monitoring budžeta

Budžetske vesti

Alternativno izveštavanje o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Objavio Zoran Markovic / 15-05-2014

Ознаке: , ,

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom pozivaju predstavnike organizacija civilnog društva da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u utorak, 20. maja 2014. godine, u Palati „Srbija“ (četvrti sprat, sala 470), sa početkom u 10:30 časova. Na sastanku će biti predstavljen Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013-2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je 13. maja objavila Agencija za borbu protiv korupcije.

Naime, Agencija za borbu protiv korupcije objavila je 13. maja 2014. godine javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pilot projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana. Konkurs se sprovodi kao deo projekta Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Detaljne podatke o konkursu možete naći na http://www.acas.rs/sr_cir/podizanje-antikorupcijske-svesti/756.html.

Pozivaju se udruženja i druge organizacije civilnog društva koje su zainteresovane za ovaj konkurs da se prijave za učešće na skupu putem e-mejl adrese: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do ponedeljka, 19. maja 2014. godine u 12 časova.

Agenda sastanka.

(Agencija za borbu protiv korupcije)

Gradonačelnik poništio konkurs za finansiranje projekata udruženja

Objavio Zoran Markovic / 14-05-2014

Ознаке: , ,

Zaključkom Gradonačelnika grada Beograda, broj 6-264/14-G od 9. maja 2014. godine, poništava se Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju civilnog društva u procesu evropskih integracija od značaja za grad Beograd u 2014. godini.

Više informacija na linku.

Dunav-Morava-Vardar i dalje tajna

Objavio Zoran Markovic / 09-04-2014

Ознаке: , ,

Transparentnost – Srbija (ogranak Transparency International) dobila je zaključak Poverenika za informacije od javnog značaja, koji je izrekao kaznu od 20.000 dinara Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja jer je odbilo da, na osnovu ranijeg rešenja Poverenika, dostavi Studiju opravdanosti projekta izgradnje kanala Dunav-Morava-Vardar svima koji su tražili taj dokument.

Ministarstvo je, rešenjem Poverenika od 4. aprila, dobilo rok od dva dana da uplati kaznu, ali i da omogući uvid javnosti u Studiju. U protivnom, nastaviće se postupak izvršenja rešenja Poverenika, izricanjem nove kazne u iznosu od 180.000 dinara.

Smatramo jednako nedopustivim praksu, da se uz besmislena ili pravno neutemeljena obrazloženja, važni dokumenti kriju od javnosti, u čemu ovo nije usamljen slučaj, kao i poigravanje novcem poreskih obveznika do koga dolazi kada državni organi, umesto da postupe po izvršnim rešenjima dolaze u situaciju da plaćaju novčane kazne.

Slučaj sa Studijom o izgradnji kanala je još jedan pokazatelj nedovoljne transparentnosti vlade kada je reč o ekonomskim sporazumima sa partnerima iz inostranstva i izgradnji infrastrukturnih objekata. TS je, za sada bezuspešno, mnogo puta ukazivala da je ova oblast jedna od najproblematičnijih sa stanovišta borbe protiv korupcije, ali se ona se nije našla u konačnom tekstu antikorupcijske strategije, a ni u praksi nema nikakvog napretka. Tajnost dokumenata je bila zajednička odlika mnogih slučajeva iz proteklih desetak godina u kojima se sada ispituju zloupotrebe. Umesto da javno proklamovana borba protiv korupcije donese suštinske promene u ovoj oblasti, javnosti i dalje nisu dostupni dokumenti kao što su memorandumi o solarnim elektranama (zaključeni u doba prethodne Vlade) ili sporazumi između JAT-a i Etihada.

Kako bi se izbegao apsurd da se novčane kazne zbog kršenja zakona plaćaju iz budžeta, umesto da ih plate odgovorni rukovodioci potrebno je što pre usvojiti izmene Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja koje su povučene iz skupštinske procedure nakon formiranja Vlade 2012, ali do sada nisu ponovo predložene.

