O nama | Projekti | Forum | Dokumenti

Arhiva vesti za mesec Septembar, 2010.

30.09.2010.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE ORGANIZACIONOG ODBORA PARADE PONOSA 2010. - Bezbednosni aspekti Parade i uputstva za učesnike i učesnice, održaće se 30.9.2010. od 11 časova, Terazije 3, I sprat.
Parada ponosa 2010 je ocenjena kao skup visokog rizika i upravo iz ovog razloga Organizacioni odbor, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, posebnu pažnju posvećuje bezbednosnom aspektu organizacije ovog događaja.
(Medija centar)

EVROPSKI VIKEND POSMATRANJA PTICA - EUROBIRDWATCH 2010.


ORGANIZACIJA PODELI OSMEH JE REALIZOVALA PROJEKAT - ZDRAV STAV, finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta republike Srbije (MOS).
Projekat Zdrav stav je realizovan u septembru u tri novobeogradske osnovne škole (OŠ Mladost, OŠ Branko Radičević, OŠ Milan Rakić), kroz predavanja za učenike osmih razreda, a u cilju povećanja svesti o negativnim posledicama nasilja kod mladih. Predavanja su promovisala zdrave stilove života i podsticala su svaki oblik solidarnosti, kulturu nenasilja i tolerancije među mladima.
(Nenad Đorđević, predsednik organizacije Podeli osmeh)

UNIJA EKOLOGA UNECO - SAVETOVANJE "URBANA EKOLOGIJA", DRUGO U NIZU OD TRINAEST TEMATSKIH SAVETOVANJA "URBANA EKOLOGIJA" KOJE SE ODRŽAVA U SKLOPU PROJEKTA "JAČANJE DIJALOGA CIVILNIH DRUŠTAVA SRBIJE I EU O PRIMENJENOJ EKOLOGIJI"


AGENCIJA ZA SARADNJU SA NVO I EVROPSKU HARMONIZACIJU PROMENILA NAZIV I PROŠIRILA NADLEŽNOSTI


PROJEKAT "KORAK DALJE", finansiran od strane grada Užica u okviru Reforme socijalne za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, realizuju OŠ "Aleksa Dejović" iz Sevojna, zajedno sa Udruženjem cerebralne i dečje paralize Užice i Školskom upravom Užice. Ovaj projekat je nastavak prethodnog projekta "Priđimo im bliže" i ima za cilj nastavak i razvoj primene modela aktivnosti koje su dovele do bolje međusobne vršnjačke integracije dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju i napredovanju, kao i primena modela "asistenata u nastavi" kao pomoć detetu, roditelju i nastavniku.
Projektom je planirano formiranje Tima za inkluzivno obrazovanje za rad na socijalnoj intengraciji dece i poboljšanju kvaliteta nastave, radionice za decu (kreativna, dramska, multimedijalna), Klub prijateljstva, Savetovalište za roditelje i pedagoške asistente, tribina, okrugli sto.
Realizacijom projektnim aktivnostima deca sa invaliditetom i teškoćama u razvoju i učenju, moći će da razvijaju i neguju stvaralačke sposobnosti u slobodnom vremenu na društveno pozitivan način, da iskažu svoje očuvane potencijale, uz mogućnost otkrivanja nekih talenata, uz podršku integracije u vršnjačku grupu, stvaranjem zdrave atmosfere među decom (kroz edukacije, praktične radove, izložbe, panoe, izvođenjem predstave, recitovanjem...)
Važan segment ovog projekta je da se putem medija proprate realizacije aktivnosti i na taj način prevaziđu predrasude koje postoje u društvo o osoba sa invaliditetom, poveća se stepen informisanosti lokalne zajednice i prenese lepa poruka koju ovaj projekat nosi. Pored medijske promocije sve vesti o aktivnostima biće postavljene na sajtu škole www.ossevojno.edu.rs, organizacije osoba sa invaliditetom www.osi-uzice.rs ali i na sajtu grada Užica www.graduzice.org.
(Tijana Petrović, PR Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga)

29.09.2010.

HUMAN RIGHTS WATCH - STIPENDIJE IZ OBLASTI MEĐUNARODNIH LJUDSKIH PRAVA


ANEM: ČETRNAESTI MONITORING IZVEŠTAJ MEDIJSKE SCENE


NOVI CIKLUS ŠKOLE EKUMENIZMA EKUMENSKE HUMANITARNE ORGANIZACIJE IZ NOVOG SADA


POKRET GORANA NOVOG SADA - DRUGA JESENJA CVETNA MANIFESTACIJA "CVETNA PIJACA"


EKOLOŠKI POKRET VRBASA - MANIFESTACIJA "ZDRAVO I SIGURNO U SAOBRAĆAJU"


INFO EKOPOLIS MREŽA - EKO OLIMPIJADA SRBIJE 2010.


POSLEDNJA PIJACA"MOJ SALAŠ" u sezoni 2010, biće održana 30. septembra, na platou ispred SPC Vojvodina sa početkom od 14 časova.
Kao krunu ove sezone Pijace i zajedničke kampanje Zelene mreže Vojvodine, Nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ i Uprave za privredu grada Novog Sada pod sloganom "Organska poljoprivreda: dobra za tebe, dobra za prirodu!" tim stručnjaka Zelene mreže Vojvodine dodeliće specijalnu Diplomu za istrajnost i doprinos razvoju organske poljoprivrede Svetlani Stojanović iz Kikinde. (Zelena mreža Vojvodine)

28.09.2010.

FOND MESTA U SRCU RASPISUJE KONKURS ZA DODELU NAGRADE NAJBOLJOJ LOKALNOJ INICIJATIVI I NAJBOLJEM LOKALNOM PARTNERSTVU ZA 2009. GODINU


PREZENTACIJA PUBLIKACIJE U ORGANIZACIJI INICIJATIVE MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA (INICIJATIVA) - "REGIONALNA SARADNJA MLADIH POLITIČARA - PREPORUKE: IMPLEMENTACIJA MEHANIZAMA TRANZICIONE PRAVDE I ŠIRE POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA", održaće se 28.9.2010. od 13 časova, Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.
Na konferenciji će biti reči o potrebi regionalne saradnje među aktuelnim i budućim donosiocima odluka i izgradnji dobrosusedskih odnosa, kao bitnom preduslovu za pristupanje Evropskoj uniji. Ovom prilikom biće predstavljene preporuke koje su mladi aktivisti i mlade aktivistkinje političkih stranaka sačinili na konferenciji "Regionalna saradnja mladih političara/ki" održanoj u Zagrebu od 20. do 23. novembra 2009. godine.
Mladi iz pet zemalja Zapadnog Balkana napisali su preporuke svojim vladama i međunarodnoj zajednici, kao odgovore na probleme kršenja ljudskih prava u regionu. U izradi preporuka učestvovali su mladi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Srbije, koji su aktivni u političkim strankama različitih političkih orijentacija.
Govore:
- Marijana Toma, Impunity Watch organizacija u Srbiji koja je učestvovala u izradi publikacije
- predstavnici i predstavnice Demokratske omladine, Mladih LDP-a, Socijaldemokratske omladine i Omladine LSV-a
Moderatorka: Maja Mićić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji
(Medija centar)

PREZENTACIJA PROJEKTA U ORGANIZACIJI INICIJATIVE MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA (INICIJATIVA) - "SREBRENICA - MAPIRANJE GENOCIDA", održaće se 28.9.2010. od 17 časova, Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.
Projekat "Srebrenica - mapiranje genocida" sastoji se od 17 animiranih mapa. Svaka mapa ima ključne tačke u kojima se nalaze dokazi (tekstovi, crteži, fotografije, video zapisi).
Namena projekta jeste da plasira ovaj model kao univerzalni edukativni model tumačenja i shvatanja mehanizma genocida (uzroci i faze po kojima se odvija). Projekat ima nekoliko faza, kroz koje će biti dostupan široj javnosti, da bi se počeo koristiti kao alat u komunikaciji između mladih u BiH i Srbiji, potom u regionu, a i u svetu, u formi prikazivanja, predavanja i diskusija o temi. Nakon godinu dana intenzivnog rada dobijen je moderan i prihvatljiv alat za sve korisnike, a najviše za mladu populaciju. Otkriven je novi model spajanja činjenica i moderne tehnologije, koja omogućava jednostavnost učitavanja. Tako se došlo do žanra dokumentarna animacija.
U okviru predstavljanja projekta, biće upriličena video-prezentacija iz sveukupnog video materijala, koji će biti dostavljen prisutnima na konferenciji.
O projektu će govoriti:
- Alma Mašić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava, BiH
- Nedim Jahić, aktivista pokreta Moja inicijativa u Bosni i Hercegovini
- Maja Mićić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava, Srbija.
(Medija centar)

HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI - HELSINŠKI BILTEN BROJ 68 - ZAOKRET U SPOLJNOJ POLITICI: NEUSPELA INSTRUMENTALIZACIJA KOSOVA


27.09.2010.

JAVNU TRIBINU POD NAZIVOM "ZAŠTO JE VAŽNO DA ŠETAMO ZAJEDNO" ORGANIZUJU CENTAR ZA JEDNAKA PRAVA U SARADNJI SA KULTURNIM CENTROM ZRENJANINA (KCZR) I ORGANIZACIONIM ODBOROM PARADE PONOSA 2010 IZ BEOGRADA U MALOJ SALI KCZR U ČETVRTAK 30. SEPTEMBRA 2010. SA POČETKOM U 17 ČASOVA


JAVNO PREDAVANJE INCEST TRAUMA CENTRA - BEOGRAD ODRŽAĆE SE U UTORAK, 28. SEPTEMBRA 2010. U 18H, U CENTRU ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU.

