monitoring budžeta

Budžetske vesti

Marš poreskih obveznika

Objavio Zoran Markovic / 17-09-2014

Ознаке:

Konferencija za novinare Libertarijanskog kluba Libek - „Odbrani novčanik!“

17.9.2014. | Vreme: 12:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Marš poreskih obveznika, subota, 20. septembar 2014. u 12 časova.

Najava drugog Marša poreskih obveznika pod parolom “ODBRANI NOVČANIK!”, zakazanog za subotu, 20. septembar 2014. u 12 časova od SKC-a do Ministarstva finansija.

Predstavljanje motiva održavanja Marša, ekonomskih i političkih razloga za ovaj događaj i načelnih zahteva koje će uputiti organizatori sa protestnog skupa.

Libertarijanski klub Libek će poseban naglasak staviti na štetnost mogućeg povećanja PDV-a i teške posledice koje bi takva mera nanela novčanicima građana i predstaviće svoju akciju “STOP PDV”, usmerenu na sprečavanje rasta PDV-a.

Govore:

  • Miloš Nikolić, predsednik Libertarijanskog kluba Libek
  • Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište
  • Nikola Parun, PR menadžer Libertarijanskog kluba Libek
  • Mihailo Gajić, programski direktor Istraživačke jedinice Libertarijanskog kluba Libek

(Medija centar)

Otvorena vrata za korupciju

Objavio Zoran Markovic / 26-08-2014

Ознаке: , , ,

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava podneo je 23.08.2014. godine Upravnom sudu tužbu protiv rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kojim je odbijen zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke izvođenja radova na rekonstrukciji kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd Centar – faza I, naručioca „Železnice Srbije a.d.

Odluka Republičke komisije kojom se zauzima stav da se član 23. Zakona o javnim nabavkama, kojim se reguliše zaštita integriteta postupka, ne može primenjivati zbog toga što Uprava za javne nabavke nije sačinila plan za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, ne samo da predstavlja pravni presedan, već široko otvara vrata korupciji u sistemu javnih nabavki.

Ako je stav Republičke komisije da član 23. ne može biti primenjen do donošenja plana za borbu protiv korupcije i internih planova za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, onda je logičan zaključak da se nijedna antikorupcijska odredba Zakona o javnim nabavkama ne može primenjivati do donošenja ovih akata. Dakle, bez donošenja navedenih akata ne samo da se neće primenjivati odredbe Zakona koje se odnose na zaštitu integriteta postupka, već se neće primenjivati ni odredbe koje regulišu dužnost prijavljivanja korupcije, zabranu radnog angažovanja kod dobavljača, dužnost prijavljivanja povrede konkurencije, sprečavanje sukoba interesa!

Imajući u vidu činjenicu da Zakon o javnim nabavkama nijednim svojim članom, a naročite ne svojim antikorupcijskim odredbama u koje spada i član 23, ne poziva niti podstiče na korupciju već je usmeren na njeno sprečavanje i suzbijanje, rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ne samo da nema utemeljenje u duhu i odredbama Zakona već predstavlja njegovo grubo i tendenciozno kršenje. Suštinski, ovakva odluka predstavlja otvoren i direktan poziv na korupciju u postupcima javnih nabavki i u dubokoj je koliziji i sa pravom i sa moralom. Opstajanje osporenog rešenja na snazi predstavljalo bi verifikaciju kvazipravničkog razbojništva i proglašavanje neprava za pravo i nepravde za pravdu.

Tužba

Rešenje Republičke komisije br. 4-00-1495/2014 od 04.07.2014. godine

(Toplički centar za demokratiju i ljudska prava)

Pravilnici za računovodstvo udruženja građana

Objavio Zoran Markovic / 20-08-2014

Ознаке:

Ministarstvo finansija je planiralo izmene i dopune podzakonskih propisa donetih na osnovu Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13), a čija primena je obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2014. godinu odnosno onih koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom dostavlja Pravilnike (za tzv. „druga pravna lica“) koji su doneti u februaru 2014. godine na osnovu Zakona o računovodstvu, a tiču se finansijskog izveštavanja organizacija civilnog društva:

1) Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

2) Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

3) Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14).

Pravilnike možete videti na linku.

