sektor

Vesti NVO

Konsultativni proces u vezi sa izmenama Ustava

Objavio Zoran Markovic / 27-06-2017

Ознаке: , , , ,

Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u konsultativnom procesu u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za poglavlje 23–Pravosuđe i osnovna prava, identifikovana je potreba izmene Ustava u delu koji se odnosi na uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na proces izbora i razrešenja sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca, kao i izbornih članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, uz preciziranje uloge i položaja Pravosudne akademije, kao i uspostavljanje objektivnih kriterijumima vrednovanja za ulazak u pravosudni sistem, pravičnih procedura odabira, otvorenosti za sve kandidate odgovarajućih kvalifikacija i transparentnosti celokupnog procesa iz ugla opšte javnosti. Pored toga, predviđen je i niz prelaznih mera usmerenih na jačanje nezavisnosti pravosuđa, kroz izmene pravosudnih zakona, a u okviru odredaba Ustava Republike Srbije.

Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine formirala je Radnu grupu za izradu analize izmene ustavnog okvira koja je imala zadatak da izvrši analizu postojećih odredaba Ustava i predlaganje mogućih izmena u svetlu mišljenja Venecijanske komisije i u skladu sa evropskim standardima u cilju obezbeđivanja nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa. Nacrt teksta „Pravne analize ustavnog okvira o pravosuđu u Republici Srbiji“ objavljen je na internet prezentaciji Ministarstva pravde i sadrži i moguća rešenja za izmenu Ustava.

U cilju obezbeđivanja širokog konsultativnog procesa povodom izmena najznačajnijeg pravnog dokumenta u Republici Srbiji i uključivanja svih zainteresovanih aktera u javnu debatu, prva faza konsultativnog procesa obuhvataće prikupljanje predloga i sugestija za identifikovanje ustavnih odredbi koje se odnose na pravosuđe, a koje je potrebno izmeniti, kao i dostavljanje konkretnih predloga za izmenu sa njihovim jasnim obrazloženjem.

Pozivamo vas da se odazovete ovom pozivu i date svoj aktivni doprinos u sprovođenju javnih konsultacija. Vaše predloge i sugestije na odgovarajućem obrascu možete poslati na e-adresu: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs u periodu od 22. maja 2017. godine do 30. juna 2017. godine.

Napominjemo da će sadržaj predloženih izmena od strane organizacija civilnog društva biti u celini objavljen na internet prezentacijama Ministarstva pravde i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Takođe, napominjemo da predlozi i sugestije koji se ne odnose na izmene Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe neće biti razmatrani.

Nakon prikupljanja komentara, Ministarstvo pravde i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovaće okrugli sto sa organizacijama civilnog društva na kome će se bliže razmatrati pristigli predlozi.

Javni poziv

Obrazac za dostavljanje komentara

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Dodeljena nagrada „Žana Borisavljević“

Objavio Zoran Markovic / 27-06-2017

Ознаке: , ,

Na ovogodišjem Saboru učitelja Republike Srbije, koji je svečano otvoren 17. juna, dodeljena je nagrada „Žana Borisavljević“ za doprinos razvoju obrazovanog društva u kojem se neguju ljudske vrednosti, za 2016. godinu.

Fondacija Uhvati život, koja je osnovana 2015. godine u znak sećanja na pokojnu Snežanu Žanu Borisavljević, osnivača i predsednicu organizacije Obrazovanje plus i priznatog međunarodnog stručnjaka u polju obrazovanja, ustanovila je nagrada koja nosi Žanino ime. Ova nagrada se svake godine dodeljuje sa ciljem da bude podsticaj svima koji se trude da unaprede formalne i neformalne obrazovne procese, pre svega negujući ljudske vrednosti u obrazovanju.

Nagradni konkurs za 2016. godinu je bio raspisan 4. decembra, na treću godišnjicu Žanine smrti. Konkurs je realizovan u saradnji sa Savezom učitelja Srbije, a pravo učešća na konkursu su imali svi učitelji/učiteljice zaposleni u školama u Srbiji. Predmet nagradnog konkursa je bio izveštaj koji opisuje realizovanu aktivnost sa učenicima ili roditeljima, osmišljenu da kod učenika doprinese razvoju samopouzdanja, samopoštovanja, tolerancije, humanosti i brige za druge, veština za timski rad, veština kritičkog mišljenja, kao i prevazilaženju predrasuda i diskriminacije.

