monitoring budžeta

Budžetske vesti

Agencija za borbu protiv korupcije pod lupom Saveta za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost iz Trstenika

Objavio Zoran Markovic / 22-10-2014

Ознаке: , ,

Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost iz Trstenika održao je Konferenciju za medije u Medija centru na temu zloupotreba u Agenciji za borbu protiv korupcije i sukoba interesa Tatjane Babić, direktorke Agencije. Na konferenciji je govorio Mario Spasić, generalni sekretar ovog Saveta. Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost iz Trstenika izdavaja iz ovog izlaganja najvažnije delove:

„Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, nakon detalјne analize rada Agencije za borbu protiv korupcije, došao je do Zapisnika Odelјenja budžetske inspekcije Ministarstva finansija u kojem se konstatuju zloupotrebe i nepravilnosti u samoj Agenciji, a što Agencija do danas nije predstavila javnosti.

Između ostalog, u izveštaju se konstatuje da su na radna mesta u Agenciji zapošlјavana lica mimo zakonske procedure i da je u tome učestvovao dr Branko Lubarda, tadašnji član a sadašnji predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dalјe, navodi se da su pojedina lica nezakonito prebacivana i za 10 platnih razreda više, u roku od 15 dana od dana zapošlјavanja i da su oni koji su ispunjavali uslove za prijem u radni odnos na čudne načine bivali isklјučivani iz ovog procesa.

Dalјe, napominjemo projekte koji se dobijaju iz međunarodnih institucija, koji za cilј imaju podizanje kapaciteta Agencije, gde  budžetskom inspektoru nisu predstavlјeni izveštaji o trošenju ovog novca.

U zapisniku budžetskog inspektora ističu se nezakoniti poslovi oko kupovine zgrade u kojoj se i danas nalazi Agencija, gde je na volšeban način podignuta cena sa 450 miliona dinara, na 486 miliona dinara i to za kvadraturu koja je veća od one koja je prikazana u tehničkoj dokumentaciji. Direkcija za imovinu predložila je da se obustavi postupak kupovine zgrade zbog tada novousvojenog zakona o javnoj svojini, međutim ostalo je nejasno zašto postupak nije obustavlјen, ko je i po čijim ovlašćenjima pregovarao o kupovini zgrade i ko je prvobitno procenio vrednost zgrade. Postupak je vodio tadašnji predsednik Odbora, a sadašnji član odbora Agencije Zoran Stojilјković.

Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost poziva Narodnu skupštinu da hitno ispita navode iz izveštaja budžetskog inspektora, kao i Milјka Radisavlјevića da pokrene postupak utvrđivanja krivične odgovornosti pojedinaca koji i danas sede u Agenciji. Ujedno, pozivamo Državnu revizorsku instituciju da hitno proveri finansijsko poslovanje rada Agencije, jer se u ovom momentu otvorila osnovana sumnja da su nezakonite radnje nastavlјene.

Takođe, poziva se Ministarstvo pravde da izvrši analizu koruptivnih elemenata u samom Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i ambasadore Davenporta i Kirbija da takođe insistiraju na otkrivanju zloupotreba u jako važnom telu kao što je Agencija za borbu protiv korupcije.

Sektor za odnose sa javnošću

Slađana Miladinović, asistentkinja Generalnog sekretara

Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije-Transparentnost

Republička centrala, Kabinet Generalnog sekretara

Adresa za poštu: Poštanski fah 19, Trstenik, Srbija

E-mail: savetsekretar@gmail.com

Marš poreskih obveznika

Objavio Zoran Markovic / 17-09-2014

Ознаке:

Konferencija za novinare Libertarijanskog kluba Libek - „Odbrani novčanik!“

17.9.2014. | Vreme: 12:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Marš poreskih obveznika, subota, 20. septembar 2014. u 12 časova.

Najava drugog Marša poreskih obveznika pod parolom “ODBRANI NOVČANIK!”, zakazanog za subotu, 20. septembar 2014. u 12 časova od SKC-a do Ministarstva finansija.

Predstavljanje motiva održavanja Marša, ekonomskih i političkih razloga za ovaj događaj i načelnih zahteva koje će uputiti organizatori sa protestnog skupa.