Prisustvo je moguće nakon dostavljene prijave učešća na e-mail itcentar@EUnet.rs. (Dr Ljiljana Bogavac, zamenica direktorke ITC)

VESTI IZ EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI


U CENTRU LESKOVCA ODRŽANA JE ULIČNA AKCIJA, ČIJI JE CILJ PROMENA U STATUTU GRADA, KAKO BI SE SMANJIO BROJ POTPISA NEOPHODNIH ZA POKRETANJE GRAĐANSKE INICIJATIVE, izjavio je predstavnik organizatora iz nevladine organizacije Narodni parlament Miloš Krasić.
"Po važećem Statutu grada za pokretanje građanske inicijative neophodno je 31.286 potpisa građana. Koliko je to veliki procenat govori i primer da je za predlaganje zakona u Skupštini Srbije neophodno 30.000 potpisa", rekao je Krasić.
Zbog toga su građani u startu obeshrabreni za pokretanje bilo kakve građanske inicijative, objasnio je on i dodao da do sada, po važećem Statutu grada, nije pokrenuta nijedna.
Akciju pod nazivom Narodna inicijativa u Leskovcu, je organizovala nevladina organizacija Narodni parlament, u saradnji sa Edukacionim i Resurs centrom, Udruženjem građana Leskovački krug.
Projekat je podržao Balkanski fond za lokalne inicijative. (FoNet)

24.09.2010.

INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI POVODOM USVAJANJA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA


MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA REPUBLIKE SRBIJE - POZIVAJU SE AGENCIJE, KOMPANIJE I ORGANIZACIJE DA PODNESU PREDLOGE ZA KREATIVNO REŠENJE I IMPLEMENTACIJU DVE MEDIJSKE KAMPANJE ČIJI JE CILJ: PROMOCIJA TOLERANCIJE I PREVENCIJA DISKRIMINACIJE U REPUBLICI SRBIJI I INTEGRACIJA ROMA I OSTALIH NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI SRBIJI


PRESS KLUB MEDIJA CENTRA - EVROPSKE INTEGRACIJE I DIJALOG O KOSOVU, održaće se 27.9.2010. od 12 časova, Terazije 3, I sprat.
Govore:
- Ivan Vejvoda, predsednik Balkanskog fonda za demokratiju
- Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava
- Đorđe Vukadinović, analitičar, glavni urednik časopisa Nova Srpska politička misao
Moderator: Zoran Sekulić, direktor i glavni i odgovorni urednik NA Fonet.
Projekat Press klub Medija centar realizuje uz pomoć Fonda za otvoreno društvo
(Medija centar)

PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA o dostignućima i manjkavostima uvođenja rodne perspektive (engl. gender mainstreaming) u sve oblasti politika i aktivnosti institucija sektora bezbednosti u Srbiji.
Predstavljanje izveštaja će se održati u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u četvrtak 30. septembra 2010. godine.
Skup zajedno organizuju Beogradski centar za bezbednosnu politiku (naslednik Centra za civilno-vojne odnose), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF). Cilj događaja je da se široj javnosti, a posebno nadležnim institucijama predstave nalazi iz višemesešnog istraživanja. Izveštaj koji će tom prilikom biti predstavljen je prvi takav dokument u Srbiji koji obuhvata analizu trenutnog stanja i preporuke u nekoliko oblasti koje se odnose na pitanja roda i reforme sektora bezbednosti. To su: položaj žena zaposlenih u sektoru bezbednosti, odnos institucija sektora bezbednosti prema ženama, korisnicama usluga u slučajevima rodno i seksualno zasnovanog nasilja, funkcionisanje i saradnja centralnih, pokrajinskih i lokalnih tela za rodnu ravnopravnost sa institucijama sektora bezbednosti, kao i saradnja ovih institucija sa organizacijama civilnog društva.
Izveštaj je, između ostalog, nastao na osnovu konsultacija o pitanjima roda i reforme sektora bezbednosti, održanih u prvoj polovini 2010. godine u Kragujevcu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Bujanovcu i završnoj konferenciji u Beogradu. U radu konstulacija učestvovali su i predstavnici iz sedišta relevantnih ministarstava, lokalnih institucija zaduženih za pitanja rodne ravnopravnosti i bezbednosti, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i medija.
Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite najkasnije do ponedeljka, 27. septembra 2010. godine, elektronskim putem na: office@ccmr-bg.org ili telefonom na: 011 3287 334.
Nadamo se da ćete pozitivno odgovoriti na ovu molbu i na taj način još jednom pružiti veliku podršku tematizovanju pitanja roda i reforme sektora u bezbednosti u široj javnosti i doprineti bržem rešavanju postojećih problema u ovoj oblasti. (Beogradski centar za bezbednosnu politiku)

NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA EKOTURIZAM "EKOTURIZAM SRBIJA" - MEĐUNARODNA KONFERENCIJA EKOTURIZMA


ASTRA JE ZA SVOJ PROGRAM "TRGOVINA LJUDIMA (DECOM) - PREVENCIJA I EDUKACIJA (OSNOVNI PROGRAM)" PO TREĆI PUT ZA REDOM DOBILA AKREDITACIJU od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2010-11. godinu.
Program se sprovodi u cilju senzitivizacije nastavnog kadra (u srednjim i u osnovnim školama) i njihovog osposobljavanja da prepoznaju potencijalne žrtve trgovine ljudima (decom), kao i u cilju razvoja potencijala za pravovremenu prevenciju i edukaciju koje će biti fokusirane na najvulnerabilniji deo srednjoškolske populacije. Ocenjeno je da ovaj program doprinosi unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse, kao i da ispunjava uslove za uspešno ostvarivanje programa u oblasti direktnog preventivnog rada. (ASTRA)

23.09.2010.

KANCELARIJA UNICEF-A U SRBIJI OGLAŠAVA KONKURS ZA GODIŠNJU NAGRADU ZA MEDIJSKO IZVEŠTAVANJE O DECI I DEČIJIM PRAVIMA.
Cilj nagrade je da se podstakne kvalitetno i etičko izveštavanje u pisanim i elektronskim medijima na temu dece i dečijih prava u Srbiji.
Ove godine, posebna pažnja biće posvećena izveštavanju o socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju.
UNICEF će dodeliti tri nagrade i to: za najbolji TV i radio prilog i za najbolji tekst objavljen u štampanim medijima. Na konkurs se šalju radovi (tekstovi, TV i radio emisije) emitovani u periodu od 1. januara do 1. novembra 2010. godine.
CD ili DVD sa radovima treba dostaviti na adresu: Medija centar, Terazije 3/I, 11000 Beograd.
Rok za prijavljivanje radova je 5. novembar 2010. godine, a nagrade će biti uručene 19. Novembra 2010.
Kontakt osoba:
Biljana Pavlović 011 /33 49 547 ili 063/408057 e-mail adresa: pavlovic@mc.rs.
Pravilnik, propozicije i prijava.
(Medija centar)

KOLEKTIV HORKESTAR, nastao je pod imenom Horkeškart nakon oktobra 2000. godine, kada je neformalna umetnička grupa Škart iz Beograda, za potrebe predstavljanja projekta "Tvoje govno - tvoja odgovornost" putem radija, uz nezanemarljivu vokalnu pomoć glumice Rahele Ferari, oglasila audiciju za formiranje hora. Svi zainteresovani, prisutni na audiciji, primljeni su u novi hor bez ikakvih provera pevačkih sposobnosti.
Inicijalna ideja bila je da se spremi i otpeva samo pesma "Svete krave" Arsena Dedića, ali je, uprkos opštim nesporazumima među tada aktivnim članovima, hor nastavio da radi dalje i dalje... Ostalo je - istorija puna neočekivanih obrta, misterije i histerije. Koncept pevača i muzičara amatera (čitaj diletanata), kao i slobodnog pristupa novih članova bilo kad i bilo gde, zadržao se do današnjeg dana.
Nakon prvog slavljeničkog koncerta održanog u aprilu ove godine, a malo pre svog zvaničnog desetog rođendana, 24. septembra Horkestar će svečano obeležiti deset godina postojanja koncertom na kome će predstaviti domete svoje horske kreativnosti - pesme koje su pisane specijalno za Horkeskart/Horkestar, koje su nastale u samom horu ili koje su komponovane za hor na stihove poznatih domaćih pesnika. Horkestar će predstaviti nešto staro, nešto novo, nešto pozajmljeno i nešto plavo. Horkestar obećava da će se i ovog puta potruditi oko režije, scenografije, najava, odjava i ostalih elemenata megaspektakla, mada u jednom samoupravnom kolektivu nikada nije sigurno šta će se od toga zaista i desiti - možda će tetkice na kraju izglasati nešto sasvim neočekivano, u najboljem interesu našeg društva. U svakom slučaju neka publika bude uverena da znamo šta radimo. Neka se okupimo u Kulturnom centru Rex, već dugogodišnjem domu Horkestra, da vidimo da li je za pesmu potrebno više nego što ima slova ili manje nego što viču glasni.
Prodaja karata po ceni od 150 dinara sat vremena pre početka koncerta.
(REX)

U TOKU JE KONKURS BALKANSKOG FONDA ZA LOKALNE INICIJATIVE ZA PROGRAM SOCIJALNA TRANZICIJA koji se realizuje u saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE).
Rok za podnošenje predloga projekata je 29. novembar 2010. godine.
Cilj programa jeste da dodelom donacija u maksimalnom iznosu do 15.000,00 eura podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite obezbeđujući sredstva lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima.
Više informacija o kriterijumima, uputstvima za prijavljivanje i prijavne formulare možete preuzeti sa sajta www.bcif.org ili kontaktirati kancelariju na office@bcif.org.
(BCIF tim)