Upravni odbor Fondacije je za potrebe Konkursa oformio tročlani Žiri koji su sačinjavali:

- Nataša Nikolić Gajić, predsednica Saveza učitelja Republike Srbije (predsednica žirija)

- Vesna Radonić, pedagog u osnovnoj školi „Kralj Petar Prvi“ u Beogradu

- Miloš Belčević, osnivač i upravitelj Fondacije Uhvati Život.

Na osnovu analize i vrednovanja prispelih prijava po kriterijumima konkursa (kreativnost i inovativnost u realizaciji aktivnosti; implementacija ljudskih vrednosti u osmišljavanje i realizovanje aktivnosti; rezultat aktivnosti – efekti u radu sa učenicima nakon realizacije aktivnosti), Žiri je odlučio da se nagrada „Žana Borisavljević“ za 2016. godinu dodeli Suzani Veljković, učiteljici u osnovnoj školi „Branko Miljković“ iz Niša, za aktivnost „Drug drugu – Putujuća biblioteka“.

U realizaciji aktivnosti, Suzana Veljković je ciljano radila na razvijanju humanizma, empatije, volonterizma i aktivizma kod učenika. Svi zadati kriterijumi su u potpunosti ispunjeni, a realizovana aktivnost je u skladu sa principima i vrednostima koje je Žana Borisavljević u svom životu i radu promovisala.

S obzirom da je između prvih nekoliko kandidata sa rang liste minimalna razlika, odnosno da prvi kandidat ima 44, a sledeća 3 kandidata imaju po 43 poena, Žiri je doneo odluku da se, besplatnim pohađanjem akreditovanog seminara za učitelje, organizacije Obrazovanje plus, nagrade i:

- Radovan Pavlović iz osnovne škole „Aleksa Dejović“ u Sevojnu, IO Zlakusa, za aktivnost Završna predstava za decu 4. razreda „S one strane duge“

- Nataša Ćirić iz osnovne škole „Čegar“ u Nišu za aktivnost „Mi smo mala država“

- Gordana Janevska iz osnovne škole „Dimitrije Todorović Kaplar“ u Knjaževcu za aktivnost „Volonter sam tim se dičim“.

Upravitelj Fondacije, Miloš Belčević i predsednica Upravnog odbora, Dragana Milić, uručili su dobitnici nagrade, učiteljici Suzani Veljković, plaketu i simboličnu novčanu nagradu. Predsednica organizacije Obrazovanje plus, Biljana Subotić, uručila je vaučere za besplatno pohađanje seminara, čiji je autor pokojna Žana Borisavljević, pobednici konkursa, kao i učitelju Radovanu Pavloviću i učiteljicama Nataši Ćirić i Gordani Janevskoj.

Predsednici Saveza učitelja Srbije, Nataši Nikolić Gajić, dodeljena je Zahvalnica za pomoć u realizaciji konkursa.

Fondacija Uhvati život se još jednom zahvaljuje svim učesnicima konkursa i članovima Žirija kao i vaspitačima, nastavnicima, stručnim radnicima i svim radnicima u prosveti koji se trude da Srbija bude obrazovano društvo u kojem se poštuju i neguju ljudske vrednosti.

(Fondacija Uhvati život)

Sa onim što imaš – učini najviše što možeš

Objavio Zoran Markovic / 27-06-2017

Ознаке: ,

U četvrtak i petak, 29 – 30.06.2017. održava se seminar za sve dobitnike nagrade u okviru programa “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2016/2017. godinu, koji se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Seminar se održava u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima. Organizator seminara je Pokret gorana Vojvodine, a ostali partneri na projektu su osim Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i ReCan fondacija.

Na Seminaru će učestvovati po dva nastavnika iz 19 nagrađenih vaspitno-obrazovnih ustanova, sa ciljem daljeg unapređenja njihovog rada, sticanja novih znanja i veština.

