sektor

Vesti NVO

Konkurs za omladinske razmene

Objavio Zoran Markovic / 19-10-2017

Ознаке: , ,

Poziv Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) za dostavljanje predloga projekata “Better Region Starts with Youth”, kao i informaciju o predstojećim info sesijama koje će se baviti ovim pozivom.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je međunarodna organizacija osnovana od strane vlada Zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Makedonije i Srbije, u cilju promocije duha pomirenja i saradnje između mladih u regionu kroz programe omladinskih razmena.

RYCO raspisuje prvi javni poziv za dostavljanje predloga projekata koji je otvoren od 16.10. 2017. do 15.11.2017. Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva i srednje škole sa Zapadnog Balkana sa predlozima projekata u oblasti promocije i doprinosa procesu pomirenja u regionu kroz unapređenje mobilnosti, saradnje i aktivizma mladih. 
Javni poziv možete pronaći na ovom linku.

U svrhe predstavljanja ciljeva i uslova konkursa, kao i podrške potencijalnim aplikantima u pripremi projekata i pronalaženju partnera u regionu, RYCO organizuje info sesije širom regiona Zapadnog Balkana. Raspored održavanja info sesija, kao i više informacija o ovim događajima, dostupni su ovde.

(Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji)

Ratni zločinac predavač na Vojnoj akademiji

Objavio Zoran Markovic / 19-10-2017

Ознаке: ,

Povodom skandalozne najave ministra Aleksandra Vulina da će osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević biti predavač na Vojnoj akademiji, Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) zahteva hitnu smenu ministra odbrane.

Inicijativa zahteva da predsednica Vlade Ana Brnabić u najhitnijem roku, a najkasnije do kraja nedelje započne proceduru za razrešenje ministra Vulina, zbog njegovih trajnih napora da rehabilituje politiku ratnih zločina, kao i najistaknutije pripadnike te politike koji su zbog činjenja ratnih zločina služili višegodišnje kazne zatvora.

Očekujemo od premijerke Brnabić hitno podnošenje predloga za razrešenje ministra Vulina, koji bi označio otklon aktuelne Vlade od zločinačke politike koja je vođena devedesetih godina, kako bi se napravio konačan rez na promociji ratnih zločinaca koja predstavlja najbezobzirnije “razvlačenje pameti” građana Srbije. Ukoliko predsednica Vlade svojim nereagovanjem poruči javnosti u Srbiji i regionu da se slaže sa politikom glorifikacije ratnih zločinaca, Inicijativa će zatražiti od narodnih poslanika da pokrenu postupak za razrešenje ministra, verujući da ovo nije stranačko pitanje već pitanje poštovanja elementarnih civilizacijskih vrednosti odnosno na prvom mestu poštovanje žrtava ratnih zločina.

Rehabilitacija zločinaca i zločinačke politike doživela je svoj maksimum Vulinovom izjavom da “niko od tih ljudi ne sme da ode sa životne pozornice, a da ne ostavi zapisano svedočenje o onome što je radio i kakve je odluke donosio”. Podsećamo ministra Vulina, i celokupnu javnost da se zapisano, dokumentovano i činjenično potkrepljeno svedočenje o onome što je srpski vojno-policijski vrh radio na Kosovu nalazi u presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (predmeti: Kosovska šestorka i Vlastimir Đorđević), i da se radi očuvanja i izgradnje dostojanstva srpskog društva mora prestati sa falsifikovanjem istorije i početi sa procesom suočavanja sa prošlošću.

U skladu sa time, Inicijativa poziva i ministarku pravde Nelu Kuburović da, s obzirom na obaveze proistekle iz Poglavlja 23 pristupanja Srbije EU,  angažuje sve raspoložive resurse kako bi se počelo sa primenom Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, posebno u onom delu u kome se govori o unapređenju ukupnog odnosa društva prema pitanju suđenja za ratne zločine, i unapređenja nastavnih programa na način koji omogućava učenicima da dobiju dovoljnu količinu relevantnih informacija o sukobima na prostorima bivše Jugoslavije, ratnim zločinima koji su u tom periodu izvršeni i normama međunarodnog humanitarnog prava.

