monitoring budžeta

Budžetske vesti

Građanski nadzor finansiranja NVO iz budžeta Sombora

Objavio Zoran Markovic / 08-11-2012

Ознаке: , ,

Okrugli sto „Građanski nadzor finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta“ održaće se u četvrtak, 8. novembra 2012. godine, sa početkom u 13h u sali broj 108 Gradske uprave Grada Sombora.

Tema razgovora su rezultati analize budžetskih troškova kroz budžetsku liniju 481 – dotacije nevladinim organizacijama, koju sprovodi Centar za razvoj neprofitnog sektora u okviru projekta „Nadgledaj, računaj, učestvuj!“, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati monitoringa budžeta Grada Sombora i najavljena serija treninga na kojoj će se lokalne nevladine organizacije obučiti da prate, nadgledaju i aktivno učestvuju u monitoringu lokalnih budžeta.

O rezultatima analize govoriće:

• Aleksandar Bratković, direktor Centra za razvoj neprofitnog sektora

• Ivana Stevanović, koordinatorka programa Centra za razvoj neprofitnog sektora

(Centar za razvoj neprofitnog sektora)

Kako Kragujevac finansira NVO

Objavio Zoran Markovic / 06-11-2012

U Kragujevcu je održan okrugli sto „Građanski nadzor finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta“ .

Učesnicima skupa su predstavljeni rezultati analize budžetskih troškova kroz budžetsku liniju 481 – dotacije nevladinim organizacijama, koju sprovodi Centar za razvoj neprofitnog sektora u okviru projekta „Nadgledaj, računaj, učestvuj!“, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Na okruglom stolu su posebno predstavljeni rezultati monitoringa budžeta Grada Kragujevca i najavljena serija treninga na kojoj će se lokalne nevladine organizacije obučiti da prate, nadgledaju i aktivno učestvuju u monitoringu lokalnih budžeta.

Skup je otvorio Vlada Paunović iz NVO Milenijum iz Kragujevca a zatim su predstavnici CRNPS-a Aleksandar Bratković, direktor i Ivana Stevanović, koordinatorka programa govorili o projektu i predstavili rezultate analize bužetske linije 481 Grada Kragujevca.

Izveštaj Radio televizije Kragujevac.

(Centar za razvoj neprofitnog sektora)

Građanski nadzor finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta u Novom Pazaru

Objavio Zoran Markovic / 26-10-2012

Ознаке: ,

Okrugli sto „Građanski nadzor finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta“ održaće se u sredu, 31. oktobra 2012. godine u Novom Pazaru, u prostorijama Kulturnog centra (Stevana Nemanje 1), sa početkom u 14 h.

Tema razgovora su rezultati analize budžetskih troškova kroz budžetsku liniju 481 – dotacije nevladinim organizacijama, koju sprovodi Centar za razvoj neprofitnog sektora u okviru projekta „Nadgledaj, računaj, učestvuj!“, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati monitoringa budžeta Opštine Novi Pazar i najavljena serija treninga na kojoj će se lokalne nevladine organizacije obučiti da prate, nadgledaju i aktivno učestvuju u monitoringu lokalnih budžeta.

O rezultatima analize govoriće:

• Aleksandar Bratković, direktor Centra za razvoj neprofitnog sektora

• Ivana Stevanović, koordinatorka programa Centra za razvoj neprofitnog sektora

(Centar za razvoj neprofitnog sektora)

Javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji

Objavio Zoran Markovic / 22-10-2012

Ознаке:

U toku su javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji.

Više informacija možete pronaći na sledećoj adresi: http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/181012/181012-vest10.html kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva finansije i privrede: http://mfp.gov.rs/

Seminar za predstavnike medija i profesionalnih udruženja

Objavio Zoran Markovic / 11-10-2012

Ознаке: , ,

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju i Bečejskim udruženjem mladih, organizuje drugi seminar u okviru projekta „Građansko društvo i mediji zajedno protiv korupcije: osnaživanje pripadnika profesionalnih i novinarskih udruženja za delotvorni antikorupcijski aktivizam“.

Projekat, čiji je opšti cilj jačanje uloge i integriteta građanskog društva i medija u suzbijanju korupcije, podržan je od strane Agencije za borbu protiv korupcije.

Seminar će biti održan od 02 – 04. novembra 2012. godine i okupiće 20 učesnika. Troškovi prevoza, smeštaja i ishrane učesnika u potpunosti su pokriveni od strane organizatora.

