sektor

Vesti NVO

Ekonomske aktivnosti OCD

Objavio Zoran Markovic / 02-11-2017

Ознаке: , ,

Resursni centar Građanskih inicijativa i TACSO kancelarija u Srbiji pozivaju na događaj koji će u fokus staviti ekonomske aktivnosti organizacija civilnog društva. U prvom delu biće predstavljeni rezultati istraživanja o ekonomskoj aktivnosti organizacija civilnog društva, dok ćemo se u drugom delu baviti temom socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Ovaj događaj ima za cilj da ukaže na realno stanje i potrebe OCD koje se odnose na uspešnije obavljanje privredne delatnosti, ali i na ključne nedostatke u zakonskom okviru i praksi kada je u pitanju socijalno preduzetništvo, te ponudi preporuke za njihovo unapređenje.

Istraživanje o ekonomskoj aktivnosti organizacija civilnog društva, prvo ovakve vrste kod nas, sproveo je TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u periodu avgust – novembar 2017. godine. Preko 700 OCD (udruženja, zadužbina i fondacija) koje su registrovane za obavljanje privredne delatnosti dalo je odgovore na pitanja o finansijskim kapacitetima i stabilnosti svojih organizacija (načinima finansiranja, broju zaposlenih) i uticaju obavljanja privredne delatnosti na njihov rad (ko podstiče, a šta otežava obavljanje privredne delatnosti; ko su najčešći korisnici/ce roba/usluga od privredne delatnosti; kako se formira njihova cene, a kako vrši promocija).

Nalazi prikupljeni tokom ovog istraživanja biće korišćeni za iniciranje dijaloga između OCD i drugih zainteresovanih aktera, promovisanje postojećih primera dobre prakse i podizanje svesti među drugim OCD o uticaju obavljanja privredne delatnosti na njihovu finansijsku održivost.

Molimo vas da potvrdu učešća na ovom događaju pošaljete do četvrtka, 8. novembra 2017. godine na e-mail:  teodora@gradjanske.org, a za dodatna pitanja i informacije možete se obratiti Đurđi Đukić na e-mail: djurdja@gradjanske.org.

Organizatori nisu u prilici da pokriju putne troškove učesnika/ca.

Poziv i agenda.

(Tim Resursnog centra Građanskih inicijativa i TACSO Kancelarije u Srbiji)

Poziv za radionicu

Objavio Zoran Markovic / 01-11-2017

Ознаке: , , ,

Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR iz Beograda poziva predstavnike/ce medija iz Gornjeg Milanovca, Užica i Požege da se prijave na jednodnevnu radionicu o monitoringu primene novog zakonskog okvira u oblasti zapošljavanja službenika u organima lokalne samouprave i upravljanja ljudskim resursima, koja će se održati u subotu 11. novembra 2017. godine u Požegi (Knjaza Miloša 8).

Više informacija na linku.

(CenTriR)

Konferencija o demokratskoj participaciji

Objavio Zoran Markovic / 01-11-2017

Ознаке: , ,

Centar za unapređivanje pravnih studija, zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom pravde i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje konferenciju posvećenu demokratskoj participaciji.

Konferencija će biti održana u Beogradu, Palata Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 368, na 3. spratu, u utorak 7. novembra 2017. godine, u periodu od 11:00 do 14:00 časova.

Cilj konferencije je afirmisanje ideje o demokratskoj participaciji, kao i specifičnih mehanizama učešća građana i organizacija civilnog društva u donošenju najvažnijih pravnih i političkih odluka, a posebno putem javnih konsultacija, javnih rasprava i građanskih inicijativa, i to u krugu nadležnih organa vlasti, organizacija civilnog društva i medija.

Pozivaju se organizacije civilnog društva da prijave učešće jednog predstavnika organizacije putem adrese rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do petka, 3. novembra 2017. godine ili do popunjavanja kapaciteta sale (25 mesta). Za sve koji nisu u mogućnosti da prisustvuju konferenciji, biće obezbeđen prenos uživo o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

Radni deo konferencije podeljen je u četiri panela, i to:

I Značaj i perspektive razvoja mehanizama demokratske participacije u Republici Srbiji, o čemu bi govorili Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Čedomir Backović, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde i Predsednik pregovaračke grupe vlade Republike Srbije za poglavlje 23, Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

II Uporedna iskustva u razvoju demokratske participacije i promena u pristupu demokratskim mehanizmima od strane građana u savremenom društvu, o čemu bi govorio Ralf du Long, ekspert iz Holandije.