U NASTAVKU PROGRAMA "REGIONALNI SERVIS ZA EVROPSKE INTEGRACIJE", KOJI NVO MILLENNIUM IZ KRAGUJEVCA realizuje već drugu godinu uz podršku NED, protekle nedelje su održana dva događaja.
U Jagodini je, u saradnji sa omladinskim organizacijama održano predavanje na kome su govorili Jelena Stevanov (savetnik u Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije) na temu: "Istorija evropskih integracija" (Šta je do sada Srbija uradila u procesu evropskih integracija?) i Vladimir Međak (pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije) na temu: "Aktuelno stanje u procesu evropskih integracija Srbije" (Problemi i prepreke, koraci koje slede, "zamor" u proširenju EU...). Osim uobičajenih pitanja o vremenu ulaska Srbije u EU, okupljene mlade posetioce su najviše interesovale teme poput edukacije kadrova za poslove evropskih integracija u lokalnim sredinama.
Drugi događaj se održao u Kragujevcu, u vidu medija debate na kojoj su učestvovali Čedomir Antić (istoričar, Beograd) i Dušan Pavlović (politički analitičar, Beograd) koji su govorili na temu "Odnos Srbije, Kosova i EU" uz poseban osvrt na teme poput (analiza srpske rezolucije o Kosovu, odnos "kosovskog pitanja" i evropskih integracija Srbije, status severnog dela KiM, modeli zajedničkog života i saradnje Srba i Albanaca...). Okupljeni predstavnici medija, NVO i političkih stranaka su diskutovali o budućem, očekivanom smirivanju tenzija između Srbije i EU u vezi pitanja Kosova, ali i o plasiranju ove teme na budućim parlamentarnim izborima.
Obe debate su u vidu TV emisija emitovane na regionalnoj TV Kragujevac.
PR MillenniuM
Cara Lazara 16,
34000 Kragujevac,
Telefon/fax: +381-34-366-434
e-mail: ngo@eunet.rs
  


NEZAVISNO UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE (NUNS) IZRAŽAVA ZABRINUTOST zbog aktuelnog javnog sukoba pojedinih lidera opozicionih stranaka i biznismena i redakcije dnevnog lista Kurir, koji će se, najverovatnije, nastaviti sudskim putem.
U saopštenju NUNS smatra da se predstavnici Liberalno demokratske partije (LDP) na neprimeren način odnose prema jednom mediju.
Prema oceni NUNS, da pojedine izjave funkcionera ove i nekih drugih stranaka o Kuriru predstavljaju pritisak na urednike, novinare i uređivačku politiku ovog lista.
Istovremeno, NUNS ocenjuje da su urednici Kurira načinili ozbiljne profesionalne greške u komuniciranju sa pojedinim funkcionerima LDP i biznismenom Milanom Bekom.
U saopštenju NUNS poziva novinare i urednike ovog lista da se u komunikaciji sa partijskim i drugim funkcionerima i javnim ličnostima pridržavaju profesionalnih i etičkih standarda.
Kako napominje NUNS, potrebno je da, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, "pre objavljivanja informacije koja sadrži podatke o određenom događaju, pojavi ili ličnosti, sa pažnjom primerenom okolnostima, provere njeno poreklo, istinitost i potpunost". (FoNet)

22.09.2010.

POZIV ZA UČEŠĆE NA SEMINARIMA ZA PREDSTAVNIKE ORGANIZACIJA GRAĐANSKOG DRUŠTVA IZ REPULIKE SRBIJE - "ZA TRANSPARENTNE JAVNE FINANSIJE: GRAĐANSKI NADZOR JAVNIH NABAVKI"


BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA I FONDACIJA FRIDRIH EBERT, PREDSTAVILI SU PROJEKAT "CIVILNO DRUŠTVO SRBIJE U PROCESU EU INTEGRACIJA: USVAJANJE VREDNOSTI I UNAPREĐENJE DIJALOGA" (NET2DIALOGUE).
Cilj projekta je razvoj održivog dijaloga između organizacija civilnog društva iz Srbije i EU, koje deluju u oblasti zaštite životne sredine, i predstavnika zakonodavnih i izvršnih vlasti. Njihovo zajedničko učešće u primeni zakona i kreiranju politika zaštite životne sredine, značajno će doprineti unapređenju kvaliteta svakodnevnog života građana i bržoj integraciji Srbije u Evropsku uniju.
Na konferenciji u Medija centru govorili su: Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja, Vensan Dežer (Vincent Degert), šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole, Mihael Erke (Michael Ehrke), direktor kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu i Milica Delević, direktorka Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije.
Prema rečima Vensana Dežera, Srbija je već postigla značajan napredak u odnosu na prošlu godinu, posebno u oblasti usvajanja zakona koji se odnose na zaštitu vazduha od zagađenja, upravljanje otpadom i zaštitu prirode. "Međutim, Srbija još uvek treba da usvoji čitav set pravila potrebnih za usvajanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine. Iz tog razloga, informisanje građana jedan je od važnih elemenata za formulisanje mera ove politike, a civilno društvo Srbije prepoznato je kao važan akter u društvenom, privrednom i političkom životu", rekao je Dežer i naglasio da projekat "Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga" upravo ima ulogu da doprinese da se taj glas građana čuje i uzme u obzir prilikom pripreme zakona koji utiču na živote svih nas.
Projekat se izvodi u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, u okviru programa "Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU".
Projektom je obuhvaćeno trideset organizacija civilnog društva, koje deluju u oblasti zaštite životne sredine, iz Beograda, Niša, Novog Sada, Bora, Valjeva, Raške, Kragujevca i drugih gradova u Srbiji. Svaka organizacija predstavljena je sa po jednim predstavnikom ili predstavnicom. Projektne aktivnosti, kao što su konsultativne radionice, treninzi o pisanju predloga praktične politike i javnom zagovaranju u oblasti zaštite životne sredine, kao i pisanje jedinstvenog predloga praktične politike i konstruktivni dijalog, planirano je da se realizuju u periodu od septembra 2010. godine do maja 2011. godine. Više informacija o samom projektu na www.net2dialogue.bos.rs. (Beogradska otvorena škola)
  


KONFERENCIJA ZA NOVINARE MREŽE ZA RESTITUCIJU U SRBIJI - 10 godina od demokratskih promena - ili - kontinuitet voluntarizma, neodgovornosti i partiokratije, održaće se 23.9.2010. od 12 časova, Terazije 3, II sprat, Mala sala Medija centra.
Kako Vlada, opštine, javna preduzeća....tretiraju državnu imovinu kada je treba popisati, proceniti, tranziciono monopolisati i na kraju pokloniti tajkunima ili partijskim preduzećima, a kako kada je treba vratiti građanima?
Koji su rezultati nakon godinu dana primene novog Zakona o planiranju i izgradnji, a koji su rezultati nakon 6 meseci od kada je pokrenuta akcija popisa državne imovine od strane građana? Kako se ovi rezultati ogledaju na najpoznatijim slučajevima sa građevinskim zemljištem u Beogradu?
Zašto i koji državni organi i pored Rešenja Poverenika za informacije kriju podatke koji bi morali biti dostupni i šta to govori?
Posle 10 godina izmišljanja izgovora za odlaganje ili opstrukciju restitucije, koji su najnoviji izgovori vlasti?
Najava aktivnosti Mreže za restituciju u Srbiji u narednom periodu
Govore:
- Srboljub Glišić, potpredsednik "Narodne Inicijative za restituciju oduzete imovine i ljudskih prava"
- dr Vojin Kuzmanović, koordinator za Braničevski okrug
- Mile Antić, koordinator "Mreže za Restituciju u Srbiji".
(Medija centar)

INICIJATORI BEOGRADSKE NEDELJE BEZBEDNOSTI (BNB), ČIJA ĆE SE PILOT MANIFESTACIJA ODRŽATI NA RAZNIM LOKACIJAMA PRESTONICE od 22. do 28. oktobra 2010. godine, pozivaju da uzmete učešće u aktivnostima planiranim u okviru BNB.
Beogradska nedelja bezbednosti je zamišljena kao inicijativa koja okuplja organizacije civilnog društva sa idejom upoznavanja i podsticanja šire javnosti da uzme aktivnije učešće u diskusiji o bezbednosnim izazovima i mogućnostima modernih društava današnjice da na njih uspešno odgovore.
U petak 24.9.2010. od 15 sati održaće se sastanak koordinacionog tima BSW u prostorijama NGO Fraktal u ulici 27. marta 4/II.
Eventualne sugestije i potvrdu učešća na sastanku pošaljite na adrese ana.rankovic@ngofractal.org i office@ceas.org.rs .
(Inicijatori Beogradske nedelje bezbednosti NVO Fraktal i Centar za evroatlantske studije)

INICIJATIVA 33 SAOPŠTILA JE, DA ŠTO SE VIŠE BLIŽI PARADA PONOSA, SVE SU ČEŠĆI POZIVI NA LINČ LGBT POPULACIJE i ocenila da država nema pravo da čuti na otvorene pozive jednog od lidera organizacije Naši 1389 Ivana Ivanovića na fizički obračun sa učesnicima parade.
U emisiji koja se pojavila pre nekoliko dana na Ju tjubu, organizacija Naši 1389 otvoreno poziva na fizičko sprečavanje parade, a jedan od lidera pokreta Ivan Ivanović, LGBT populaciju naziva "bolesnicima" i kao jedino rešenje vidi fizički obračun sa učesnicima parade, navodi Inicijativa u saopštenju.
Inicijativa 33 je istakla da zahteva hitno hapšenje Ivana Ivanovića zbog širenja diskriminacije prema LGBT populaciji i poziva na linč.
Ovo je konkretan primer govora mržnje i država, ako ima iskrene namere oko održavanja parade, nema pravo da čuti. ocenila je Inicijativa 33. (FoNet)

