Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 2.073.447,09 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 2.073.447,09
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO CARIBROD DIMITROVGRAD -13.191,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI -178.070,92
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA MIR, RAZVOJ I EKOLOGIJU, 1.070.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA L.DO -2.075,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA -108.643,75
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA GRADSKA ORGANIZACIJA SLEPIH SRBIJE J -5.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐ. OPŠT ORG SAVEZA SLEPIH SRBIJE S -30.790,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKA KONFER. SAVEZA SLE -1.362,85
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKA ORG SAVEZA SLEP ZZar -15.657,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZ. SAVEZA SL -16.342,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPSTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH -8.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA -12.494,62
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPII -45,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKO UDRUŽENJE GLUVIH -680,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MOO DTB INVALIDA JAGODINA -7.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MOSSSM MLADENOVAC (VAROŠ) KRALJA -10.186,43
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 1.510.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OLIMPIJSKI POKRET TREĆEG DOBA SRBIJE 200.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OO SAVEZA SLEPIH VRAČAR -4.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠ. ORG. DIJA. BUBREŽ. INV. B. PAL. SUT -57.232,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH -17.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH BAJINA -1.300,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKO DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTA -2.264,35
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OSNOVNA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH -15.301,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PALEZ SPORTSKI K ZA SPORT I RETRG D -3.191,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA POLET POŽAREVAC DRAŽE MARKOVIĆA 17 -22.500,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA POMORAVLJE U.G. LOLE RIBARA 30 ĆUPRIJA -290,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA POPIĆ SLAVKA ZA BISER SRPOPICC SLA -1.178,24
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH VOJVODINE AU -54.067,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH BAČKA PALANKA KRALJA P -1.336,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH PARAĆIN FRANCUSKA 2PA -3.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH SRBIJE KNEZA MIHAILA 4 -16.800,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH SRBIJE UŽICE ROSULJE 5 -33.520,61
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH SRBIJE, LOZNICA SLOBODA -6.034,14
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GLUVIH I NAGLUVIH LO MILOŠ -34.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE SLEPIH I SLABOV. SUBOTICA -6.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE SLEPIH SOMBOR -18.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.