S obzirom da je planirano da se radu na izmenama i dopunama navedenih podzakonskih akata pristupi u septembru 2014. godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom moli da svoje predloge i sugestije za izmenu, ukoliko ih ima, dostavite na e-mail: vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs (u formi obrasca koji se nalazi na linku) najkasnije do 18. avgusta 2014. godine.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Programski budžet i lokalne samouprave u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 15-07-2014

Ознаке: ,

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa EU Exchange 4 koji finansira Evropska unija, organizuje konferenciju – „Programski budžet i lokalne samouprave u Srbiji“.

Konferencija će biti održana u sredu, 16. jula 2014. godine, u Sava Centru (Milentija Popovića 9), u sali 3/0, s početkom u 13.00 časova.

Cilj konferencije je da informiše predstavnike lokalnih samouprava o procesu uvođenja programskog budžeta u Republici Srbiji, obavezama koje u tom procesu stoje pred lokalnim samoupravama, kao i o konkretnoj podršci koju će u tom procesu lokalne samouprave dobiti od SKGO i Ministarstva finansija.

Odredbe koje se odnose na programski budžet, na osnovu Zakona o budžetskom sistemu moraju se u potpunosti primeniti od donošenja budžeta za 2015. godinu i to se odnosi i na gradove i opštine, a uvođenjem ovih odredbi znatno će se unaprediti transparentnost i kontrola javnih rashoda na svim nivoima vlasti u državi.

Na skupu koji će okupiti veliki broj zaposlenih u lokalnim samoupravama, obratiće se Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Prof. dr Zoran Perišić, predsednik SKGO i gradonačelnik Niša, predstavnici Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. U Na linku se nalazi pozivno pismo i dnevni red skupa.

(SKGO)

Društvo protiv korupcije – Obaveštenje o podnetoj krivičnoj prijavi

Objavio Zoran Markovic / 03-07-2014

Ознаке: ,

Društvo protiv korupcije - Obaveštenje o podnetoj krivičnoj prijavi

Zahtev za reagovanje.

(Društvo protiv korupcije)

Operativne mere MUP-a povodom krivične prijave Koalicije za nadzor javnih finansija

Objavio Zoran Markovic / 26-05-2014

Ознаке:

Povodom krivične prijave koju je protiv Dušana Bajatovića, generalnog direktora JP „Srbijagas“, podnela grupa nevladinih organizacija, članica Koalicije za nadzor javnih finansija, u toku su operativne provere koje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, obavestilo je podnosioce prijave Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Krivičnom prijavom Dušan Bajatović se tereti da je učinio krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 Krivičnog zakonika tako što je u toku 2011. godine bez sprovedenih postupaka javnih nabavki zaključio ugovore ukupne vrednosti 12.102.069.000,00 (dvanaest milijardi sto dva miliona šezdeset devet hiljada) dinara, čime je na protivpravan način pribavio imovinsku korist pravnim i fizičkim licima proisteklu iz zaključenih ugovora.

Koalicija za nadzor javnih finansija poziva nadležno tužilaštvo da ubrza postupak protiv Dušana Bajatovića. Podsećamo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, kao i sva druga tužilaštva u zemlji, da je njihova obaveza procesuranje nosilaca finansijskih zloupotreba u javnom sektoru, a ne asistiranje u ovom opasnom i naopakom poslu, kao i da odugovlačenje postupka vodi ka relativizovanju odgovornosti i aboliranju odgovornih.

Krivična prijava protiv Dušana Bajatovića

Dopis Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu broj PI 28/14 od 13.05.2014. godine

(Koalicija za nadzor javnih finansija)

Alternativno izveštavanje o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Objavio Zoran Markovic / 15-05-2014

Ознаке: , ,

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom pozivaju predstavnike organizacija civilnog društva da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u utorak, 20. maja 2014. godine, u Palati „Srbija“ (četvrti sprat, sala 470), sa početkom u 10:30 časova. Na sastanku će biti predstavljen Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013-2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je 13. maja objavila Agencija za borbu protiv korupcije.

Naime, Agencija za borbu protiv korupcije objavila je 13. maja 2014. godine javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pilot projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana. Konkurs se sprovodi kao deo projekta Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Detaljne podatke o konkursu možete naći na http://www.acas.rs/sr_cir/podizanje-antikorupcijske-svesti/756.html.

