monitoring budžeta

Budžetske vesti

Upravlјanje i kontrola javnih finansija na lokalnom nivou

Objavio Zoran Markovic / 01-10-2015

Ознаке: , ,

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje eObuku (učenje na dalјinu) na temu „Upravlјanje i kontrola javnih finansija na lokalnom nivou“. Ovu aktivnost SKGO organizuje u svojstvu partnera na Programu „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“, koji relizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz finansijsku podršku Švedske.

Predstavlјanje eObuke biće organizovano u četvrtak, 1. oktobra, u Sava Centru, u Amfiteatru, sa početkom u 12 časova.

Prisutnima će se obratiti: dr Duško Pejović, vrhovni državni revizor iz Državne revizorske institucije, Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

SKGO je razvila u okviru svog Centra za obuku platformu za jednostavno i dostupno elektronsko učenje uz podršku i korišćenje interneta i računara u smislu “bilo kada, na bilo kom mestu, uz bilo koji ritam učenja”, odnosno omogućavaju totalno prilagođavanje korisniku i omogućavaju mu lak pristup sadržaju i materijalima u fleksibilnim okvirima.

Ova osmonedelјna internet obuka, koja počinje u ponedelјak, 5. oktobra, nudi klјučne teme i informacije sa održanih serija regionalnih sastanaka u partnerstvu sa Državnom revizorskom agencijom pod nazivom „Unapređenje upravlјanja javnim finansijama na lokalnom nivou“ krajem prošle i početkom ove godine. Cilј ove elektronske obuke je da učesnicima obezbedi bolјe razumevanje pojmova i procesa funkcionisanja upravlјanja i kontrole javnih finansija na lokalnom nivou, kao i da ukaže na najčešće greške i probleme koji su identifikovani od strane DRI. Ona je namenjena neograničenom broj prijavlјenih predstavnika gradova i opština Srbije.

Ova eObuka je namenjena svima koji učestvuju u procesu upravlјanja i kontrole javnih finansija na lokalu – od pripravnika i odbornika (koji nisu upoznati sa procedurama i administriranjem javnih finansija) do iskusnih zaposlenih u JLS kojima će se ukazati kako da izbegnu greške i nepravilnosti koje je DRI pronašla pri reviziji budžeta lokalnih vlasti.

Do sada je za učešće na eObuci prijavlјeno preko 600 predstavnika 100 jedinica lokalne samouprave.

(SKGO)

Srbija i dalje loše ocenjena po otvorenosti budžeta

Objavio Zoran Markovic / 16-09-2015

Ознаке: , , ,

Međunarodno istraživanje Indeks otvorenosti budžeta (Open budget index OBI) svrstava Srbiju na 47. mesto od 102 zemlje. Transparentnost Srbija (deo Transparency International) u vezi sa tim ukazuje da se mesto na ovoj uglednoj listi može popraviti ukoliko bi građani dobili više mogućnosti da utiču na planiranje i da prate izvršenje budžeta, kada bi Vlada striktno poštovala postojeće zakonske rokove za donošenje budžeta. Većem uspehu takođe bi doprinelo ukoliko bi Skupština efikasnije vršila svoju nadzornu ulogu i ako bi se u praksi obezbedio bolji pristup i pretraživost podataka o javnim rashodima.

Detaljnije na linku.

(Transparentnost Srbija)

Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481 i NVO

Objavio Zoran Markovic / 11-08-2015

Ознаке: , ,

Cilj pilot projekta „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481, dotacije za nevladine organizacije“, Centra za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) i Centra za istraživanje javnih politika, u tri opštine – Pirotu, Kraljevu i Somboru – je da inicira dijalog između učesnika u procesu odobravanja finansiranja iz budžetske linije 481 namenjene civilnom sektoru, analizira situaciju i ponudi preporuke za njeno transparetnije korišćenje.

Projekat podržava Balkan Civil Society Development Network (BCSDN).

