sektor

Vesti NVO

Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata

Objavio Zoran Markovic / 20-07-2017

Ознаке: , ,

Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju sa dijasproom i Srbima u regionu, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, doneo je odluke o sufinansiranju projekata koji doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu,  a na osnovu Predloga Radne grupe imenovane da utvrdi Predlog odluke.

Odluka o sufinansiranju projekata za region 18. jul 2017.

Na Konkursu za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu na osnovu Odluke o sufinansiranju odobreno je ukupno 163 projekta u ukupnom iznosu od 54 300 000,00 (slovima: pedesetčetiri miliona trista hiljada) dinara (RSD).

Odluka o sufinansiranju projekta za dijasporu 18. jul 2017.

Na Konkursu za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore na osnovu Odluke o sufinansiranju odobreno je ukupno 140 projekta u ukupnom iznosu od 55 000 000,00 (slovima: pedesetpet miliona) dinara (RSD).

(Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu)

Mrtva slova na papiru

Objavio Zoran Markovic / 20-07-2017

Ознаке: , ,

Više od godinu dana nakon usvajanja Akcionog plana za Poglavlje 23 odredbe ovog dokumenta koje se odnose na procesuiranje ratnih zločina sprovode se uglavnom kozmetički, a mnoge predviđene aktivnosti ne sprovode se uopšte. Situacija je ista kada je reč o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Državni organi zaduženi za implementaciju pomenutih odredbi Akcionog plana i Nacionalne strategije zbog toga neistinito obaveštavaju javnost o svom radu, a civilnom društvu kontinuirano otežavaju pristup relevantnim informacijama i praćenje rada ovih institucija. Fond za humanitarno pravo smatra da je takvo ponašanje u suprotnosti sa obavezama iz pristupnih pregovora sa EU, a pokazatelj je i odsustva privrženosti Srbije reformskom procesu, kao i odsustva iskrenog nastojanja da se procesuiranje ratnih zločina učini efikasnijim.

Na linku se nalazi saopštenje ovim povodom.

(Fond za humanitarno pravo)

Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Objavio Zoran Markovic / 20-07-2017

Ознаке: , , ,

Beogradska otvorena škola (BOŠ), uz podršku Kraljevine Švedske, poziva organizacije civilnog društva (OCD) i medije da se prijave za učešće u Programu podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program).

Više informacija na linku.

Raspored info sesija za predstavljanje Poziva za podnošenje predloga projekata.

(BOŠ)

Na klik od donatora i aktuelnih konkursa

Objavio Zoran Markovic / 20-07-2017

Ознаке: , ,

VODIČ vizuali promo 1Pozivamo vas da pregledate 13. izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji,  sada kao onlajn bazu  podataka kojoj ćete se vraćati.

Nakon jedanaest štampanih i jednog elektronskog izdanja Vodiča, naš tim ima zadovoljstvo da vam najavi novo, unapređeno izdanje Vodiča koje vam stavlja na raspolaganje i nove mogućnosti kao što su:

-          uvid u aktuelne konkurse sa podacima i praktičnim uputstvima o uslovima za apliciranje

-          uvid u bazu međunarodnih i domaćih izvora finansiranja sa osnovnim podacima o vrstama podrške koju pružaju, oblastima koje podržavaju, potencijalnim korisnicima, geografskoj oblasti delovanja i sl.

-          brza i jedonostavna pretraga donatora i konkursa

-          dostupnost ažuriranih informacija

Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama, institucijama, malim i srednjim preduzećima, pojedincima i drugim zainteresovanim stranama, koje su i do sada u velikoj meri koristile ranija izdanja Vodiča.

Na izradi Vodiča učestvovali su: TACSO Građanskih inicijativa, resursni centar za sve organizacije civilnog društva u Srbiji, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike SrbijeKancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Namera našeg tima je da kreiranjem unapređene, sveobuhvatne baze informacija o mogućnostima za finansiranje različitih aktivnosti, doprinesemo demokratizaciji društva i većoj participaciji građana, kao i da podstaknemo saradnju među različitim akterima u društvu.

VODIČ vizuali promo 2„Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji” nastao je pre 10 godina, kao zajednički projekat tadašnjeg Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva (sadašnji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva) i Građanskih inicijativa. Vodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. U međuvremenu su se timu priključile i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći.