Pozivaju se udruženja i druge organizacije civilnog društva koje su zainteresovane za ovaj konkurs da se prijave za učešće na skupu putem e-mejl adrese: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do ponedeljka, 19. maja 2014. godine u 12 časova.

Agenda sastanka.

(Agencija za borbu protiv korupcije)

Gradonačelnik poništio konkurs za finansiranje projekata udruženja

Objavio Zoran Markovic / 14-05-2014

Ознаке: , ,

Zaključkom Gradonačelnika grada Beograda, broj 6-264/14-G od 9. maja 2014. godine, poništava se Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju civilnog društva u procesu evropskih integracija od značaja za grad Beograd u 2014. godini.

Više informacija na linku.

Dunav-Morava-Vardar i dalje tajna

Objavio Zoran Markovic / 09-04-2014

Ознаке: , ,

Transparentnost – Srbija (ogranak Transparency International) dobila je zaključak Poverenika za informacije od javnog značaja, koji je izrekao kaznu od 20.000 dinara Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja jer je odbilo da, na osnovu ranijeg rešenja Poverenika, dostavi Studiju opravdanosti projekta izgradnje kanala Dunav-Morava-Vardar svima koji su tražili taj dokument.

Ministarstvo je, rešenjem Poverenika od 4. aprila, dobilo rok od dva dana da uplati kaznu, ali i da omogući uvid javnosti u Studiju. U protivnom, nastaviće se postupak izvršenja rešenja Poverenika, izricanjem nove kazne u iznosu od 180.000 dinara.

Smatramo jednako nedopustivim praksu, da se uz besmislena ili pravno neutemeljena obrazloženja, važni dokumenti kriju od javnosti, u čemu ovo nije usamljen slučaj, kao i poigravanje novcem poreskih obveznika do koga dolazi kada državni organi, umesto da postupe po izvršnim rešenjima dolaze u situaciju da plaćaju novčane kazne.

Slučaj sa Studijom o izgradnji kanala je još jedan pokazatelj nedovoljne transparentnosti vlade kada je reč o ekonomskim sporazumima sa partnerima iz inostranstva i izgradnji infrastrukturnih objekata. TS je, za sada bezuspešno, mnogo puta ukazivala da je ova oblast jedna od najproblematičnijih sa stanovišta borbe protiv korupcije, ali se ona se nije našla u konačnom tekstu antikorupcijske strategije, a ni u praksi nema nikakvog napretka. Tajnost dokumenata je bila zajednička odlika mnogih slučajeva iz proteklih desetak godina u kojima se sada ispituju zloupotrebe. Umesto da javno proklamovana borba protiv korupcije donese suštinske promene u ovoj oblasti, javnosti i dalje nisu dostupni dokumenti kao što su memorandumi o solarnim elektranama (zaključeni u doba prethodne Vlade) ili sporazumi između JAT-a i Etihada.

Kako bi se izbegao apsurd da se novčane kazne zbog kršenja zakona plaćaju iz budžeta, umesto da ih plate odgovorni rukovodioci potrebno je što pre usvojiti izmene Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja koje su povučene iz skupštinske procedure nakon formiranja Vlade 2012, ali do sada nisu ponovo predložene.

Transparentnost Srbija je u februaru podnela Povereniku predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja, kako bi se omogućilo dobijanje informacija koje je TS tražila još u oktobru 2013. godine. Tada je iz Ministarstva prvo odgovoreno da ne mogu da dostave Studiju jer se jedina kopija nalazi kod ministra, a on je na putu. Potom je Ministarstvo obavestilo Transparentnost da Studija ne može da se dostavi javnosti jer se članovi vlade nisu upoznali sa tim dokumentom. Studiju je, inače, ministar Milan Bačević još početkom oktobra ‘iz svoje ruke’ pokazao na konferenciji za novinare. Poverenik je u januaru doneo rešenje kojim se nalaže Ministarstvu rudarstva da dostavi studiju tražiocima. Dokument je, osim Transparentnosti, tražilo još nekoliko nevladinih organizacija i novinara.

(Transparentnost – Srbija)


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.