sektor

Vesti NVO

Inicijativa za socijalno ukljucivanje starijih osoba

Objavio Zoran Markovic / 05-01-2018

Ознаке: , ,

Bilten projekta „Inicijativa za socijalno ukljucivanje starijih osoba“ (TASIOP) koji finansiraju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst.

Kina: Novi globalni akter na Balkanu

Objavio Zoran Markovic / 05-01-2018

Ознаке: , , ,

Helsinški Bilten, Br. 138, decembar 2017 – Kina: Novi globalni akter na Balkanu

 

 

Izrada Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou

Objavio Zoran Markovic / 03-01-2018

Ознаке: , , ,

Radionicu „Izrada Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou“, realizuje Stalna konferencija gradova i opština u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom.

Radionica „Izrada Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou“ je prva aktivnost/komponenta projekta „Unapređenje efikasnosti i delotvornosti lokalne samouprave“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština uz podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“.

Projekat „Unapređenje efikasnosti i delotvornosti lokalne samouprave“ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravlja resursima i podiže kvalitet usluga koje pruža građanima, uz poštovanje principa dobre uprave. Projekat se realizuje u periodu od 1.11.2017. godine do 30.11.2019. godine.

Cilj prve komponente projekta je razvoj Indeksa dobre uprave, koji će biti na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave kao operacionalizovani pokazatelj dobre uprave i alat za učenje u elektronskom obliku.

Imajući u vidu značaj rada civilnog sektora na planu ostvarenja principa Dobre uprave, pozivamo organizacije koje se bave promocijom i unapređenjem ovih principa, odnosno koje prate rad organa lokalne samouprave, da uzmu učešće i daju svoj doprinos u izradi Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou.

Radionica će se održati u sredu, 10. januara 2018. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Beograd, Makedonska 22, 8. sprat.

Organizator nije u mogućnosti da snosi putne troškove organizacija koje dolaze van Beograda.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Mariji Lukić, projektnoj menadžerki, putem elektronske pošte marija.lukic@skgo.org.

Molimo vas da potvrdite učešće na radionici do 08. januara 2017. godine.

Pozivno pismo

Agenda

Prvi koncept Indeksa dobre uprave.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Treća oslobađajuća presuda za ratne zločine

Objavio Zoran Markovic / 28-12-2017

Ознаке: , ,

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je 25. decembra 2017. godine presudu kojom je Marka Paukovića i Dragana Bajića zbog nedostatka dokaza oslobodilo optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Bajić i Pauković su bili optuženi da su, kao pripadnici Vojne policije Šeste sanske brigade Vojske Republike Srpske, 10. oktobra 1992. godine u mestu Kamičak (opština Ključ, BiH) ubili Hasana Rahića (60), Minku Jusić (70), Muniru Hotić (54), Đemilu Behar (54) i tada maloletnu Safetu Behar (12). Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da je ovo tek treća presuda koja je u predmetima ratnih zločina doneta u Srbiji tokom 2017. godine i ona je, kao i prethodne dve, oslobađajuća. Apelacioni sud je, naime, u martu pravnosnažno oslobodio Gorana Šinika za ubistvo civila u mestu Gradiška (BiH) 1992. godine, a u aprilu Neđeljka Sovilja i Rajka Vekića od optužbi za ubistvo civila na području opštine Bosanski Petrovac (BiH) u decembru 1992. godine.

Ovogodišnji bilans rada specijalizovanog tužilaštva i suda za procesuiranje ratnih zločina u Srbiji alarmantno ukazuje na usporavanje, ako ne i na odustajanje od kažnjavanja odgovornih za krivična dela počinjena tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. U sva tri slučaja radi se o rezultatu loše prakse Tužilaštva za ratne zločine (TRZ) da podiže nedovoljno utemeljene optužnice, ali i suda koji takve optužnice potvrđuje bez svestrane analize predloženih dokaza.

Podizanje neutemeljenih optužnica neminovno rezultira oslobađajućim presudama. Obrazlažući donetu presudu u predmetu protiv Paukovića i Bajića, predsednica veća, sudija Vera Vukotić, navela je da je sud zaključio da se na osnovu izvedenih dokaza nije moglo zaključiti da su optuženi počinili delo za koje se terete. Ocenjujući iskaze svedoka tužilaštva, sud je našao da su oni kontradiktorni, nelogični i neživotni, te suprotni drugim izvedenim dokazima. Takođe je navela da tokom suđenja nije izveden nijedan svedok koji je bio očevidac događaja ubistava navedenih u optužnici. Sud je zato postupio po pravilu indubio pro reo – i u nedostatku dokaza presudio u korist optuženih.

