monitoring budžeta

Budžetske vesti

Pravilnici za računovodstvo udruženja građana

Objavio Zoran Markovic / 20-08-2014

Ознаке:

Ministarstvo finansija je planiralo izmene i dopune podzakonskih propisa donetih na osnovu Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13), a čija primena je obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2014. godinu odnosno onih koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom dostavlja Pravilnike (za tzv. „druga pravna lica“) koji su doneti u februaru 2014. godine na osnovu Zakona o računovodstvu, a tiču se finansijskog izveštavanja organizacija civilnog društva:

1) Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

2) Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

3) Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14).

Pravilnike možete videti na linku.

S obzirom da je planirano da se radu na izmenama i dopunama navedenih podzakonskih akata pristupi u septembru 2014. godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom moli da svoje predloge i sugestije za izmenu, ukoliko ih ima, dostavite na e-mail: vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs (u formi obrasca koji se nalazi na linku) najkasnije do 18. avgusta 2014. godine.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Programski budžet i lokalne samouprave u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 15-07-2014

Ознаке: ,

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa EU Exchange 4 koji finansira Evropska unija, organizuje konferenciju – „Programski budžet i lokalne samouprave u Srbiji“.

Konferencija će biti održana u sredu, 16. jula 2014. godine, u Sava Centru (Milentija Popovića 9), u sali 3/0, s početkom u 13.00 časova.

Cilj konferencije je da informiše predstavnike lokalnih samouprava o procesu uvođenja programskog budžeta u Republici Srbiji, obavezama koje u tom procesu stoje pred lokalnim samoupravama, kao i o konkretnoj podršci koju će u tom procesu lokalne samouprave dobiti od SKGO i Ministarstva finansija.

Odredbe koje se odnose na programski budžet, na osnovu Zakona o budžetskom sistemu moraju se u potpunosti primeniti od donošenja budžeta za 2015. godinu i to se odnosi i na gradove i opštine, a uvođenjem ovih odredbi znatno će se unaprediti transparentnost i kontrola javnih rashoda na svim nivoima vlasti u državi.

Na skupu koji će okupiti veliki broj zaposlenih u lokalnim samoupravama, obratiće se Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Prof. dr Zoran Perišić, predsednik SKGO i gradonačelnik Niša, predstavnici Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. U Na linku se nalazi pozivno pismo i dnevni red skupa.

(SKGO)

Društvo protiv korupcije – Obaveštenje o podnetoj krivičnoj prijavi

Objavio Zoran Markovic / 03-07-2014

Ознаке: ,

Društvo protiv korupcije - Obaveštenje o podnetoj krivičnoj prijavi

Zahtev za reagovanje.

(Društvo protiv korupcije)

Operativne mere MUP-a povodom krivične prijave Koalicije za nadzor javnih finansija

Objavio Zoran Markovic / 26-05-2014

Ознаке:

Povodom krivične prijave koju je protiv Dušana Bajatovića, generalnog direktora JP „Srbijagas“, podnela grupa nevladinih organizacija, članica Koalicije za nadzor javnih finansija, u toku su operativne provere koje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, obavestilo je podnosioce prijave Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Krivičnom prijavom Dušan Bajatović se tereti da je učinio krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 Krivičnog zakonika tako što je u toku 2011. godine bez sprovedenih postupaka javnih nabavki zaključio ugovore ukupne vrednosti 12.102.069.000,00 (dvanaest milijardi sto dva miliona šezdeset devet hiljada) dinara, čime je na protivpravan način pribavio imovinsku korist pravnim i fizičkim licima proisteklu iz zaključenih ugovora.

Koalicija za nadzor javnih finansija poziva nadležno tužilaštvo da ubrza postupak protiv Dušana Bajatovića. Podsećamo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, kao i sva druga tužilaštva u zemlji, da je njihova obaveza procesuranje nosilaca finansijskih zloupotreba u javnom sektoru, a ne asistiranje u ovom opasnom i naopakom poslu, kao i da odugovlačenje postupka vodi ka relativizovanju odgovornosti i aboliranju odgovornih.

Krivična prijava protiv Dušana Bajatovića

Dopis Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu broj PI 28/14 od 13.05.2014. godine

(Koalicija za nadzor javnih finansija)

Alternativno izveštavanje o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Objavio Zoran Markovic / 15-05-2014

Ознаке: , ,

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom pozivaju predstavnike organizacija civilnog društva da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u utorak, 20. maja 2014. godine, u Palati „Srbija“ (četvrti sprat, sala 470), sa početkom u 10:30 časova. Na sastanku će biti predstavljen Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013-2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je 13. maja objavila Agencija za borbu protiv korupcije.

Naime, Agencija za borbu protiv korupcije objavila je 13. maja 2014. godine javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pilot projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana. Konkurs se sprovodi kao deo projekta Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Detaljne podatke o konkursu možete naći na http://www.acas.rs/sr_cir/podizanje-antikorupcijske-svesti/756.html.

Pozivaju se udruženja i druge organizacije civilnog društva koje su zainteresovane za ovaj konkurs da se prijave za učešće na skupu putem e-mejl adrese: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do ponedeljka, 19. maja 2014. godine u 12 časova.

Agenda sastanka.

