O bazi

Podaci iz ove baze sadrže informacije o svim dobitnicima budžetskih sredstava sa linije 481 – «dotacije za nevladine organizacije», na nacionalnom nivou i nivou lokalnih vlasti.

Informacije o dobitnicima dotacija za nevladine organizacije i iznosima dobijenih sredstava dostavila nam je Uprava za trezor, odnosno od opštinski trezori, na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja. Baza je pregledna po godinama (na nacionalnom nivou tu su podaci iz 2008, 2009, 2010 i 2011. a na lokalnom iz 2009, 2010 i 2011), po donatorima i po dobitnicima.

Podaci iz Uprave za trezor CRNPS-u su dostavljeni u elektronskoj formi i stoga ih je relativno jednostavno bilo postaviti na sajt u vidu pregledne baze informacija. Međutim, informacije iz 167 opština i gradova su nam dostavljani u vidu paketa fizičke dokumentacije, različitog formata, često i nejasno odštampanih, te je kreiranje elektronske baze podrazumevalo tumačenje i ručno ukucavanje više hiljada stranica nestandardizovanih podataka. Imajući ovu činjenicu u vidu, podatke treba uzeti s malom rezervom, a njihova potpuna preciznost će biti obezbeđena kada lokalne vlasti budu dostavljale tražene informacije u preglednim formatima u elektronskoj formi.

Pored informacija o tome ko je i u kom iznosu finansiran iz budžeta, u bazi se nalaze i kratki opisi odabranih projekata, takozvane «studije slučaja». CRNPS analizira odabrane projekte koji su finansirani iz budžeta, kroz istraživanje celokupne dostupnedokumentacije u vezi sa njima: konkursne dokumentacije, ukoliko je ima, zvanične odluke da se projekat finansira, narativnih i finansijskih izveštaja dobitnika itd.

Sva dokumentacija se prikuplja uz pozivanje na Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Projekti su izabrani kao reprezentativni uzorci, prema kriterijumima kao što je visina pojedinačne donacije (upadljivo veliki ili upadljivo mali iznosi), ili činjenica da se dobitnici pojavljuju u više ministarstava istovremeno, a izbor predstavljenih projekata nastoji da pokrije različite kategorije dobitnika: privredna društva, pojedince, ustanove kojima je osnivač država, kao i istinske nevladine organizacije.

«Studije slučaja» predstavljaju različite primere prakse dodeljivanja «dotacija za nevladine organizacije» iz budžeta države Srbije.

Pregled svih «studija slučaja» možete naći na linku:  www.crnps.org.rs/category/case_studies

 CRNPS kreira i održava bazu dobitnika sredstava sa budžetske linije 481 na adresi www.crnps.org.rs/category/linija481 sa ciljem da inicira javnu debatu o društvenim prioritetima i javnom interesu koji bi trebalo da bude ostvaren kroz budžetske dotacije  nevladinim organizacijama. Takođe, nastojimo da ukažemo nadležnim institucijama i javnosti na neophodnost da podaci o trošenju novca poreskih obveznika budu dostupni  na internet sajtovima i u informatorima državnih organa i institucija koje dodeljuju sredstva iz budžeta.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.