Lista domaćih i stranih izvora finansiranja koji su deo Vodiča, nije potpuni spisak svih izvora finansiranja koji su dostupni zainteresovanim stranama, već samo onih koji su se odazvali pozivu da se informacija o sredstvima koja dodeljuju nađu u Vodiču, kao i onih koji ove informacije javno objavljuju na svojim internet stranicama.

(TACSO Građanskih inicijativa)

Obuka za rad na SOS telefonu za žrtve trgovine ljudima

Objavio Zoran Markovic / 19-07-2017

Ознаке: , , ,

ASTRA je nevladina oganizacija posvećenja iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima i eksploatacije, naročito ženama i decom, kao i efikasnom potragom za nestalom decom, kroz izgradnju institucionalnog i individualnog odgovora, i jačanje građanskog društva. SOS telefon za žrtve trgovine ljudima je pokrenut u februaru 2002. godine i do danas je jedini SOS telefon specijalizovan za pružanje podrške žrtvama trgovine ljudima.

ASTRA raspisuje konkurs za volonterke koje bi nakon obuke bile angažovane na SOS telefonu i direktno sa žrtvama trgovine ljudima i drugih oblika rodnozasnovanog nasilja.

Trajanje obuke: 5 dana inicijalne obuke + 3 meseca praktične obuke.

Uslovi volontiranja: Nakon inicijalne obuke obavezna je praktična tromesečna obuka, nakon čega sledi volonterski angažman.

Kvalifikacije

- diplomirane i studentkinje završnih godina humanističkih nauka (psihologije, pedagogije, andragogije, socijalnog rada, defektologije i sl), kao i diplomirane i studentkinje završnih godina pravnog fakulteta.

Veštine i sposobnosti

- Interesovanje za humane ciljeve i pitanja ženskih prava i rodne ravnopravnosti, kao i problem rodnozasnovanog nasilja

- Visok nivo senzibiliteta za rad sa osobama sa iskustvom nasilja i visok stepen profesionalizma u radu, kao i spremnost za rad u multikulturalnoj sredini

- Sposobnost verbalne i pisane komunikacije na visokom nivou

- Odlično poznavanje engleskog jezika (samostalna usmena i pisana komunikacija na engleskom jeziku) i napredno korišćenje Microsoft office-a i interneta

- Sposobnost snalaženja u kriznim situacijama

- Sposobnost rada u timu

- Organizacione sposobnosti

- Sposobnost donošenja odluka u hodu i u kratkom roku

- Pedantnost i preciznost u radu sa dokumentacijom

- Fleksibilnost u radu i u odnosu na radno vreme

- Posedovanje vozačke dozvole (poželjno)

- Samostalnost u radu i samoinicijativnost

- Visok stepen odgovornosti u radu.

Opis dužnosti:

- Rad na SOS telefonu

- Striktno pridržavanje procedura SOS telefona

- Kontinuiran rad sa klijentima

- Pedantno, pravovremeno i precizno zavođenje podataka u vezi sa klijentima i pozivima na SOS telefon

- Procena potreba klijenata SOS telefona

- Saradnja sa institucijama i drugim organizacijama u cilju pružanja pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima

- Rad na terenu

- Monitoring konkretnih slučajeva

- Redovno ažuriranje data baze i vođenje statistike

- Uska saradnja sa članovima tima u okviru ispunjenja ciljeva programa

- Logistika i istraživački rad u okviru programa.

Prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima: poželjno, ali nije neophodno.

Mesto održavanja obuke i volontiranje: Beograd.

Učešće na obuci je besplatno.

Svoj CV i motivaciono pismo pošaljite na e-mail adresu sos@astra.rs, subject: za instruktazu.

Za dodatne informacije pišite na mejl sos@astra.rs.

Rok za prijavljivanje: 1. septembar 2017. godine.

(ASTRA)

Popravili smo krov, i odbranićemo ga!

Objavio Zoran Markovic / 19-07-2017

Ознаке: , ,

Saopštenje Združene akcije Krov nad glavom:

Združena akcija Krov nad glavom je juče uspešno završila solidarnu akciju izgradnje novog krova na baraci na Vivikovačkom vencu bb, koju su 30. juna porušili huligani po nalogu građevinskog preduzeća Zapadna Srbija. Time je život stanara barake samo delimično normalizovan, budući da je punomoćnik Zapadne Srbije Mateja Tepeš uz podršku policije u subotu 15. jula jasno pokazao da ne odustaje od namere da stanare iseli nasilnim putem, uprkos privremenoj meri Evropskog suda za ljudska prava.