21.09.2010.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE I PROMOCIJA U ORGANIZACIJI EVRPOSKOG POKRETA U SRBIJI - EPUS - PROMOCIJA PRVE PUBLIKACIJE IZ EDICIJE VODIČA KROZ EU POLITIKE - VODIČ "ENERGETIKA", održaće se 21.9.2010: 12 časova, Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.
Na promociji će biti predstavljen prvi od pet Vodiča koje priprema Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Istraživačkim Centrom Slovačke Asocijacije za spoljnu politiku, i uz podršku Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu pomoć.
Vodiči, po prvi put na jednom mestu, javnosti u Srbiji predstavljaju kompleksnu materiju EU zakonodavstva i regulative u pet oblasti - energetika, poljoprivreda, životna sredina, trgovina i unutrašnji poslovi.
Osnovna namera Vodiča je da složenu tematiku evropskih politika javnosti predstavi na što jednostavniji i razumljivij način. Vodič kroz EU politike: "Energetika" predstavlja pregled politike i zakonodavstva (acquis) EU u oblasti energetike, kao i obaveza Republike Srbije ispunjavanju uslova za člastvo EU. Vodič takođe daje definicije osnovnih pojmova, kratki istorijski pregled, pregled srodnih oblasti, uputstvo za detaljnije upoznavanje sa propisima EU, i prezentuje iskustvo Republike Slovačke u ovoj oblasti.
Govore:
- Tanja Miščević, potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji, urednica Vodiča
- Jan Pšenica, zamenik šefa Misije Ambasade Slovačke
- Branislava Lepotić Kovačević, autorka Vodiča
- Aleksandar Kovačević, autor Vodiča.
(Medija centar)

HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI - REHABILITACIJA DRAŽE MIHAILOVIĆA - REVIZIJA ISTORIJE


DVANAESTI BROJ E-MAGAZINA STAKLENO ZVONO


NEZAVISNO DRUŠTVO NOVINARA VOJVODINE I GRAĐANSKA AKCIJA PANČEVO POZIVAJU NA TRIBINU "TIŠINA O VOJVODINI".
Učestvuju:
- Mirko Đorđević, publicista,
- Miloš Vasić, novinar Ljubomir Živkov, novinar,
- Žužana Serenčeš, novinarka.
Centar za kulturu Pančevo.
Četvrtak, 23. septembar 2010. sa početkom u 19.30 časova.

NVO "BRAK I PORODICA" IZ BEOGRADA ORGANIZUJE: ABC SEMINAR O RODITELJSTVU.
Prezentacije seminara će se održati u Beogradu, svečanoj sali OŠ "Miloš Crnjanski" na Banovom brdu, u sredu 22.09.2010 u 19.00 časova i u OŠ "Branislav Nušić" u naselju Braća Jerković, 23. i 24. 09.2010 u 18.00 časova.
Seminar je namenjen svim roditeljima koji žele da unaprede svoj odnos sa decom i učine ga funkcionalnijim i bliskijim.Kroz rad u grupi roditelji mogu da dobiju dublji uvid i bolje razumevanje dečijeg razvoja, kao i podršku što u poteškoćama i izazovima roditeljstva nisu sami.
Seminar vodi Tamara Maslovarić, psihoterapeut iz NVO Brak i porodica.
(Nebojša Savić , predsednik NVO "Brak i porodica")

20.09.2010.

POSTUPAK IZRADE PRVOG NACIONALNOG IZVEŠTAJA O IMPLEMENTACIJI KONVENCIJE O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA, UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA I PRAVU NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE (ARHUSKA KONVENCIJA), pokrenulo je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije ("Sluzbeni glasnik RS", br.38/09).
Izrada izveštaja se sprovodi uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji i u saradnji sa nevladinim organizacijama.
Radi detaljnijeg informisanja o sadržaju Izveštaja i efikasnijeg rada, na linku se nalazi formular na osnovu kojeg će biti izrađen Izveštaj.
Mole se nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i njihovi članovi i članovi svih drugih udruženja koji su zainteresovani, kao i javnost u celini, da svoje predloge i informacije za koje smatraju da je potrebno da budu uneti u Izveštaj ili da se posebno naglase, pošalju do 30. septembra 2010. godine na email info@ekoforum.org
Svi predlozi i informacije koji do pomenutog datuma budu poslati biće prosleđeni radnoj grupi za izradu Prvog nacionalnog izveštaja o implementaciji Arhuske konvencije.
Planirano je da se nakon izrade radne verzije Izveštaja isti stavi na uvid javnosti 30 dana kao i da se organizuje javna rasprava.
(EkoForum)

U BEOGRADU JE POČELA SA RADOM NEVLADINA ORGANIZACIJA CENTAR ZA PRAKTIČNU POLITIKU (POLICY CENTER). Centar za praktičnu politiku (u daljem tekstu CPP) je think-tank organizacija u oblasti regionalne saradnje, zaštite ljudskih prava i reforme civilnog sektora u državama Zapadnog Balkana.
CPP istražuje, dokumentuje i analizira praksu institucija u oblastima u kojima deluje, na osnovu toga pravi predloge praktičnih politika i preporuke i zagovara njihovo usvajanje. CPP doprinosi unapređenju civilnog sektora u državama Zapadnog Balkana kroz pružanje podrške organizacijama za ljudska prava.
Svoje aktivnosti CPP sprovodi kroz dva programa. Program praktičnih politika i praksi svoj rad fokusira na istraživanje izazova u oblasti regionalne saradnje, prevencije konflikata i zaštite ljudskih prava sa kojima se suočavaju društva zapadnog Balkana. Posebnu pažnju program poklanja prevenciji konflikata u osetljivim područjima Zapadnog Balkana kakva su Preševo i Bujanovac i Sandžak.
Program podrške organizacijama civilnog društva svoj rad fokusira na reformu civilnog sektora i podršku organizacijama za ljudska prava u izgradnji kapaciteta i stvaranja održivog sistema upravljanja organizacijom i ljudima.
Internet adresa CPP-a je www.policycenter.info. Direktor organizacije je Dragan Popović. Više informacija dobiti na e-mail: office@policycenter.info. (CPP)

KONFERENCIJA ZA NOVINARE - BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA I FONDACIJA FRIDRIH EBERT - "CIVILNO DRUŠTVO SRBIJE U PROCESU EU INTEGRACIJA: USVAJANJE VREDNOSTI I UNAPREĐENJE DIJALOGA", održaće se 21.9.2010. od 10:30 časova, Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.
Koje su najveće prepreke za efikasno sprovođenje zakona iz oblasti zaštite životne sredine? Na koje načine unaprediti dijalog između organizacija civilnog društva i predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti? Kako njihovo međusobno umrežavanje doprinosi poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života svih građana? Koliko će potpuna primena zakona iz oblasti zaštite životne sredine ubrzati proces integracije Srbije u EU?
Govore:
- Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije
- NJ.E. Ambasador Vensan Dežer (Vincent Degert), šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji
- Vesna Đukić, generalna direktorka, Beogradska otvorena škola
- dr Mihael Erke (Michael Ehrke), direktor kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu
- dr Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije
Više o Beogradskoj otvorenoj školi i Fonadaciji Fridrih Ebert u Srbiji (pdf)
Za sve dodatne informacije i potvrdu dolaska možete kontaktirati Natašu Nikolov, natasa.nikolov@bos.rs, mob: 064 155 90 76 i Nevenu Jovanović, nevena.jovanovic@bos.rs, mob: 064 155 44 06, iz Beogradske otvorene škole.
(Medija centar)

ŠTIĆENICI VASPITNO-POPRAVNOG DOMA U KRUŠEVCU, ZAJEDNO SA MLADIM VOLONTERIMA OMLADINSKOG SAVETA KRUŠEVCA, IZVELI SU PREDSTAVU "SNEŽANA I SEDAM PATULJAKA", u okviru projekta pod nazivom "Izlaz postoji", koji je finansijski podržao USAID.
Sala Kruševačkog pozorišta gde je izvedena moderna verzija "Snežane", bila je, doslovno, mala da primi sve one koji su želeli da vide predstavu, pa su je mnogi od posetilaca odgledali na nogama.
"Aktivnostima u okviru ovog projekta uspeli smo da okupimo mlade štićenike iz VP Doma u Kruševcu i lokalne mlade volontere i na ovaj način promovišemo jedan novi vid omladinske participacije sa jedne strane i proces reintegracije štićenika u društvu sa druge", rekla je predsednica Omladinskog saveta Kruševca Marina Virijević.
Ona je dodala da su projektnim aktivnostima, odnosno pripremom pozorišne predstave, uspeli da, na neki način, doprinesu procesu reformi u kaznenom sistemu u Srbiji.
"U pozadini čitavog projekta je, zapravo, zagovaranje za process evropskih integracija upravo kroz pružanje podrške reformama u kazneno-popravnom sistemu u Srbiji, gde pokušavamo da doprinesemo socijalnoj inkluziji i resocijalizaciji štićenika", napomenula je Virijević.
Prema njenim rečima, projekat traje šest meseci, a pored pripreme pozorišne predstave, podrazumeva i set edukativnih radionica na različite teme, a finansijski ga je podržao Instituta za održive zajednice, odnosno USAID.
Projekat "Izlaz postoji" počeo je u aprilu i traje do oktobra ove godine i njime je obuhvaćeno 45 štićenika Doma.
Omladinski savet Kruševac je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana osnovano 2008. godine, sa vizijom razvijenog društva koje poštuje i brani prava svih građana.
Aktivnosti Udruženja namenjene su mladim ljudima iz Kruševca, učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i marginalizovanim i ugroženim grupama mladih, kao što su štićenici kaznenih ustanova i pripadnici romske populacije. (FoNet)

17.09.2010.