CRNPS se godinama bavi praćenjem i analiziranjem potrošnje sa linije 481, budžetske linije za projekte NVO, i objavio je bazu podataka o projektima sa te linije koji su podržani na nivou Republike i na nivou lokalnih samouprava. Centar za istraživanje javnih politika je usmeren na civilno društvo, ugrožene grupe koje su vrlo često usmerene samo na OCD i analizu efekata javnih politika koje se odnose na organizacije civilnog društva i ugroženih grupa.

U aprilu 2010. CRNPS je predložio Vladi i Ministarstvu finansija da prihvate inicijativu za transparentniju i efikasniju distribuciju donacija za OCD iz nacionalnih i lokalnih budžeta. Inicijativu je potpisalo je 188 OCD, ali u međuvremenu se malo toga se promenilo.

Sa ovim novim projektom želimo da oživimo debatu o važnosti transparentnosti linije 481, damo preporuke za izmene procedura i pojačamo pritisak javnosti na stvaranje bolje saradnje između vlade i organizacija civilnog društva u okviru procesa pristupanje Srbije EU.

(CRNPS/Centar za istraživanje javnih politika)

Transparentnost – Srbija povodom predloga izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

Objavio Zoran Markovic / 31-07-2015

Ознаке: , ,

Transparentnost – Srbija (deo Transparency International) ukazuje da je predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama Vlada uputila u Narodnu skupštinu bez javne rasprave, iako je ona bila obavezna po osnovu oba kriterijuma iz Zakona o državnoj upravi i Poslovnika Vlade. Našaorganizacijaističe, da je takvo postupanje(inačeovaj predlog zakona nije jedinstven slučaj), direktno suprotno i političkom programu aktuelne Vlade iz aprila 2014. i usvojenim strateškim aktima. Odsustvo javne rasprave je korak nazad i za samu Narodnu skupštinu. Naime, o predlogu aktuelnog Zakona o javnim nabavkama 2012. je tadašnja poslanička grupa SNS, kao predlagač, organizovala javnu raspravu (iako nije bila u obavezi da to učini), a pre nekoliko meseci skupštinski odbor za finansije je formirao radnu grupu za izmenu ovog akta. Sada, umesto da taj odbor formuliše izmene na osnovu predloga drugih institucija i zainteresovanih strana, Skupština, po hitnom postupku raspravlja o predlogu Vlade.

Detaljnije na linku.

(Transparentnost – Srbija)

Tender za „Prokop“ protivzakonit

Objavio Zoran Markovic / 21-07-2015

Ознаке: , , ,

Upravni sud doneo je presudu kojom se uvažava tužbeni zahtev Topličkog centra za demokratiju i lјudska prava, građanskog nadzornika u javnoj nabavci „Prokop“, i poništava rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki od 04.07.2014. godine. Presudom II-9 U. 10959/14, Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki naloženo je da donese novo i na zakonu zasnovano rešenje, u skladu sa pravnim shvatanjem i primedbama Upravnog suda.

Sud je u potpunosti uvažio argumentaciju Topličkog centra za demokratiju i lјudska prava i presudio da je u postupku javne nabavke „Prokop“ prekršen član 23 Zakona o javnim nabavkama, na šta je građanski nadzornik javno ukazivao više od godinu dana.

Borba dela građanskog društva za uvođenje reda i proterivanje zloupotreba i korupcije iz postupaka javnih nabavki, posebno onih u koje je, poput „Prokop-a“, duboko involvirana visoka politika, ovoga puta je dala rezultate, ali i otvorila pitanje odgovornosti članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Hana Hukić, Vesna Gojković Milin i Branislav Cvetković) koji su, izrugujući se pravu i pravdi, omogućili stupanje na snagu protivzakonitog ugovora u poslu vrednom gotovo 26 miliona evra.

Da bi istina bila potpuna, dužni smo da ukažemo i na tendenciozno nepostupanje Uprave za javne nabavke, koju je građanski nadzornik blagovremeno upozorio na kršenje antikorupcijskih odredaba Zakona o javnim nabavkama u ovom postupku, kao i da podsetimo na bahatost predsednika Odbora za finansije Skupštine Srbije Verolјuba Arsića koji je, udalјivši predstavnika građanskog nadzornika sa sednice Odbora, na prizeman i primitivan način pokušao da zataška istinu o ovoj skandaloznoj javnoj nabavci.