Identična situacija je bila u postupcima protiv Gorana Šinika i Sovilja i Vekića. U postupku protiv Šinika sud je utvrdio da se na osnovu izvedenih dokaza moglo zaključiti samo to da je optuženi Šinik odveo jednog civila, ali ne i da ga je ubio, kako je to TRZ tvrdilo u optužnici. U postupku protiv Sovilja i Vekića Apelacioni sud je u svojoj presudi konstatovao da je iskaz ključnog svedoka optužbe „nedovoljno logičan i uverljiv” i da je „opovrgnut iskazima drugih svedoka”.

Sva tri predmeta preuzeta su od Tužilaštva BiH, a u TRZ-u Srbije optužnice je podigla tadašnja zamenica tužioca za ratne zločine, a danas tužiteljka, Snežana Stanojković. FHP je i ranije ukazivao na praksu TRZ-a da se kroz naizgled veći broj podignutih optužnica fingira rad na privođenju pravdi počinilaca ratnih zločina, bez obzira na to da li raspolaže validnim dokazima koji će optužnicu tokom procesa potvrditi.

FHP poziva TRZ da se usredsredi na povećanje stvarne, a ne prividne efikasnosti u svom radu – da se sve optužnice pre njihovog podizanja dobro pripreme i potkrepe čvrstim dokazima – ali i sud da ne potvrđuje nedovoljno pripremljene optužnice. Time bi se sprečilo rasipanje materijalnih i ljudskih resursa tužilaštva i suda, kao i donošenje presuda koje su nužno oslobađajuće usled nedostatka dokaza. Nepotkrepljene optužnice i, posledično, oslobađajuće presude dovode do toga da su nadanja žrtava u pravdu izneverene i dodatno uvećavaju njihovu patnju. Takvim postupanjem TRZ takođe podriva regionalnu saradnju tužilaštava za ratne zločine i deluje u suprotnosti sa proklamovanom rešenošću vlasti Republike Srbije da se svi odgovorni za zločine iz proteklih ratova privedu pravdi.

(FHP)

Održan radni sastanak Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija

Objavio Zoran Markovic / 28-12-2017

Ознаке: , ,

Izvršna direktorka Građanskih inicijativa Maja Stojanović izjavila je da su odgovori premijerke Srbije Ane Brnabić na zahteve Grupe za slobodu medija prepričana medijska regulativa i kako bi trebalo da bude primenjena, a Grupa upravo traži primenu zakonske regulative, odnosno izmenu onih odredbi koje se nisu pokazale u praksi.

Stojanović, koja je i koordinatorka radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (EU) za međusektorsku podgrupu za slobodu izražavanja i medije, ocenila da je to ključni problem da se dobra medijska regulativa ne primenjuje, odnosno što je potrebno da se u određenim oblastima izmeni.

Na radnom sastanku sa predstavnicima lokalnih medija, predstavnici Nacionalnog konventa o EU predstavili su platformu, Matrica za slobodu medija, u kojoj će biti uneti podaci o stanju medijskih sloboda u Srbiji kao dokaza o stanju slobode izražavanja i medija.

Lokalni mediji bi trebalo da daju svoj doprinos toj Matrici kroz davanje podataka i primeni medijskih zakona u praksi u svojim sredinama.

Stojanović je objasnila da se prati šest pregovaračkih poglavlja u kojima se tretiraju pitanja medija – 5 – Javne nabavke, 8 – Politika konkurencije, 10 – Informaciono društvo i mediji, 23 – Pravosuđe i osnovna prava, 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja i poglavlje 32 – nadzor finansija.

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Nataša Dragojlović predočila je predstavnicima medija na radnom sastanku da ne treba ona da im govori kakvo je stanje slobode medija i izražavanja, jer to oni najbolje znaju.

Ono što Konvent pokušava je da sagleda sve ono što utiče na takvo stanje u medijima, da prikupimo podatke sa kojima bismo nastupali prema javnosti i evropskim institucijama, objasnila je ona.

