoj poslovnoj priči".
Hambukers je naglasio da nova faza odnosa Srbije i EU donosi obimnije zahteve i više standarde za medije u Srbiji i izrazio verovanje da je profesionalna obuka novinara pravi odgovor na potrebe RTS-a.
Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić naveo je da se na konkurs za instruktore javilo desetak velikih evropskih firmi i izrazio zadovoljstvo što je pobedio Bi-Bi-Si, jer se radi o prvoklasnoj ekipi instruktora.
On je napomenuo da je nekoliko grupa zaposlenih već prošlo obuku, koja je počela u oktobru, i izrazio nadu da će se rezultati brzo videti.
Tijanić je izrazio ubeđenje da će bitne promene u Srbiji biti podstaknute "ukoliko javni servis bude zaista javni servis", kao i da će zaposleni u RTS-u odgovoriti zadacima vremena i očekivanjima srpskog javnog mnjenja, u čemu neće sklapati savez "ni sa jednom političkom partijom, centrom moći ili tajkunom".
"Izabrali smo evropske standarde za obrazac našeg ponašanja i to će biti naš program rada. RTS - javni servis, kao glas građana, kao sredstvo pomoću kojeg građani donose ispravne političke i druge odluke u društvu", istakao je on.
Šef Delegacije Evropske komisije (EK) u Beogradu Žozep Ljoveras istakao je da je za EU važna nezavisnost medija, kao deo demokratskog sistema u Srbiji, i dodao da je od 2000. godine medijima u Srbiji EU dodelila pomoć od 17 miliona evra.
On je ukazao da je u izveštaju EK o napretku Srbije posebna pažnja posvećena medijskom sistemu, ističući da računa na medije u Srbiji, a posebno na RTS, da podrže evropsku perspektivu i obaveštavaju građane šta je EU. (Tanjug)

15.11.2007.

CENTAR ZA DEMOKRATIJU realizuje 18-mesečni projekat koji ima za cilj da promoviše i ojača svest o važnosti poštovanja i zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, pre svega prava u oblasti zapošljavanja, rada i radnih odnosa (više o kampanji "Snaga društvene odgovornosti/Država - biznis - građani za ekonomska i socijalna prava" na www.centaronline.org).
Jedna od aktivnosti na projektu je i trening za predstavnike nevladinih organizacija za monitoring ekonomskih i socijalnih prava. Trening za NVO iz Beograda i Srbije (van Vojvodine) biće održan 7-8.decembra 2007. u Beogradu, dok će trening za NVO iz Vojvodine biti održan 14-15. decembra 2007.u Novom Sadu.
Prijavljivanje za trening se vrši popunjavanjem prijavnog formulara, nakon čega će Centar za demokratiju napraviti selekciju. Predviđeno je da svakom treningu prisustvuje po 25 predstavnika NVO (ukoliko je reč o organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava u najširem smislu ili imaju programe pružanja besplatne pravne pomoći, moguće je prijaviti i više od jednog predstavnika po organizaciji). (FCD)

KONFERENCIJA ZA NOVINARE GRUPE STRANAKA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ SANDŽAKA AKTUELNA SITUACIJA U SANDŽAKU, četvrtak, 15.11.2007. od 11 časova u beogradskom Medija centru.
Učesnici:
Munir Poturak, narodni poslanik i potpredsednik Sandžačke demokratske partije
Fevzija Murić, predsednik Stranke za Sandžak
Tarik Imamović, predsednik Sandžačke alternative
Aida Ćorović, predsednica NVO "Urban In"
Zihbija Šarenkapić, predsednica "Damada"
Predstavnik Sandžačke demokratske unije.
(Medija centar)

ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR (RIC) iz Kragujevca, započeo je u septembru 2007. godine projekat "Jačanje uloge romskog civilnog društva u oblikovanju politika, koje se odnose na siromaštvo i praksa", kojeg podržava UNDP, iz Beograda.
Ovaj projekat cilja na nastavku aktivnosti zastupanja ka promovisanju boljeg zapošljavanja Roma i Romkinja, prema smernicama i preporukama datim u istraživanju "Položaj Roma na tržištu rada u šumadijskom okrugu" - RIC, 2007.
Mreža romskih organizacija u Srbiji će raditi na povećanoj kampanji uključivanja romske zajednice u dijalogu sa predstavnicima javnih institucija, a posebno Nacionalnih službi u Srbiji. Na okruglim stolovima prezentovaće se rezultati istraživanja sa fokusiranim preporukama, uz uključivanja predstavnika javnih institucija i predstavnika romske zajednice. Romska mreža će raditi na kampanji u cilju podizanja pažnje o pravima Roma i Romkinja ka boljem zapošljavanju, kroz sisteme javnih institucija.
U okviru navedenog cilja kreće aktivna kampanja tokom novembra, decembra i januara u 10 gradova Srbije: Subotica, Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac, Kruševac, Valjevo, Užice, Bujanovac i Novi Pazar.
Romski Informativni Centar (RIC)
Atinska 81/3
34 000 Kragujevac
Tel/Fax: 034-349-587
E-mail: ricoffice@ric.org.yu
Web: www.ric.org.yu

TRIBINA TANJUGA "ČETVRTKOM U ŠEST" - U SUSRET PRVOM BEOGRADSKOM FESTIVALU POEZIJE


INICIJATIVA ZA INKLUZIJU "VELIKIMALI" IZ PANČEVA U OKVIRU PROJEKTA "PROMOCIJA I ZAŠTITA PRAVA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U SRBIJI" U PARTNERSTVU SA FOTO KINO I VIDEO SAVEZOM VOJVODINE I UZ PODRŠKU ŠVEDSKOG HELSINŠKOG KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA ORGANIZUJE IZLOŽBU FOTOGRAFIJA


