NVO finansirane iz budžeta Srbije 2008–2011.

Pred vama se nalazi baza organizacija dobitnika sredstava iz linije 481 – «dotacije nevladinim organizacijama» iz budžeta Republike Srbije u periodu od 2008. do 2011. godine.

Ona obuhvata sve pojedinačne dobitnike sredstava iz budžetske linije 481, republičke organe koji su isplaćivali sredstva iz ove linije, kao i iznose pojedinačnih dotacija u poslednje ćetiri godine.

Podatke objavljene u bazi Centar za razvoj neprofitnog sektora dobio je od Ministarstva finansija – Uprave za Trezor.

CRNPS objavljuje ove podatke, uveren da je neopozivo pravo svih građana Srbije – poreskih obveznika, da znaju kako se upravlja njihovim novcem. Cilj nam je da pokrenemo najširu moguću debatu o efikasnosti, prioritetima i naročito efektima koji treba da budu postignuti upotrebom javnih sredstava. Verujemo da samo jasan uvid u način na koji se upravlja novcem poreskih obveznika može da pokrene argumentovan razgovor o ostvarenom javnom dobru, stepenu dobre uprave i odgovornosti prilikom trošenja budžeta.

Jedino transparentnost procesa planiranja i trošenja budžeta može da dovede do konstruktivnih predloga stručne, ali i najšire moguće javnosti, kako doći do efikasnijeg, kvalitetnijeg i ekonomičnijeg načina upotrebe javnih sredstava u cilju ostvarivanja javnog dobra.

Veliki iskorak ka takvoj transparentnosti učinili bi sami državni organi koji upravljaju budžetskim sredstvima kada bi bez intervencija NVO, medija ili građana objavljivali podatke o dobitnicima novca iz budžeta, ne samo kada su u pitanju NVO, već i svi ostali budžetski korisnici. Na žalost, to u Srbiji još uvek nije slučaj. Zbog toga se ova baza nalazi na sajtu jedne nevladine organizacije, a ne na sajtovima ministarstava.

U bazi se ne nalaze projekti koji su finansirani sredstvima iz linije 481, ni svrha pojedinačnih isplata. Na osnovu podataka objavljenih u bazi CRNPS-a, svi zainteresovani građani mogu da se obrate institucijama koje su isplaćivale novac iz budžetske linije 481, zatraže detaljnije informacije i na osnovu njih izvuku sopstvene zaključke. To i jeste bio jedan od ciljeva kreiranja ove baze.

 

Podaci su objavljeni onako kako su dobijeni od Uprave za trezor. S obzirom da su originalnim dokumentima neretko umesto imena organizacija korišćene skraćenice, nije uvek bilo moguće utvrditi na koju se organizaciju skraćenica odnosi. Zbog toga je moguće da je jedna ista organizacija u bazi prikazana više puta, pod drugom skraćenicom. Ipak, verujemo da ova manja odstupanja ne mogu da utiču na konačan sud o oblastima rada NVO koje s finansirane iz budžeta, kao ni na zaključak o (ne)postojanju prioriteta prilikom trošenja novca za rešavanje konkretnih problema u društvu i (ne)vođenju računa o postizanju opšteg dobra javnim sredstvima.

Napominjemo da neke isplate iz linije 481 u dokumentima dobijenih od Uprave za trezor nisu bile praćene i imenima dobitnika tih sredstava. U bazi CRNPS-a u takvim slučajevima umesto imena organizacija stoje znaci pitanja.

Za dotacije koje su bile isplaćivane organizacijama u dijaspori, umesto naziva tih organizacija stoji Narodna banka, što ne znači da je ona dobitnik sredstava, već da su preko njenog računa vršene isplate u inostranstvu.

Pretraga

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.