Transparentnost Srbija je u februaru podnela Povereniku predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja, kako bi se omogućilo dobijanje informacija koje je TS tražila još u oktobru 2013. godine. Tada je iz Ministarstva prvo odgovoreno da ne mogu da dostave Studiju jer se jedina kopija nalazi kod ministra, a on je na putu. Potom je Ministarstvo obavestilo Transparentnost da Studija ne može da se dostavi javnosti jer se članovi vlade nisu upoznali sa tim dokumentom. Studiju je, inače, ministar Milan Bačević još početkom oktobra ‘iz svoje ruke’ pokazao na konferenciji za novinare. Poverenik je u januaru doneo rešenje kojim se nalaže Ministarstvu rudarstva da dostavi studiju tražiocima. Dokument je, osim Transparentnosti, tražilo još nekoliko nevladinih organizacija i novinara.

(Transparentnost – Srbija)

Isplate iz budžeta Srbije uduženjima građana

Objavio Zoran Markovic / 11-02-2014

Ознаке: ,

Konferencija za novinare Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije - Godišnji zbirni izveštaj о utrоšku srеdstаvа kоја su kао pоdrškа prоgrаmskim аktivnоstimа оbеzbеđеnа i isplаćеnа udružеnjimа i drugim оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа iz srеdstаvа budžеtа Rеpublikе Srbiје u 2012. gоdini.

18.2.2014. | Vreme: 11:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Govore:

Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije

Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija

Milena Banović, šefica Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

Agenda (pdf)

(Medija centar)

Vesela braća žalosna im majka

Objavio Zoran Markovic / 30-01-2014

Ознаке: ,

Iz štampe je izašao 5. broj časopisa „Dosije korupcija“. U ovom broju možete pročitati sledeće tekstove:

Vesela braća žalosna im majka

• Vesela braća žalosna im majka (Dragan Dobrašinović, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava);

• Intervju sa Radoslavom Sretenovićem, predsednikom Državne revizorske institucije;

• Korupcija u samom srcu sistema (Miša Brkić, Novi magazin);

• Suzbijanje korupcije – preduslovi i sistemske prepreke (Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije);

• Politika kao prepreka reformama (Miroslav Prokopijević, Institut za evropske studije);

• Državna revizorska institucija na putu ka većoj proaktivnosti i integritetu (Zoran Gavrilović, Biro za društvena istraživanja);

• Stepen korupcije u Srbiji: komparativna analiza (Goran Nikolić, Institut za evropske studije);

• Ka efikasnom sistemu javnih nabavki u zemljama (potencijalnim) kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji (Fondacija za otvoreno društvo).

Preuzmite časopis

(Koalicija za nadzor javnih finansija)

Sprečiti da izbori budu poprište korupcije

Objavio Zoran Markovic / 24-01-2014

Ознаке: ,

Transparentnost Srbija (ogranak međunarodne mreže Transparency International) ukazuje da i predstojeći izbori u Beogradu i eventualni republički izbori mogu postati poprište korupcije i zloupotrebe javnih resursa, ako nadležni hitno ne preduzmu odgovarajuće mere kako bi počelo rešavanje problema uočenih u prošlosti i sprečilo njihovo ponavljanje. Iako je propuštena prilika da se preduzmu mere koje bi podrazumevale izmenu propisa , još uvek je moguće učiniti nešto za promenu prakse.

Jedna od mogućih mera je formiranje Nadzornog odbora. S obzirom da je u javnosti 29. januar pominjan kao datum mogućeg raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, krajnje je vreme da poslanici Skupštine Srbije ispune obavezu propisanu Zakonom o izboru narodnih poslanika i izaberu Nadzorni odbor, koji nije biran od izbora u decembru 2000. godine.

Zakonski zadatak Nadzornog odbora je da prati postupanje medija, stranačkih predstavnika i funkcionera tokom kampanje i da kontroliše obezbeđivanje ravnopravnih uslova, poštovanje jednakosti kandidata, upozorava na postupke političkih stranaka organa uprave, kandidata i sredstava javnog obaveštavanja kojima se ometa izborna kampanja i ugrožava jednakost prava svih kandidata. Uz to da inicira postupke pred državnim organima ako bilo koji učesnik u izbornoj kampanji svojim ponašanjem poziva na nasilje, širi nacionalnu, versku ili rasnu mržnju ili podstiče na neravnopravnost polova.