GRUPA 484 - REGIONALNI KONSULTATIVNI SASTANCI U BEOGRADU I KRALJEVU U OKVIRU PROJEKTA KONTAKT ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA U SRBIJI


ROMSKI OBRAZOVNI FOND/ROMA EDUCATION FUND/REF NAJAVLJUJE POZIV ZA PRIJAVU PREDLOGA PROJEKATA ČIJI ĆE CILJ BITI PODRŽAVANJE PRISTUPA PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ROMSKOJ DECI UZRASTA OD 5,5 DO 7 GODINA U SRBIJI, U TOKU ŠKOLSKE 2007/08 GODINE


VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE I INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA POZIVAJU NA TRIBINU POD NAZIVOM RESTORATIVNA PRAVDA I PRAVA ŽRTAVA


SAOPŠTENJE MENTAL DISABILITY RIGHTS INTERNATIONAL


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE I TIM ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA POZIVAJU ORGANIZACIJE DA PRIJAVE SVOJE INICIJATIVE ZA SAJAM DOBRIH PRAKSI ZA RURALNU POLITIKU


INICIJATIVA, PROKUPLJE - INFOMACIJU O ODRŽANOM OKRUGLOM STOLU U OPŠTINI BLACE POVODOM PRIPREME NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE REPUBLIKE SRBIJE


PROGRAM - CENTAR_KUDA.ORG I OMLADINSKI CENTAR CK13


CENTAR ZA POLITIKU I EVROATLANTSKO PARTNERSTVO U SARADNJI SA FAKULTETOM ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE - PREZENTACIJA RADA KANCELARIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIDRUŽIVANJE EU


13.11.2007.

NA OKRUGLOM STOLU, KOJI SE ODRŽAVA NOVOM PAZARU 14.11.2007, BIĆE PREDSTAVLJENI REZULTATI PRVOG SVEOBUHVATNOG EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA CIVILNOG DRUŠTVA SRBIJE, DOBIJENI U OKVIRU DVOGODIŠNJEG PROJEKTA CIVICUS - INDEKS CIVILNOG DRUŠTVA SRBIJE.
Takođe, istraživanje će biti predstavljeno i u Šapcu (20.11.2007), Kragujevcu (27.11.2007), Novom Sadu (28.11.2007), kao i u Beogradu (18.12.2007).
CIVICUS Indeks civilnog društva (ICD) je međunarodno priznata metodologija usmerena na merenje zdravlja civilnog društva u zemljama širom sveta. Indeks je istovremeno realizovan u preko 60 zemalja, uključujući i Srbiju, gde ga je realizovao Istraživački i analitički centar Argument u saradnji sa Centrom za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS). Istraživanje je sprovedeno uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) i Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR).
Prikupljeni podaci u ovom istraživanju su sumirani stvarajući oblik dijamanta civilnog društva koji slikovito govori o četiri dimenzije civilnog društva: strukturi, okruženju, vrednostima i uticaju.
Istraživanje je pokazalo da veliku prepreku za razvoj civilnog društva predstavlja: problematična i nedovoljna implementacija zakona, nedostatak stimulativnog pravnog okvira u celini, slaba otvorenost političkog i socio-kulturnog okruženja u kojem organizacije funkcionišu.
Ocena zdravlja civilnog društva, vizuelno predstavljena u obliku dijamanta, pokazuje da su sve četiri dimenzije civilnog društva Srbije relativno ujednačeno i samo donekle razvijene - što govori da se ono nalazi u početnoj fazi.
Studija u kojoj je data kompletna analiza svih prikupljenih podataka je nedavno izašla iz štampe a dostupna je i na sajtovima Argument-a - www.argument.co.yu i CRNPS-a www.crnps.org.rs. (CRNPS/Argument)

KONFERENCIJA ZA NOVINARE NORVEŠKE NARODNE POMOĆI - Prva svetska konferencija o rodnoj ravnopravnosti u organizaciji Norveške narodne pomoći, održaće se u
četvrtak, 15.11.2007. od 12 časova beogradskom Medija centru.
Norveška narodna pomoć, u saradnji sa ženskom mrežom Norveške radničke partije i lokalnim nevladinim organizacijama, od 2001. godine radi na međunarodnom projektu jačanja žena i njihovom uključivanju u javni i politički život koji se zove "Žene to mogu".
Norveška narodna pomoć prvi put organizuje svetsku konferenciju o rodnoj ravnopravnosti, sa ciljem da okupi aktivistkinje iz celog sveta koje rade na projektu "Žene to mogu" kako bi analizirale postignute rezultate i odredile smernice za dalji rad.
Konferencija se održava u Sava Centru od 16. do 18. novembra i okupiće 150 aktivistkinja iz 23 zemlje koje rade na postizanju rodne ravnopravnosti.
Učesnice:
- Ivana Karman, menadžerka programa za razvoj civilnog društva i medija, Norveška narodna pomoć - Jugoistočna Evropa
- Asgerd Vetlejord, savetnica programa "Žene to Mogu", Norveška narodna pomoć- Oslo
- Gro Akselsen, politička savetnica u Norveškoj radničkoj partiji i trenerica "Žene To Mogu".
Program Konferencije (pdf).
(Medija centar)

GRAĐANSKA VOJVODINA - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - SPREČITI NACISTIČKE I EKSTREMISTIČKE NASTUPE U SUBOTICI


DRUGA KONFERENCIJA ZA NOVINARE POSLE STO DANA RADA ZAŠTITNIKA PRAVA GRAĐANA, ombudsmana Saše Jankovića, održaće se u sredu 14.11.2007. od 10 časova u beogradskom Medija centru. (Medija centar)