Osnovni cilj Seminara je obučiti i osnažiti školske lidere, koordinatore programskih aktivnosti, da što bolje isplaniraju, organizuju i realizuju različite aktivnosti, motivišu decu i kolege za učešće i adekvatno prezentuju sve rezultate rada u okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“. Osmišljen je kao set praktičnih obuka koje su potrebne prosvetnim radnicima kako bi realizacija Programa bila što uspešnija, sa što većim brojem nastavnika i dece uključenih u pojedine aktivnosti i što većom vidljivošću rezultata.

Predavači:

  • Ljiljana Jovanović – nastavnica razredne nastave, edukatorka Pokreta gorana Vojvodine
  • Magdalena Grahovac – inž. poljoprivrede, stručna saradnica Pokreta gorana Novog Sada
  • dr Rodoljub Tanasić – inž. poljoprivrede, autor knjige “Opstanak – priručnik za preživljavanje u prirodi”
  • Ksenija Balaban Jovanović – novinarka, autorka emisija na Radio-televiziji Vojvodine

Sve dodatne informacije možete dobiti na office@pgv.org.rs.

(Pokret gorana Vojvodine)

Regionalno istraživanje o učešću mladih u donošenju odluka

Objavio Zoran Markovic / 26-06-2017

Ознаке: , ,

Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske sprovodi regionalno istraživanje o učešću mladih u donošenju odluka. Istraživanje ima za cilj da utvrdi i unapredi nivo omladinske participacije u političkoj, socijalnoj i ekonomskoj sferi. Deo pomenutog istraživanja se odnosi na organizacije civilnog društva, odnosno učešće mladih u donošenju odluka u ovom sektoru.

Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske okuplja organizacije iz Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Turske, a njenim radom, uz podršku Evropske komisije, upravlja Fondacija Ana i Vlade Divac.

Molimo vas da popunite upitnik koji se nalazi na linku.

(Fondacija Ana i Vlade Divac)

Slutnja anđela

Objavio Zoran Markovic / 26-06-2017

Ознаке: , ,

Film „Slutnja anđela“ je uspomena i sećanje na Dejana Nebrigića. Prikazivanje filma „Slutnja anđela“ će se održati 27.06.2017. u 19.00 do 19.30, u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Dejan Nebrigić (29.12.1970. Pančevo – 29.12. 1999. Pančevo) bio je srpski gej i mirovni aktivista, pisac i pozorišni kritičar.

Jedan je od osnivača LGBT pokreta u Srbiji, jedan od najistaknutijih aktivista i prvi gej u Srbiji koji je imao javni coming out. Godine 1990. Dejan Nebrigić je, zajedno sa lezbejskom aktivistkinjom, Lepom Mlađenović i još dvadesetak aktivista, učestovao u organizovanju prve gej i lezbejske organizacije u Srbiji, Arkadije.

Sa početkom sukoba u Hrvatskoj, Nebrigić počinje da se bavi anti-ratnim aktivizmom u Srbiji i jedan je od osnivača i saradnika anti-militarističkog, mirovnog časopisa „Pacifik“, u kome je tokom 1992. i 1993. godine uređivao gej i lezbejsku sekciju. Godine 1993. pridružuje se mirovnoj organizaciji Žene u crnom i uređivao je časopis „Žene za mir“. Napisao je jedan roman, više eseja, filozofskih rasprava, zbirki pesama i drugih književnih radova, a neki od njegovih radova su ostali neobjavljeni.

Tokom 1998. i 1999. radio je kao izvršni direktor „Kampanje protiv homofobije“, prve takve kampanje u Srbiji, koja je započela proces promena svesti i percepcije javnosti o LGBT pravima.

Godine 2000. Nebrigić je posthumno dobio nagradu Felipa de Souza, koju dodeljuje IGLHRC (Međunarodna organizacija za zaštitu prava LGBT osoba) za aktivizam i borbu protiv homofobije.

U svim zemljama regiona ostao je poznat kao simbol otpora svakom obliku društvene represije i nasilja.

