Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 2.758.687,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE Ukupno 2.758.687,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE DANUBIUS CENTAR ZA REGIONALNO POV 30.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE DUNAV U SRCU UDRUŽENJE 100.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE EKOS UDRUŽENJE EKOLOGA 30.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE FRUŠKA GORA,ATL.REK.KLUB, BUKOVAC 25.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE GRAĐEVINSKI FAKULTET-SOP.PRIHODI
pogledaj
185.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE MAESTRAL DANIEL LINCHAR PR
pogledaj
50.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE MARKET-TOURS DOO NOVI SAD 20.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE MNF DUNAV - REKA SARADNJE 60.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE NAŠA DECA UDRUŽENJE GRAĐANA BEO 30.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE NAUTIČKI KLUB LIMAN 20.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE OMLADINSKI KLUB GRADA 179.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE PODUNAV UDRUŽENJE GRAĐANA BAČKI M 40.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE SANITARNO EKOLOŠKO DRUŠTVO 30.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE SOPSTVENI PRIHODI TUR. ORG. OPŠ. 40.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE SRPSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA 90.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE SVET I DUNAV NEVLADINA ORGANIZACIJA 40.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE T-DESIGN ŠTAMPARIJA SZR VORGUCIC PF 80.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE TEK.NAM.TRANS OD REP.U KORIST.GRD 53.800,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE TUR.ORGA.OPŠTINE TRSTENIK TS 20.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE TURISTIČKA ORG.OPŠTINE BAČ-SOP.PRIH 20.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE TURISTIČKA ORGANIZ. OPŠTINE-SOP.PRI 50.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE TURISTIČKA ORGANIZACIJA GOLUBAC 50.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE 56.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE O 20.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE TURISTIČKA ORGANIZACIJA V.GRADIŠTE 50.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE UDRUŽ. ZA TEHNO. VODE I SANITARNO IN
pogledaj
1.186.687,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐ URBANA EKOLOGIJA 40.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA EURO-BAČKA 20.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE UDRUŽENJE ZIG BEOGRAD 43.200,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE UNIJA EKOLOGA UNECO REGIONALNI CEN 50.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE ĐERDAP JP NACIONALNI PARK 50.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.