KAMPANJOM "KO, AKO NE TI?" NVO CENTAR MODERNIH VEŠTINA je, uz podršku gradske opštine Vračar, pokrenuo projekat "Aktivno učešće žena u javnom životu Vračara". Ovim projektom se želi da doprinese aktiviranju i udruživanju potencijala žena na Vračaru u cilju rešavanja specifičnih lokalnih problema.
Kampanjom se pozivaju sve zainteresovane da se priključe "Vračarskoj građanskoj ženskoj radionici". Radionica je zamišljena kao prilika za učenje i dobro druženje. Ona nudi mogućnost sticanja novih znanja i veština, ovladavanje tehnikama javnog zastupanja i mogućnost neposredne i direktne komunikacije sa predstavnicima opštine.
Prijavni formular možete popuniti na sajtu www.cmv.org.yu do nedelje, 25. novembra 2007. godine. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 344 8008 ili na mail office@cmv.org.yu. (CMV)

KONFERENCIJA ZA NOVINARE CENTRA ZA PRAVA DETETA - "Zaštita romske dece - praćenje i zastupanje", održaće se u sredu 14.11.2007. od 11 časova u beogradskom Medija centru.
Učesnici:
- Tim Bainbridge, Save the Children UK, Program za jugoistočnu Evropu
- Aleksandar Turoman, Save the Children UK, Program za Srbiju
- Marija Petrović, Centar za prava deteta
- Dragana Ćuk Milankov, autor Vodiča za studiju slučaja
- Radovan Asković, predstavnik lokalnih zastupnika.
(Medija centar)

NEDELJNI PROGRAM OMLADINSKOG CENTRA CK13


ONO - OMLADINSKA NEVLADINA ORGANIZACIJA POZIVA DA UČESTVUJETE U OMLADINSKOJ RAZMENI O PRAVIMA MLADIH "JOHNNY ON THE SPOT"


SRPSKI SAVET ZA IZBEGLICE (SSI) poziva na okrugli sto na temu "Transformacija konflikta u kontekstu re/integracije raseljenih osoba: komparativna iskustva Balkana i Kavkaza (Srbija/Gruzija)".
Dvodnevni okrugli sto će se održati 22. i 23. novembra u hotelu Park (Njegoševa 4, Beograd). Projekat je finansijski podržan od Fonda za otvoreno društvo iz Beograda.
Fokus diskusija na okruglom stolu biće uporedna analiza pitanja raseljenih osoba u Gruziji i Srbiji te na dosadašnjim postignućima u mirovnim inicijativama koje su za cilj imale prevazilaženje konflikta. Učesnici okruglog stola biće eksperti i aktivisti iz Gruzije, Srbije, Abhazije, Južne Osetije i Kosova koji su se u svom dosadašnjem radu bavili problemima prisilnih migracija i promocijom mira na Balkanu i Kavkazu.
Radni jezici okruglog stola biće engleski i ruski. Za više informacija preuzmite radnu verziju dnevnog reda okruglog stola na SSI web prezentaciji.
Molimo sve zainteresovane da svoje učešće na ovom događaju SSI potvrde na: dic@ssi.org.yu
(Srpski savet za izbeglice)

ŽIKIĆ FOND - BELGRADE NGO CENTER - POZIV NA JEDNODNEVNI INFORMATIVNI SKUP IZ OBLASTI UNAPREĐENJA KAPACITETA, PROJEKT MENADŽMENTA I PRAVNE REGULATIVE NVO SEKTORA


UDRUŽENJE RODITELJ- NOVI SAD RASPISUJE KONKURS ZA NAJBOLJI ESEJ NA TEMU DEČJIH PRAVA.
Eseji treba da budu pisani fontom 12,Times New Roman, dužine do 2 stranice A4 formata. Radovi se šalju u elektronskoj verziji na mail: roditeljns@gmail.com.
Krajnji rok za slanje radova je 19.novembar u 12 časova. Proglašenje pobednika i svečana dodela nagrada će se održati 20. novembra na Međunarodni dan deteta. (Udruženje Roditelj)

12.11.2007.

SKUP: "INOVATIVNI KONCEPTI PARTNERSKE SARADNJE" organizuje YUSTAT Centar u saradnji s Američkom ambasadom u Beogradu i SMart Kolektivom.
Međusektorska saradnja u oblasti kulture u Srbiji: trenutno stanje - prepreke i izazovi - različite perspektive - Prvo javno predstavljanje istrazivanja "Međusektorska saradnja u oblasti kulture".
Dom omladine Beograda - Američki kutak, 12. novembar 2007. od 12,30 časova.
(YUSTAT)

ZADUŽBINA SVETE JELISAVETE FJODOROVNE iz Beograda, u saradnji sa Nemačkom evangelističkom parohijom Beograd - Zemun, poziva povodom 400. rođenja Paula Gerharda, velikog nemačkog autora hrišćanskih pesama na Veče Paula Gerharda.
Predavanje nemačkog ev. sveštenika Ditera Tunkela održava se 13. novembra u 19 časova u Kulturnom centru porodice Pavlović, Gospodar Jevremova 39, Belgrad. (Zadužbina Svete Jelisavete Fjodorovne)

NIŠ ART FONDACIJA RASPISUJE KONKURS ZA RADOVE MLADIH UMETNIKA U DISCIPLINAMA: CRTEŽ, GRAFIKA, SLIKA I SKULPTURA. NAGRADNI FOND IZNOSI 18.000 EURA.

