Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 352.435.293,88 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupno 352.435.293,88
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM "KMFP" DOO BECGRAD 250.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM "MULTIS" UDRUŽENJE-DNEVNI BORAVAK 338.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM "ŽIVETI USPRAVNO" CENTAR NOVI SAD 494.435,66
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ...IZ KRUGA 3.497.278,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ASOCIJACIJA TUMAČA SRPSKOG ZNAKOV 582.100,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE NEGOTIN 322.050,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM BALANSTARA UDRUŽENJE DIMITROVGRAD 365.500,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM BELI ŠTAP UDRUŽENJE SLEPIH I SLABOVIDIH 296.471,96
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM BEOGRADSKI CENTAR ZA HIPOREHABILIT 217.250,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM BISER DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTAL. NEDO. RAZ 323.458,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM C.E.R. 850.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR OSI PARAĆIN UDRUŽENJE GRAĐANA 343.317,06
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA EDUKACIJU I EKONOMSKI RAZ 681.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA RAZVOJ HUMANOG DRUŠTVA 600.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA RAZVOJ I INTEGRACIJU NEVL 697.300,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 1.445.600,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT OSOBA SA 2.135.029,91
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA TRANZICIJU I LJUDSKA PRAVA 1.393.865,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZA UNAPREĐIVANJE PRAVNIH STUDIJA 1.048.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CENTAR ZAŠTITE PORODICE ŽRTAVA RATA 200.250,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM CSŽ INVALIDA JAGODINA 1.086.548,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DAUN SAVEZ SRBIJE 638.350,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRLUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SRBIJA 2.401.481,25
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠ CER I DEČJU PARALIZU JAGODINA 272.700,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO CDP LESKOVAC-PROJEKAT ML 121.178,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO GLUVIH I NAGLUVIH LICA OPŠTI 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO MULITPLE SKLEROZE VOJVODINE 8.231.820,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SRBIDR SU -10.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SRBIJA 11.186.338,62
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VOJVODINE 530.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI 133.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA CDP SUNCE VRANJE - NAME 53.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA CER PARALIZU NAM RN-RAKOVIC 326.445,78
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU 2.527.393,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU 313.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU-pc 584.821,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA PODRŠKU OSOBAMA SA AUT -27.239,30
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POM.MENT.NED.RAZ.CS-SR.I 406.250,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POM.OSOBAMA SA L.DAWN 194.400,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U 1.453.673,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POMOĆ MENT. NED. RAZV 1.890.914,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POMOĆ MENT. NEDOVOL 673.240,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POMOĆ MENT. NEDOVOL. 1.113.602,19
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVO 6.806.112,56
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POMOĆ MNRL OPŠTINE 557.100,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POMOĆ MNRO ZVEZDARA 631.710,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA L.DO 1.422.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA POMOĆ UGROŽENIM LICIMA 6.378.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DRUŠTVO ZA SPORT I REKREACIJU INVA -31.710,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DUGA UDRUŽENJE GRAĐANA 281.250,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJ I PODRŠKU 1.138.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM FMISRB UDRUŽENJE 9.785.300,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM FORUM MLADIH SA INVALIDITETOM 386.750,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM FORUM ŽENA, UDRUŽENJE GRAĐANA 382.500,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM FRAM ZRENJANIN, UDRUŽENJE 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM FUDBALSKI KLUB MLADI ORLOVI 452.052,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 240.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADSKA ORGANIZACIJA GLUVIH BEOGR 329.190,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH 1.309.146,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADSKA ORGANIZACIJA SLEPIH BEOGRAD 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM HAJDE DA BEOGRAD 459.280,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM HENDI CENTAR KOLOSEUM 2.217.400,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM HUMANITARNA ORGANIZACIJA DEČJE SRCE 500.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM HUMANITARNA ORGANIZACIJA STARA RAŠKA 300.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM IMPULS ARILJE DRUŠTVO ZA POMOĆ LIC 288.472,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM INICIJATIVA ZA STRUNU EFIKASNOST BEO 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM INKLUZIJA UDRUŽENJE 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM INVALIDSKI STRELJAČKI SAVEZ SRBIJE 1.662.315,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ KRUGA-NIŠ - PODRAČUN 569.520,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM IZBORITI SE SA AUTIZMOM DANAS-UDRUŽENJE 338.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM KLUB UDRUŽENIH PENZIONERA NAMENSK 300.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM KLUB ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA -7.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM KORAK DALJE CENTAR ZA PODRŠKU SOCI 340.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM LIGA ZA OSOBE SA INVALIDITETCM LOSI 4.113.548,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM LIGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM LOSI 970.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM LJUDI ZA LJUDE UDRUŽENJE GRAĐANA 867.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM M N R C VRANJE 220.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MEĐUNARODNA MREŽA POMOĆI I.A.N. 637.275,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MEĐUOPŠT. UDR. GLUVIH I NAGL.VRŠAC 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA 492.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA 468.495,41