POZIV ZA UČEŠĆE NA SEMINARIMA ZA PREDSTAVNIKE ORGANIZACIJA GRAĐANSKOG DRUŠTVA IZ REPULIKE SRBIJE - "ZA TRANSPARENTNE JAVNE FINANSIJE: GRAĐANSKI NADZOR JAVNIH NABAVKI"


FONDACIJA "BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE" (BCIF) UZ PODRŠKU AMERIČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (USAID), I U PARTNERSTVU SA INSTITUTOM ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE (ISC) POKREĆE KAMPANJU "SITNIŠ NIJE SITNICA - MALA POMOĆ PUNO SRCE", S CILJEM DA PROBUDI SVEST I SOLIDARNOST GRAĐANA O VAŽNOSTI FILANTROPIJE TJ. INDIVIDUALNOG DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO ONIMA KOJIMA JE POMOĆ POTREBNA


CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJE SUKOBA (CARS) poziva na konferenciju za novinare koja će se održati 21. septembra 2010 u Sali 3, GO Novi Beograd sa početkom u 17:30 časova.
Tema konferencije je obeležavanje Međunarodnog dana mira i izveštavanje o rezultatima projekta Centra za alternativno rešavanje sukoba - "Savet za borbu protiv nasilja nad mladima".
Na konferenciji za novinare govore:
- zamenik predsednika opštine Novi Beograd, Miloš Petrović,
- programski menadžer CARS-a, Vladimir Petrović,
- programska asistentica CAARS-a, Sonja Trifuljesko.
Vise informacija o projektu CARS-a može se naći na sajtu: www.cars.org.rs.
(CARS)

KONFERENCIJA ZA NOVINARE MINISTARSTVA ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO U SARADNJI SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ U SRBIJI - UNDP - AŽURNOST INFORMACIJA NA INTERNET STRANICAMA ORGANA VLASTI, održaće se 17.9.2010. od 12 časova, Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.
Istraživanje je deo šireg projekta Transparentnost rada državnih institucija, koji ima za cilj ujednačavanje prakse objavljivanja informacija na Internet stranicama javnih institucija Srbije i doprineće unapređenju objavljivanja informacija u skladu sa svetskim standardima.
Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom UNDP u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo.
Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi u kojoj meri su informacije o radu državnih organa dostupne građanima na zvaničnim veb-prezentacijama institucija državne uprave i lokalne samouprave. Rezultati ovog istraživanja ponudiće smernice i doprineti daljem razvoju elektronske uprave u Srbiji.
Govore:
- Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo
- Vilijam Infante, Stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji
- Nemanja Nenadić, direktor organizacije Transparentnost Srbija
- Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
(Medija centar)

16.09.2010.

BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA POZIVA DA SE PRIJAVITE ZA UČEŠĆE NA ŠESNESTOJ ŠKOLI LJUDSKIH PRAVA


ŠEZDESET PORODICA IZBEGLIH I RASELJENIH LICA živi danas isključivo od prihoda ostvarenih kroz samostalni posao zahvaljujući projektu Ruralna i poljoprivredna integracija u podržavajućoj okolini(RAISE), saopšteno je na predstavljanju rezultata ovog projekta.
Projektom je 100 porodica dobilo grant od po 2.000 evra, kao i podršku stručnjaka, i više od 90 odsto porodica se, kako je saopšteno, vrlo dobro integrisalo u novu sredinu i izjavilo da je u značajnoj meri povećalo svoj životni standard.
Projekat su pokrenuli Fond Ana i Vlade Divac, UniCredit fondacija i UniCredit Banka, a realizuje se sa Novosadskim humanitarnim centrom i nevladinom organizacijom Vizija.
Ove grantove, od čega dve trećine iz oblasti poljoprivrede a ostali za zanat i kombinovani, dobile su porodice kojima je kroz raniju inicijativu Fonda "Možeš i ti" rešeno stambeno pitanje, odnosno koje su dobile seosko domaćinstvo.
Uspeli smo da pomognemo ovim ljudima da se snađu i pružimo im šansu da krenu ispočetka, rezultati su više nego zadovoljavajući, rekla je predsednica Fonda Ana i Vlade Divac Snežana Divac.
Projekat RAISE je, kako je navedeno, jedan od retkih koji ovim licima na sveobuhvatan način pomaže da reše probleme stanovanja, nezaposlenosti i socijalne isključenosti. (FoNet)

NANSEN DIJALOG CENTAR SRBIJA, KAO DEO GLOBALNOG PARTNERSTVA ZA PREVENCIJU ORUŽANIH SUKOBA (GPPAC) ZA ZAPADNI BALKAN ĆE I OVE GODINE OBELEŽITI 21. SEPTEMBAR, MEĐUNARODNI DAN MIRA. U okviru obeležavanja ovog važnog datuma, Nansen dijalog centar Srbija poziva škole, nastavnike i učenike da učestvuju na likovnom konkursu pod nazivom Ljudi grade mir. Konkurs se otvara na Međunarodni dan mira, 21. septembra i traje do 21. oktobra 2010. godine. Za više informacija posetite http://www.peaceportal.org/web/nansen-dialogue-centre-serbia/home .
Na konkursu mogu da učestvuju svi zainteresovani učenici iz osnovnih i srednjih škola sa prostora Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Bosna i Hercegovina). Tema konkursa je: "Ljudi grade mir", a učenici mogu da pošalju fotografije svojih likovnih radova na ovu temu tehnikom po sopstvenom izboru. Dvanaest odabranih radova učenika iz celog regiona predstavljaće ilustracije Mirovnog kalendara za 2011. godinu. Pobednici će dobiti diplome i simbolične nagrade. (Nansen dijalog centar Srbija)

CENTAR ZA ORIJENTACIJU DRUŠTVA - COD OBJAVLJUJE KONKURS ZA RADNO MESTO KOORDINATORA/KE ZA PROGRAM SYNI 21


JAVNO PREDAVANJE INCEST TRAUMA CENTRA, BEOGRAD - ULOGA ŽENSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SRBIJI U SADAŠNJEM TRENUTKU, održaće se u utorak, 28. septembra 2010. u 18h, u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Prisustvo je moguće nakon dostavljene prijave učešća na e-mail itcentar@EUnet.rs.
(ITC)

ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PROAKTIV POZIVA SVE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA IZ NIŠA NA OKRUGLI STO I PREZENTACIJU BROŠURE "KRATAK ALI KORISTAN VODIČ (BUDŽETI I JAVNO ZAGOVARANJE)", čija izrada je deo projekta "Za smanjenje siromaštva - civilno društvo i odgovorna Vlada". Projekat podržava norveška Vlada a sprovode ga Institut za održive zajednice u partnerstvu sa organizacijama Građanske inicijative iz Beograda i Proaktiv iz Niša.
Cilj ovog vodiča je da upozna i informiše građane o pojmu budžeta, budžetskom kalendaru i mehanizmima javnog zagovaranja. Ovaj vodič namenjen je građanima koji žele, a nemaju dovoljno informacija kako da se aktivnije uključe u život lokalne zajednice. Poseban deo ovog vodiča posvećen je analizi izdvajanja za mlade u budžetu Grada Niša i Opštine Niška Banja. Na osnovu trenutnog stanja u našoj lokalnoj zajednici, želimo da putem javnog zagovaranja promenimo odnos lokalnih vlasti prema mladima.
Okrugli sto će se održati 16.09.2010. godine u sali Media centra u Nišu (ul. Obrenovićeva 38), sa početkom u 12.00 časova.
Govornici:
- Marko Vukojević, Građanske inicijative
- Olivera Canić, Proaktiv
- Ivan Topalović, Proaktiv
(Milena Krstić, Proaktiv)

FONDACIJA "MESEČINA" SUBOTICA RASPISUJE KONKURS U JESENJEM ROKU 2010. GODINE ZA DODELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA U MAKSIMALNOM IZNOSU DO 300.000 DINARA. Cilj konkursa je da podstakne lokalne, nevladine, neprofitne organizacije u Srbiji da razviju u lokalnoj zajednici delotvoran preventivno-razvojni model/program organizovanja slobodnog vremena za ranjivu decu osnovnoškolkog uzrasta u kasno doba dana krajem nedelje.
Uz finansijsku donaciju konkursa subotička kompanija "Forneti" obezbeđuje donaciju u vidu materijalnog davanja, što obuhvata jedan profesionalni uređaj za pikado, jedan sto za stoni fudbal i mini peciva za decu tokom perioda realizacije projekta. Više informacija o konkursu i dokumenta za prijavljivanje možete naći na internet prezentaciji Fondacije "Mesečina" (www.foundmoon.erdsoft.eu). (Deže Kiš, predsednik Fondacije "Mesečina")

UDRUŽENJA GRAĐANA "OMLADINSKI SAVET KRUŠEVAC", REALIZUJE U PARTNERSTVU SA VASPITNO-POPRAVNIM DOMOM KRUŠEVAC PROJEKAT "IZLAZ POSTOJI". U okviru ovog projekta, u petak, 17.09.2010. godine, u 19 časova, u Kruševačkom pozorištu održaće se premijera pozorišne predstave "Snežana i 7 patuljaka", Ace Popovića sa štićenicima VP Doma i lokalnim mladim volonterima.
Ovo delo je moderna verzija bajke koja je smeštena u današnje vreme, i na komičan način predstavlja današnji sistem vrednosti društva. (Marina Virijević, izvrsna direktorka Omladinskog saveta Kruševac)

HARVARD KENNEDY SCHOOL ODRŽAĆE INFORMATIVNU SESIJU U BEOGRADU


09.09.2010.