Niš Art Foundation
Kej Mike Paligorića 6
Kontakt telefoni: 018/293-901 i 018/293-900
e-mail: n.a.f@eunet.yu

EKOLOŠKI BILTEN EKO-NEC 23. BROJ


"MOJE PRAVO JE DA BUDEM ZDRAVA" naziv je projekta u okviru kog Organizacija za zaštitu prava i podršku žena i dece sa invaliditetom "... Iz kruga" u saradnji sa Udruženjem distrofičara Zlatiborskog okruga Užice organizuje stručno predavanje koje će se održati 13. novembra 2007. od 10 - 16 časova u hotelu "Zlatibor" u Užicu.
Predavanje na teme: Pojam identiteta žene/žene sa invaliditetom, pojam diskriminacije/višestruka diskriminacija žena sa invaliditetom, prezentacija istraživanja reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom, prevencija kancerogenih oboljenja je jedna od faza projekta koja je usmerena na podizanje svesti žena sa invaliditetom o važnosti redovnih ginekoloških pregleda.
U prethodnom periodu kao prva faza projekta organizovane su edukacije medicinskog osoblja iz Niša, Užica, Novog Sada, Kraljeva i Kragujevca. Rezultat edukacije lekara pokazao je njihovu spremnost da ulože napore za otvaranje Savetovališta za reproduktivno zdravlje žena sa invaliditetom u okviru svojih ustanova.
Tijana Petrović
PR Udruženja distrofičara
Zlatiborskog okruga -Užice
icosiue@eunet.yu
031/500-122
064/639-86-81

MOLBA ZA POMOĆ U PRIKUPLJANJU SREDSTAVA ZA OPERACIJU


09.11.2007.

IMA UŠI DA TI IŠČUPAM AKO BUDEŠ FAŠISTA! slogan je ulične akcije, koju povodom obeležavanja 9.novembra - Međunarodnog dana protiv fašizma i antisemitizma, organizuju Queeria (Kvirija) centar i pokret moJA inIcija TIva, u petak, 9. novembra na Trgu Republike od 13:00 do 15:00 sati.
Deveti novembar se obeležava u znak sećanja na Kristalnu noć 1938. godine, kada je Hitlerov režim počeo progon Jevreja/ki, koji je na kraju II svetskog rata rezultirao sa više miliona žrtava, ne samo jevrejske nacionalnosti, već i svih drugih nacija, religija, osoba sa drugačijom seksualnom orijenacijom, osoba sa hendikepom, sa drugim političkim opredeljenjem ili bojom kože.
Queeria (Kvirija) centar i pokret moJA inIcija TIva ove godine izražavaju posebnu zabrinutost zbog narastajućih fašističkih tendencija u Srbiji, ali i zbog relativizacije istih tendencija od strane državnih organa, političkih, kulturnih i drugih predstavnika/ca društva koji/e u pojavi ovakvih dešavanja ne vide pretnju ili opasnost po šire društvo.
Aktivisti i aktivstkinje Queeria centra i pokreta moJA inIcija TIva deliće prolaznicima u Beogradu edukativnu knjižicu o fašizmu, nalepnice i razglednice sa sloganom: "Ima uši da ti iščupam ako budeš fašista".
Aktivisti i aktivistkinje pokreta moJA inIcijaTIva i Queeria centra će istu akciju istovremeno izvesti i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Kruševcu, Leskovcu i Kikindi. Međunarodni dan protiv fašizma biće obeležen istovremeno uličnim akcijama u Prištini i Sarajevu i javnom diskusijom u Podgorici.
Sve dodatne informacije možete dobiti putem mejla press@yihr.org ili telefonom na brojeve 011 33 70 757 i 063 321 376.
Tanja Matić
Regional Media Coordinator
Youth Initiative for Human Rights
Regional YIHR Office
Kondina 26/3, Belgrade 11000
Serbia
Phone/Fax :381 11 3370757
mobile: 381 63 321 376
tanja@yihr.org
www.yihr.org

VLADA REPUBLIKE SRBIJE NA SEDNICI 01.11.07. USVOJILA NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU NA PREDLOG MINISTARSTVA INFRASTRUKTURE.
Pored direktnog učešća, UN-HABITAT je od momenta formulacije prvih tekstova ovog zakona u 2004. podržavao Vladu i sve učesnike aktuelne stambene reforme u nastojanjima da se povrati javna intervencija u sferi stanovanja. UN-HABITAT smatra da je način na koji je koncipiran ovaj sistemski zakon primer dobre prakse za sve zakonodavne reforme.
Naime, kroz program SIRP (Stanovanje i trajna integracija izbeglica) koncipirana je kompleksna institucionalna reforma na nacionalnom i lokalnom nivou i realizovan obiman pilot program formiranja Opštinskih stambenih agencija i izgradnje i upravljanja novim inicijalnim opštinskim stambenim fondom. Osnovni koncepti zakona testirani su SIRP programom u periodu 2003-2007. i njegovi rezultati utkani su u nacrt Zakona.
Važno je znati da je program SIRP velika donacija Vlade Italije (15 mil. Eura) i realizuje ga Vlada Srbije i 7 gradova i opština (Kragujevac, Niš, Čačak, Kraljevo, Valjevo, Stara Pazova i Pančevo) uz tehničku podršku Ujedinjenih Nacija - Programa za ljudska naselja (UN-HABITAT). Pored predlagača Zakona, najvažniju ulogu u koncipiranju Zakona imale su pomenute lokalne samouprave.
UN-HABITAT u potpunosti podržava Vladu Srbije u daljoj realizaciji reformi, i u tom smislu pružiće pomoć u formulaciji stambene politike i strategije za socijalno stanovanje, formiranje nove institucije Republičke agencije za stanovanje i predstojeću razradu normativnog okvira na republičkom i na lokalnom nivou. (UN-HABITAT)

PRVI BROJ E-BILTENA CENTRA MODERNIH VEŠTINA


DEVETI BROJ BILTENA NACIONALNE KOALICIJE ZA DECENTRALIZACIJU


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST LEZBEJSKIH I GEJ ORGANIZACIJA KAO I ORGANIZACIJA ZA LJUDSKA PRAVA, POVODOM SLUČAJA ANTALA SKENDŽIĆA, OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO MAJKE