Dok presuda Upravnog suda ohrabruje, važno je naglasiti da javna nabavka „Prokop“, duboko suprotstavlјena pravu, moralu i javnom interesu, opominje u šta se može pretvoriti društvo u kojem se zakoni i nezavisno i profesionalno postupanje institucija podrede marketinškim prioritetima Vlade i finansijskim motivima uticajnih pojedinaca i interesnih grupa.

Zbog svega viđenog i prikrivanog u javnoj nabavci „Prokop“, pozivamo nadležne institucije, stručnu javnost i građansko društvo da pažlјivo prate predstojeća dešavnja i preduzmu sve mere da spreče eventualne dodatne protivzakonitosti koje se, od onih koji su ih već činili, i u buduće mogu očekivati.

Presuda II-9 U. 10959/14 od 12.06.2015. godine

(Toplički centar za demokratiju i lјudska prava)

Posrtanje države u privatizaciji medija

Objavio Zoran Markovic / 30-06-2015

Ознаке: , ,

Saopštenje Koalicije za nadzor javnih finansija povodom usvajanja izmena Zakona o javnom informisanju kojim je produžen rok za privatizaciju medija do 31. oktobra 2015. godine.

Izmene Zakona o javnom informisanju još jedan su pokazatelj neodgovornosti, nedoslednosti i neozbiljnosti države. Umesto da sprovedu zakonske odredbe koje su sami predložili i usvojili, predstavnici najviših organa vlasti, Vlade i Narodne skupštine, opredelili su se za oprobani recept odlaganja, relativizovanja i obesmišljavanja ključnih reformskih koraka u oblasti javnog informisanja.

Više informacija možete naći na linku.

(Dragan Dobrašinović, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava)

Sajam organizacija civilnog društva južne Srbije

Objavio Zoran Markovic / 19-06-2015

Ознаке: , ,

Održan je Sajam organizacija civilnog društva (OCD) južne Srbije, u organizaciji TACSO resurs centra i grada Vranja. Organizacije civilnog društva iz Leskovca, Vranja i opština iz regiona (Bujanovac, Vladičin Han, Bosilegrad, Preševo, Lebane) predstavile su svoje aktivnosti građanima. sajamvranje1

Cilj održavanja Sajma bila je promocija rada i povećanje vidljivosti OCD, kao i njihovo umrežavanje i uspostavljanje međusobne saradnje sa lokalnim samoupravama i medijima. Na otvorenim uličnim štandovima, organizacije su javno prezentovale svoje projekte i aktivnosti.

Zainteresovanu javnost, okupljenu na gradskom šetalištu ispred zgrade starog Načelstva, pozdravio je Branimir Stojančić, član Gradskog veća, koji je rekao da grad podržava rad civilnog sektora i da je otvoren za saradnju.

Leopold Rollinger, menadžer programa jačanja kapaciteta Građanskih Inicijativa, kao predstavnik TACSO Resurs centra Srbije, izrazio je nadu da su ovakvi događaji polazna osnova za unapređenje odnosa sa lokalnim samoupravama. On je istakao i da manifestacije poput Sajma povećavaju vidljivost dobrobiti koje organizacije civilnog društva pružaju svim građanima kroz svoje aktivnosti. sajamvranje_leo

Suzana Popović, ispred NVO “ABC centar” istakla je ulogu koju su OCD imale tokom poslednjih petnaest godina, a Kenan Rašitović iz udruženja OFER iz Bujanovca pozdravio je inicijativu za održavanje ovakvih skupova, kao priliku za približavanje aktivnosti OCD svim građanima.

Sajam je nastavljen debatom na kojoj se govorilo o uključivanju OCD u procese donošenja propisa, mogućnostima za korišćenje javnih prostora za njihov rad kao i o transparentnom finansiranju OCD iz lokalnih i nacionalnih budžeta. U debati su učestvovali predstavnici/ce lokalnih samouprava i više od pedeset predstavnika OCD iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga.Prisutni su se složili da je potrebno unaprediti transparentnost prilikom podele sredstava iz lokalnih budžeta, kao i saradnju između OCD, ali i da je potrebno razmeniti znanja i iskustva na regionalnom nivou, i ojačati kapacitete lokalnih OCD. Stvaranje lokalnih i regionalnih partnerstava, izuzetno je bitno za mogućnost konkurisanja za EU projekte.