FONDACIJA PONTIS IZ SLOVAČKE I CENTAR ZA DEMOKRATIJU, KAO PARTNER, OBJAVLJUJU DRUGI KONKURS ZA DODELU GRANTOVA POJEDINCIMA, ORGANIZACIJAMA I NOVINARIMA IZ SRBIJE ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE


YUCOM POZIVA NEVLADINE ORGANIZACIJE DA DOSTAVE PREDLOGE ZA PREDSTAVNIKE JAVNOSTI KOJI ĆE UČESTVOVATI U REŠAVANJU PRITUŽBI U SEDIŠTU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA.
Javni poziv organizacijama stručne javnosti i nevladinim organizacijama.
Ognjen Piljić
Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
Svetogorska 17, 11103 Beograd - Stari grad, PAK 106402
tel/fax: 011/ 3344235, 3344425
www.yucom.org.rs

MISIJA OEBS U SRBIJI KAMPANJA ZA JAČANJE UČEŠĆA GRAĐANA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA "TAKE ACTION!"


GRUPA "HAJDE DA..." IZ BEOGRADA I ASOCIJACIJA ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET - ZID (ADP - ZID) IZ PODGORICE kao zvanično imenovane Kontakt tačke za Program Evropske unije "Mladi u akciji", a uz podršku Salto SEE Resursnog Centra, pokrenula je projekat koji ima za cilj podizanje kapaciteta organizacija i institucija iz Srbije i Crne Gore, radi kvalitetnije realizacije međunarodnih omladinskih projekata u okviru Akcije 2 i Akcije 3.1, Programa "Mladi u akciji" EU.
U okviru projekta, u periodu od 16-19. oktobra, u Nišu, biće realizovan trening za upravljanje projektima u okviru programa Mladi u akciji EU.
Cilj treninga osnaživanje učesnika iz organizacija koje su prijavile projekat ili već primile sredstva kroz program Mladi u akciji EU sa ciljem razvoja njihovih stavova, veština i znanja da vode i upravljaju projektima u međunarodnom i interkulturalnom ambijentu.
Na trening se mogu prijaviti predstavnici/ce omladinskih organizacija, organizacija koje se bave mladima, lokalnih i regionalnih kancelarija za mlade, registrovanih na teritoriji Republike Srbije i Crne Gore koje su bile u prošlosti ili su trenutno korisnici sredstava u programu Mladi u akciji EU i one koje su u junskom roku (u 2010-oj godini) aplicirale u Brisel. Učesnici/ce treninga trebalo bi da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM-ovima odgovorni/e za realizaciju međunarodnih omladinskih projekata i/ili upravljanje finansijskim sredstvima. Svaka organizacija/institucija ima pravo da prijavi od jednog do dva predstavnika. Trening će biti održan na srpskom i crnogorskom jeziku ali je potrebno i poznavanje engleskog jezika.
Više informacija o treningu, kao i aplikacioni formular možete naći na sajtovima www.hajdeda.org.rs i www.mladiuakciji.rs.
Rok za slanje prijava je 20. septembar, 2010. godine.
(Grupa "Hajde da...")

BEOGRADSKI FOND ZA POLITIČKU IZUZETNOST - BILTEN MAJ-AVGUST 2010.


KONKURS DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA NOVE PROJEKTE U UMETNOSTI I KULTURI


EVROPSKI POKRET U SRBIJI - PARTNERSTVOM NA DELU KA SAVREMENOM OBRAZOVANJU


08.09.2010.

PRVA GEJ PARADA - PARADA PONOSA U SRBIJI BIĆE ODRŽANA 10. OKTOBRA ove godine u centru Beograda, najavili su organizatori, predstavnici Gej strejt alijanse i Kvirija centra.
Okupljanje učesnika gej parade predviđeno je u parku Manjež u centru Beograda, odakle će se uputiti u šetnju centralnim beogradskim ulicama, pod sloganom "Da šetamo zajedno", a završni događaj Parade ponosa biće žurka u Studentskom kulturnom centru, rečeno je na konferenciji za novinare. (FoNet)

INFORMACIJE I POZIV NA RADIONICU E-INKLUZIJA RANJIVIH GRUPA KOJU INTERNATIONAL AID NETWORK - MEĐUNARODNA MREŽA POMOĆI (IAN) ORGANIZUJE U OKVIRU PROJEKTA "KLIKNI KA EVROPI"


KULTURNO DRUŠTVO "GAJRET" POZIVA NA SVEČANO OTVARANJE ULICE OTVORENOG SRCA I POSLUŽENJE BAJRAMSKIM JELIMA u petak, 10. septembra 2010. godine u 13.00 časova kraj minareta Bajrakli džamije u Beogradu ulica Gospodar Jevremova.
Manifestacija Ulica otvorenog srca Bajram sofra u Novom Sadu održaće se 11. septembra u 12.00 časova na platou ispred Gradske kuće
Za sve dodatne informacije kontakt: Alomerović Lejla. lela.alhuban@gmail.com
("GAJRET" Srbija)

VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE POZIVA na jednodnevni informativni seminar "Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radnom mestu i primena posredovanja" ili dvodnevni trening "Mobing - pojavni oblici, podrška žrtvama, zakonska regulativa i primena posredovanja".
Radni jezik: srpski
Za seminar i trening se mogu prijaviti svi zainteresovani zaposleni u privatnim i državnim firmama, zaposleni u državnoj upravi, poslodavci, predstavnici sindikata, zaposleni u sektoru bezbednosti i zdravlja na radnom mestu, zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici NVO, studenti završnih godina redovnih studija, studenti poslediplomskih studija i ostali zainteresovani.
Za više informacija o seminaru i načinu plaćanja, molimo vas da se obratite Jasmini Nikolić na telefon 011 3034232 ili e-mail: vds@eunet.rs.
Za vise informacija o Viktimološkom društvu Srbije posetite web stranicu www.vds.org.rs, za informacije o predavačicama posetite www.vds.org.rs/organiUprevljanja.htm i ostalim seminarima i treninzima koje organizuju posetite www.vds.org.rs/SpecKurseviITreninzi.htm.
(Viktimološko društvo Srbije)

PROJEKAT "PODRŠKA MEDIJIMA U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA" U ORGANIZACIJI KONZORCIJUMA KOJI PREDVODI BBC TRAST RASPISUJE OGLAS ZA TRENERA NOVINARSTVA. Kandidati moraju da budu istaknuti novinari ili urednici, da imaju najmanje 10 godina iskustva u oblasti novinarstva i uređivanja medija, kao i najmanje 5 godina iskustva u oblasti treninga, obuke i podučavanja novinara. Od kandidata se očekuje da budu sposobni da polaznike obuče praktičnim novinarskim veštinama i načinima da se pojedine teme i priče, posebno one vezane za pridruživanje Evropskoj uniji, približe svakodnevnom životu, učine zanimljivijima publici, uz istovremeno poštovanje najviših profesionalnih principa i standarda.
Neophodno je znanje engleskog jezika, sposobnost za interakciju sa drugim članovima tima i spremnost za putovanje. Očekuje se da će serija trodnevnih seminara po gradovima Srbije biti organizovana u novembru i decembru 2010. i februaru i martu 2011. godine.
Prijave, sa motivacionim pismom i preciznom i proverljivom biografijom poslati na maja@eumediafund.rs najkasnije do 21. septembra 2010. Samo kandidati koji prođu u uži izbor biće kontaktirani i dobiti dodatne informacije.
Projekat "Podrška medijima u oblasti evropskih integracija" finansira Evropska unija, upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a realizuje BBC World Service Trust. (Medija centar)

EDUKACIONI CENTAR IZ LESKOVCA, nemačka organizacija ASB uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike, realizuju jednogodišnji projekat ćiji je cilj unapređenje prakse zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Realizacija projekta "Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Evropske unije i Srbije kroz osnivanje zaštitnih radionica za osobe sa invaliditetom i kroz razmenu i implementaciju najboljih evropskih praksi", počela počeo je 18 juna ove godine .
Izvršni menadžer Edukacionog centra Igor Stajić rekao je da je cilj projekta jačanje kapaciteta civilnog društva u formulaciji i adaptaciji zakona i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. (FoNet)

07.09.2010.

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE, UZ FINANSIJSKU PODRŠKU AMERIČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (USAID) I U PARTNERSTVU SA INSTITUTOM ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE (ISC), OTVARA KONKURS ZA VIRTUS NAGRADU ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU


KONFERENCIJA ZA NOVINARE ASOCIJACIJE NEZAVISNIH ELEKTRONSKIH MEDIJA (ANEM) - PREDSTAVLJANJE ANEMOVE PUBLIKACIJE, održaće se 7.9.2010. od 12 časova, Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.
Govore:
- dr Jovanka Matić, Naučni saradnik Instituta za društvene nauke, autor teksta "Kome je odgovoran javni servis"
- dr Ana Martinoli, Asistent na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu, autor teksta "Izazovi novih tehnologija i budućnost radija"
- Slobodan Kremenjak, advokat (kancelarija "Živković & Samardžić"), autor tekstova "Napadi na novinare i autocenzura" i "Sprečiti zloupotrebu Strategije medijskog razvoja".
(Medija centar)

UDRUŽENJE GRAĐANA I GRAĐANKI "LIGA DRUŠTVENE JEDNAKOSTI" uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije realizuje projekat "Šta ti misliš?" koji će nizom predavanja i interaktivnih radionica pokrenuti diskusiju od značaja za omladinsku populaciju, pre svega starije godine srednjih škola i studente i studentkinje Univerziteta u Novom Sadu.
Okrugli stolovi za temu imaju sledeće oblasti:
- Mediji,
- Savremeni politički sistemi i
- Ljudska prava.
Učesnici i učesnice tokom septembra i oktobra pohađaju seriju okruglih stolova i interaktivnih radionica koji će se održavati vikendima u Novom Sadu. Prepodnevni termini su rezervisani za predavanja eminentnih stručnjaka iz navedenih oblasti, dok su poslepodnevni termini predviđeni za interaktivne radionice u kojima će biti poželjan rad polaznika seminara.
Svi zainteresovani mogu da se prijave tako što će poslati kratku biografiju sa posebnim osvrtom na učešće u nevladinom sektoru i prethodni angažman u omladinskim aktivnostima kao i kratko motivaciono pismo sa razlozima zbog kojih su zainteresovani za učešće na ovom projektu. Prijave slati na email adresu: ligadrustvenejednakosti@gmail.com
Prijave se mogu poslati najkasnije do 20. septembra 2010. godine. Kandidatima i kandidatkinjama čije prijave budu prihvaćene biće poslata agenda i detalji aktivnosti. (Liga društvene jednakosti)