PREDŠKOLSKOJ USTANOVI POTREBNE VASPITAČICE ZA STALNI RADNI ODNOS. Kratku biografiju dostaviti na meil: sammajke@eunet.yu do kraja nedelje ili se javiti na tel: 063/355 649. Objekat se nalazi u centru Zemuna. (Samohrane majke)

MREŽA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI CHRIS POZIVA DRŽAVNE INSTITUCIJE, njene predstavnike, javne ličnosti i sve pojedince na odgovornost prema društvu čiji su sastavni deo, kao i na zauzimanje kritičkog stava prema politikama koje šire mržnju, netrpeljivost, nasilje i strah!
Tokom ove godine registrovano je više napada na manjinske i verske zajednice, osobama drugačijeg seksualnog opredeljenja neprestano se preti ili su izložene nasilju, svođenje neonacističkog marša u Novom Sadu na minornu pojavu... su samo neki od pokazatelja da unutar društva postoje tendencije koje, ako se ne sankcionišu, mogu da eskaliraju u ekstremne forme nasilja.
Deveti novembar je ustanovljen kao dan borbe protiv fašizma u znak sećanja na "Kristalnu noć" 1938. godine i početak progona Jevreja u Drugom svetskom ratu. (CHRIS)

INICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA U PETAK 9. NOVEMBRA OBELEŽAVA ČETIRI GODINE RADA.
Inicijativa već četiri godine uporno radi na stvaranju odgovornih društava i država u regionu, suočenih sa ratnom prošlošću i uspostavljanju novih veza među ratnim i posleratnim generacijama. Do sada je nekoliko hiljada učesnika i učesnica prošlo kroz različite programe Inicijative.
Tokom prethodne četiri godine, Inicijativa je aktivno pratila primenu tranzicionih zakona i zastupala žrtve kršenja ljudskih prava, organizovala brojne razmene mladih između Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine, osnovala aktivistički pokret MoJA inIcijaTIva kako bi se motivisao što veći broj mladih ljudi da učestvuju u društvenom i javnom životu. Sredinom ove godine pokrenut je i regionalni omladinski mesečnik "Rez" koji prati događaje iz zemalja bivše Jugoslavije i predstavlja prostor za kritičke osvrte na društveno-politička zbivanja. Pored toga osnovana je i Škola nove politike koju trenutno pohađa 75 mladih aktivista, članova političkih partija i mladih novinara.
"Danas 4 godine kasnije sve smo sigurniji da država i poslovni sektor moraju da shvate značaj rada organizacija kao što je naša. Više nam nije samo posao da menjamo i angažujemo mlade, već i da druge segmente našeg društva usmerimo i podstaknemo na razvoj", rekao je Nosov povodom četiri godine Inicijative. "Oni koji još uvek mrze i ne vide promenu kao vrednost kad-tad će shvatiti da je ovo 21. vek i da su promene vrednosnog sistema jedini put napred."
Kancelarije Inicijative nalaze se u u Beogradu, Prištini, Podgorici, Sarajevu, kao i Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.
Više informacija o radu Inicijative mladih za ljudska prava možete pronaći na stranici www.yihr.org. (YIHR)

IZVRŠNA DIREKTORKA FONDA ZA HUMANITARNO PRAVO, NATAŠA KANDIĆ učestvovala je na dvodnevnom međunarodnom skupu ''Oblikujmo svoju budućnost u Evropi: Mreža žena Srbije i Kosova'', koji je održan u Beču 5. i 6. novembra 2007. godine. Cilj skupa, čiji je domaćin bila Ursula Plassnik, ministarka inostranih poslova Republike Austrije, bio je da okupi žene iz Srbije i sa Kosova, da bi zajedno raspravljale o temama koje se odnose na zajedničku budućnost Zapadnog Balkana. Ovu temu čine još aktuelnijom obnovljeni pregovori o statusu Kosova, čiji je domaćin takođe Ministarstvo inostranih poslova Republike Austrije.
Skupu su prisustvovale Milica Delević, Nekibe Kelmendi, Liljana Lučić, Vesna Pešić, Teuta Sahatqija, Gjylnaze Syla, Edita Tahiri, Radica Berishaj, Srbijanka Turajlić, Vjosa Dobruna, Lila Radonjić, Ljiljana Smajlović, Flaka Surroi i Jeta Xhara.
Razgovarajući o strategijama za razvoj evropskog identiteta, učesnice su istakle značaj regionalnog pristupa. Podržana je inicijativa za organizovanje regionalnih foruma za kazivanje istine, kao i predlog za osnivanje internet portala, koji bi bio posvećen pamćenju, ljudskim pravima i tranzicionoj pravdi.
Učesnice radne grupe koja se bavila strategijama za prevenciju sukoba, složile su se da je neophodno ustanoviti mehanizme za razmenu objavljenog televizijskog i novinskog materijala.
Ministarka inostranih poslova Republike Austrije, Ursula Plassnik, ponudila je svoju podršku u realizaciji predloženih inicijativa.
Članovi međunarodnog pregovaračkog tima, Frank Wisner, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država i Wolfgang Ischinger, predstavnik Evropske unije, susreli su se sa učesnicama skupa. (FHP)

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE, SEKTOR ZA ZAŠTITU OSOBA SA INVALIDITETOM UPUĆUJE JAVNI POZIV ZAINTERESOVANIM SOCIO - HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA DA PODNESU PREDLOGE PROJEKATA ZA FINANSIRANJE IZ SREDSTAVA OPREDELJENIH ZAKONOM O IGRAMA NA SREĆU, IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAME SOCIO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA I BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM


07.11.2007.

