O nama

MISIJA I CILJEVI

Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) je dobrovoljno, nezavisno, nevladino i nedobitno udruženje građana osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja civilnog društva i neprofitnog sektora u Srbiji, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, informisanja, socijalne zaštite i borbe protiv korupcije.

Ciljevi Centra su: istraživanje i obezbeđivanje uslova za razvoj i unapređivanje položaja i kapaciteta neprofitnih, dobrovoljnih, nevladinih organizacija putem prikupljanja i distribucije informacija, edukacije i drugih vidova stručne pomoći, promovisanja značaja i rada organizacija civilnog društva, kao i javnim zalaganjem za obezbeđivanje dobrih zakonskih i drugih uslova za razvoj civilnog društva i neprofitnog sektora u našoj zemlji.

PROGRAMI

1) informaciono-dokumentacioni program – formiranje i održavanje baze podataka o nevladinim neprofitnim organizacijama u Srbiji i njeno publikovanje, davanje kontakt informacija i drugih informacija tim organizacijama i drugim zainteresovanim subjektima;

2) program treninga i edukacije – organizovanje stručnih i obrazovnih skupova, okruglih stolova, seminara, tribina i drugih oblika edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti; publikovanje brošura i uputstava korisnih za unapređivanje rada nevladinih organizacija;

3) program zastupanja i direktne pomoći u radu nevladinih neprofitnih organizacija – zastupanje, u saradnji sa drugim organizacijama, interesa trećeg sektora, podsticanje i promovisanje rada i značaja nevladinih organizacija, davanje saveta, informacija i druge neposredne pomoći u radu organizacijama koji takvu pomoć traže; pružanje pravnih saveta građanima i organizacijama u vezi sa osnivanjem, registracijom i delovanjem tih organizacija; praćenje zakonodavne delatnosti u oblastima koje su od uticaja na rad nevladinih organizacija; praćenje primene propisa od strane nadležnih državnih organa, podsticanje i organizovanje istraživačkog rada o nevladinom neprofitnom sektoru u našoj zemlji

4) program za odnose sa javnošću – zastupanje interesa nevladinih organizacija u javnosti i razvijanje aktivnog odnosa nevladinih organizacija prema medijima i javnom delovanju, prikupljanje i distribucija informacija, objavljivanje informacija o aktivnostima nevladinih organizacija na Internetu; pomoć medijima u praćenju rada nevladinih organizacija,

5) program građanskog nadzora javnih finansija – podsticanje učešća građana u nadzoru i sprovođenju javnih politika, ostvarivanju javnog interesa i nadzoru javnih finansija,

6) drugi programi i aktivnosti od značaja za unapređivanje položaja i rada nevladinih neprofitnih organizacija u našoj zemlji i za povezivanje i saradnju sa sličnim organizacijama u inostranstvu i sa međunarodnim organizacijama.

STATUT

Statut centra možete pogledati ovde.

ČLANSTVO U MREŽAMA I ORGANIZACIJAMA

Centar je član:

 • ORPHEUS mreže – mreže centara za razvoj NVO i civilnog društva Centralne i Istočne Evrope, koja deluje u okviru Evropskog centra fondacija.
 • Koalicije za nadzor opštinskih budžeta, osnovane 2005. godine, koja je prerasla u Koaliciju za nadzor javnih finansija.
 • Regionalne antikorupcijske Platforme (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Srbija)
 • FENS-a
 • Balkan foruma

DONATORI

Centar se finansira od donacija

Projekte Centra do sada su pomogli:

 • Čarls Stjuart Mot fondacija
 • Evropska komisija
 • Fond za otvoreno društvo
 • Freedom House
 • German Marshal Fund of the United States
 • Holandska ambasada
 • Institut za otvoreno društvo, New York (USA)
 • Kanadska ambasada
 • Katolička služba pomoći
 • Know How Fund (Velika Britanija)
 • Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija (IOCC)
 • Međunarodni centar za neprofitno pravo (ICNL)
 • Međunarodni Olof Palme Centar/SIDA (Švedska)
 • UNDP
 • USAID
 • Yurope Online Communications, Californija, (USA)
 • BCIF (Balkanski fond za lokalne inicijative)
 • Institut za održive zajednice (ISC)


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.