Libertarijanski klub Libek će poseban naglasak staviti na štetnost mogućeg povećanja PDV-a i teške posledice koje bi takva mera nanela novčanicima građana i predstaviće svoju akciju “STOP PDV”, usmerenu na sprečavanje rasta PDV-a.

Govore:

  • Miloš Nikolić, predsednik Libertarijanskog kluba Libek
  • Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište
  • Nikola Parun, PR menadžer Libertarijanskog kluba Libek
  • Mihailo Gajić, programski direktor Istraživačke jedinice Libertarijanskog kluba Libek

(Medija centar)

Otvorena vrata za korupciju

Objavio Zoran Markovic / 26-08-2014

Ознаке: , , ,

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava podneo je 23.08.2014. godine Upravnom sudu tužbu protiv rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kojim je odbijen zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke izvođenja radova na rekonstrukciji kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd Centar – faza I, naručioca „Železnice Srbije a.d.

Odluka Republičke komisije kojom se zauzima stav da se član 23. Zakona o javnim nabavkama, kojim se reguliše zaštita integriteta postupka, ne može primenjivati zbog toga što Uprava za javne nabavke nije sačinila plan za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, ne samo da predstavlja pravni presedan, već široko otvara vrata korupciji u sistemu javnih nabavki.

Ako je stav Republičke komisije da član 23. ne može biti primenjen do donošenja plana za borbu protiv korupcije i internih planova za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, onda je logičan zaključak da se nijedna antikorupcijska odredba Zakona o javnim nabavkama ne može primenjivati do donošenja ovih akata. Dakle, bez donošenja navedenih akata ne samo da se neće primenjivati odredbe Zakona koje se odnose na zaštitu integriteta postupka, već se neće primenjivati ni odredbe koje regulišu dužnost prijavljivanja korupcije, zabranu radnog angažovanja kod dobavljača, dužnost prijavljivanja povrede konkurencije, sprečavanje sukoba interesa!

Imajući u vidu činjenicu da Zakon o javnim nabavkama nijednim svojim članom, a naročite ne svojim antikorupcijskim odredbama u koje spada i član 23, ne poziva niti podstiče na korupciju već je usmeren na njeno sprečavanje i suzbijanje, rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ne samo da nema utemeljenje u duhu i odredbama Zakona već predstavlja njegovo grubo i tendenciozno kršenje. Suštinski, ovakva odluka predstavlja otvoren i direktan poziv na korupciju u postupcima javnih nabavki i u dubokoj je koliziji i sa pravom i sa moralom. Opstajanje osporenog rešenja na snazi predstavljalo bi verifikaciju kvazipravničkog razbojništva i proglašavanje neprava za pravo i nepravde za pravdu.

Tužba

Rešenje Republičke komisije br. 4-00-1495/2014 od 04.07.2014. godine

(Toplički centar za demokratiju i ljudska prava)

Pravilnici za računovodstvo udruženja građana

Objavio Zoran Markovic / 20-08-2014

Ознаке:

Ministarstvo finansija je planiralo izmene i dopune podzakonskih propisa donetih na osnovu Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13), a čija primena je obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2014. godinu odnosno onih koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom dostavlja Pravilnike (za tzv. „druga pravna lica“) koji su doneti u februaru 2014. godine na osnovu Zakona o računovodstvu, a tiču se finansijskog izveštavanja organizacija civilnog društva:

1) Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

2) Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

3) Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14).

Pravilnike možete videti na linku.

S obzirom da je planirano da se radu na izmenama i dopunama navedenih podzakonskih akata pristupi u septembru 2014. godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom moli da svoje predloge i sugestije za izmenu, ukoliko ih ima, dostavite na e-mail: vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs (u formi obrasca koji se nalazi na linku) najkasnije do 18. avgusta 2014. godine.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Programski budžet i lokalne samouprave u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 15-07-2014

Ознаке: ,

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa EU Exchange 4 koji finansira Evropska unija, organizuje konferenciju – „Programski budžet i lokalne samouprave u Srbiji“.

Konferencija će biti održana u sredu, 16. jula 2014. godine, u Sava Centru (Milentija Popovića 9), u sali 3/0, s početkom u 13.00 časova.