MINISTARSTVO KULTURE SRBIJE U 2006. GODINI POTROŠILO JE UKUPNO 12.510.000 DINARA U OKVIRU BUDŽETSKE LINIJE 481 - "DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA".
U okviru aktivnosti na projektu Linija 481, koji realizuje CRNPS u saradnji NVO Transparentnost Srbija i Watchdog koalicijom za nadzor lokalnih budžeta, NVO Građanski savet opštine Kraljevo dobio je od Ministarstva kulture informaciju da su ova sredstva dodeljena bez konkursa, kao i da su "namenjena sufinansiranju NVO u oblasti kulture, to jest republičkom umetničkim udruženjima".
Odgovor Ministarstva kulture Građanskom savetu opštine Kraljevo na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. (Ivana Stevanović, CRNPS)

06.11.2007.

BEOGRADSKI FOND ZA POLITIČKU IZUZETNOST (BFPE) ORGANIZOVAO JE GODIŠNJU KONFERENCIJU mreže Škola za političke studije Saveta Evrope pod nazivom Dometi i izazovi regionalnih saradnji od 2-4. novembra 2007. godine u Beogradu.
Konferenciji je prisustvovalo više od 60 učesnika-alumnista škola iz 15 zemalja. Na otvaranju su govorili Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Nj.E. Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije, Žan-Luj Loran, generalni direktor Političkog direktorata Saveta Evrope i Nj.E. Kari Veijalainen, ambasador Finske u Srbiji.
Pažnja učesnika konferencije bila je usmerena na region jugoistočne Evrope i crnomorski region, pošto je mreža škola aktivno prisutna u oba. Ova konferencija bila je jedna od završnih aktivnosti u programu događaja organizovanih tokom predsedavanja Srbije Savetom ministara Saveta Evrope i realizovana je uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Vlade Finske.
Škole za političke studije, uz podršku Saveta Evrope, posvećene su usavršavanju buduće generacije lidera u političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu zemalja u tranziciji. Među bivšim polaznicima nalaze se mnogi članovi vlada i parlamenata država u regionu jugoistočne Evrope i crnomorskom regionu, gradonačelnici, visoki javni službenici, sudije, poslovni ljudi, novinari. (BFPE)

KONFERENCIJA ZA NOVINARE DELEGACIJE EVROPSKE KOMISIJE U SRBIJI - Predstavljanje Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u 2007. godini, održaće se u sredu, 07.11.2007. od 9 časova u beogradskom Medija centru.
Govore:
- Pjer Mirel, direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje
- Nj.E. Žozep M. Ljoveras, šef Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji.
(Medija centar)

PRAVNI TIM ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA - LESKOVAC na čelu sa advokatom Dragutinom Vidosavljevićem dobio je još dve presude od Međunarodnog suda za ljudska prava iz Strasbura. Sa prethodnom jednom povoljnom presudom ovo su ukupno tri dobijene presude.
Više o presudama na sajtu Odbora:www.humanrightsle.org
(Dobrosav Nešić, predsednik Odbora)

CENTAR ZA RAZVOJ GRAĐANSKOG DRUŠTVA MILENIJUM krenuo je sa realizacijom nastavka projekta "Počni da pregovaraš" sa namerom da organizovanjem sigurnih, smislenih, interkulturnih diskusija kroz simulaciju međunarodnih pregovora omogući studentima da razvijaju veštine neophodne za razvoj dijaloga o osetljivim temama u okvirima jugoistočne Evrope.
U ovom ciklusu projekta uključeni su mladi ljudi iz univerzitetskih centara Skoplja, Tirane, Prištine, Sarajeva, Podgorice i Niša.
Sve dodatne detalje o projektu možete pronaći na adresi www.milenijum.org/sn .
Aleksandar Radosavljević
Regional Coordinator
Centar for Development of Civil Society - MilenijuM
7.jula 25a/19, 18000 Nis, Serbia
tel/fax: + 381 18 513 520
aradosavljevic@milenijum.org
www.milenijum.org

UDRUŽENJE DISTROFIČARA ZLATIBORSKOG OKRUGA već osam meseci realizuje projekat "Resurs centar osoba sa invaliditetom zlatiborskog okruga" uz podršku Centra za lokalne inicijative finansiranog od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.
U okviru Resurs centra OSI implementira se i program "treninzi i edukacije" koji je 3. - 4. novembra u hotelu "Mlinarev san" u Arilju, organizovao seminar na temu "Pisanje predloga projekta". Učesnici seminara bili su predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom iz Arilja, Nove Varoši, Prijepolja, Priboja, Kosjerića, Čačka i Užica.
Prisutne sa temom upoznao je trener seminara, i kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima na najbolji način predstavio metode kako definisati ciljeve i aktivnosti i načine formiranja budžeta prilikom izrade nekog projekta. Tokom dvodnevnog predavanja više puta je naglašeno da je pisanje predloga projekta veoma bitno za unapređenje rada organizacija osoba sa invaliditetom i uvek je rezultat timskog rada, što su se i kroz rad u grupama uverili sami učesnici.
Na kraju dvodnevnog druženja, potpuno neočekivano, svim učesnici podeljeni su DVD diskovi edukativnih sadržaja koje je firma "Miltisoft" iz Užice poklonila Resurs centru OSI.
Tijana Petrović
PR Udruženja distrofičara
Zlatiborskog okruga - Užice

NEZAVISNO DRUŠTVO NOVINARA VOJVODINE poziva na konferencije za novinare ANTIFAŠISTIČKI PROTEST - MESEC DANA POSLE.
Na konferenciji će govoriti:
- Aleksandar Popov, izvršni direktor Centra za regionalizam
- Dinko Gruhonjić, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine
- Pavel Domonji, šef novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji
Teme konferencije:
- relativizacija fašizma i neonacizma u Srbiji
- izjednačavanje neonacista i antifašističkih aktivista
- uticaj rešavanja konačnog statusa Kosova na situaciju u Vojvodini
Konferencija za novinare biće održana u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u Novom Sadu, Zmaj Jovina 4/I, u sredu 7. oktobra sa početkom u 11 časova. (NDNV)