III Praksa primene mehanizama demokratske participacije, dostignuća i izazovi, o čemu bi govorili Saša Gajin, Centar za unapređivanje pravnih studija iz Beograda (u kontekstu javnih rasprava o nacrtima zakona), Ivan Grujić, Edukacioni centar iz Leskovca (u kontekstu već sprovedenih građanskih inicijativa), Jovana Vuković, Jednakost iz Beograda (u kontekstu konsultacija vezanih za stanovanje Roma), Dragan Đorđević, Kris mreža odbora za ljudska prava iz Niša (u kontekstu javnog zagovaranja uklanjanja arhitektonskih prepreka za osobe sa invaliditetom koje se kreću uz pomoć kolica na teritoriji grada Niša).

IV Diskusija učesnika, zaključci konferencije i preporuke za dalji razvoj mehanizama demokratske participacije u Republici Srbiji.

Učesnici konferencije su predstavnici nadležnih organa javne vlasti i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima demokratske participacije ili se koriste mehanizmima demokratske participacije. Mediji će biti pozvani da prisustvuju konferenciji i predstave najširoj javnosti značaj i potrebu razvoja demokratske participacije u zemlji.

Napomena: organizatori nisu u mogućnosti da refundiraju troškove učesnika koji dolaze van mesta održavanja konferencije.

Konferencija o demokratskoj participaciji se organizuje uz finansijsku podršku MATRA programa Kraljevine Holandije.

(Centar za unapređivanje pravnih studija)

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 30-10-2017

Ознаке: ,

Završni događaj povodom uspešne realizacije projekta „Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)“ će biti održan 8. novembra u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića, 13, Mala plenum sala, sa početkom u 13 časova.

Želimo da podelimo sa vama značaj koji su projektni rezultati ostavili u osnaživanju demokratske kulture u Srbiji i uspešne priče običnih građana koje su proistekle kao posledica dijaloga između izabranih predstavnika i građana.

  • Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne skupštine
  • Lora Palmer Pavlović, Direktor, Kancelarija za demokratski i ekonomski razvoj, USAID Srbija
  • Bojan Klačar, Izvršni direktor, CeSID
  • Nenad Belčević, Senior program koordinator, NDI
  • Vladimir Orlić, narodni poslanik
  • Narodni poslanici i asistenti iz poslaničkih kancelarija

Sreda, 8. novembar 2017, 13:00 -14:30. Gosti bi trebalo da budu prisutni do 12:50, Dom Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13.

Pozivno pismo i agenda.

Molimo Vas da potvrdu prisustva pošaljete do ponedeljka, 6. novembra na adresu cesid@cesid.rs ili aleksandra.markovic@cesid.rs.

(Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID)

Na 179 pitanja od Pregovaračkog tima dobijeno 0 odgovora

Objavio Zoran Markovic / 30-10-2017

Ознаке: , ,

Čitajući izjavu Ministarstva za evropske integracije i Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, objavljenu na sajtu ministarstva, koalicija prEUgovor izražava zadovoljstvo što se izveštaj koalicije o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 sa pažnjom razmatra unutar državnih institucija zaduženih za evrointegracije.

Ipak, koalicija prEUgovor podseća da je Pregovaračkom timu 20. marta 2017. godine poslala spisak od 179 pitanja koja se odnose na podatke potrebne za ocenu efekata realizovanih aktivnosti iz akcionih planova za poglavlja koja se tiču pravosuđa, ljudskih prava, slobode i bezbednosti. Pregovarački tim nije odgovorio ni na jedno od postavljenih pitanja, niti nas je uputio gde bismo konkretno koju informaciju mogle da nađemo. Tražene informacije nisu dostupne na stranicama nadležnih ministarstava, a zabrinjavajuće je što nisu dostupni čak ni podaci koji bi prema važećim propisima morali biti javni. Neke od njih prEUgovor nije dobio ni po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja.

Iako se koalicija prEUgovor zalaže za saradnju i dijalog, ostaje pri stavu da je nezavisno praćenje ključna uloga civilnog društva. Takođe smatramo da sve informacije korisne za ocenu napretka Srbije u procesu evrointegracija moraju biti dostupne, ne samo koaliciji prEUgovor ili Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, već svim organizacijama civilnog društva i celokupnoj javnosti.