(Agencija za borbu protiv korupcije)

Gradonačelnik poništio konkurs za finansiranje projekata udruženja

Objavio Zoran Markovic / 14-05-2014

Ознаке: , ,

Zaključkom Gradonačelnika grada Beograda, broj 6-264/14-G od 9. maja 2014. godine, poništava se Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju civilnog društva u procesu evropskih integracija od značaja za grad Beograd u 2014. godini.

Više informacija na linku.

Dunav-Morava-Vardar i dalje tajna

Objavio Zoran Markovic / 09-04-2014

Ознаке: , ,

Transparentnost – Srbija (ogranak Transparency International) dobila je zaključak Poverenika za informacije od javnog značaja, koji je izrekao kaznu od 20.000 dinara Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja jer je odbilo da, na osnovu ranijeg rešenja Poverenika, dostavi Studiju opravdanosti projekta izgradnje kanala Dunav-Morava-Vardar svima koji su tražili taj dokument.

Ministarstvo je, rešenjem Poverenika od 4. aprila, dobilo rok od dva dana da uplati kaznu, ali i da omogući uvid javnosti u Studiju. U protivnom, nastaviće se postupak izvršenja rešenja Poverenika, izricanjem nove kazne u iznosu od 180.000 dinara.

Smatramo jednako nedopustivim praksu, da se uz besmislena ili pravno neutemeljena obrazloženja, važni dokumenti kriju od javnosti, u čemu ovo nije usamljen slučaj, kao i poigravanje novcem poreskih obveznika do koga dolazi kada državni organi, umesto da postupe po izvršnim rešenjima dolaze u situaciju da plaćaju novčane kazne.

Slučaj sa Studijom o izgradnji kanala je još jedan pokazatelj nedovoljne transparentnosti vlade kada je reč o ekonomskim sporazumima sa partnerima iz inostranstva i izgradnji infrastrukturnih objekata. TS je, za sada bezuspešno, mnogo puta ukazivala da je ova oblast jedna od najproblematičnijih sa stanovišta borbe protiv korupcije, ali se ona se nije našla u konačnom tekstu antikorupcijske strategije, a ni u praksi nema nikakvog napretka. Tajnost dokumenata je bila zajednička odlika mnogih slučajeva iz proteklih desetak godina u kojima se sada ispituju zloupotrebe. Umesto da javno proklamovana borba protiv korupcije donese suštinske promene u ovoj oblasti, javnosti i dalje nisu dostupni dokumenti kao što su memorandumi o solarnim elektranama (zaključeni u doba prethodne Vlade) ili sporazumi između JAT-a i Etihada.

Kako bi se izbegao apsurd da se novčane kazne zbog kršenja zakona plaćaju iz budžeta, umesto da ih plate odgovorni rukovodioci potrebno je što pre usvojiti izmene Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja koje su povučene iz skupštinske procedure nakon formiranja Vlade 2012, ali do sada nisu ponovo predložene.

Transparentnost Srbija je u februaru podnela Povereniku predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja, kako bi se omogućilo dobijanje informacija koje je TS tražila još u oktobru 2013. godine. Tada je iz Ministarstva prvo odgovoreno da ne mogu da dostave Studiju jer se jedina kopija nalazi kod ministra, a on je na putu. Potom je Ministarstvo obavestilo Transparentnost da Studija ne može da se dostavi javnosti jer se članovi vlade nisu upoznali sa tim dokumentom. Studiju je, inače, ministar Milan Bačević još početkom oktobra ‘iz svoje ruke’ pokazao na konferenciji za novinare. Poverenik je u januaru doneo rešenje kojim se nalaže Ministarstvu rudarstva da dostavi studiju tražiocima. Dokument je, osim Transparentnosti, tražilo još nekoliko nevladinih organizacija i novinara.

(Transparentnost – Srbija)

Isplate iz budžeta Srbije uduženjima građana

Objavio Zoran Markovic / 11-02-2014

Ознаке: ,

Konferencija za novinare Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije - Godišnji zbirni izveštaj о utrоšku srеdstаvа kоја su kао pоdrškа prоgrаmskim аktivnоstimа оbеzbеđеnа i isplаćеnа udružеnjimа i drugim оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа iz srеdstаvа budžеtа Rеpublikе Srbiје u 2012. gоdini.

18.2.2014. | Vreme: 11:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Govore:

Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije

Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija

Milena Banović, šefica Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

Agenda (pdf)

(Medija centar)

Vesela braća žalosna im majka

Objavio Zoran Markovic / 30-01-2014

Ознаке: ,

Iz štampe je izašao 5. broj časopisa „Dosije korupcija“. U ovom broju možete pročitati sledeće tekstove:

Vesela braća žalosna im majka

• Vesela braća žalosna im majka (Dragan Dobrašinović, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava);

• Intervju sa Radoslavom Sretenovićem, predsednikom Državne revizorske institucije;

• Korupcija u samom srcu sistema (Miša Brkić, Novi magazin);

• Suzbijanje korupcije – preduslovi i sistemske prepreke (Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije);

• Politika kao prepreka reformama (Miroslav Prokopijević, Institut za evropske studije);

• Državna revizorska institucija na putu ka većoj proaktivnosti i integritetu (Zoran Gavrilović, Biro za društvena istraživanja);

• Stepen korupcije u Srbiji: komparativna analiza (Goran Nikolić, Institut za evropske studije);

• Ka efikasnom sistemu javnih nabavki u zemljama (potencijalnim) kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji (Fondacija za otvoreno društvo).

Preuzmite časopis

(Koalicija za nadzor javnih finansija)


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.