POKRETA GORANA NOVOG SADA - JESENJE CVETNE MANIFESTACIJE


ORGANIZACIJA OBRAZOVANJE PLUS IZ BEOGRADA - RADIONICE ZA REALIZATORE SEMINARA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZAPOSLENE U OBRAZOVANJU


ASTRIN PROGRAM "PODRŠKA ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE - OTKRIVANJE, PROCENA POTREBA I PLANIRANJE PODRŠKE" akreditovan je odlukom Odbora za akreditaciju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u okviru Programa mera i aktivnosti za stalno stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, koji je 30. juna 2008. godine doneo Ministar rada i socijalne politike (originalna verzija programa je dostupna na sajtu Zavoda www.zavodsz.gov.rs). Dobijena akreditacija važi od 23. juna 2010. godine do 23. juna 2013. godine. Prvi u nizu treninga koje ce ASTRA održati planiran je za novembar 2010. godine. (ASTRA)

06.09.2010.

DVE IZBEGLIČKE PORODICE, ČETRNAEST PORODICA INTERNO RASELJENIH LICA I ČETIRI DOMICILNE SOCIJALNO UGROŽENE PORODICE (46 osoba) iz Vranja dobile su ključeve novih stanova čija je izgradnja finansirana sredstvima Evropske Unije.
Zgrada od dvadeset stanova, izgrađena u okviru programa "Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima" u Vranju realizovana je u okviru projekta "Dostojanstvena rešenja za raseljena lica koja borave u kolektivnom ili privatnom smeštaju u Srbiji" koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske Unije za 2007. godinu, a u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije i UNHCR.
Ukupna vrednost građevinskih radova i opreme iznosi oko 35 miliona dinara. Donacija opštine u građevinskom zemljištu i infrastrukturnom opremanju iznosi oko 8,5 miliona dinara. Projekat je sproveden u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, koji je dugogodišnji izvršni partner UNHCR na ovakvim projektima.
Koncept socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u Srbiji realizovan je prvi put 2002. godine. Unet je u Strategiju razvoja socijalne zaštite Republike Srbije i ocenjen kao najbolje i najtraženije rešenje za stanovnike koji još uvek borave u kolektivnim centrima. U okviru ovog koncepta obezbeđuju se stambena rešenja za najugroženije kategorije kojjima je potrebna dodatna pomoć lokalnih centara za socijalni rad. Koncept je dobro prihvaćen u preko 20 opština širom Srbije u kojima je do sada izgrađeno više od 400 stambenih jedinica.
Korisnici zgrade u ulici Oktobarske revolucije u Vranju imaće pravo korišćenja stanova dok god su u stanju socijalne potrebe. Porodica - domaćin zgrade živeće sa korisnicima i njena uloga će biti da bude veza između stanara i Centra za socijalni rad u Vranju, te da im pruža potrebnu dodatnu pomoć. Svaki stan je opremljen osnovnim nameštajem i "smederevcem" na čvrsto gorivo.
U Vranju jekroz realizaciju različitih projekata uključujući i izgradnju 20 stambenih jedinica za izbeglice smeštene u kolektivnim centrima koju je finansirala Evropska Unija i 20 stambenih jedinica izgrađenih sredstvima UNHCR od 2000. godine zatvoreno 11 kolektivnih centara. (UNHCR/Medija centar)

PROJEKAT: PODRŠKA DECI SA POSEBNIM POTREBAMA U PROCESU INKLUZIJE - "NAŠ NOVI PRIJATELJ"


ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA "OKO" - RESURS CENTAR BEOGRAD - OKRUGLI STO ,,MLADI SU ZAKON"


03.09.2010.

UDRUŽENJA ROMA I NEVLADINE ORGANIZACIJE ORGANIZOVAĆE, U SUBOTU 4. SEPTEMBRA, PROTEST U BEOGRADU, POVODOM DEPORTACIJE ROMA IZ FRANCUSKE, najavio je predsednik Demokratskog udruženja Roma Jordan Vasić.
Prema Vasićevim rečima, okupljanje je predviđeno za 14:00 časova ispred Pionirskog parka, a potom će se uputiti ka ambasadi Francuske i sedištu Evropske unije u Beogradu.
"Zbog raseljavanja Roma u Francuskoj, odlučili smo da osnujemo Pokret za solidarnost Roma. Neprihvatljivo je da se prema Romima ponašaju kao da nisu ljudi", naglasio je Vasić.
On je rekao i da će u subotu biti organizovani protesti u oko 90 gradova u Francuskoj, u četiri španska grada, kao i u Rimu i Budimpešti.
"U Srbiji se Romi bude u strahu, i strahuju da li su ispred njihovih kuća bageri koji će porušiti njihova naselja", istakao je Vasić.
Predsednik Romske partije Srđan Šain izjavio je da Evropa i evropski zvaničnici danas moraju da daju vrlo jasan odgovor "da li je Evropska unija (EU) unija ekonomske snage ili unija slobodnog protoka ljudi, gde se garantuje najviši stepen ostvarivanja ljudskih prava".
"Ukoliko ne budemo dobili jasan odgovor da je EU, unija i jedne i druge stvari, onda se plašim da mnogima nije mesto u Evropi. Hoćemo EU u kojoj svi građani mogu slobodno da se kreću", zaključio je Šain.
Kooordinator regionalnog centra za manjine Jovana Vuković smatra da proterivanje Roma nije samo problem Francuske, već cele Evrope.
Prema njenim rečima, Francuska je na ovaj način prekršila ne samo svoje, već i evropske zakone.
Romi su najveća nacionalna manjina i taj podatak moramo imati stalno na umu kada govorimo o problemu Roma, istakla je Vuković.
Ona je upozorila da se proteklih godina u Evropi beleži porast anti-romskog rasizma i da ova ekonomska kriza pogoduje rastu šovinističkih snaga, koje koriste anti-romsko raspoloženje u jeftine političke svrhe.
"Ne vidimo spremnost istočnoevropskih zemalja, ali ni Srbije da kazne počinioce tih dela", rekla je Vuković.
Predsednik udruženja građana Novinska informativna agencija Roma Bajram Haliti izjavio je da u Evropi živi od 12 do 15 miliona Roma i da ih je najviše u centru i na istoku kontinenta.
Haliti kaže da su Romi prethodnih godina proterivani i raseljavani i u Italiji, Finskoj, a u Mađarskoj su na njih sve učestaliji napadi, u kojima ima i mrtvih. (FoNet)

APSART - CENTAR ZA POZORIŠNA ISTRAŽIVANJA JE NAPRAVIO REAL LIFE IGRU NA BEOGRADSKOJ TVRĐAVI POD NAZIVOM "ZMAJEV TRAG", prvu takve vrste u Srbiji i među prvima u regionu.
Igra će trajati od 1. septembra do 1. oktobra. Igra je zabavnog i edukativnog karaktera i namenjena je svim generacijama i pruža mogućnost da bolje upoznate Beogradsku tvrđavu i njen istorijat na jedan dinamičan i uzbudljiva način, uz pomoć mobilnih telefona i blutut (bluetooth) tehnologije. Zadatak igrača je da otkriju devet vremenskih kapija uz pomoć audio fajlova preostalih nakon istraživačkog rada misteriozno nestale naučnice koja je istraživala Beogradsku tvrđavu. Da biste otpočeli igru morate doći u Galeriju u Stambol kapiji sa mobilnim telefonom i ličnim dokumentom.
Pomoću kartice koja se nabavlja u Galeriji Beogradske Tvrđave u Stambol kapiji, mobilnog telefona sa bluetooth-om i specijalnih aparata koji su smešteni na Gornjem gradu Beogradske Tvrđave, igrači će pokušati da za 90 minuta zaustave Drevnog - zlog zmaja koji pokušava da pređe u naš svet i uništi ga. U ovoj trci sa vremenom igrači će rešavati drevnu misteriju skrivenu na Beogradskoj Tvrđavi i spasavati svet.
Kroz ovu virtuelnu igru svet zmajeva prebačen je u realnost današnjice, kompjuter se zamenjuje šetnjom kroz tvrđavu, a na vama je da otkrivate, saznajete i uživate. "Zmajev trag" je igra koja se odvija u realnom prostoru i realnom vremenu uz pomoć specijalnog hardvera i mobilnih telefona. Za igranje ove igre neophodno je poneti bilo koji lični dokument sa jedinstvenim ličnim brojem kao i telefon sa bluetooth-om. Igru "Zmajev trag" mogu samostalno da igraju osobe starije od 15 godina, dok mlađi od 15 godina mogu da igraju samo u pratnji roditelja ili nastavnika.
(www.apsart.org)

02.09.2010.