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana 2013. godine radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva. Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

(Koalicija prEUgovor)

Otvorena vrata: Facebook 101

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2017

Ознаке: , ,

Kao najveća i najposećenija platforma na internetu, Facebook vam pruža ogromne mogućnosti da prikažete rad svoje organizacije, povećate vidljivost aktivnosti koje preduzimate, doprete do svoje ciljne grupe, steknete nove fanove, pratite rad ostalih organizacija i umrežite se.

Zato su Otvorena vrata Resursnog centra u novembru posvećena baš ovoj temi: kako da na najbolji način iskoristite ovu mrežu, koje Facebook alate da upotrebite i povećate vidljivost svoje organizacije. Takođe, biće reči i o novoj opciji koju od nedavno Facebook pilotira u par zemalja, uključujući i Srbiju – Explore Feed i na koji način ova novina utiče na vašu organizaciju.

Otvorena vrata u novembru održaće se u petak, 10. novembra od 12 časova, a link za prijavu možete pronaći OVDE.

(Resursni centar Građanskih inicijativa)

Prikupljanje sredstava i održivost

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2017

Ознаке: , ,

Pokret gorana Vojvodine otvara poziv za obuku Prikupljanje sredstava i održivost (3-5.11.2017) koja je osmišljena sa ciljem da podigne kapacitet novih udruženja, mladih aktivista i ostalih zainteresovanih građana za prikupljanje sredstava i da time stvori prostor za realzaciju aktivnosti koje odgovaraju potrebama lokalne zajednice.

Sremski Karlovci su kroz aplikaciju Pokreta gorana Vojvodine, u saradnji sa Centrom za afirmaciju slobodne misli i Kancelarijom za mlade Sremski Karlovci, jedna od pet zajednica u kojoj će se sprovesti trening namenjen građanima lokale zajednice, koji je podržan od strane grupe Hajde da… iz Beograda.

Trodnevna obuka baviće se:

– izvorima za prikupljanje sredstava

– osnovama pisanja projekta

– održivošću projekata nakon njihove realizacije

Obuka je namenjena osobama:

– iz Sremskih Karlovaca i okoline

– koje su starije od 15 godina

– motivisanim da iskoriste stečeno znanje u svojim lokalnim zajednicama

– motivisanim da prisustvuju na svim radionicama u okviru treninga.

Obuka će početi u petak od 15 časova (03.11) a završiti u nedelju u 14 časova (05.11).

Obezbeđena su dva ručka, osveženje, radni materijal i adekvatne prostorije za rad. Trening će se održati Ekološkom centar Radulovački i Omladinskom klubu Sremski Karlovci. Učešće na obuci je besplatno.

Svi zainteresovani, treba da popune i pošalju aplikacioni formular najkasnije do 29.10.2017. do 12 časova.Svi zainteresovani, treba da popune i pošalju aplikacioni formular najkasnije do 29.10.2017. do 12 časova. Aplikacioni formular možete pronaći ovde – Aplikacija.

(Pokret gorana Vojvodine)

Ocena kvaliteta i otvoreni podaci za rangiranje visokoškolskih ustanova u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2017

Ознаке: , ,

Beogradska otvorena škola (BOŠ) objavila je novi sažetak praktične politike u oblasti obrazovne politike. Sažetak se bavi pitanjima provere kvaliteta visokoškolskih ustanova (VŠU), vidljivosti ovog procesa, ulogom i efikasnošću Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) i prepoznaje šansu da ocenu kvaliteta i otvorene podatke koristimo za rangiranje VŠU u Srbiji. U periodu od maja do avgusta 2017. sprovedeno je istraživanje o vidljivosti ovog procesa i problemima koji se javljaju u radu KAPK a utiču na osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Osnovni zaključci istraživanja su da studenti nisu obavešteni o procesu osiguravanja kvaliteta i ulozi KAPK, nisu upoznati sa izveštajima koje KAPK proizvodi, VŠU ne objavljuju redovno izveštaje o samovrednovanju kvaliteta, a u manjoj meri izveštaje o spoljašnjoj proveri kvaliteta koje proizvodi KAPK, spoljašnja provera kvaliteta nije dovoljno kredibilan proces jer vrlo retko učestvuju strani eksperti i nema dovoljno resursa za osnovne troškove za funkcionisanje KAPK. Sve ovo dovodi do toga da ne postoje pouzdani, uporedivi i upotrebljivi podaci o kvalitetu VŠU u Srbiji.

