sektor

Vesti NVO

Obaveštenje o korišćenju pečata u platnom prometu

Objavio Zoran Markovic / 02-10-2017

Ознаке: , , ,

Od 1. oktobra 2017. godine udruženja će moći, kao i ostala pravna lica, da realizuju platne usluge bez pečata u svojim poslovnim bankama.  Narodna banka Srbije (NBS) je donela Odluku o izmeni i dopuni odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima.  Odluka je objavljena u Službenom glasniku RS broj 82/17, a stupa na snagu 01.10.2017.

U skladu sa navedenom Odlukom NBS, propisani su izgledi naloga za uplatu, isplatu i prenos sredstava, tako da pečat više nije obavezan element. Ukoliko želite da poslujete sa bankom bez pečata u obavezi ste da podnesete Zahtev u vezi korišćenja pečata i dostavite nove popunjene kartone deponovanih potpisa (KDP) lica koja su ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima, bez pečata na KDP, Vašoj poslovnoj banci. Svaka poslovna banka će, najverovatnije,  imati svoju formu Zahteva, kao što svaka banka ima formu kartona deponovanih potpisa (KDP).  Za bliže informacije o pomenutim dokumentima, pratite veb portle Vaših poslovnih banaka ili kontaktirajte svog bankarskog savetnika.

Odluku NBS možete pogledati OVDE.

(TACSO Građanskih inicijativa)

Akcija Stop medijskom mraku: Rezultati

Objavio Zoran Markovic / 02-10-2017

Ознаке: , ,

U četvrtak, 28. septembra, sprovedena je prva akcija Grupe za slobodu medija – Stop medijskom mraku!, tokom koje su građani i građanke, mediji i organizacije civilnog društva pozvani da u podne zacrne svoje profile na društvenim mrežama i sajtove, odnosno da prekinu emitovanje TV i radio programa.

U akciji je učestvovalo preko 300 medija i organizacija. Samo na društvenim mrežama, kampanju je u prvih 24 sata videlo 482.000 građana (izvor: Brand 24.com). Ovom broju treba dodati publiku onlajn, TV, radio i štampanih medija koji su se priključili akciji.

Medijski portali i veb sajtovi organizacija podržali su akciju u velikom broju: softverska rešenja za zamračivanje sajtova koje je osmislila grupa preuzeto je 296 puta, a procena je da je barem još 50 portala koristilo sopstvena rešenja.

Dnevne novine “Danas” su, uz crnu naslovnu stranu, štampale podlistak “Vranjske” sa tekstovima koji su pripremili novinari tih novina, dok su nedeljnici “Vreme” i “Novi magazin” na naslovnoj strani štampali poruke akcije. Izdanje “Kikindskih” od petka takođe je osvanulo sa crnom trakom i porukom “ovako izgleda kada nema slobodnih medija”.

Akciji su se pridružiti i građani i građanke, koji su učestvovali zamračenjem profila na društvenim mrežama.

Direktan povod za ovu akciju i formiranje široke grupe za slobodu medija je gašenje Vranjskih (www.vranjske.co.rs), jednog od najznačajnijih lokalnih medija u Srbiji, zbog stalnih političkih pritisaka kojima više nisu mogli da se odupiru. Do danas, inicijativu koju je pokrenulo 26 inicijatora, podržalo je 180 medija, organizacija civilnog društva, izdavačkih kuća, formalnih i neformalnih pokreta, kao i nekoliko stotina pojedinaca.

Na linku se nalazi saopštenje.

Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima

Objavio Zoran Markovic / 02-10-2017

Ознаке: , , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Kancelarijom za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine.

Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine („Sl. glasnik RS“, br.77/2017) (u daljem tekstu: Strategija) je drugi strateški dokument koji je Vlada Republike Srbije do sada donela u oblasti rešavanja problema trgovine ljudima. Ova strategija ima za cilj da obezbedi sveobuhvatan i kontinuiran odgovor društva na trgovinu ljudima, u skladu sa dinamikom novih izazova, rizika i pretnji, na taj način što će unaprediti sistem prevencije, pomoći i zaštite žrtava i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom. Do ostvarenja ovog cilja Strategije doći će se funkcionalnim povezivanjem i institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih partnera.

U skladu sa tim, predviđeno je da Strategiju sprovode državni organi i organi lokalne samouprave Republike Srbije u okviru svojih nadležnosti u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Organizacije civilnog društva ravnopravno učestvuju u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije, imenovanjem 5 (pet) predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave problemom trgovine ljudima.