Nakon projekcije o Dejanu Nebrigiću će govoriti : Staša Zajović (Žene u crnom), Violeta Đukanović (Žene u crnom), Milan Đurić (Gayten LGBT), Nenad Živković (novinar) i Branislav Princip ( autor filma).

Moderator : Nenad Živković Predviđeno trajanje razgovora o filmu 19.30 – 20.30

(Centar za kulturnu dekontaminaciju)

Centru za podršku porodici „Putokaz“ potrebna pomoć

Objavio Zoran Markovic / 26-06-2017

Ознаке: , ,

Centar za podršku porodici „Putokaz“, kao jedan od programa jačanja porodica koje sprovode SOS Dečija sela Srbija, već četvrtu godinu pruža pomoć i podršku marginalizovanim i socijalno i ekonomski najugroženijim porodicama u Nišu.

Tokom dosadašnjeg rada, podržali smo oko 300 porodica, veliki broj dece i mladih, ostvarili saradnju sa brojnim institucijama i organizacijama u lokalnoj zajednici i doprineli podizanju svesti o važnosti poštovanja dečijih prava.

Kao deo nevladine, humanitarne organizacije SOS Dečija sela, Centar „Putokaz“ je svoj rad finansirao iz različitih projekata i uz pomoć donacija. Prošle godine  smo uspeli da obezbedimo finansiranje projekta i nastavak rada  zahvaljujući donatorskoj podršci.

Da bi usluge koje pruža “Putokaz”, a koje su, po proceni korisnika i stručnih radnika,  potrebne i značajne za lokalnu zajednicu, postale održive, potrebna nam je pomoć. Obraćamo se svima – sugrađanima, partnerima, pojedincima i kompanijama, ljudima koji mogu i žele da pomognu. Svaka donacija, je dobrodošla.

Deca i odrasli sa kojima radimo često su potpuno isključeni iz društva i  potrebna im je pomoć i podrška. Zbog toga želimo da nastavimo naš rad i molimo vas da nas podržite. Pomažući nama  pomažete deci i porodicama o kojima brinemo, podržavate razvoj lokalne zajednice, dajete podršku edukaciji,  i socijalizaciji dece i mladih i utičete na poboljšanje efikasnosti sistema zaštite dece.

Ukoliko se odlučite da podržite naš rad, to možete učiniti uplatom na tekući račun 160-373368-31, poziv na broj 15/2017, putem online donacije ili slanjem SMS poruke na broj 6323. Ukoliko vam je potrebno više informacija, možete nas kontaktirati putem mejla fondacija@sos-decijasela.rs.

Centar „Putokaz“ jedan je od programa humanitarne organizacije SOS Dečija sela Srbija. Aktivnosti “Putokaza” usmerene su na preventivni rad kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodica i povećao kvalitet života i poštovanje dečijih prava u porodicama koje su prepoznate kao rizične. Pored toga, Centar „Putokaz“ je mesto gde se deci, mladima i porodicama pruža psihosocijalna, obrazovna i drugi vidovi podrške, kroz različite usluge. Članovi stručnog tima rade i na terenu, posećujući porodice u njihovim domovima.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija je humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece – brizi o deci bez roditeljskog staranja, i jačanju snaga porodica i zajednica u brizi o svojoj deci i očuvanju njihove bezbednosti, kao preventivnoj meri protiv napuštanja i zanemarivanja dece. U Srbiji smo prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu, Program podrške hraniteljskim porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu, program hitne pomoći realizovan zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i program hitne pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.

(Fondacija SOS Dečija sela Srbija)

Unapređenju položaja dece u Srbiji posebno mesto u programu rada nove Vlade

Objavio Zoran Markovic / 26-06-2017

Ознаке: , ,

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS uputila je mandatarki za sastav Vlade Ani Brnabić dopis u kome izražava očekivanje da će unapređenje položaja dece u Srbiji zauzeti posebno mesto u programu rada nove Vlade.

Saopštenje MODS-a povodom dopisa upućenog mandatarki Brnabić možete pogledati OVDE.