Na Sajmu su predstavljene aktivnosti Resurs centra okupljenog oko konzorcijuma koji predvode Građanske inicijative, a koji je podržan od strane TACSO-a. Prisutni građani i predstavnici OCD, imali su priliku da saznaju koju vrstu usluga pruža Resurs centar, kao i koje od usluga da odaberu u cilju jačanja kapaciteta svojih organizacija.sajamvranje_debata

Cilj delovanja Resurs Centra je pružanje podrške radi stvaranja jačeg civilnog društva i podsticajnog okruženja za njegovo funkcionisanje, kao i održivosti TACSO funkcija po završetku projekta 2017. godine. Konzorcijum koji je izabran da bude TACSO Resurs Centar u Srbiji predvode Građanske inicijative a njegovi članovi su i: Kuća ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora i Fondacija za nove komunikacije Dokukino. Projekat Tehničke podrške organizacijama civilnog društva podržan je od strane EU.

(Građanske inicijative)

Budžetsko finansiranje medija

Objavio Zoran Markovic / 25-05-2015

Ознаке:

Debata Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS) - Budžetsko finansiranje medija i medijskih sadržaja – trenutno stanje i perspektive.

27.5.2015. | Vreme: 12:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS) i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) vas pozivaju da učestvujete na debati „Budžetsko finansiranje medija i medijskog sadržaja – trenutno stanje i perspektive“.

Na skupu će posebna pažnja biti posvećena aktuelnim mehanizmima i načinima finansiranja medija i medijskih sadržaja iz javnih prihoda, kao i raspravi o pravcima unapređivanja postojećeg stanja iz perspektive novih medijskih zakona.

U uvodnom delu skupa BIRN će predstaviti analizu budžetske potrošnje u medijskom sektoru, koja pokazuje kako su lokalne samouprave, ministarstva, republičke agencije i javna preduzeća potrošila više od 2 milijarde dinara u dve budžetske godine na ime saradnje sa medijima i marketinškim agencijama.

CUPS će sa druge strane predstaviti model preporučenog pravca razvoja normativnog okvira za sufinansiranje aktivnosti usmerenih na proizvodnju i distribuciju medijskih sadržaja. U tom kontekstu i u cilju pospešivanja efektivnog prelaska opština i gradova na novi sistem finansiranja medija, na skupu će biti predstavljen i Model pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou jedinica lokalne samouprave.

U uvodnom delu rasprave učesnicima će se obratiti i Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite do utorka 26. maja na: cups@cups.rs i tanja.maksic@birn.eu.com.

Debata se organizuje u okviru zajedničke inicijative za transparentno, ujednačeno i odgovorno trošenje državnog budžeta namenjenog za javno informisanje građana, koju podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

(Medija centar)

Javne nabavke nakon poplava

Objavio Zoran Markovic / 12-02-2015

Ознаке:

Organizacija Transparentnost – Srbija – Konferenciji za štampu – Javne nabavke nakon poplava – šta je urađeno i kako dalje?

Petak, 13. februara 2015. od 11.00 – 12.30 časova, u Medija centru, Terazije 3, Beograd.

Dnevni red i detaljnije informacije na linku.

(Transparentnost – Srbija)

Zahtev za utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje propusta povodom konkursa

Objavio Zoran Markovic / 05-12-2014

Ознаке: , , , ,

Nakon konferencije za medije, održane u prostorijama Kuće ljudskih prava, nastavlja se sa prikupljanjem podrške zahtevima za utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje propusta povodom konkursa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tekst sa iznesenim zahtevima i organizacijama koje su do sada potpisale inicijativu možete preuzeti ovde.

Podatke o organizacijama koje su ostvarile pravo na sredstva po spornom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja možete pogledati ovde.

Ukoliko želite da potpišete zahteve molimo vas da pošaljete e-mail dragan@policycenter.info.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.