Strategijom je predviđeno da se predstavnici organizacija civilnog društva biraju u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije o čemu Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima.

Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor 5 (pet) organizacija civilnog društve koje se bave problemom trgovine ljudima,čiji će predstavnici uzeti učešćeu procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije.

Kriterijumi

Organizacije civilnog društva koje se kandiduju moraju ispunjavati sledeće kriterijume:

• da su upisane u registar najmanje tri godine pre objavljivanja ovog javnog poziva;

• da deluju u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, naročito u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;

• poseduju iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi državne uprave;

• poseduju projektno iskustvo i ekspertizu u oblasti poboljšanja položaja osetljivih grupa, naročito u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;

• poseduju iskustvo u koordinaciji komunikacije i saradnje sa drugim organizacijama civilnog društva, odnosno članice su mreže ili druge asocijacije organizacija civilnog društva u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i poboljšanja položaja osetljivih grupa.

Rok za podnošenje prijava teče od 29.09.2017. godine do 13.10.2017. godine.

Eventualna pitanja oko postupka podnošenja prijava mogu se uputiti Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, na e-mail adresu danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs.

Javni poziv

Strategija za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije)

Srbija i Albanija – međuzavisne u razvoju i stabilizaciji

Objavio Zoran Markovic / 02-10-2017

Ознаке: ,

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organizuju međunarodnu konferenciju „Srbija i Albanija – međuzavisne u razvoju i stabilizaciji“, 4. i 5. oktobra 2017. godine u Beogradu.

Konferencija treba da da uvid u dosadašnji napredak i rezultate saradnje dveju zemalja i doprinese daljem poboljšanju bilateralnih odnosa i ukupnoj političkoj klimi na Zapadnom Balkanu. Prvi dan konferencije biće posvećen kulturnoj saradnji i mladima, dok je fokus drugog dana na ekonomiji.

Konferenciju otvara projekcija filma „Medeni mesec“ Gorana Paskaljevića, rađenog u srpsko-albanskoj koprodukciji. Film prati priče dva mlada para iz Srbije i Albanije koji kreću za boljim životom negde u zapadnoj Evropi.

Nakon projekcije od 20 časova, biće organizovan panel o srpsko-albanskoj kulturnoj saradnji i saradnji mladih. U debati učestvuju:

  • Neda Živanović, Civil Rights Defenders Serbia
  • Srđan Atanasovski, naučni saradnik, Muzikološki institut SANU (TBC)
  • Dafina Peci, predsednica Nacionalnog kongresa mladih Albanije i članica Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO), Albanija
  • Rubin Bećo, izvršni direktor, Kulturni centar “Tulla”, Tirana, Albanija
  • Aleksandar Pavlović, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Drugog dana konferencije u Kongresnom centru Envoj (Gospodar Jevremova 47), govoriće se o bilateralnim odnosima Srbije i Albanije i uzajamnim percepcijama, kao i o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje.

Radni jezici će biti srpski i engleski, uz obezbeđen simultani prevod.

Agenda događaja.

Informacije i prijave: Nina Lopandić, nina.lopandic@emins.org; Maša Živojinović, masa.zivojinovic@emins.org.

http://www.emins.org/

Aktuelni pozivi za organizacije civilnog društva

Objavio Zoran Markovic / 28-09-2017

Ознаке: , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS – Aktuelni pozivi za organizacije civilnog društva

Vodič za unutrašnji dijalog o Kosovu

Objavio Zoran Markovic / 28-09-2017

Ознаке: , , ,

Povodom poziva predsednika Republike Aleksandra Vučića na unutrašnji dijalog o Kosovu, Inicijativa mladih za ljudska prava predstavlja dokument pod nazivom „Vodič za unutrašnji dijalog o Kosovu“.

Iako  pozdravljamo ideju šireg društvenog dijaloga o Kosovu, na čemu kao organizacija civilnog društva radimo već nepunih 15 godina obrazujući i povezujući mlade oba društva, smatramo da predložena ideja dijaloga, kako je do sada izložena, neće doprineti saradnji i pomirenju dva društva ukoliko ne bude važna tema u institucijama države Srbije i usmerena ka preuzimanju odgovornosti za pogrešnu politiku prema Kosovu.