(Inicijativa mladih za ljudska prava)

Poziv za organizacije iz Niša i okoline

Objavio Zoran Markovic / 19-10-2017

Ознаке: , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Resursni centar Građanskih inicijativa i TACSO kancelarija u Srbiji pozivaju zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD) iz Niša, kao i gradova i opština iz okoline, da se prijave za učešće na obukama posvećenim primeni Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Obuka će biti organizovana 30.oktobra u Nišu.

Molimo Vas da prijave za učešće pošaljete najkasnije 3 dana pre dana održavanja obuke – 27. oktobra.

Osnovni cilj organizovanja ovih obuka je jačanje kapaciteta OCD za saradnju sa organima javne uprave i učešće u procesu pripreme, donošenja i sprovođenja propisa. Podizanje kapaciteta OCD za učešće u postupku donošenja propisa, a u vezi sa primenom Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, doprineće većem razumevanju uloge i značaja saradnje organa javne uprave sa OCD, a samim tim i većem uključivanju građana u rad organa javne uprave i izradu kvalitetnijih propisa. Molimo zainteresovane OCD da prijave za učešće najviše dva svoja predstavnika/ce  popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE.

Realizacija ovih obuka predstavlja jednu od obaveza iz važećeg Akcionog plana za sprvođenje inicijative Parterstvo za otvorenu upravu za period 2016-17 čije ispunjenje treba da doprinese unapređenju konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja propisa, kao i poboljšanju javnih  usluga i jačanju integriteta javne vlasti.

Učesnicima/cama koji dolaze van mesta u kojima će biti organizovane obuke biće nadoknađeni putni troškovi u visini cene povratne autobuske karte.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti Milici Antić na e-mail milica@gradjanske.org.

(Resursni centar Građanskih inicijativa)

Poziv za organizacije iz Kruševca i okoline

Objavio Zoran Markovic / 19-10-2017

Ознаке: , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Resursni centar Građanskih inicijativa i TACSO kancelarija u Srbiji pozivaju zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD) iz Kruševca, kao i gradova i opština iz okoline, da se prijave za učešće na obukama posvećenim primeni Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Obuka će biti organizovana 25. oktobra u Kruševcu.

Molimo Vas da prijave za učešće pošaljete najkasnije 3 dana pre dana održavanja obuke – 22. oktobra.

Osnovni cilj organizovanja ovih obuka je jačanje kapaciteta OCD za saradnju sa organima javne uprave i učešće u procesu pripreme, donošenja i sprovođenja propisa. Podizanje kapaciteta OCD za učešće u postupku donošenja propisa, a u vezi sa primenom Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, doprineće većem razumevanju uloge i značaja saradnje organa javne uprave sa OCD, a samim tim i većem uključivanju građana u rad organa javne uprave i izradu kvalitetnijih propisa. Molimo zainteresovane OCD da prijave za učešće najviše dva svoja predstavnika/ce  popunjavanjem formulara koji se nalazi OVDE.

Realizacija ovih obuka predstavlja jednu od obaveza iz važećeg Akcionog plana za sprvođenje inicijative Parterstvo za otvorenu upravu za period 2016-17 čije ispunjenje treba da doprinese unapređenju konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja propisa, kao i poboljšanju javnih  usluga i jačanju integriteta javne vlasti.

Učesnicima/cama koji dolaze van mesta u kojima će biti organizovane obuke biće nadoknađeni putni troškovi u visini cene povratne autobuske karte.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti Milici Antić na e-mail milica@gradjanske.org.

(Resursni centar Građanskih inicijativa)

Modeli za transparentnost državnog finansiranja medija

Objavio Zoran Markovic / 19-10-2017

Ознаке: , ,

Debata u organizaciji BIRN Srbija, NUNS-a i Fondacije Slavko Ćuruvija - Modeli za transparentnost državnog finansiranja medija, predlozi za novu medijsku strategiju.

20.10.2017. | Vreme: 11:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Pozivamo Vas da učestvujete na debati, na kojoj će medijske i novinarske organizacije predstaviti svoja rešenja za buduću medijsku strategiju, sa posebnim akcentom na pitanje transparentnosti potrošnje državnog novca u medijskom sektoru i praćenja tokova novca.

Ova rešenja u formi preporuka su predate Ministarstvu kulture i informisanja.