PROTEST ROMSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA, PARTIJA I SAVETA ROMSKE MANJINE U ZNAK SOLIDARNOSTI SA PROTERANIM ROMIMA IZ FRANCUSKE biće najavljen na konferenciji za novinare 2.9.2010, od 12 časova, Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.
Francuske vlasti su prethodnih dana, na osnovu odluke predsednika Sarkozija, deportovale stotine Roma poreklom iz Rumunije i Bugarske u matične države.
U znak solidarnosti, romske nevladine organizacije, partije i Savet romske manjine održaće protestnu šetnju za koju je simbolično odabran, 4. septembar, Dan Republike i Francuske revolucije, čije su ideje vodilje bili jednakost, bratstvo i sloboda.
Istog dana, 4. septembra, biće održani protesti u Parizu i Beču.
Govore:
- Jordan Vasić, Demokratsko Udruženje Roma
- Jovana Vuković, Regionalni Centar za prava manjina
- Bajram Haliti, Novinsko Informativna Agencija Roma.
Dodatne informacije možete pronaći na linku.
(Medija centar)

KONFERENCIJA ZA NOVINARE UPRAVE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST, ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU (SIDA) I INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG) - PREDSTAVLJANJE POMOĆI ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU, održaće se 2.9.2010. od 12 časova, Terazije 3, II sprat, Mala sala Medija centra.
Na konferenciji će biti predstavljena pomoć koju Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju pruža aktivnostima Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period od 2010. do 2015. godine, koji je usvojila Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 26. avgusta 2010. godine.
Usvajanju Akcionog plana prethodilo je usvajanje "Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti", koji je Vlada usvojila u februaru 2009. godine, kao i Zakona o ravnopravnosti polova koji je Narodna skupština usvojila u decembru 2009. godine.
Polazeći od osnovnog zadatka Strategije, da pruži mogućnosti koje će obezbediti izradu sistemskih, institucionalnih i razvojnih rešenja za ostvarivanje politike jednakih mogućnosti u različitim aspektima života žena i muškaraca, Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike sprovela je tokom 2009. i 2010. godine širok konsultativni proces na nacionalnom nivou sa predstavnicima organizacija civilnog društva i jedinica lokalnih samouprava, koji je rezultirao donošenjem i usvajanjem Akcionog plana.
Govore:
- dr Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost
- Mira Marjanović, savetnica u Upravi za rodnu ravnopravnost
- Bjorn Mossberg, šef tima za razvoj i saradnju, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).
(Medija centar)

MINISTARSTVO PROSVETE JE FORMIRALO MREŽU PODRŠKE NASTAVNICIMA I ŠKOLAMA ZA UVOĐENJE INKLUZIVNE OBRAZOVNE PRAKSE.

U mrežu podrške su uključeni zaposleni u školama - iskusni praktičari, nastavnici, stručni saradnici, direktori, zaposleni u Ministarstvu prosvete uključujući i školske uprave, stručnjaci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kao i predstavnici nevladinih organizacija. Za svaku školsku upravu je imenovan tim kome škola može da se obrati i dobije podršku putem elektronske pošte ili telefona. Na pitanja koja se odnose na inkluzivnu obrazovnu praksu u razredu, škole će se po pravilu, obraćati praktičarima, dok će se za upravna pitanja obraćati prosvetnim savetnicima iz školskih uprava. Takođe, postoji mogućnost da članovi tima posete školu i pruže neposrednu podršku ukoliko škola za tim izrazi potrebu.
Osim stručnjaka, u većem broju školskih uprava je moguće kontaktirati i određenu školu koja već ima iskustvo u primeni i razvijanju inkluzivnog obrazovanja i otvorena je da svoje iskustvo prenese drugima. Škola koja traži podršku može da poseti neku od ovih škola o čemu obaveštava tim za podršku.
Takođe, na nivou Ministarstva prosvete angažovan je tim za podršku regionalnim timovima. Tim čine stručnjaci za pojedina pitanja inkluzivne obrazovne prakse: za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, obrazovanje romske dece, pitanja strategije nastavnika u radu sa odeljenjem, pripreme škola za rad sa decom sa različitim obrazovnim potrebama, kao i pravna i finansijska pitanja.
Mreža je definisana kao otvoren sistem za dalje uključivanje praktičara i stručnjaka, kao i škola koje razvijaju inkluzivnu praksu.
mr Emina Ferizović, konsultantkinja za komunikacije
Projekat DILS, Ministarstvo prosvete
011/361-5043

KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE RUMA - POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUKAMA POVODOM REALIZACIJE PROJEKTA: "PROBUDI SE, POKRENI SE!"


KANDIDAT SRBIJE DAMJAN TATIĆ IZABRAN U EKSPERTSKO TELO UJEDINJENIH NACIJA ZADUŽENO DA PRATI SPROVOĐENJE KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM.
Na sastanku država ugovornica Konvencije, kojih je trenutno 89, Tatić je izabran u komitet za prava osoba sa invaliditetom, zajedno sa još 11 stručnjaka.
U to 18-člano telo, Tatić ulazi i sa iskustvom koje je stekao učestvujući u radu na trasiranju te konvencije, usvojene 2006. godine.
Srbija je Konvenciju ratifikovala 2009.
To je prva konvencija u oblasti ljudskih prava koju su UN usvojile u 21.veku, čiji je ciilj da se zaštite i unaprede prava oko 650 miliona osoba sa invaliditetom, koliko se procenjuje da ih ima u svetu.
Zemlje potpisnice konvencije pruzimaju obavezu da uklone diskriminaciju prema ljudima sa invaliditetom i olakšaju njihovu inkluziju u društvo, kao i da tome prilagode svoje zakonodavstvo. (B92/Tanjug)

01.09.2010.

ERSTE FONDACIJA RASPISALA JE KONKURS ZA NAGRADU ERSTE FONDACIJE ZA DRUŠTVENU INTEGRACIJU 2011.


BEOGRADSKI FOND ZA POLITIČKU IZUZETNOST - KONKURS ZA OSMU GENERACIJU POLAZNIKA GODIŠNJEG SEMINARA


AGROBIZNIS E-MAGAZIN - 9. IZDANJE


UDRUŽENJE GRAĐANA "ZLATIBORSKI KRUG" RASPISUJE LITERARNI KONKURS "MLADI ZA STARE" NAMENJEN UČENICIMA 7. I 8. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE I SREDNJOŠKOLCIMA U SRBIJI


ORGANIZACIJA OBRAZOVANJE PLUS IZ BEOGRADA JE POKRENULA CENTAR ZA RAZVOJ REZILIJENTNOSTI, kao prvi takav centar u Srbiji i regionu. Program u okviru Centra uključuje seminare za lični razvoj, profesionalni razvoj, stvaranje dobre porodične dinamike, kao i obuku za roditelje i nastavnike za podsticanje razvoja rezilijentnosti kod dece.
Autori programa su Jelena Želeskov Đorić, psiholog i evropski sertifikovani geštalt psihoterapeut sa posebnim zanimanjem za proučavanje rezilijentnosti (njen magistarski i doktorski rad se bave ovom temom, a od 2005. godine je istraživač saradnik za organizaciju Peak Learning California čiji je glavno polje delatnosti obuka pojedinaca i kompanija za razvoj rezilijentnosti) i Žana Borisavljević, međunarodni voditelj obuke u programima za transformaciju konflikata i holističko obrazovanje, jedna od osnivača programa za razvoj interkulturalnog dijaloga - TOC for Intecultural Dialogue, direktor organizacije Obrazovanje plus i autor više akreditovanih programa za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, programa za roditelje i programa za lični razvoj Uhvati život.
Rezilijentnost se može definisati kao prilagodljivost promenama i kapacitet za uspešnu adaptaciju, uprkos izazovima i teškim okolnostima.
Više o Centru i programima koji se organizuju se može saznati na sajtu http://rezilijentnost.blogspot.com/
(Vesna Belčević, PR, Obrazovanje plus)

REX - KONKURS ZA JEDANAESTI SAJAM KRATKE ELEKTRONSKE FORME


PIJACA "MOJ SALAŠ" BIĆE ODRŽANA NA PLATOU ISPRED SPC VOJVODINA U NOVOM SADU, sa početkom 2. septembra 2010. godine od 14 do 20 časova. Pijaca će se od ove godine održavati četvrtkom.
Pijaca "Moj salaš" najveći je distributivni centar organske hrane u Srbiji na javnom prostoru i okuplja gotovo sve sertifikovane organske poljoprivredne proizvođače sa teritorije Vojvodine, kao i tradicionalne poljoprivrednike, salašare i proizvođače tradicionalnih kolača i rukotvorina.
Kupite kvalitetne i zdravstveno bezbedne proizvode, saznajte više o organskoj poljoprivredi u prijatnoj atmosferi pijace, razgovarajte sa proizvođačima i članovima našeg tima, potražite promotivne materijale o koristima organske poljoprivrede pripremljene u okviru zajedničke kampanje Zelene mreže Vojvodine, Nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ i Uprave za privredu grada Novog Sada, pod sloganom "Organska poljoprivreda. dobra za tebe, dobra za prirodu!".
(Lidija Figurovski, PR Pijace "Moj salaš")

EKOLOŠKI POKRET VRBASA - AKCIJA PROTIV AMBROZIJE


GRUPA "HAJDE DA..." I CENTAR ZA RATNU TRAUMU, REALIZUJU PROJEKAT NAMENJEN MLADIMA (UMETNICIMA I AKTIVISTIMA) I VETERANIMA RATOVA 1991-1999. Radionice fizičkog teatra održaće se u periodu od 1-3. oktobra 2010. u Beogradu. Popunjen upitnik za učesnike/ce poslati na na e-mail hajdeda@eunet.rs ili na adresu Knez Danilova 12, Beograd. Krajnji rok za prijave je 20.09.2010.
Više informacija o radionicama i upitnik za prijavljivanje možete naći na internet prezentaciji Grupe "Hajde da..." (www.hajdeda.org.rs). (Grupa "Hajde da...")

BAZA PODATAKA SA KORISNICIMA SREDSTAVA EU


| Arhiva vesti Kontakt | C R N P S  2001