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH 576.079,62
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA ZA PO 552.605,92
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE- PROJEKAT V 599.040,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MOOSSS PRIJEPOLJE 297.792,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MOSTOVI UIZOR KRUŠEVAC 441.800,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MREŽA ...IZ KRUGA - SRBIJA 1.139.784,41
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM MREŽA ISP UDRUŽENJE GRAĐANA 347.600,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NA POLA PUTA UDRUŽENJE, PANČEVO 348.042,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NACIONALNA ORGANIZACIJA OSOBA SA IN 5.985.334,22
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NADA UDRUŽENJE ZA POMOĆ OSOBAMA 168.200,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NOVOSADSKO UDRUŽENJE STUDENATA S 239.684,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OK BAČKA PALANKA BAČKA PALANKA-ROD 202.763,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OKRUŽNA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH 341.221,06
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OKRUŽNA ORGANIZACIJA SLEPIH LESKOV 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR 410.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ONO-OMLADINSKA NEVLADINA ORGANIZACIJA 152.780,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OO GLUVIH I NAGLUVIH 383.642,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH 815.042,38
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPI 228.601,23
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH BAJINA 252.048,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OPŠTINSKI ODBOR SAVEZA SLEPIH 152.700,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OPŠTINSKO UDRUŽENJE ZA POMOĆ DE 1.305.194,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ORGANIZACIJA SLEPIH SEVERNI BANAT -P 489.256,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OSNOVNA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLU 341.930,19
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 730.800,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PAAD CENTAR, UDRUŽENJE GRAĐANA, NOVI 306.088,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 450.494,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PER ART UDRUŽENJE GRAĐANA NOVI SAD 217.830,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PETAR KOČIĆ UDR. PARAPLEG. I KVADRIP 126.750,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PLAVA PTICA, UDRUŽENJE ZA POMOĆ M 477.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PLIVAČKI KLUB JAGODINA 2000 229.620,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM PUTOKAZ CENTAR ZA ZAŠTITU OSOBA S 132.645,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM REGIONALNA INICIJATIVA NEVLADINA ORG 1.055.565,12
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM REPUBLIČKO UDRUŽENJE SRBIJE ZA POMOĆ 6.064.550,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM REPUBLIČKO UDRUŽENJE STUDENATA SA 1.436.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ROMKINJE VOJVODINE - PODRAČUN ZA JA 303.134,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM RONILAČKI KLUB BIG BLUE 200.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM RUKA U RUCI - KEZ A KEZBEN, SENTA 148.312,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAB UDR ZA POM OSOBAMA SA AUTIDRAG -10.064,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAV. ORG. ZA POM. MEN. NED. RAZV. OSOBAMA 276.500,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAV.ORG.ZA POM.MEN.NED.RAZV.OSOBA 4.439.070,44
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE 2.133.332,55
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE 158.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE BEOGRAD 13.829.698,25
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE-PROJEKAT 400.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ DISTROFIČARA VOJVODINE NOVI SAD 5.484.226,81
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ DRUŠTAVA SRBIJE ZA BORBU PROT.ŠEĆ 4.553.239,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ DRUŠTAVA VOJVODINE ZA BORBU 6.414.781,44
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ DRUŠTVA ZA POMOĆ MENTALNO N 7.438.033,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH SRBIJE 21.389.087,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH VOJVODINE AU 9.858.765,62
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ INVALIDA RADA SRBIJE 10.790.642,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ INVALIDA RADA VOJVODINE 5.404.170,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ INVALIDA RADA VOJVODINE N.SAD 2.157.170,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ KOŠARKAŠA U KOLICIMA SRBIJE 1.750.320,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ ORG. ZA PODRŠKU OSOBAMA SA S 661.496,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ ORGANIZACIJA BUBREŽNIH INVALIDA 1.605.480,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ PARAPLEGIČARA I K S BEOGRAD 14.175.605,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA 7.011.724,94
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ SLEPIH SRBIJE 9.272.852,75
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ SLEPIH VOJVODINE 487.510,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ SLEPIH VOJVODINE N. SAD 5.321.166,81
