sektor

Vesti NVO

Ocena kvaliteta i otvoreni podaci za rangiranje visokoškolskih ustanova u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2017

Ознаке: , ,

Beogradska otvorena škola (BOŠ) objavila je novi sažetak praktične politike u oblasti obrazovne politike. Sažetak se bavi pitanjima provere kvaliteta visokoškolskih ustanova (VŠU), vidljivosti ovog procesa, ulogom i efikasnošću Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) i prepoznaje šansu da ocenu kvaliteta i otvorene podatke koristimo za rangiranje VŠU u Srbiji. U periodu od maja do avgusta 2017. sprovedeno je istraživanje o vidljivosti ovog procesa i problemima koji se javljaju u radu KAPK a utiču na osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Osnovni zaključci istraživanja su da studenti nisu obavešteni o procesu osiguravanja kvaliteta i ulozi KAPK, nisu upoznati sa izveštajima koje KAPK proizvodi, VŠU ne objavljuju redovno izveštaje o samovrednovanju kvaliteta, a u manjoj meri izveštaje o spoljašnjoj proveri kvaliteta koje proizvodi KAPK, spoljašnja provera kvaliteta nije dovoljno kredibilan proces jer vrlo retko učestvuju strani eksperti i nema dovoljno resursa za osnovne troškove za funkcionisanje KAPK. Sve ovo dovodi do toga da ne postoje pouzdani, uporedivi i upotrebljivi podaci o kvalitetu VŠU u Srbiji.

Novi Zakon o visokom obrazovanju uvodi kao novinu jedinstveni informacioni sistem i predviđa format otvorenih podataka za skoro sve informacije koje će sistem sakupljati. Samim tim, postoji plodno tle za revoluciju otvorenih podataka i u radu KAPK, koja će prema novom zakonu biti transformisana u Nacionalno akreditaciono telo. Sažetak sadrži preporuke kako da se administrativni, dugi i međusobno neuporedivi izveštaji KAPK-a pretvore u pouzdane ocene kvaliteta, dostupne i u mašinski čitljivom formatu otvorenih podataka, a sve u cilju motivisanja VŠU da konstantno unapređuju kvalitet i veće informisanosti akademske i poslovne zajednice o kvalitetu pojedinačnih VŠU.

Više o ovoj temi pročitajte u sažetku Quality assurance and open data for ranking in Serbian higher education – we are ready for it“. Sažetak je nastao u okviru TRAIN Programa 2017 (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking).

(BOŠ)

Raspisan godišnji konkurs za Nagradu za korporativno volontiranje

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2017

Ознаке: , ,

Forum za odgovorno poslovanje i Smart Kolektiv, sedmi put zaredom, raspisali su godišnji konkurs za dodelu Nagrade za Korporativno volontiranje, namenjen svim kompanijama koje su u prethodnih godinu dana uključivale svoje zaposlene u podršku zajednici, stavljajući na raspolaganje njihova znanja, veštine i vreme.

Nagrada se dodeljuje za sledeće kategorije: Najbolji volonterski program, Najuspešnije partnerstvo u lokalnoj zajednici, Razvoj zaposlenih, Skill based volontiranje, Pružanje pro bono usluga, Najbolja volonterska akcija, a posebno priznanje biće dodeljeno malim preduzećima koja neguju kulturu uključivanja zaposlenih u podršku lokalnoj zajednici.

O dobitnicima nagrade odlučivaće žiri sastavljen od predstavnika državnih institucija, kompanija, nevladinih i međunarodnih organizacija. Nagrade će biti uručene na svečanosti u decembru 2017. godine.

Nagrada za korporativno volontiranje uspostavljena je 2011. godine u saradnji sa međunarodnim partnerima CSR Europe i BITC u sklopu obeležavanja evropske godine volontiranja, kao deo šire inicijative koja je realizovana u 23 evropske zemlje.

Konkurs je otvoren do 16. novembra. Informacije o uslovima učešća i prijavni formular možete pronaći na OVOM linku.

(Forum za odgovorno poslovanje)

Debata o Kosovu: unutrašnji dijalog ili monolog?