Državno finansiranje medija jedna je od najvažnijih i najkontraverznijih tema, imajući u vidu obim i efekte državnih davanja na republičkom i lokalnom nivou. Medijske i novinarske organizacije zbog toga se zalažu da ono bude tretirano kao posebna tema u okviru medijske strategije, koja bi obuhvatila sve modalitete finasiranja javnim novcem i omogućila da se sagleda ukupna državna intervencija u državnom sektoru.

Govore:

  • Slaviša Lekić, predsednik NUNS
  • Nedim Sejdinović, predsednik NDNV
  • Milorad Tadić, predsednik ANEM
  • Dalila Ljubičić, izvršna direktorka Asocijacije medija
  • Miloš Stojković, pravni konsultant na projektu “Javni novac za javni interes”.

Moderator: Slobodan Georgiev, BIRN.

Ova debata organizovana je u sklopu projekta “Javni novac za javni interes”, koji sprovodi konzorcijum organizacija BIRN Srbija, NUNS i Fondacija Slavko Ćuruvija, a finansira Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Debata je deo šire inicijative koju je pokrenula Grupa za slobodu medija, a čiji su BIRN, NUNS i SĆF članovi. #ZaSloboduMedija #StopMedijskomMraku #StojimUzVranjske #ZastoSamOvde

(Medija centar)

Da li Srbija korača ka ispunjenju uslova u poglavljima 23 i 24

Objavio Zoran Markovic / 19-10-2017

Ознаке: , , , , ,

Koalicija prEUgovor poziva na konferenciju:  Da li Srbija korača ka ispunjenju uslova u poglavljima 23 i 24. Konferencija će se održati 25. oktobra 2017. godine, sa početkom u 11 časova, Medija centar (Terazije 3, drugi sprat).

Koalicija prEUgovor predstavlja najnoviji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) na konferenciji koja će biti održana 25. oktobra od 11 časova u Medija centru u Beogradu.

Pored ključnih preporuka za napredak u poglavljima 23 i 24 pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, na skupu će biti analizirana primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, novousvojena Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, tekuće stanje u oblasti migracija u Srbiji, kao i civilna i demokratska kontrola sektora bezbednosti.

Na konferenciji će govoriti:

  • Milan Aleksić, Centar za primenjene evropske studije
  • Vanja Macanović, Autonomni ženski centar
  • Ivana Radović, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
  • Katarina Đokić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
  • Gordana Grujičić, Grupa 484

Molimo vas da prisustvo konferenciji potvrdite najkasnije do utorka 24. oktobra, mejlom na adresu info@preugovor.org.

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator - mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju ova dva poglavlja.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.

Konferencija je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“, koji finansira Evropska unija. Organizaciju konferencije podržala je i Ambasada Kraljevine Holandije, u okviru MATRA programa.

(Koalicija prEUgovor)

Okrugli sto u Užicu na temu inkluzivnog obrazovanja

Objavio Zoran Markovic / 17-10-2017

Ознаке: , ,

U Gradskom kulturnom centru u Užicu, 12. oktobra je održan Okrugli sto na temu inkluzivnog obrazovanja, kao deo projekta Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju u Srbiji i Crnoj Gori.

os 25[4903]Projekat je deo programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore, a sprovodi se uz podršku Evropske unije. U Srbiji, nosilac projekta je osnovna škola „Dimitrije Tucović“ iz Čajetine, u saradnji sa Udruženjem građana Zlatiborski krug i Specijalnom školom „Miodrag V, Matić“ iz Užica. U Crnoj Gori, nosilac projekta je „Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja“, u saradnji sa Centrom za decu i mlade sa smetnjama iz Berana, srednjom školom „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja i Udruženjem roditelja dece sa smetnjama „Zrak nade“.

Okrugli sto u Užicu je organizovala Specijalna škola „Miodrag V, Matić“ a nakon što je direktorka škole, Zorica Vesović, pozdravila sve prisutne, plenarni deo je počeo izlaganjem Jelene Kapetanović, koordinatora za inkluzivno obrazovanje u Školskoj upravi Užice. Ona je predstavila zakonska rešenja kroz koja se obezbeđuje podrška sprovođenju i unapređenju inkluzije.