Shodno tome, Inicijativa kroz „Vodič za unutrašnji dijalog o Kosovu“ (Vodič) izlaže deset principa prema kojima bi dijalog trebao da bude vraćen u institucije države Srbije kroz demokratske procedure i postavljen na vrednostima odgovornosti, inkluzivnosti i transparetnosti. Drugo, ističući značaj unutrašnjeg dijaloga o Kosovu za pitanje odgovornosti države Srbije za ratne zločine na Kosovu, kroz Vodič izlažemo hronologiju predratnih, ratnih i posleratnih događaja vezanih za Kosovo od 1974. godine do 2017. godine. Na kraju, važan deo Vodiča predstavlja analiza i prikaz svih pregovora između Srbije i Kosova, ali i svih drugih međunarodnih sporazuma i dokumenata koju su uticali i/ili danas utiču na život građana oba društva.

U cilju što produktivnijeg društvenog dijaloga o Kosovu, pozivamo poslanike Narodne skupštine, Vladu, predsednika Republike Srbije, sve parlamentarne stranke, medije i organizacije civilnog društva  da uzmu u razmatranje okvir i teme koje se u Vodiču navode. Inicijativa će nastaviti da insistira na principima i vrednostima iznetim u Vodiču kroz širu društvenu kampanju u narednom periodu.

Vodič možete preuzeti na linku:  http://bit.ly/2xNqUE0.

(Inicijativa mladih za ljudska prava)

Bilten Foruma za odgovorno poslovanje

Objavio Zoran Markovic / 28-09-2017

Ознаке: , ,

Forum za odgovorno poslovanje - Newsletter #18

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Objavio Zoran Markovic / 28-09-2017

Ознаке: , , ,

Šesti broj biltena projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”, koji se u koordinaciji Crvenog krsta Srbije, a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, sprovodi u pet država Zapadnog Balkana.

U ovom broju o aktivnostima koje su realizovane u drugoj četvrtini druge godine, u okviru TASIOP projekta. Period obuhvata puno zagovaračkih aktivnosti partnera na projektu koje se odnose na socijalnu inkluziju starijih ali i na podizanje svesti javnosti o nasilju nad starijima. Osim ovih aktivnosti, održan je i redovni sastanak partnera i edukacija „Kako da uspešno napišete projektni predlog za grantove Evropske unije“ koja je bila namenjena organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu.

(Crveni krst Srbije)

Za slobodu medija

Objavio Zoran Markovic / 28-09-2017

Ознаке: , ,

SAJT slika Za slobodu medija

Prava deteta u Srbiji – Preporuke UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled

Objavio Zoran Markovic / 27-09-2017

Ознаке: , , ,

Konferencija „Prava deteta u Srbiji – Preporuke UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled“ je održana u Kući ljudskih prava i demokratije,u okviru projekta “Prava deteta u Srbiji — praćenje preporuka UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled” koji sprovodi Centar za prava deteta u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta i organizacijom ASTRA. Projekat finansijski podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji”.

Centar za prava deteta u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta i organizacijom ASTRA, održao je konferenciju namenjenu udruženjima građana i medijima “Prava deteta u Srbiji – Preporuke UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled”, 25. septembra 2017. godine.

Konferenciju su u Kući ljudskih prava i demokratije otvorile Tanja Srećković ispred Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Slađana Radulović iz Centra za prava deteta.

Marija Petrović ispred Centra za prava deteta je prisutnima predstavila odabrana Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta sa preporukama, kao i mere koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kako bi se ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji unapredilo. Radovan Cicvarić iz Užičkog centra za prava deteta i Ivana Radović ispred ASTRE – Akcije protiv trgovine ljudima, ukazali su na značaj dobijenih preporuka u oblasti obrazovanja i zaštite dece žrtava trgovine ljudima.

Prisutnima je podeljena i publikacija „Prava deteta u Srbiji – Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta sa preporukama“ pripremljena u okviru pomenutog projekta u nameri da se što većem broju udruženja građana i medija približe Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta.

Takođe, na konferenciji je predstavljen i prilog udruženja građana s aspekta ostvarivanja prava deteta koji je pripremljen za 29. sesiju Trećeg ciklusa univerzalnog periodičnog pregleda za Republiku Srbiju. Sonja Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava je u vezi sa tim posebno istakla izazove u ostvarivanju prava dece migranata, tražioca azila i izbeglica u Republici Srbiji.

Završni deo konferencije bio je posvećen diskutovanju o dobijenim preporukama, predlozima udruženja građana za njihovo ostvarivanje i mogućim daljim pravcima delovanja.

Centar za prava deteta www.cpd.org.rs

Kalendar

новембар 2017.
П У С Ч П С Н
« окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Arhiva


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.