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2017

Ознаке: , ,

Institut za evropske poslove, 31. oktobra 2017. godine od 19:00 do 21:00 časova organizuje dvanaestu #EUdebata na temu: Debata o Kosovu: unutrašnji dijalog ili monolog? Mesto održavanja debate je Dvorana kulturnog centra, Kolarčeva 6.

-Da li će unutrašnji dijalog o Kosovu koji je predložio Predsednik Aleksandar VUČIĆ uticati i na autonomiju Vojvodine?
-Šta o dijalogu misle Srbi sa Kosova?
-Da li je dijalog zapravo monolog sa predodređenim rešenjima?

O ovim i sličnim temama na #EUdebata novinarka Olja BEĆKOVIĆ razgovara sa:

 • Nenadom ČANKOM, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine;
 • Radom TRAJKOVIĆ, bivša poslanica u parlamentu Kosova;
 • Borkom STEFANOVIĆEM, predsednik Levice Srbije i bivši Šef pregovaračkog tima sa Prištinom. Publika će imati priliku da postavi pitanja.

Debata o budućnosti Srbije uključila je više od 40 uvaženih govornika iz akademije, kulture, diplomatije i politike, kao i širu javnost iz cele Srbije. Debata je otvorena za javnost. Cilj debate je uključivanje stručne i šire javnosti u proces evropskih integracija Srbije i rešavanje pitanja važnih za budućnost Srbije.

Želja nam je da Vas pozovemo da svojim prisustvom date svoj doprinos u implementaciji ovog programa. Takođe, budite slobodni da poziv prosledite zainteresovanim stranama. Debata se organizuje uz podršku Rockefeller Brothers Fund.

Više o prošlim debatama: http://iea.rs/buducnost-srbije/

Registracija obavezna, ulaz slobodan.

(Institut za evropske poslove)

Uključivanje žena u mirovne procese

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2017

Ознаке: , ,

Nezavisni monitoring nad primenom Rezolucije 1325 “Žene, mir, bezbednost”

Konferencija za štampu u Medija centru, Terazije 3, 31. oktobar 2017. godine, 12:00 – 13:00 (mala sala),

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija/UN doneo je 31. oktobra 2000. godine Rezoluciju 1325 „Žene, mir, bezbednost”. To je prvi put da SB UN na tako visokom nivou zagovara uključivanje žena u mirovne procese i u primene mirovnih sporazuma. Međunаrodni ženski pokret, a posebno mirovne aktivistkinje iz celog sveta, imale su ključnu ulogu u donošenju Rezolucijа 1325.

Feminističko-antimilitaristički angažman Žena u crnom, zajedno sa drugim feminističkim grupama, uvek je dovodio u pitanje tradicionalno – militarizovano shvatanje bezbednosti.

Na ovoj konferenciji predstavićemo rezultate i nalaze Nezavisnog monitoringa za primenu Rezolucije 1325 tokom 2017. godine. Istraživačka radna grupa Žena u crnom, u saradnji sa ženskim grupama: Autonomnim ženskim centrom i Astrom, uz konsultaciju eksperata Fonda za humanitarno pravo pratila je primenu Rezolucije 1325 u Srbiji. Tokom istraživačkog procesa pratile smo određene indikatore, a takođe ćemo se referisati i na Nacionalni akcioni plan Republike Srbije donet je za period 2017.-2020. Ovom prilikom promovišemo i publikaciju „Nezavisni monitoring za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji“.

Na konferenciji učestvuju:

 • Staša Zajović, Žene u crnom, Beograd: O Nezavisnom monitoringu primene Rezolucije 1325 u Srbiji
 • Miloš Urošević, Žene u crnom, Beograd: Proces tranzicione pravde u Srbiji
 • Mina Damnjanović, Žene u crnom, Beograd: Zločin seksualnog nasilja u ratu – primena Rezolucije 1325
 • Snežana Obrenović, Mreža Žena u crnom, Kraljevo: Militarizacija na nivou države i društva u Srbiji
 • Bobana Macanović, Autonomni ženski centar: Femicid u Srbiji (mapiranje i institucionalni odgovor)
 • Marija Anđelković, Astra, Beograd: Trgovina ženama u Srbiji
 • Diana Miladinović, Žene u crnom, Beograd: Ratne izbeglice – Izbeglička kriza u Srbiji
 • Marijana Stojčić, Žene u crnom, Beograd: Slike neprijatelja – analiza medijskog izveštavanja o izbeglicama i tzv. izbegličkoj krizi u Srbiji
 • Mirko Medenica, Žene u crnom, Beograd: Položaj braniteljki i branitelja ljudskih prava u Srbiji
 • Marijana Stojčić: Branitelji/ke ljudskih prava u medijima – Analiza izveštavanja o Ženama u crnom.