Dragojlović je najavila da je pored visoke predstavnice EU Federike Mogerini i evropskog komesara Johanesa Hana, kojima je predočeno stanje u medijima, adresa za tako nešto i predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani čiji se dolazak u Srbiju očekuje krajem januara.

Prema njenim rečima, od apela i saopštenja nema mnogo koristi, važnije su ozbiljne analize i podaci.

Dragojlović je rekla i da Srbija ulazi u fazu pregovora kada počinje ocenjivanje da li je ispunjeno ono što je obećavano u pregovaračkom procesu, napominjući da je analiza civilnog sektora koalicije PrEUgovor dočekana na nož u pregovaračkom timu i Ministarstvu za evropske integracije.

Menadžerka Građanskih inicijativa za odnose sa javnošću Marija Vujković predstavila je šta se prati o određenih šest poglavlja koji se tiču medija.

Ona je navela da se u poglavlju 5 – Javne nabavke prati finansiranje medija kroz javne nabavke, odnosno cilj je da se minimizira takav način finansiranja.

Kada je reč o poglavlju 8 – Politika konkurencije, prati se kontrola koncentracije medijskog vlasništva i konkurencije u oblasti medija, odnosno kontrola i finansiranje medija kroz davanje državne pomoći.

U poglavlju 10 – Informaciono društvo i mediji prati će nezavisnost regulatornih tela u oblasti medija, nezavisnost rada javnih servisa i kontrola programskih sadržaja radi zaštite maloletnika i ugroženih grupa.

Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava bavi se temom zaštite novinara, regulisanjem državnog finansiranja medija, odnosno povlačenjem države iz vlasništva u medijima, okončanju kontrole medija od države, curenjem informacija iz istraga, kao i slobodom medija i izražavanja na manjinskim
jezicima.

U poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja prati se kontrola medija kroz finansiranje reklamnog sadržaja, dok se u poglavlju 23 – Nadzor finansija prati nadzor trošenja budžetskog novca od Državne revizorske institucije za finansiranje političkih partija i konkursa za sufinansiranje medija, posebno na lokalnom nivou.

(FoNet)

Partnerstvo za otvorenu upravu

Objavio Zoran Markovic / 28-12-2017

Ознаке: , ,

Partnerstvo za otvorenu upravu: javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Partnerstvo za otvorenu upravu – POU (eng. Open Government Partnership – OGP) predstavlja multilateralnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima, a kojoj je Republika Srbija pristupila 2012. godine. Načela na kojima se zasniva inicijativa u potpunosti su u skladu sa opredeljenjem Vlade Republike Srbije da se izgradi uprava zasnovana na opštim principima „dobre vladavine“ i „otvorene uprave“, odnosno obezbedi puna implementacija opšteprihvaćenih principa vladavine prava i pravne sigurnosti, javnosti, odgovornosti, ekonomičnosti i efikasnosti. Vlada Republike Srbije prihvatila je principe i načela otvorene uprave koji su izraženi u Deklaraciji Partnerstva za otvorenu upravu. U skladu sa obavezama u okviru učešća u ovoj inicijativi, Vlada Republike Srbije je usvojila već dva akciona plana.

Jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje koncepta otvorene uprave, a istovremeno i jedan od primarnih ciljeva Partnerstva za otvorenu upravu, jeste uključivanje civilnog sektora i drugih zainteresovanih strana u procese odlučivanja, što predstavlja presudan korak ka poboljšanju dijaloga između građana, civilnog društva i javne uprave.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, zaduženo da preduzima aktivnosti u sklopu učešća Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu, obrazuje Posebnu međuministarsku radnu grupu za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (u daljem tekstu: Posebna međuministarska radna grupa). Osnovni zadaci Posebne međuministarske radne grupe su, između ostalog, izrada Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018-2020. godine, sprovođenje postupka konsultacija sa civilnim društvom, praćenje sprovođenja aktivnosti definisanih Akcionim planom i poštovanja predviđenih rokova, predlaganje izmena i dopuna Akcionog plana, izrada privremenih i konačnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana.

Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor 7 (sedam) organizacija civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi na imenovanje ministru državne uprave i lokalne samouprave za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi i koji će svojim aktivnim učešćem doprineti izradi Akcionog plana za period 2018-2020. godine i sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije nisu u mogućnosti da izabranim predstavnicima organizacija civilnog društva obezbede naknadu za rad niti da snose troškove njihovog dolaska i odlaska sa sastanaka Posebne međuministarske radne grupe.