Svi zainteresovani predstavnici profesionalnih udruženja i medija iz Republike Srbije mogu se prijaviti za učešće na seminaru tako što će popunjen prijavni formular (http://www.nadzor.org.rs/gradjansko_drustvo_i_mediji_poziv.htm) dostaviti, na elektronsku adresu office@topcentar.org.rs ili na faks 027/324493, do 25. oktobra 2012. godine.

Izabrani kandidati biće obavešteni o rezultatima konkursa do 26. oktobra 2012. godine

(Toplički centar za demokratiju i ljudska prava)

Davanja države udruženjima građana

Objavio Zoran Markovic / 11-10-2012

Ознаке: , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije predstaviće 12. oktobra 2012. godine u Skupštini AP Vojvodine (sala 1) u Novom Sadu, sa početkom u 13 časova, po prvi put svoj „Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim aktivnostima, obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2011. godini“.

Predstavljanje Zbirnog izveštaja planirano je u okviru debate „Transparentno finansiranje rada udruženja građana iz lokalnog budžeta – postojeće prakse – izazovi, i mogućnosti“, koja je deo prvog Sajma organizacija civilnog društva u Vojvodini, koji se paralelno dešava od 12 do 17 časova istoga dana, na prostoru između Zmaj Jovine i Dunavske ulice u Novom Sadu, na kojem će brojne organizacije civilnog društva Vojvodine predstaviti svoje aktivnosti i rezultate.

Agenda događaja (pdf)

(Medija centar)

Budžet kao instrument upravljanja jedinicom lokalne samouprave

Objavio Zoran Markovic / 02-10-2012

Ознаке: ,

Konferencija za novinare CEFE Srbija  – „Budžet kao instrument upravljanja jedinicom lokalne samouprave“

4.10.2012. | Vreme: 11:00 | Terazije 3, II sprat, Mala sala Medija centra

Monografija „Budžet kao instrument upravljanja jedinicom lokalne samouprave“ je najnovije delo dr Saše Kristića, jednog od vodećih stručnjaka za pitanja finansijskog upravljanja i budžetiranja lokalne samouprave u zemlji. Knjiga je zasnovana na istraživanju pozitivnopravnih rešenja kojima je modelovan budžetski sistem Republike Srbije, kao i budžetiranje opština i gradova u Republici Srbiji tokom reformi fiskalnog sistema u periodu od 2002. do 2011. godine.

Autor na analitičan način ispituje uticaj promena postojeće prakse budžetiranja jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji na njihovo ekonomičnije i efikasnije funkcionisanje, posebno u pogledu upravljanja raspoloživim (ne)materijalnim resursima i finansijskim sredstvima. Kristićev doprinos sadržan u ovoj monografiji je u ukazivanju na to da se novim prilazima budžetiranju težište pažnje upravljača prebacuje, sa praćenja kategorija utrošaka koji nastaju u procesu vršenja određenih javnih delatnosti, na rezultate i ishode za koje se ti troškovi prave. Implementacija ove logike zasnovana je na uspostavljanju čvršće veze između javne potrošnje i javnih postignuća, koji se ogledaju u jasno uočljivim i merljivim „izlaznim“ rezultatima delovanja nosilaca vlasti.

Autor je uradio i komparativnu analizu kojom je obuhvaćena praksa upravljanja i budžetiranja lokalnih vlasti u zemljama razvijene tržišne demokratije, kako Sjedinjenih Američkih Država, tako i zemalja Evropske unije.

Govore:

  • prof. dr Božidar Raičević, redovni profesor Univerziteta u Beogradu
  • mr Aleksandar Bućić, pomoćnik generalnog sekretara za finansije Stalne konferencije gradova i opštine
  • Gordana Tišma, član saveta Državne revizorske institucije
  • dr Saša Kristić, autor monografije

Kratak prikaz knjige (pdf)

(Medija centar)

Promocija publikacije „Vodič kroz efikasan monitoring javnih nabavki“

Objavio Zoran Markovic / 27-09-2012

Ознаке: , ,

Promocija elektronske verzije publikacije „Vodič kroz efikasan monitoring javnih nabavki“, koju je pripremio Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, biće predstavljena na skupu koji će biti održan u petak, 28. septembra 2012. godine, od 13:00 – 14:00 sati, u prostorijama Beogradske otvorene škole, Masarikova 5/XVI, Beograd.

Publikacija, koja je koncipirana kao praktičan vodič kroz javne nabavke, prevashodno je namenjena pripadnicima organizacija građanskog društva i medija.

Dragan Dobrašinović

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Knez Mihailova 36/2

Prokuplje

Tel/fax: +381 27 324 493

Mob: +381 63 483 288

E-mail: office@topcentar.org.rs, toplickicentar@yahoo.com

Web site: www.topcentar.org.rs


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.