Nakon što je u subotu policija po nalogu Mateje Tepeša privela troje stanara i aktivistu organizacije Marks 21, policijska pratnja koja im je dva dana ranije bila dodeljena zbog opasnosti od novih huliganskih napada je postala sporadična, što samo još vise povećava bojazan da će se napad ponoviti I sumnju u povezanost policije sa preduzećem Zapadna Srbija.

Združena akcija Krov nad glavom će istrajati u zahtevu da opština Rakovica postupi po privremenoj meri Evropskog suda za ljudska prava i obezbedi adekvatan alternativni smeštaj porodicama koje žive u baraci, kao i u zahtevu da se utvrdi pozadina i kazne krivci za huliganski napad na stanare barake. Akcija popravke krova je samo prvi korak u borbi za trajni izlaz Iz teškog položaja u kom se danas nalaze. Popravkom krova, međutim, njima nije omogućen dostojanstven život, jer im je već sutradan Elektrodistribucija isključila struju. Pritisak na stanare ove barake je snažan i upućen sa različitih strana, ali i naša namera da omogućimo da ne izgube krov nad glavom, kako pravo i pravda nalažu.

Združena akcija Krov nad glavom

(Združenu akciju Krov nad glavom su pokrenule organizacije Ko gradi grad, Ne da(vi)mo Beograd, Socijaldemokratska unija, Jednakost, Reci NE Izvršiteljima, 7 zahteva i Marks21)

Suditi nekažnjeno: Uloga tužilaca i sudija u montiranim procesima protiv kosovskih Albanaca

Objavio Zoran Markovic / 18-07-2017

Ознаке: , , , ,

Predstavljanje izveštaja Fonda za humanitarno pravo (FHP) - „Suditi nekažnjeno: Uloga tužilaca i sudija u montiranim procesima protiv kosovskih Albanaca 1998–2000. godine“.

25.7.2017. | Vreme: 11:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Krajem 1996. godine i početkom 1997. godine okružna javna tužilaštva sa teritorije Kosova počela su u velikom broju da podižu optužnice protiv kosovskih Albanaca zbog krivičnih dela terorizam i udruživanje radi neprijateljske delatnosti.

Optuženima se, između ostalog, stavljalo na teret da su učestvovali u stvaranju terorističkih grupa ili bandi; da su vršili oružane napade na pripadnike policije i vojske/državne institucije/građane srpske i crnogorske nacionalnosti, te da su vršili akte nasilja u cilju stvaranja uslova za nasilno otcepljenje Kosova i Metohije od Republike Srbije i SRJ.

Nakon povlačenja srpskih snaga sa Kosova početkom juna 1999. godine svi optuženi koji su se u tom trenutku nalazili u zatvorima na Kosovu su prebačeni u zatvore u Srbiji. Suđenje im je zatim nastavljeno pred Okružnim sudovima u Srbiji. Postupci su okončani donošenjem dva Zakona o amnestiji (2001. i 2002. godine).

Izveštaj ukazuje na brojne povrede elementarnih ljudskih prava to¬kom krivičnih postupaka, način na koji su postupali tužioci i sudije, oglušivanje o brojne navode optuženih da su bili izloženi torturi i nečovečnom postu¬panju kako bi im se iznudila priznanja u prethodnom postupku, uskraćivanje prava na adekvatnu odbranu, izvođenje i ocenu dokaza u skladu sa zakonom i niz drugih povreda koje se mogu podvesti pod grubo kršenje prava na pravično suđenje, zagarantovano tada važećim domaćim i međunarodnim propisima.

Govore:

• Budimir Ivanišević, Izvršni direktor FHP

• Mihailo Pavlović, autor Izveštaja

• Teki Bokshi, advokat.

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

(FHP)

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Objavio Zoran Markovic / 18-07-2017

Ознаке: , ,

Vlada Republike Srbije osnovala je Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa namerom da osigura primenu načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršavanja, a radi davanja stručnih mišljenja i preporuka za njegovo sprovođenje i unapređenje u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/16).