Rok za podnošenje prijava traje od 22. decembra 2017. godine do 19. januara 2018. godine.

Kriterijume za izbor organizacija, potrebnu dokumentaciju i druge relevantne informacije možete naći u dokumentima u prilogu.

Javni poziv

Obrazac o realizovanim projektima

Obrazac o objavljenim publikacijama

Politikantski napadi MUP-a

Objavio Zoran Markovic / 28-12-2017

Ознаке: , ,

Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo napada Beogradski centar za bezbednosnu politiku, a mi ih opet pozivamo da prestanu sa politikantskim napadima na udruženja građana i počnu da se ponašaju kao institucija koja je servis građana i pristanu na javni dijalog o sistemskim odgovorima na probleme u radu policije.

Na sajtu MUP-a je 26. decembra 2017. godine objavljeno saopštenje u kojem se BCBP optužuje da “konstantno potencira negativnu kampanju protiv Ministarstva unutrašnjih poslova”, kao i da objavljuje “komentare kojima su stvarali nemir u javnosti”, a navode se i ocene o “zlonamernosti i tendenciznosti”, kao i “neistinitim navodima na razne teme”.

Saopštenje je usledilo neposredno nakon predstavljanja istraživanja BCBP o svrsishodnosti javnih nabavki za policiju i stavovima pripadnika MUP-a o poslovima koji su nespojivi sa policijskom profesijom. Glavni nalazi ovih studija ukazuju na ozbiljne probleme na koje bi MUP trebalo da se fokusira:

  • Policajci rade dodatne poslove u najvećoj meri zbog loše materijalne situacije, stresa, lošeg radnog okruženja i odnosa rukovodilaca i građana prema njima. Zbog toga što već više od deset godina nije uređena oblast delatnosti nespojivih sa poslom u policiji zaposleni u MUP-u nisu sigurni koje poslove mogu da obavljaju van radnog vremena, a da ne odgovaraju disciplinski ili krivično. Propuštena je prilika da se poslednjim predlogom izmena i dopuna Zakona o policiji reši ovaj problem na adekvatan način, a dodatno će biti urušen najavljeni sistem zapošljavanja i napredovanja na osnovu profesionalnih zasluga jer se proširuju izuzeci od zasnivanja radnog odnosa u MUP-u putem konkursa.
  • Zbog nedovoljne transparentnosti MUP-a nije moguće izvesti konačan zaključak da li je policija dobila najbolja patrolna vozila za sredstva koja su predviđena budžetom ili koliko je štetan okvirni sporazum za nabavljanje originalnih tonera koji su i do 10 puta skuplji od kvalitetnih zamenskih tonera. Nesvrsishodnim upravljanjem javnim nabavkama za policiju ugrožava se javna bezbednost, nanosi šteta materijalnom statusu i moralu policijskih službenika, čime se dodatno smanjuje bezbednost građana.

Nažalost, MUP nastavlja sa lošom praksom neodazivanja na pozive BCBP na javni razgovor o istraživanjima koja ukazuju na osetljive probleme u policiji. Tim pre što je BCBP dostavljao rezultate istraživanja MUP-u i pre javnog objavljivanja sa pozivom na razgovor. Predstavnici MUP-a se pozivaju na nalaze iz izveštaja BCBP kada ukazuju na povećanje poverenja građana u policiju, kao što to u svojim izveštajima čine i druge državne institucije i međunarodne organizacije, poput Saveta Evrope i Evropske unije. O relevantnosti i kvalitetu metodologije i rada BCBP govori i činjenica da je već pet godina za redom visoko pozicioniran na najpoznatijoj globalnoj rang listi istraživačkih centara, kao jedan od najboljih u Centralnoj i Istočnoj Evropi, ali i na celom svetu na teme odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i spoljne politike i međunarodnih odnosa.