(Mreža organizacija za decu Srbije – MODS)

Rezultati istraživanja o stavovima prema evropskoj migrantskoj i izbegličkoj krizi

Objavio Zoran Markovic / 26-06-2017

Ознаке: , ,

U prostorijama Impact Huba, Makedonska 21, povodom Svetskog dana izbeglica, Fondacija Ana i Vlade Divac i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), predstavile su rezultate trećeg istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana Srbije prema evropskoj migrantskoj i izbegličkoj krizi sprovedenog u sedam opština pogođenim izbegličkom krizom – Sjenica, Tutin, Subotica, Šid, Preševo, Lajkovac, Dimitrovgrad ali i Beogradu.

Marko Lazović, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja Propozitiv istakao je kako „3/5 građana Srbije ima saoseća sa migrantima ali da očekuju da sada Međunarodna zajednica, uključujući Svetsku banku i Evropsku uniju polako zamenjuju ulogu naše Vlade.

Poverenje u medije je opalo, ali je zato porasla vidljivost kampanje Fondacije Ana i Vlade Divac i USAID u lokalnim zajednicama gde je istraživanje sprovedeno – građani su primećivali bilborde, radio poruke,“ dodao je Lazović.

Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, istakao je da „je ponosan na to što je deo Vlade koja je humana i da je 16 000 000 evra koji pomažu izbeglicama dobijeno iz različitih fondova, da nijedno socijalno primanje u Srbiji neće biti ugroženo jer se pomaže izbeglicama.“

Oko 1 000 000 ljudi je prošlo kroz Srbiju, dodao je Nenad Ivanišević odgovarajući na pitanje novinara“.

John Young, šef odeljenja za pravnu zaštitu izbeglica, UNHCR je istakao da je za Srbiju vezan i privatno i da trenutno boravi u našoj zemlji, ali da je primećivao humanost Srbije i njen odgovor na izbegličku krizu i dok je živeo u inostranstvu. Srbija je primer humanog odgovora. Građani ove zemlje su poznati kao prijatni i gostoljubivi ljudi ali su bili prinuđeni da prihvate ljude koji beže od rata i njihov odgovor je odličan.“

Još jedan faktor osim građana i same države u odgovoru na izbegličku krizu je NVO sektor gde je primer Fondacija Ana i Vlade Divac koja radi sjajne stvari i pre svega pomaže ugroženoj deci”, dodao je John Young.

Alex Gainer, direktor Kancelarije za strategiju i koordinaciju programa, USAID je izjavio da je Vlada Srbije pravi primer dobrog odgovora na krizu, a dokaz za to je i 2/3 građana koji imaju pozitivan stav prema izbeglicama. “USAID je od početka izbegličke krize izdvojio 2 miliona američkih dolara za pomoć, a deo toga je i saradnja sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Mislim da je ključno što u Srbiji Vlada, NVO sektor i međunarodne organizacije sarađuju i rezultat je snažna javna podrška zahvaljujući informacijama koje smo obezbedili. Srbija je primer za druge, kako se treba ponašati u izbegličkoj krizi”, istakao je gospodin Alex Gainer.

Ana Koeshall, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac se posebno zahvalila prisutnim medijima jer „pomažu da stvorimo pozitivnu sliku o migrantima i onome što radimo što pokazuje i treće istraživanje.“ Ona je dodala da se Fondacija Ana i Vlade Divac od početka migrantske krize, avgusta 2015, aktivno uključila u rešavanje problema, ali i da je ova kriza sa 65 000 000 ljudi koji su u svetu napustili svoje domove, najveća migracija od Drugog svetskog rata i globalna kriza.

Od 2016. zajedno sa USAID realizujemo projekat „Pomoć lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu“ u okviru koje smo imali brojne volonterske akcije, obnovili škole, vrtiće, sređivali kutke za decu i donirali bolnice“.

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je u okviru projekta “Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu” koji realizuje Fondacija “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodnu saradnju – USAID.

Istraživanje je realizovano u maju 2017, a sprovela ga je agencija ProPozitiv.