Defektolozi u Specijalnoj školi, Sandra Šobotović, Vesna Boričić i Danijela Jovanović, predstavili su rad škole i rezultate projekta, a direktorka osnovne škole „Dimitrije Tucović“ u Čajetini je govorila o podršci socijalnoj i obrazovnoj inkluziji dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Biljana Kuzmanović, novinar i dobitnica UNICEF-ove nagrade za prilog o socijalnoj inkluziji devojčice sa smetnjama u razvoju, istakla je značaj medija u promociji prava i potreba dece sa smetnjama u razvoju.

Direktorka Dnevnog Centra za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja“, Svetlana Dujović, predstavila je stanje vezano za obrazovnu i socijalnu inkluziju u Crnoj Gori i rezultate projekta.

U diskusiji, nakon plenarnog dela, uzeli su učećše predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom, Gradskog udruženja slepih i slabovidih, Interresorne komisije, Centra za socijalni rad i drugih užičkih institucija i organizacija.

Zaključci sa ovog skupa se pre svega odnose na raskorak između teorije i sprovođenja inkluzije u praksi i na važnost primera dobre prakse kao što je Specijalna škola „Miodrag V. Matić“. Istaknut je značaj primene asistivne tehnologije u obrazovanju i mogućnosti koje se otvaraju za decu i mlade razvijanjem obrazovnog okruženja i programa koji obezbeđuju iste obrazovne uslove za svu decu.

Na kraju, najavljena je Regionalna konferencija posvećena unapređivanju obrazovne i socijalne inkluzije dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz upotrebu asistivne tehnologije, koja će se krajem novembra održati na Zlatiboru.

(Vesna Belčević, program asistent, Osnovna škola “Dimitrije Tucović” Čajetina)

Javni čas o Lovasu

Objavio Zoran Markovic / 17-10-2017

Ознаке: ,

Povodom 26. godišnjice od stradanja meštana Lovasa, Fond za humanitarno pravo poziva na javni čas o događajima u i oko Lovasa jeseni 1991. godine, kao i toku sudskog postupka koji se vodi pred sudovima u Srbiji od 2007. godine.

Čas će održati pravna zastupnica žrtava, advokatica Marina Kljaić, u biblioteci Fonda za humanitarno pravo (Dečanska 12/III), u sredu, 18. oktobra 2017. godine, sa početkom u 18 časova.

Komentar ASTRE na usvojenu Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima

Objavio Zoran Markovic / 17-10-2017

Ознаке: , ,

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obeležava 18. oktobra, organizacija ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima, objavljuje komentar na usvojenu Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava od 2017. do 2022. godine i prateći Akcioni plan za 2017. i 2018. godinu.

Vlada Srbije usvojila je 4. avgusta 2017. godine Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava od 2017. do 2022. godine, kao i prateći Akcioni plan za 2017. i 2018. godinu, šest godina nakon isteka prethodnog plana. U poslednjih pet godina stagnirala je oblast suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima u Republici Srbiji, jer nisu bili stvoreni preduslovi za plansko i sistemsko rešavanje problema i za uspostavljanje novog institucionalnog i koordinacionog okvira. Rezultat ove stagnacije bio je sprovođenje ad hoc rešenja bez dugoročnih planova, što je dovelo i do toga da Srbija u Izveštaju o trgovini ljudima američkog Stejt deparmenta (i za 2016, ali i za 2017. godinu) bude svrstana na tzv. listu za posmatranje.[1]

Rad na Strategiji prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava, započet je još u maju 2012. godine. Prvobitni tekst nastao je tokom višemesečnog rada, u kome su učestvovali svi ključni akteri za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji, i važi u periodu od 2013. do 2018. godine. Zahvaljujući činjenici da su dovoljno uopšteno formulisani i da upućuju na ključne izazove prilikom reagovanja na trgovinu ljudima u Republici Srbiji, ciljevi su ostali aktuelni. U svojim izveštajima ASTRA kontinuirano ukazuje na oblasti koje je potrebno dodatno razviti, a koje su izlistane u analizi stanja i u ovom dokumentu:

1) sistem institucionalne i operativne koordinacije još nije potpuno funkcionalan;