(Žene u crnom)

Da li Srbija korača ka ispunjenju uslova u poglavljima 23 i 24?

Objavio Zoran Markovic / 24-10-2017

Ознаке: , , , ,

Konferencija za novinare Koalicije prEUgovor - Da li Srbija korača ka ispunjenju uslova u poglavljima 23 i 24?

25.10.2017. | Vreme: 11:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Koalicija prEUgovor predstavlja najnoviji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24).

Pored ključnih preporuka za napredak u poglavljima 23 i 24 pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, na skupu će biti analizirana primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, novousvojena Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, tekuće stanje u oblasti migracija u Srbiji, kao i civilna i demokratska kontrola sektora bezbednosti.

Na konferenciji će govoriti:

 • Milan Aleksić, Centar za primenjene evropske studije
 • Vanja Macanović, Autonomni ženski centar
 • Ivana Radović, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
 • Katarina Đokić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • Gordana Grujičić, Grupa 484.

Molimo vas da prisustvo konferenciji potvrdite najkasnije do utorka 24. oktobra, mejlom na adresu info@preugovor.org.

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator – mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju ova dva poglavlja.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).
Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.

Agenda

(Koalicije prEUgovor)

Mobilna aplikacija “Krug Zdravlja” pobednik na takmičenju “European Youth Award”

Objavio Zoran Markovic / 23-10-2017

Ознаке: , , ,

Mobilna Aplikacija Krug Zdravlja , jedina će predstavljati Srbiju na predstojećem velikom Evropskom takmičenju za mlade inovatore ( “European Youth Award” ) koje se održava od 29.11. do 02.12. u Gracu, Austrija. Tim mladih inovatora iz Udruženja za podršku ljudima sa neurozom ”Herc” je sa svojom aplikacijom pobedilo u kategoriji Zdrav Život.

Udruženje za podršku ljudima sa neurozom “Herc” je u okviru projekta razvoja socijalnog preduzeća “Herc&DO – doing good for good”, podržanog od Karitasa Srbije, Delegacije EU, Ministarstva Omladine i Sporta, Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima Grada Beograda, Smart Kolektivom i Udruženjem građana Videa, kao jednu od usluga razvilo besplatnu android/IOS aplikaciju “Krug Zdravlja“.

U takmičenju je učestvovalo 144 projekata , ali samo 17 izvanrednih rešenja ( među kojima je i srpska aplikacija Krug Zdravlja )uspelo je da osvoji stručni žiri sačinjen od 61 člana iz čitave Evrope koji su odlučivali online i 24 eksperata iz čitavog sveta koji su birali pobedničke projekte na licu mesta. Svi učesnici su evaluirani korišćenjem socijalnih, kreativnih i digitalnih kriterijuma u ukupno sedam kategorija : Zdrav Život, Pametno Učenje, Povezivanje Kulture, Idi Zeleno, Aktivno Građanstvo, Održiva Ekonomija i specijalna kategorija za 2017. – Voda (plava planeta/voda za piće/sanitarije/upravljanje vodom ).

Pobednički projekti dolaze iz 13 različitih Evropskih zemalja.

Celu listu pobednika Evropske nagrade za mlade možete pronaći na ovom linku : https://eu-youthaward.org/winning-projects-2017/

Više informacija o našoj pobedničkoj aplikaciji „Sinergiji Zdravlja“ možete pogledati klikom na link : https://eu-youthaward.org/winning-project/synergy-of-health/

Aplikacija je namenjena osobama sa mentalnim tegobama, ali i svima koji žele da unaprede svoje mentalno zdravlje. Cilj ovog projekta i aplikacije je unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva, kao i edukacija, informisanje i pružanje podrške. Na ovaj način možemo pomoći i onima koji zbog prirode problema ne mogu da potraže pomoć (agorafobija, socijalna anksioznost), koji zbog udaljenosti nemaju pristup profesionalnoj pomoći, kao i onima koji žele da ostanu anonimni.