Cilj konferencije je da informiše predstavnike lokalnih samouprava o procesu uvođenja programskog budžeta u Republici Srbiji, obavezama koje u tom procesu stoje pred lokalnim samoupravama, kao i o konkretnoj podršci koju će u tom procesu lokalne samouprave dobiti od SKGO i Ministarstva finansija.

Odredbe koje se odnose na programski budžet, na osnovu Zakona o budžetskom sistemu moraju se u potpunosti primeniti od donošenja budžeta za 2015. godinu i to se odnosi i na gradove i opštine, a uvođenjem ovih odredbi znatno će se unaprediti transparentnost i kontrola javnih rashoda na svim nivoima vlasti u državi.

Na skupu koji će okupiti veliki broj zaposlenih u lokalnim samoupravama, obratiće se Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Prof. dr Zoran Perišić, predsednik SKGO i gradonačelnik Niša, predstavnici Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. U Na linku se nalazi pozivno pismo i dnevni red skupa.

(SKGO)

Društvo protiv korupcije – Obaveštenje o podnetoj krivičnoj prijavi

Objavio Zoran Markovic / 03-07-2014

Ознаке: ,

Društvo protiv korupcije - Obaveštenje o podnetoj krivičnoj prijavi

Zahtev za reagovanje.

(Društvo protiv korupcije)

Operativne mere MUP-a povodom krivične prijave Koalicije za nadzor javnih finansija

Objavio Zoran Markovic / 26-05-2014

Ознаке:

Povodom krivične prijave koju je protiv Dušana Bajatovića, generalnog direktora JP „Srbijagas“, podnela grupa nevladinih organizacija, članica Koalicije za nadzor javnih finansija, u toku su operativne provere koje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, obavestilo je podnosioce prijave Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Krivičnom prijavom Dušan Bajatović se tereti da je učinio krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 Krivičnog zakonika tako što je u toku 2011. godine bez sprovedenih postupaka javnih nabavki zaključio ugovore ukupne vrednosti 12.102.069.000,00 (dvanaest milijardi sto dva miliona šezdeset devet hiljada) dinara, čime je na protivpravan način pribavio imovinsku korist pravnim i fizičkim licima proisteklu iz zaključenih ugovora.

Koalicija za nadzor javnih finansija poziva nadležno tužilaštvo da ubrza postupak protiv Dušana Bajatovića. Podsećamo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, kao i sva druga tužilaštva u zemlji, da je njihova obaveza procesuranje nosilaca finansijskih zloupotreba u javnom sektoru, a ne asistiranje u ovom opasnom i naopakom poslu, kao i da odugovlačenje postupka vodi ka relativizovanju odgovornosti i aboliranju odgovornih.

Krivična prijava protiv Dušana Bajatovića

Dopis Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu broj PI 28/14 od 13.05.2014. godine

(Koalicija za nadzor javnih finansija)

Alternativno izveštavanje o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Objavio Zoran Markovic / 15-05-2014

Ознаке: , ,

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom pozivaju predstavnike organizacija civilnog društva da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u utorak, 20. maja 2014. godine, u Palati „Srbija“ (četvrti sprat, sala 470), sa početkom u 10:30 časova. Na sastanku će biti predstavljen Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013-2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je 13. maja objavila Agencija za borbu protiv korupcije.

Naime, Agencija za borbu protiv korupcije objavila je 13. maja 2014. godine javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pilot projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana. Konkurs se sprovodi kao deo projekta Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Detaljne podatke o konkursu možete naći na http://www.acas.rs/sr_cir/podizanje-antikorupcijske-svesti/756.html.

Pozivaju se udruženja i druge organizacije civilnog društva koje su zainteresovane za ovaj konkurs da se prijave za učešće na skupu putem e-mejl adrese: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do ponedeljka, 19. maja 2014. godine u 12 časova.

Agenda sastanka.

(Agencija za borbu protiv korupcije)

Gradonačelnik poništio konkurs za finansiranje projekata udruženja

Objavio Zoran Markovic / 14-05-2014

Ознаке: , ,

Zaključkom Gradonačelnika grada Beograda, broj 6-264/14-G od 9. maja 2014. godine, poništava se Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju civilnog društva u procesu evropskih integracija od značaja za grad Beograd u 2014. godini.

Više informacija na linku.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.