Podsećamo da je Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, uz podršku projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, otvorio poziv za akreditaciju pravnih i fizičkih lica kao predavača.

Javni poziv za akreditaciju fizičkih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Javni poziv za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Više informacija pogledajte ovde.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije)

Nasilje neće zaustaviti solidarnu akciju na Vidikovačkom vencu

Objavio Zoran Markovic / 18-07-2017

Ознаке: , ,

Združena akcija Krov nad glavom je u petak i subotu 14. i 15. jula 2017. godine sprovela solidarnu akciju popravke krova na baraci na Vidikovačkom vencu bb. Krov je porušen nedelju dana ranije, u napadu huligana koje je, po sopstvenom priznanju, unajmio predstavnik preduzeća „Zapadna Srbija“ Matija Tepeš. Preduzeće “Zapadna Srbija” je držalac zemljišta na kom se nalazi baraka, ali zbog privremene mere Evropskog suda za ljudska prava ne sme da iseli stanare barake dok im opština Rakovica ne obezbedi adekvatan alternativni smeštaj. Prema podacima Agencije za privredne registre, krajnji vlasnik preduzeća “Zapadna Srbija” je kontroverzni biznismen Đorđije Nicović.

Tokom akcije popravke krova u subotu 15. jula, Matija Tepeš se pojavio u prisustvu dvojice policajaca i optužio stanare barake da su mu pretili. Policajci su, bez ikakve provere Tepešovih optužbi, priveli stanare barake Vesnu S. Mišu R. i Vladu I. S, kao i Matiju Medenicu, aktivistu kolektiva Marks21. Medenica je priveden samo zbog toga što je snimao čitav događaj. Nakon što su mu stavili lisice i ugurali ga u policijski auto, Medenicu je jedan od policajaca udario i zapretio da će mu isfabrikovati napad na službeno lice, za šta će na svojoj strani imati Tepeša kao svedoka.

Policija je pokazala nesvakidašnju revnost da se 15. jula pojavi na terenu na poziv Matije Tepeša i postupi po svim njegovim nalozima. Tu vrstu revnosti nisu pokazali kada je trebalo da pruže zaštitu stanarima barake od huliganskih napada. Naprotiv, dok su huligani rušili krov barake, policija je na pozive stanara za pomoć odgovorila da nemaju koga da pošalju na teren jer je u toku smena, da bi onda stigli 40 minuta kasnije, kad je krov već bio srušen, a huligani nestali.

Pretnje i nasilje nad aktivistom Marks21 predstavljaju pokušaj Matije Tepeša i njemu bliskih ljudi u policiji da zastraše aktiviste/kinje solidarne sa stanarima barake.

Samovolja i bahatost Matije Tepeša nas neće zaustaviti u daljoj borbi i podršci stanarima. Nastavićemo angažman na otkrivanju svih aspekata protivpravnog, nasilničkog postupanja preduzeća “Zapadna Srbija”, i istrajaćemo u zahtevu da se procesuiraju svi oni koji su učestvovali u kršenju ljudskih prava i eroziji vladavine prava.

Združena akcija Krov nad glavom

(Združenu akciju Krov nad glavom su pokrenule organizacije Ko gradi grad, Ne da(vi)mo Beograd, Socijaldemokratska unija, Jednakost, Reci NE Izvršiteljima, 7 zahteva i Marks21)

Državna opstrukcija suđenja za ratne zločine

Objavio Zoran Markovic / 17-07-2017

Ознаке: , ,

Apelacioni sud u Beogradu odbacio je optužnicu protiv osmorice pripadnika Specijalne brigade MUP-a Republike Srpske koji su optuženi za ubistvo 1.313 civila iz Srebrenice u hangaru Kravice 14. jula 1995. godine (predmet Srebrenica-Kravica), uz obrazloženje da optužnicu nije podigao ovlašćeni tužilac. Fond za humanitarno pravo smatra da se radi o nedopustivom propustu domaćeg pravosuđa koji će dodatno ugroziti ionako usporen proces suđenja za ratne zločine.

Na linku se nalazi saopštenje ovim povodom.

(Fond za humanitarno pravo)

Kalendar

јануар 2018.
П У С Ч П С Н
« дец    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arhiva


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.