Aplikaciju možete preuzeti besplatno na Google Play Store ili App Store, kao i na sledećim linkovima:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.krugzdravlja

https://itunes.apple.com/us/app/krug-zdravlja/id1237348944?ls=1&mt=8 , kao i na sajtu: https://www.krugzdravlja.rs/

O Udruženju Herc se možete informisati i na sajtu www.herc.org.rs , a možete nas pratiti i na društvenim mrežama :

FB: https://sr-rs.facebook.com/herc.udruzenje/

Instagram : http://instagram.com/herc_udruzenje

Twitter : https://twitter.com/udruzenje_herc?lang=en

(Udruženja za podršku ljudima sa neurozom ”Herc”)

 

Grad Beograd zloupotrebio konkurs za projektno sufinansiranje medija

Objavio Zoran Markovic / 23-10-2017

Ознаке: , , ,

Udruženje novinara Srbije (UNS) smatra da je došlo do zloupotrebe novca poreskih obveznika i da je Gradonačelnik Beograda Siniša Mali dužan da poništi Rešenje o raspodeli sredstava na konkursu za sufinansiranje medijskih projekata.

UNS traži i gradonačelnikovu odgovornost za odabir članova Komisije koja je je odlučivala o 73,9 miliona dinara u kojoj su Ferenc Berček, Marija Stamenić, Vladimir Jovanović, Dragana Milovanović i Nebojša Radošević, a u kojoj nema predstavnika UNS-a ili drugih reprezentativnih novinarskih udruženja, odnosno javnosti poznatih medijskih stručnjaka.

UNS skreće pažnju da je na konkursu namenjenom medijima 6,9 miliona dinara dobio projekat Udruženja rok muzičara, 5 miliona dinara projekat reklamne agencije Sky comm group (ranije muzičke kompanije Sky music), 2 miliona dinara projekat firme Video calibration, koja je po raspisivanju konkursa dobila ovaj naziv i novu delatnost – umesto trgovine mašinama i opremom počela da se bavi proizvodnjom kinematografskih, audio-vizuelnih i televizijskih sadržaja.

TV Studio B i povezane firme Brender d.o.o. i Irik d.o.o. za svoje projekte dobile su 23 miliona dinara, dok je projektima Informera sa dve različite firme, Insajder tim i Info it medija, pripalo pet miliona dinara. Po pet miliona dinara komisija je dodelila projektima lista Alo i Medijskoj mreži, izdavaču Srpskog telegrafa.

Nakon raspisivanja beogradskog konkursa za sufinansiranje medijskih projekata 18. avgusta, registrovale su se dve firme, 22. avgusta Folim, a 23. avgusta Zofin, čiji su projekti prošli sa 5 odnosno, 4 miliona dinara.

Komisija je milion dinara dodelila projektu firme „Slika vest“, koja se povezuje sa Nebojšom Radoševićem, jednim od članova komisije.

UNS poziva Ministarstvo kulture i informisanja da reaguje na ovu i druge zloupotrebe u sprovođenju Zakona o javnom informisanju i medijima u procesu projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog značaja.

(UNS)

Oslobađajuća presuda za ekološkog aktivistu

Objavio Zoran Markovic / 23-10-2017

Ознаке: , ,

Viši sud u Subotici doneo je pravosnažnu oslobađajuću presudu za Đuru Vavroša, ekološkog aktivistu.

Podsećamo ovim se konačno završio višegodišnji sudski spor, u kome je kompanija KRIVAJA d.o.o. tužila Đuru Vavroša, predsednika ekološkog udruženja „Hrast“ iz Krivaje, za narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti.