Interes BCBP je jačanje integriteta i odgovornosti policije, kao i njena profesionalizacija, a glavni doprinos dajemo nezavisnim istraživanjem i konkretnim predlozima. Polemika predstavnika države sa organizacijama civilnog društva zasnovana na optužbama za tendecioznost i zlonamernost sužava pravo građana Srbije na učešće u raspravi o pitanjima od javnog značaja, poput odgovornosti policije. Smatramo da je otvoreni dijalog i povećanje transparentnosti i odgovornosti pripadnika MUP-a najbolji način da se povrati integritet policije i poveća poverenje građana u ovu instituciju. BCBP će nastaviti da ulaže napore da se otvori dijalog, a na MUP-u je da prihvati pruženu ruku i promeni pristup komunikaciji sa građanima.

(BCBP)

Novogodišnja akcija prikupljanja novca za kupovinu zimskih rukavica za prodavce magazina Liceulice

Objavio Zoran Markovic / 27-12-2017

Ознаке: ,

Kafana Manjež 29. decembra tokom dana organizuje novogodišnje druženje s prodavcima magazina Liceulice.

U duhu predstojećih praznika i sa idejom da prodavcima zima bude toplija tog dana ćemo prikupljati novac za kupovinu novih rukavica koje će im olakšati svakodnevni boravak na ulici. Poslednjeg petka u godini od podneva do mraka služićemo kuvano vino i pečene kropmire, a vas pozivamo da nam se pridružite i da ovu 2017. zajedno završimo tako što ćemo narednu nekome učiniti lepšom.

Manjez-i-Liceulice[7361]Prilika je istovremeno i da nabavite novi broj časopisa od kojeg najugroženiji zarađuju, zbog kojeg se osećaju prihvaćeno i s kojim zajedno uče kako se prave nove šanse.

U novogodišnjem broju pored intervjua sa Novakom Đokovićem u kojem ćete imati priliku da našeg najpoznatijeg tenisera upoznate u sasvim drugačijem svetlu, u novom broju donosimo vam niz tekstova o našim stalnim temama – od tekstova o našim prodavcima preko tekstova koji se bave održivim razvojem i predstavljanjem najrazličitijih građanskih/aktivističkih inicijativa pa sve do naših predloga za slušanje muzike, čitanje knjiga i gledanje filmova/serija.

Liceulice je magazin koji svakodnevno na ulicama prodaju ljudi iz marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa. Polovina novca od svakog prodatog primerka je direktna zarada prodavca. Ovo je prilika za osnaživanje onih kojima su uskraćene mnoge prilike.

Liceulice je istovremeno i magazin koji iz meseca u mesec na naše ulice donosi teme za koje nema mesta u drugim medijima pričajući priče boljeg društva.

Kupujući Liceulice pomažete mnogima, čitajući Liceulice pomažete sebi.

(Liceulice)

Sarajlije pobedile na jedanaestom KRAFU

Objavio Zoran Markovic / 26-12-2017

Ознаке: , , ,

Žiri Kragujevačkog festivala antiratnog, angažovanog i akademskog filma (Kraf) 2017. godine u sastavu: Dejan Dabić (filmski kritičar i reditelj), predsednik i članovi, Marija Ilić (novinarka i producentkinja) i Hadži Zoran Đorđević (filmski kritičar), jednoglasno je doneo sledeću odluku o nagradama:

Prva nagrada dodeljuje se filmu „Čistoća“ reditelja Nevena Samardžića u produkciji Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.

Obrazloženje:

„Drama u kojoj se našao glavni junak Fuad koji pokušava da se oslobodi teškog poroka narkomanije, opisana je dramaturški slojevito i rediteljski ubedljivo, bez zanemarivanja socijalnog i porodičnog konteksta“.

Druga nagrada – dodeljuje se filmu „Soba smrti“ reditelja Nemanje Ćeranića u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Obrazloženje:

„Priča Stivena Kinga adaptirana je i prilagođena turbulentnim događajima iz naše bliske prošlosti i producirana, u svim elementima, znatno iznad proseka za jedan studentski film“.

Treća nagrada – dodeljuje se filmu „13+“ u režiji Nikice Zdunić u produkciji Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu.

Obrazloženje:

„Lepo snimljena i nenametljivo vođena filmska priča o iskušenjima sazrevanja i odrastanja devojčica u jednom veoma osetljivom životnom periodu“.

Hrvatski film je takođe dobio i novoustanovljeno priznanje “Film mladih” koje dodeljuje Dramski studio Doma omladine u Kragujevcu.

(NVO “MillenniuM”)

Kalendar

фебруар 2018.
П У С Ч П С Н
« јан    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Arhiva


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.