U BEOGRADU ĆE 27. NOVEMBRA BITI ORGANIZOVAN SEMINAR O KORIŠĆENJU SAVREMENIH IT REŠENJA U ORGANIZOVANJU I UPRAVLJANJU NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, koji je namenjen menadžmentu NVO. Tom prilikom će biti identifikovane specifične potrebe civilnog sektora u upravljanju, a biće i predstavljeno IT rešenje uz pomoć kog se lako upravlja kontaktima, zakazanim sastancima, održanim telefonskim razgovorima, projektima, zadacima, kampanjama, i drugim aktivnostima.
Seminar organizuju Mikrokom d.o.o. i Privredna komora Srbije - Udruženje za informatičku delatnost.
Teme na seminaru:
- Identifikacija problema i potreba NVO u poslovanju
- Unapređenje poslovanja NVO primenom savremenih informatičkih rešenja
- Problemi u upravljanju sa kontaktima, projektima, kampanjama, zadacima…
- Kontrola procesa upravljanja
- Kreiranje know-how baze
- Princip dostupnosti podataka ma gde da se nalazite
- Razgovor o tome kako primena ovog rešenja izgleda u praksi
- Koliko je lako implementirati ovakvo rešenje?
Mikrokom d.o.o. je softverska kompanija koja je prepoznala potrebu organizacija sa velikim brojem kontakata, projekata, kampanja, sa velikim brojem članova, zaposlenih, stručnih i spoljnih saradnika, da sve svoje aktivnosti skladišti na jednom mestu, kako bi one vremenom postale velika baza znanja (know-how).
Na taj način svi saradnici i zaposleni lako mogu da prate razvoj jednog projekta, istoriju kontakta sa nekim pojedincem ili organizacijom, da se lakše pripreme za sastanke, seminare, konferencije. Novi član, aktivista ili zaposleni se mnogo lakše upoznaje sa svim tekućim aktivnostima.
Menadžment organizacije može da prati aktivnosti svojih volontera, aktivista i saradnika ma gde da su, jer primena ovog rešenja omogućava pristup sistemu sa bilo koje lokacije sa Internet konekcijom.
Ovim seminarom želimo da pomognemo da se nevladinim organizacijama omogući upoznavanje sa savremenim softverskim rešenjima za upravljanje i organizovanje poslovanja, kako bi one lakše odgovorile potrebama savremenog doba.
Seminar će biti organizovan u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, u prostorijama Komore u ulici Terazije broj 23 u Beogradu.
Učešće na seminaru je besplatan. Broj mesta je ograničen.
Prijavu za učešće na seminaru poslati do 20. novembar 2007. godine na adresu bozicn@mikrokom.co.yu.
Nikola Božić
Project Manager
Mikrokom d.o.o.
Timočka 5, Beograd

05.11.2007.

NA OVOGODIŠNJEM FILMSKOM FESTIVALU SLOBODNA ZONA, od 9. do 14. novembra, biće prikazano 16 dugometražnih i 17 kratkih filmova o najaktuelnijim društvenim i političkim pitanjima iz celog sveta.
Prodaja karata počinje 5. novembra u 14.00 na blagajni Dvorane Kulturnog centra Beograda. Cena ulaznice je 150 dinara a sav prihod je namenjen svratištu za decu i mlade koji žive i rade na ulici.
Info o programu i gostima na www.freezonebelgrade.org
REX-Kulturni centar B92, Jevrejska 16, Beograd
tel/fax: 3284 534, 3284 299
www.rex.b92.net
rex@b92.net

KOMPANIJA "DELTA" PODNELA JE DRUGOM OPŠTINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV PREDSEDNICE SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE VERICE BARAĆ zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj, izjavio je šef advokatskog tima te kompanije Goran Draganić. (Tanjug)

NA WEB STRANICI CENTRA ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE MOŽETE NAĆI NOVI BROJ EIC BILTENA, JEDINOG MJESEČNOG MAGAZINA O EVROPSKIM INTEGRACIJAMA U CRNOJ GORI


02.11.2007.

FOND CENTAR ZA DEMOKRATIJU - E-BILTEN BROJ 4


MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE (MRSP) - KONKURS ZA ANGAŽOVANJE TRI SARADNIKA/CE


PANEL HELSINŠKOG ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI - SANDŽAK: POSLEDICE REPRESIVNE POLITIKE DRŽAVE, održaće se u petak 02.11.2007. od 11 časova u beogradskom Medija centru.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizuje panel, koji je deo šireg projekta podržanog od Fonda za otvoreno društvo, Beograd.
Učesnici:
- Pavel Domonji, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
- Semiha Kačar, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava
- Meho Omerović, republički poslanik
- Milan Vukomanović, profesor sociologije religije
- Mirko Đorđević, teoretičar religije
- Čedomir Antić, istoričar
- Esad Džudžević, republički poslanik
- Miroslav Filipović, novinar
- Mehmed Slezović, akademski slikar
- Ramiz Crnišanin, advokat
Moderator: Sonja Biserko, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
(Medija centar)

POVODOM EVROPSKE GODINE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI ZA SVE, Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada i Studentskim kulturnim centrom po peti put organizuje Filmsku manifestaciju "Uhvati sa mnom ovaj dan!" u periodu od 31. oktobra do 4. novembra 2007. godine.
Manifestacija je međunarodnog karaktera i pored projekcije filmova na temu "Život, aktivnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom", obuhvata održavanje tribina odnosno razgovora sa autorima/kama filmova i radionice vezane za osnove filmskog jezika.
Osnovni ciljevi Filmske manifestacije su: informisanje javnosti o aktivnostima, dostignućima, položaju i načinu funkcionisanja osoba sa invaliditetom, prepoznavanje sopstvenog identiteta i potencijala, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti i uticaj na medije radi adekvatnijeg praćenja aktivnosti u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.
(Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom)