Novi Zakon o visokom obrazovanju uvodi kao novinu jedinstveni informacioni sistem i predviđa format otvorenih podataka za skoro sve informacije koje će sistem sakupljati. Samim tim, postoji plodno tle za revoluciju otvorenih podataka i u radu KAPK, koja će prema novom zakonu biti transformisana u Nacionalno akreditaciono telo. Sažetak sadrži preporuke kako da se administrativni, dugi i međusobno neuporedivi izveštaji KAPK-a pretvore u pouzdane ocene kvaliteta, dostupne i u mašinski čitljivom formatu otvorenih podataka, a sve u cilju motivisanja VŠU da konstantno unapređuju kvalitet i veće informisanosti akademske i poslovne zajednice o kvalitetu pojedinačnih VŠU.

Više o ovoj temi pročitajte u sažetku Quality assurance and open data for ranking in Serbian higher education – we are ready for it“. Sažetak je nastao u okviru TRAIN Programa 2017 (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking).

(BOŠ)

Raspisan godišnji konkurs za Nagradu za korporativno volontiranje

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2017

Ознаке: , ,

Forum za odgovorno poslovanje i Smart Kolektiv, sedmi put zaredom, raspisali su godišnji konkurs za dodelu Nagrade za Korporativno volontiranje, namenjen svim kompanijama koje su u prethodnih godinu dana uključivale svoje zaposlene u podršku zajednici, stavljajući na raspolaganje njihova znanja, veštine i vreme.

Nagrada se dodeljuje za sledeće kategorije: Najbolji volonterski program, Najuspešnije partnerstvo u lokalnoj zajednici, Razvoj zaposlenih, Skill based volontiranje, Pružanje pro bono usluga, Najbolja volonterska akcija, a posebno priznanje biće dodeljeno malim preduzećima koja neguju kulturu uključivanja zaposlenih u podršku lokalnoj zajednici.

O dobitnicima nagrade odlučivaće žiri sastavljen od predstavnika državnih institucija, kompanija, nevladinih i međunarodnih organizacija. Nagrade će biti uručene na svečanosti u decembru 2017. godine.

Nagrada za korporativno volontiranje uspostavljena je 2011. godine u saradnji sa međunarodnim partnerima CSR Europe i BITC u sklopu obeležavanja evropske godine volontiranja, kao deo šire inicijative koja je realizovana u 23 evropske zemlje.

Konkurs je otvoren do 16. novembra. Informacije o uslovima učešća i prijavni formular možete pronaći na OVOM linku.

(Forum za odgovorno poslovanje)

Debata o Kosovu: unutrašnji dijalog ili monolog?

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2017

Ознаке: , ,

Institut za evropske poslove, 31. oktobra 2017. godine od 19:00 do 21:00 časova organizuje dvanaestu #EUdebata na temu: Debata o Kosovu: unutrašnji dijalog ili monolog? Mesto održavanja debate je Dvorana kulturnog centra, Kolarčeva 6.

-Da li će unutrašnji dijalog o Kosovu koji je predložio Predsednik Aleksandar VUČIĆ uticati i na autonomiju Vojvodine?
-Šta o dijalogu misle Srbi sa Kosova?
-Da li je dijalog zapravo monolog sa predodređenim rešenjima?

O ovim i sličnim temama na #EUdebata novinarka Olja BEĆKOVIĆ razgovara sa:

  • Nenadom ČANKOM, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine;
  • Radom TRAJKOVIĆ, bivša poslanica u parlamentu Kosova;
  • Borkom STEFANOVIĆEM, predsednik Levice Srbije i bivši Šef pregovaračkog tima sa Prištinom. Publika će imati priliku da postavi pitanja.

Debata o budućnosti Srbije uključila je više od 40 uvaženih govornika iz akademije, kulture, diplomatije i politike, kao i širu javnost iz cele Srbije. Debata je otvorena za javnost. Cilj debate je uključivanje stručne i šire javnosti u proces evropskih integracija Srbije i rešavanje pitanja važnih za budućnost Srbije.

Želja nam je da Vas pozovemo da svojim prisustvom date svoj doprinos u implementaciji ovog programa. Takođe, budite slobodni da poziv prosledite zainteresovanim stranama. Debata se organizuje uz podršku Rockefeller Brothers Fund.

Više o prošlim debatama: http://iea.rs/buducnost-srbije/

Registracija obavezna, ulaz slobodan.

(Institut za evropske poslove)

Kalendar

новембар 2017.
П У С Ч П С Н
« окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Arhiva


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.