Takođe je nephodno učiniti sledeće:

Da Agencija za borbu protiv korupcije nastavi kontrolu finansijskih izveštaja o izbornoj kampanji iz 2012, i kasnijih lokalnih izbora, da pokrene postupke u svim utvrđenim slučajevima kršenja Zakona i donese odluke o uskraćivanju budžetskih sredstava za stranke koje su osuđene za kršenje zakona i javnosti predoči podatke o tome. Objavljivanje ovih podataka delovaće, prema oceni TS, preventivno protiv kršenja pravila u novoj izbornoj kampanji ali će takođe dati biračima bitno obaveštenje o prethodnom poštovanju antikorupcijskih propisa.

Da prekršajni sudovi što pre okončaju postupke zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Prema istraživanju TS, od gotovo 500 postupka koji su pokrenuti u 2013, do 15. decembra je bilo okončano samo deset

Da policija i javno tužilaštvo pre raspisivanja izbora saopšte šta su uradili na ispitivanju svih krivičnih dela za koja su se politički takmaci međusobno optuživali tokom prethodnih izbora, a naročito u vezi sa nepravilnostima u vezi sa brojanjem glasova, „kupovinom“ glasova i zloupotrebom javnih resursa. TS smatra da bi policija i tužilaštvo trebalo da proaktivno reaguju na navode o „kupovini“ glasova i zloupotrebama. TS je nedavno proveravala da li je bilo takvih reakcija zbog tvrdnji o kupovini glasova na izborima u Kostolcu, pa smo od tužilaštva dobili informaciju da takvog postupanja nije bilo a od policije da je naš dopis sa linkom na objavljene vesti prosleđen tužilaštvu .

Pošto je propuštena šansa da se preciznije zakonski uredi praksa promocije kandidata na izborima i lidera stanaka koji su ujedno i javni funkcioneri tokom izborne kampanje, a naročito u vezi sa – potpisivanjem sporazuma sa investitorima, otvaranjem javnih objekata, posetama gradilištima, podelom socijalne pomoći i slično -pozivamo nosioce javnih funkcija da se uzdrže od učešća u ovakvim promotivnim aktivnostima tokom kampanje.Osim toga, smatramo da bi Republička radiodifuzna agencija trebalo da uvede pravila o prenošenju informacija o ovakvim promocijama u medijima kroz opšte obavezujuće uputstvo.

Ocenjujemo da je neophodno da se u roku od 48 sati objavljuju podaci o trošenju budžetskih sredstava, preuzimanju finansijskih obaveza i zapošljavanju u državnoj i lokalnoj upravi, javnim službama i preduzećima u razdoblju kampanje i da se ovi procesi podvrgnu posebnoj kontroli, pošto su do sada često služili političkoj promociji i kupovini podrške birača.

Najzad smatramo da učesnici na izborima treba da objave programe na početku kampanje, kako bi bilo dovoljno vremena da javnost i stručnjaci iznesu komentare, ali i da bi stranke pružile razumno obrazloženje načina ostvarivanja predizbornih obećanja i finansiranja najavljenih aktivnosti.

(Transparentnost – Srbija)

Elektronski kurs „Vodič kroz pregovore Srbije i Evropske unije“

Objavio Zoran Markovic / 22-01-2014

Ознаке: ,

logoeusrbija

Kancelarija za evropske integracije postavila je na svom sajtu elektronski kurs „Vodič kroz pregovore Srbije i Evropske unije“.

Monitoring poslovanja RTS

Objavio Zoran Markovic / 17-01-2014

Ознаке: , ,

Poziv za učešće na programu obuke za predstavnike građanskog društva i medijskih udruženja iz Republike Srbije.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju, organizuje obuku za predstavnike organizacija građanskog društva i medijskih udruženja. Obuka je deo projekta „RTS – naše pravo da znamo sve“, čiju realizaciju podržava Fondacija za otvoreno društvo. Ovaj deo projektnih aktivnosti usresređen je na izgradnju kapaciteta polaznika za monitoring poslovanja Radiodifuzne ustanove Radio televizije Srbije (RTS).

Trodnevni seminar pružiće polaznicima dodatna znanja o legislativnom okviru u kojem posluje RTS, obavezama javnog servisa u ostvarivanju javnog interesa kroz odgovarajuće programske sadržaje, finansiranju javnog servisa, uporednim iskustvima iz regiona. Pored navedenih oblasti, deo seminara biće fokusiran na uspostavljanje metodologije monitoringa poslovanja RTS-a.