CENTAR ZA POLITIKU I EVROATLANTSKO PARTNERSTVO IZRAŽAVA SNAŽNU ZABRINUTOST ZBOG POLITIČKIH PORUKA KOJE SRBIJANSKE ELITE ŠALJU MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI, a koje predstavljaju uvod u novu izolaciju Srbije.
Srbijanske elite kontinuirano negiraju realnost pokušavajući da suspenduju sve napore međunarodne zajednice, sa ciljem normalizacije permanentnog vanrednog stanja koje je samo pokriće za institucionaliziranu samovolju elita.
Gama pretnji kojima se poslednjih meseci diskredituje međunarodna zajednica se sažimaju u poruci da je Srbija, izolovana i vojno neutralna, spremna da redefiniše spoljno-političke prioritete i po cenu izolacije. "Ne u NATO" u podtekstu znači "ne u EU". Srbijanske elite su spremne da zarad realizacije koncepta "Svi Srbi u jednoj državi" iznova podstiču procese regionalne destabilizacije.
Srbijanske elite oživljavaju ulogu Srbije kao "bolesnika na Balkanu" konfrontirajući se sa vrednostima i standardima evroatlantske zajednice.
Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo apeluje na sve relevantne političke aktere da racionalno sagledaju ozbiljne izazove pred kojima se Srbija nalazi u ovom trenutku i promovišu procese evroatlantskih integracija kao jedini odgovor na preteću međunarodnu izolaciju. (Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo)

FENS - MEMORANDUM MINISTARSTVU FINANSIJA: TUMAČENJE ČLANA 21. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE NA PRIHODE UDRUŽENJA GRAĐANA


ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR, KONTAKT ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (KOCD) - III BILTEN KOCD-ROMI


GRUPA "HAJDE DA..." SE NALAZI NA NOVOJ ADRESI: ul. Knez Danilova 12, 10. sprat, stan 84; tel/faks: 011 3240 425. E-mail: hajdeda@eunet.yu i adresa internet prezentacije: www.hajdeda.org.yu ostaju isti. (Grupa "Hajde da...")

01.11.2007.

JAVNI POZIV AUTORIMA PROGRAMA OBUKE ZA PRUŽIOCE USLUGA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE


CIKLUS OD 5 OKRUGLIH STOLOVA NA OPŠTU TEMU "OBRAZOVANJE ROMA U KRAGUJEVCU" u cilju sprovođenja "Strategije za obrazovanje Roma u Kragujevcu" koja je usvojena od strane Skupštine grada Kragujevca 4. juna 2004. godine pod brojem 610-15/04-I/02, gradska uprava Kragujevac, organizuju Fond za razvoj romske zajednice i Romski Informativni Centar (RIC).
U sredu, 31. oktobra 2007. godine, održan je 3. okrugli sto na temu ''U sistemu, a van sistema: romski jezik, tradicija i kultura u školama u Kragujevcu?'', u 12h u Svečanoj sali gradske uprave Kragujevac.
Na okruglom stolu govorili su:
- Prof.dr Svenka Savić, redovna profesorka psiholingvistike na Katedri za srpski jezik i lingvistiku, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; koordinatorka Škole romologije, Univerzitet u Novom Sadu. Tema: Škola romologije na Univerzitetu u Novom Sadu.
- Rajko Ranko Jovanović, predsednik asocijacije romskih nastavnika Vojvodine, član pokrajinskog prosvetnog saveta Vojvodine. Tema: Nastava romskog jezika u školama u Vojvodini.
Okrugli sto trajao je dva sata. Bilo je prisutno 20 učesnika, predstavnika osnovnih i srednjih škola, Školske uprave, predstavnika lokalne samouprave, Crvenog krsta, Nacionalne službe za zapošljavanje, prosvetne inspekcije, predstavnika NVO-a.
Okrugli sto je propraćen medijski od strane kragujevačkih televizija. Informacije su objavljene u dnevnim vestima. (RIC)

PROGRES - PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST EVROPSKE ZAJEDNICE


YUSTAT CENTAR U SARADNJI S AMERIČKOM AMBASADOM U BEOGRADU ORGANIZUJE SKUP: "INOVATIVNI KONCEPTI PARTNERSKE SARADNJE", MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI KULTURE U SRBIJI: TRENUTNO STANJE-PREPREKE I IZAZOVI-RAZLIČITE PERSPEKTIVE


OBUKA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA OPŠTINI VOŽDOVAC


RESURS CENTAR OSOBA SA INVALIDITETOM ZLATIBORSKOG OKRUGA KROZ REALIZACIJU PROGRAMA "TRENINZI I EDUKACIJE" ORGANIZUJE DVODNEVNI SEMINAR "PISANJE PREDLOGA PROJEKTA" koji će se održati od 3. - 4. novembra 2007. u hotelu "Mlinarev san", u Arilju.
U okviru projekta "Resurs Centar osoba sa invaliditetom zlatiborskog okruga" koji realizuje Udruženje distrofičara Užice u Arilju otvoren je Klub osoba sa invaliditetom uz partnersku saradnju sa Društvom za decu sa posebnim potrebama "Impuls" Arilje.
Svakodnevno u Klubu realizovaće se programi edukativnih, kulturnih, društvenih i kreativnih sadržaja.
U istim prostorijama svoje aktivnosti realizovaće i novoformirana organizacija osoba sa invaliditetom "Impuls" iz Arilja.
Tijana Petrović
koordinator
Informativno - dokumentacionog programa
Resurs centar OSI
rcosiue@gmail.com
031/500-122

| Arhiva vesti Kontakt | C R N P S  2001