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ UDRUŽENJA ZA POMOĆ MENTALNO 24.470.549,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ UDRUŽENJA ZA POMOĆ MNRO U AP V 5.010.904,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU 17.089.327,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INJNA B -3.500,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SELF UDRUŽENJE GRAĐANA 781.800,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SERVA KSO, BAČKA PALANKA 482.244,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SM 296.467,34
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SOLIDARNOST-NAMENSKI MINISTARSTVO 645.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SPORTSKI SAVEZ INVALIDA SRBIJE 6.210.591,25
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SPORTSKI SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH S 893.602,70
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SPORTSKO UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA -7.590,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SSIV NOVI SAD 4.500.958,84
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SUNCE LG NOVI SAD-ZA TERAPIJSKO JAH 222.989,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SUNCE UG NOVI SAD-ZA TERAPIJSKO JAH 222.989,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SUNCOKRET, NOVI SAD 4.957.147,84
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SVE JE MOGUĆE SPORTSKO REKREATIVNO 308.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM SVETSKA ORGANIZACIJA PANTOMIMIČARA 400.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDR. GRAD. ASOCIJACIJE ZA PROMOVISAN 942.950,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽ. STANARA DOMA ZA ODRAS. INVAL -206.400,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE AMPLTIRANIH I ROĐENIH SA l 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE CENTAR ZA INOVATIVNE AKTP 996.600,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE DISTROFIČARA BEOGRADA 800.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE DISTROFIČARA JO - NAMENSK 800.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE DISTROFIČARA KOSMETA 214.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE DISTROFIČARA POMORAV 252.150,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE DISTROFIČARA ZLATIBORSKOG 419.720,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE DISTROFIČARA-ZA PROJE 344.625,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE DISTROFIČARA-ZA PROJEK 344.625,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE GLUVIH I NAGLUVIH NOVI PAZAR 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE GLUVIH I NAGLUVIH ŠUMADIJ 530.620,25
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE GLUVIH ZABALJ-DRUGI RAČUN 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE GRAĐANA CENTAR ZA SOCIJAL 653.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE GRAĐANA EDUKACIONI FOR 728.798,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE GRAĐANA I RODITELJA DECE 422.500,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE GRAĐANA SKYLIGHT 200.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE GRAĐANA ULTRA VALJEVO 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE HENDI CENTAR KOLOSEUM 1.779.175,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE HIPOKRAT - PROJEKAT VIK 416.640,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE IMAM PRAVO 1.268.756,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE INVALIDA I SOCIJALNO UGRO 854.304,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE MNRC -SREDSTVA PROJEKTA 286.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 940.145,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE KNJAŽE 597.960,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE NAŠI SNOVI - PROJEKAT 1.014.500,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLE SKLE 1.635.202,94
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADR 868.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA NIŠAVSKOG 162.722,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE PARAPLEGIEARA NISAVSKOG 162.722,50
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNIKA 1.216.563,38
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE RMVI SRBIJE SAVSKI TRG 9/II -9.898,67
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE SAMOHRANIH MAJKI SM 296.467,34
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE STANARA DOMA ZA ODRAS. INVAL 406.400,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA CEREBRALALNU I DEČIJU PARALIZU -10.200,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA CEREBRALALNU I DEČIJU PARALIZU S -51.029,06
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU G 1.017.800,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA POMOĆ M.N.R.O INVESTICI 601.226,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA POMOĆ M.N.R.O NOVI PAZ 0,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA POMOĆ MENTALNO NEDO 1.304.268,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA POMOĆ MNRC SOMBOR 140.300,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA POMOĆ MNRL PIROT-F 557.100,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA POMOĆ MNRO SOMBOR 140.300,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA POMOĆ MNRO ZVEZDA -234,30
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM 677.746,33
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ZA POMOĆ OSOBAMA SA PC 380.898,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ŽIVETI USPRAVNO NOVI PA 442.755,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UDRUŽENJE ŽIVIMO ZAJEDNO 498.042,41
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UG I RODITELJA DECE SA F F KRUŠEVAC 441.800,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ULOP NOVI SAD-DRUGI RAČUN ZA DONACI 504.917,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UPIK OPOVO 581.020,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM UPIKO 250.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM VIKTORIJA UDRUŽENJE GRAĐANA KRAGUJEVAC 547.500,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ZAGRLJAJ UDRUŽENJE ZA POMOĆ MENTA 955.012,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ZLATIBORSKI KRUG UDRUŽENJE GRAĐANA -2.522,58


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.