Seminar će biti održan od 06. do 09. februara 2014. godine na Tari i okupiće 20 polaznika. Troškovi prevoza, smeštaja i ishrane učesnika u potpunosti su pokriveni od strane organizatora. Predavači na seminaru biće domaći eksperti za oblasti koje su predmet obuke.

Svi zainteresovani za učešće na programu obuke mogu se prijaviti tako što će popunjen prijavni formular dostaviti na elektronsku adresu office@topcentar.org.rs do 29. januara 2014. godine.

Izabrani kandidati biće obavešteni o rezultatima konkursa do 31. januara 2014. godine.

Prijavni formular

(Toplički centar za demokratiju i ljudska prava)

Za efikasnije krivično i prekršajno gonjenje u javnim finansijama

Objavio Zoran Markovic / 27-12-2013

Ознаке: , , ,

Transparentnost Srbija pozdravlja najavu Državne revizorske institucije da će, uz 29 prijava koje su već podnete, narednih dana i sedmica podneti nove prekršajne i krivične prijave, kao i prijave za privredne prestupe, zbog kršenja zakona uočenih u postupcima revizije koje je ta institucija sprovela tokom 2013. godine.

Na osnovu sažetka izveštaja koji je DRI predstavila može se zaključiti da ima osnova za gonjenje i u mnogim drugim slučajevima, naročito u vezi sa nepoštovanjem procedure javnih nabavki. Ostaje da se vidi, u sledećem revizorskom izveštaju, da li je primena novog zakona, od aprila 2013, donela neke pozitivne promene. U izveštaju DRI se ponovo konstatuju mnogi sistemski problemi o kojima su Vlada i Skupština bile upoznate i ranijih godina, ali koji još uvek nisu rešeni (evidencija javne imovine, obračun javnog duga, funkcionisanje internih revizija).

Nadamo se, međutim, da će se po tim prijavama postupati mnogo efikasnije nego do sada kao i da javna tužilaštva neće čekati da Državna revizorska institucija podnese krivične prijave, već će postupati proaktivno.

Tužilaštva, naime, mogu i sama da prouče izveštaje o reviziji objavljene na internet stranici DRI, da prikupe dodatne informacije i pokrenu postupke u slučajevima u kojima su mesno nadležna i kada utvrde da za to postoji osnov. Ovakva praksa do sada je bila izuzetna retkost – čak i u slučajevima kada je DRI tužiocima dostavljala tužilaštvima izveštaj o sprovedenoj reviziji. Istraživanje o postupanju tužilaštava od januara 2011. do septembra 2013. godine, koje je sprovela TS, pokazalo je da ni u jednom slučaju tužilaštvo nije pokrenulo postupak nakon što bi samo pribavilo izveštaj o reviziji. U slučajevima kada je DRI dostavljala tužilaštvu izveštaj o reviziji, a ono tražilo od policije da prikupi dodatne informacije, dešavalo se da prikupljanje traje i duže od godinu dana.

Štaviše, prema podacima od januara 2011. do septembra 2013. godine, od 20 krivičnih prijava koje je DRI podnela zbog nepravilnosti uočenih u postupcima revizije, ni jedna nije rezultirala optužnicom ili optužnim predlogom. Zabrinjava i činjenica da je u istom periodu, od 347 prekršajnih prijava koje je DRI podnela rešeno 66, od čega su u 44 slučaja izrečene novčane kazne. Istraživanje koje je sprovela TS pokazalo je da su kazne najčešće na granici zakonskog minimuma ili ispod te granice (prosečna kazna za odgovorno lice je oko 30.000 dinara).

U jednom slučaju desilo se da je sudija donela rešenje po kojem je DRI nenadležna za podnošenje prekršajne prijave protiv odgovornog lica (direktora lokalnog javnog preduzeća). To nije, kako bi se moglo protumačiti, nestručno postupanje sudije ili pokušaj da se zaštiti funkcioner, već doslovna primena zakona, pošto u Zakonu o budžetskom sistemu postoji odredba po kojoj je samo budžetska inspekcija nadležna za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Srećom, ovaj slučaj je za sada usmanjen, ali je TS uputila dopis Ministarstvu finansija u kojem ga je pozvala da prilikom izrade novog Zakona o budžetskom sistemu ispravi ovu nelogičnost.

(Transparentnost – Srbija)


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.