- Građani Krivaje su posadili vetrozaštitni pojas i za to je dobijena i dozvola opštine Bačka Topola. Prvo smo zasadili 1.200 sadnica, ali su iz kompanije Krivaja d.o.o. to izorali. Ponovo smo zasadili još 700 sadnica duž celog naselja, ali su oni opet sve izorali. To sam izjavio u emisiji „Zelena patrola“ i na osnovu toga je kompanija Krivaja d.o.o. podnela tužbu u kojoj su tražili da me osude na godinu dana zatvora. Konačno se završilo višegodišnje mučno razdoblje u mom životu. Nastaviću da se borim za zdravu životnu sredinu! – kaže Đura Vavroš.

Ova presuda je veoma značajna (kao i oslobađajuća presuda Draganu Pečurici, ekološkom aktivisti iz Bačke Topole) za sve ekološke aktiviste u Srbiji!

Đura se iskreno zahvaljuje svima koji su ga ovih godina podržavali tokom sudskog procesa: Zelenoj patroli, stanovnicima MZ Krivaja, ekološkim organizacijama iz cele Srbije, medijima, javnosti i Sretenu Đorđeviću, advokatu koji ga je zastupao u ovom sudskom procesu.

(www.vojvodjanskazelenainicijativa.org.rs)

 

 

 

Promene Ustava na putu do EU

Objavio Zoran Markovic / 23-10-2017

Ознаке: , ,

Evropski pokret u Srbiji organizuje međunarodnu konferenciju „Promene Ustava na putu do Evropske unije,“ u utorak, 24. oktobra 2017. godine, u Aeroklubu (Uzun Mirkova 4, Beograd).

Određene izmene Ustava Republike Srbije neophodne su kako bi se ostvarili uslovi za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Vlada Srbije se u okviru pregovora u Poglavlju 23 Pravosuđe i osnovna prava, svojim akcionim planom obavezala da će Ustav izmeniti u delu pravosuđa do kraja 2017. godine.

Identifikujući delove Ustava koje treba izmeniti ili dopuniti, Evropski pokret u Srbiji je razvio tri predloga:

 • Izmene koje utiču na poziciju nezavisnih organa Republike Srbije,
 • Izmene koje utiču na nezavisnost pravosuđa,
 • Izmene odredbi Ustava koje se tiču procedure izmene Ustava.

Pored ostalih, na konferenciji učestvuju:

 • Prof. dr Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • Prof. dr Mihailo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji
 • Nj. E. Hendrik van den Dol, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji
 • Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM)
 • Prof. dr Stevan Lilić, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (TBC)

Na konferenciji će biti predstavljeni svi rezultati istraživanja u okviru projekta Promene Ustava na putu do Evropske unije koji finansijski podržava Ambasada Kraljevine Holandije. Pogledajte agendu događaja.

Prijave i informacije: Maša Živojinović, masa.zivojinovic@emins.org.

(Evropski pokret u Srbiji)

Konkurs za omladinske razmene

Objavio Zoran Markovic / 19-10-2017

Ознаке: , ,

Poziv Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) za dostavljanje predloga projekata “Better Region Starts with Youth”, kao i informaciju o predstojećim info sesijama koje će se baviti ovim pozivom.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je međunarodna organizacija osnovana od strane vlada Zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Makedonije i Srbije, u cilju promocije duha pomirenja i saradnje između mladih u regionu kroz programe omladinskih razmena.

RYCO raspisuje prvi javni poziv za dostavljanje predloga projekata koji je otvoren od 16.10. 2017. do 15.11.2017. Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva i srednje škole sa Zapadnog Balkana sa predlozima projekata u oblasti promocije i doprinosa procesu pomirenja u regionu kroz unapređenje mobilnosti, saradnje i aktivizma mladih. 
Javni poziv možete pronaći na ovom linku.

U svrhe predstavljanja ciljeva i uslova konkursa, kao i podrške potencijalnim aplikantima u pripremi projekata i pronalaženju partnera u regionu, RYCO organizuje info sesije širom regiona Zapadnog Balkana. Raspored održavanja info sesija, kao i više informacija o ovim događajima, dostupni su ovde.

(Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji)

Kalendar

новембар 2017.
П У С Ч П С Н
« окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Arhiva


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.