2) poslovi suzbijanja trgovine ljudima u policiji nisu jedinstveni i specijalizovani (više jedinica ima nadležnost u postupanju);

3) ne postoji zajednički i sveobuhvatan sistem prikupljanja i analize podataka o trgovini ljudima;

4) sistem identifikacije, zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima, posebno kada je reč o deci i ranjivim kategorijama migranata, nije potpuno razvijen;

5) sistem još nije razvio posebne programe podrške za grupe u riziku i ranjive kategorije migranata kada je reč o prevenciji trgovine ljudima i podršci žrtvama trgovine ljudima;

6) sistem još ne raspolaže potrebnim ljudskim resursima (nisu dovoljno razvijene kompetencije zaposlenih u oblasti otkrivanja i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima) i materijalnim resursima (ne postoje stalna budžetska sredstva za finansiranje prevencije, zaštite žrtava i suzbijanja trgovine ljudima) za pružanje kvalitetne podrške žrtvama trgovine ljudima;

7) nije uspostavljen fond za podršku žrtvama trgovine ljudima;

8) proces obeštećenja žrtava trgovine ljudima tokom parničnog postupka nije efikasan i ne omogućava žrtvama trgovine ljudima da dobiju odgovarajuće obeštećenje;

9) prihvatilište za urgentno zbrinjavanje žrtava trgovine ljudima, koje je osnovano pri Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima, još ne funkcioniše.

Strategijom je predviđeno osnivanje Radne grupe za sprovođenje i praćenje Strategije „sastavljene od predstavnika ministarstava i državnih organa, koji poseduju stručna znanja iz oblasti značajnih za sprovođenje Strategije“, a koji su eksplicitno nabrojani. Ova Radna grupa treba da preuzme ulogu nekadašnjeg Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Zanimljivo je da organizacije civilnog društva, koje imaju dugogodišnje iskustvo i ekspertizu u suzbijanju trgovine ljudima, uprkos prethodno citiranoj oceni da „sistem još ne raspolaže potrebnim ljudskim resursima (nisu u dovoljnoj meri razvijene kompetencije zaposlenih u oblasti otkrivanja i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima)“, nisu direktno navedene kao članovi Radne grupe, već se u narednom pasusu koristi sledeća formulacija: „Organizacije civilnog društva ravnopravno učestvuju u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja Strategije.“ U ovako formulisanoj aktivnosti učestvovaće pet organizacija civilnog društva po izboru Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Osim toga da će to biti organizacije „koje se bave problemom trgovine ljudima“, nisu precizirani detaljniji kriterijumi za izbor iako je o tome bilo reči tokom prvobitne izrade Strategije.

Kada je reč o finansiranju, i Strategija i Akcioni plan biće finansirani iz budžeta Republike Srbije, IPA fodova Kancelarije za tehničku pomoć i razmenu informacija iz Brisela – TAIEKS, uz podršku OEBS-a, IOM-a, UNODC-a i ICMPD-a, kao i uz podršku Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država koje je osmislilo program „Angažovanje i podrška nacionalnom novou za smanjenje pojave dečijeg rada”.[2] Iako su ova dva dokumenta usvojena u trećem kvartalu 2017. godine, a Akcioni plan se odnosi na period 2017–2018. godine, što znači da je za njegovo sprovođenje u prvoj godini ostalo još četiri meseca, ne vidi se razlika u sredstvima koja se opredeljuju iz budžeta Republike Srbije. Takođe je zanimljivo da su najveća sredstva – više od četvrtine ukupnog neprojektnog budžeta – opredeljena za aktivnosti Ministarstva kulture i informisanja (1.234.000 dinara za 2017. i isto toliko za 2018. godinu), dok su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao državne institucije ključne za suzbijanje trgovine ljudima, dobila znatno manje iznose.

Usvajanje Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava od 2017. do 2022. godine i pratećeg Akcionog plana za 2017. i 2018. godinu jeste dobra vest i pomak u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, ostaje nam da radimo i kontinuirano pratimo sprovođenje aktivnosti predviđenih ovim dokumentima u cilju stvaranja jasnog i dugoročnog institucionalnog odgovora na problem trgovine ljudima.

(ASTRA)

Kalendar

октобар 2017.
П У С Ч П С Н
« сеп    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arhiva


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.