(Fondacija Ana i Vlade Divac)

Niška nedelja ponosa

Objavio Zoran Markovic / 26-06-2017

Ознаке: , ,

U susretu Međunarodnom danu ponosa LGBT+ osoba, Udruženje građanki Ženski prostor i ogranak Asocijacije Duga u Nišu, u okviru zajedničkog projekta „Kolektiv ‒ Centar za unapređenje prava LGBT+ osoba“, a uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, organizuju prvu Nišku nedelju ponosa.

U periodu od 27.6‒2.7.2017, ćemo promovisati kulturu dijaloga i tolerancije a protiv iskriminacije i homofobije u našem gradu i državi, u cilju unapređenja prava i položaja LGBT+ osoba i povećanje vidljivosti problema sa kojima se LGBT+ zajednica svakodnevno susreće.

Pored Ženskog prostora i ogranka Asocijacije Duga, svoj doprinos Niškoj nedelji ponosa daće i „Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama“ koja je nastala u okviru projekta Organizacije za lezbejska ljudska prava LABRIS. Ovo je prvi put i da će prestavnici/ce niških lokalnih institucija učestvovati u javnoj podršci LGBT+ osoba.

Pored njih, u programu će učestvovati i brojne druge organizacije i pojedinci/ke.

Program se nalazi na linku.

(Ženski prostor)

Otkazati Šljivančaninovu tribinu na opštini Savski venac

Objavio Zoran Markovic / 26-06-2017

Ознаке: , ,

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva predsednicu gradske opštine Savski venac, Irenu Vujović, da otkaže održavanje tribine „Knjigama i delom za istinu“ na kojoj će govoriti osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin, a čije je održavanje zakazano za ponedeljak 26. jun 2017. godine.

Inicijativa smatra da je ustupanje javnog prostora za promociju knjige jednog osuđenog ratnog zločinca nedopustivo jer se time daje legitimitet idejama koje Šljivančanin promoviše. Takođe, na ovaj način otvara se javni prostor i za negiranje zločina.

Sa žaljenjem i ogorčenošću konstatujemo da su institucije postale deo sveopšteg trenda revizije istorije koji se odvija u srpskom društvu. Smatramo da je nedopustivo na takav način koristiti javni prostor koji pripada svim građanima ove države. Skrećemo pažnju da je predsednica opštine u isto vreme i visoka funkcionerka Srpske napredne stranke, koja se deklariše kao proevropska i demokratska stranka, pa samim tim u njoj ne bi trebalo da ima mesta za ratne zločince.

Podsećamo čelnike gradske opštine Savski venac da je Veselin Šljivančanin, major JNA zadužen za bezbednost, optužen za istrebljenje, ubistvo, mučenje i nehumano postupanje prema hrvatskom i drugom nesrpskom stanovništvu koje je, nakon pada Vukovara 1991. godine, potražilo sklonište u vukovarskoj bolnici. Pravosnažnom presudom za zločine koji su se desili 20. novembra 1991. godine na poljoprivrednom dobru Ovčara, 2010. godine osuđen je na kaznu od 10 godina zatvora za pomaganje i podržavanje mučenja. To je jedina istina o kojoj danas možemo da govorimo kada je u pitanju delo Veselina Šljivančanina.

Inicijativa mladih za ljudska prava se bori za mir u regionu, ne samo kao odsustvo rata, već i kao trajni proces koji podrazumeva suočavanje sa prošlošću i permanentnu saradnju zemalja i ljudi u regionu. Ne pristajemo na ratnohuškačku politiku i ratne zločince u javnom prostoru. Insistiramo na poštovanju utvrđenih činjenica, kao i pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornih.

Shodno tome, umesto institucija koje dopuštaju ovakve tribine, Srbiji su potrebne one izgrađene na demokratskim načelima, koje su spremne da se jasno distanciraju od ratnopropagandnih manifestacija i koje preuzimaju odgovornost za doprinos miru i stabilnosti u zemlji i regionu. Inicijativa neće prestati da javno reaguje i apeluje na institucije Republike Srbije da ne dozvole promociju ratnih zločinaca u javnim ustanovama.

(Inicijativa mladih za ljudska prava)

Kalendar

јун 2017.
П У С Ч П С Н
« мај    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arhiva


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.