Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 54.972.682,24 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 13.581.438,16
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU NA 206.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA ISTORIJU, DEMOKRATIJU I PO 150.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA PODRŠKU MIRG BEOGRAD 250.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA 0,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA VETERANA-R 210.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE DEMOKRATSKA INICIJATIVA ZA KNIN - UD 190.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE DINARA KNIN-UDRUŽENJE BIVSIH IGRAČA 50.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE DRUŠTVO ZA MIR, RAZVOJ I EKOLOGIJU 220.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE GLAS KOSOVA I METOHIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 240.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE HARUN HASANI BGD -1.075,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE HVOSNO UDRUŽENJE RASELJENIH LICA - KOS. I MET. 0,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE SRPSKIH STRADANJA U 185.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE KOALICIJA UDRUŽENJA IZBJEGLICA U REP 230.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE KUD ĆIRILO I METODIJE, BEOGRAD-ZEMUN 90.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE KUD PETOVA GORA-KORDUN 190.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE KUD PETOVA GORA-KORDUN DEČANSKA 8 -1.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE MIOCIC ZAVIČAJNO UDRUŽENJE 170.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE NENAM.TRANS OD REP.U KOR.OPŠTINA 40.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE OPSTANAK UDRUŽENJE 250.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PRADOK PRAVNO-DOKUMENTACIONA KANCELARIJA 440.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PRAVDA CENTAR ZA KOMUNIKACIJU 509.180,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PULS UDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKA 0,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REGIONALNI ODBOR ZA POMOĆ IZBEGLICAMA 210.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REGIONALNI ODBOR ZA POMOĆ IZBEGLICAMA VOJVODINE NOVI SAD 0,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE SUZA UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH I 1.000.110,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE SVARUN UDRUŽENJE GRAĐANA 90.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE SVETI SPAS UDRUŽENJE 0,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE TEK.NAM.TRANS OD REP.U KORIST.OPŠ 40.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE U.G.N. BUSIJE 250.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJA PENZIONERA IZ HRVATSKE 59.828,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE GRAĐANA BRATSTVO 248.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE GRAĐANA OBROVAC 110.876,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE GRAĐANA SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM 247.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE INICIJATIVA 7D BEOGRAD 250.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE IZBEGLICA I PROGNANIKA U -3.050,84
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE IZBEGLICA IZ R. HRVATSKE,K 123.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE KRAJIŠNIKA PANČEVO 156.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I 2.545.500,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH KAO I UB 1.020.062,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH I POGINULIH 482.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PREKODRINSKIH SRBA 95.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE RODITELJA I PORODICA UHA 180.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE RODITELJA I PORODICA UHAPŠENIH, ZAROBLJENIH I NESTALIH 487.828,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE SRBA IZ HRVATSKE BEOGRAD 550.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ISTINE O SRPS 250.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUĐENJA GRAĐANA SREĆNA PORODICA 239.180,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UNIJA SAVEZ UDRUŽENJA INTERNO RASELJENIH 220.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE URVSSK U SRBIJI 0,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE VERITAS DOKUMENTACIONO INFORMATIV 210.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJ ZA POVRATAK H.U. 0,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJNI KLUB KORDUNAŠA 100.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJNO UDRUŽENJE BANIJACA, POTOMA 250.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJNO UDRUŽENJE GOLUBIĆ BE 182.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJNO UDRUŽENJE OGNJIŠTE PO 60.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJNO UDRUŽENJE PROGANANIH I IZ 155.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZORA UDRUŽENJE GRAĐANA KRAJINE K 60.000,00
2011 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZUPIK NIKOLA TESLA PLANDIŠTE 95.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 7.592.431,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA HUMANE RESURSE 451.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA ISTORIJU, DEMOKRATIJU I PO 150.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE DALMACIJA UDRUŽENJE IZBEGLICA 80.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ERCEG MILOŠ 2.914,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE HELP UDRUŽENJE GRAĐANA 150.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE INTERNO RASELJENA LICA-ZAJEDNO UDRUZ 215.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ISTINA UDRUŽENJE SRBA IZ HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE 80.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE NACIONALNA ZAJEDNICA GORANACA KOSOVA I METOHIJE 150.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE 1.820,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE NAŠ ODGOVOR CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU 631.440,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE NEDOSTAJU PODACI 25.077,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE NVO GLAS KOSOVA I METOHIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 220.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PERTINI TOYS D.O.O. -2.640,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PETROVA GORA-KORDUN KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO 34.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PRADOK PRAVNO-DOKUMENTACIONA KANCELARIJA 250.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PRAMAT DOO BEOGRAD -4.350,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REGIONALNI ODBOR ZA POMOĆ IZBEGLICAMA VOJVODINE 174.232,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM UDRUŽENJE GRAĐANA 210.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE SVETI NIKOLA UDRUŽENJE GRAĐANA 210.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE INICIJATIVA 7D BEOGRAD 335.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE IZBEGLICA I PROGNANIKA U SRBIJI 91.032,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE IZBEGLIH I PROGRANIH SREMSKA MITROVICA 950,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE KRAJIŠNIKA GRADA SMEDERE 20.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PENZIONERA IZ HRVATSKE 168.420,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I NESTALIH LICA NA KOSOVU I METOHIJI 974.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I UBIJENIH CIVILA I VOJNIKA NA KOSOVU I METOHIJI 325.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE 120.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH I POGINULIH LICA U KRAJINI I HRVATSKOJ 435.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE RODITELJA I PORODICA UHAPŠENIH, ZAROBLJENIH I NESTALIH LICA SRJ 235.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE SRBA IZ HRVATSKE 665.400,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE SRBA KRAJIŠNIKA U BEOGRADU 115.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UNIJA ASOCIJACIJA INTERNO RASELJENIH LICA SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA 182.790,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UPIP UDRUŽENJE ZA POMOĆ IZBEGLIM I PROGNANIM LICIMA-ODBOR ZA HRVATSKU 85.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UPRAVA ZA TREZOR 5.184,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE URVŠK U SRBIJI 60.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE VERITAS DOKUMENTACIONO INFORMATIVNI CENTAR KNIN 475.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJNI KLUB PEĆANACA U BEOGRADU I OKOLINI 165.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJNO UDRUŽENJE BANIJACA, POTOMAKA I PRIJATELJA BANIJE 61.162,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZORA UDRUŽENJE GRAĐANA BOSANSKE KRAJINE, LIKE I DALMACIJE - KRAGUJEVAC 45.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 22.429.199,32
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA HUMANE RESURSE 401.850,78
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU NA OD 495.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA ISTORIJU, DEMOKRATIJU I PO 120.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA UNAPREĐENJE DRUŠTVENIH O 90.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE DEMOKRATSKA INICIJATIVA ZA KNIN-UD 3.392.532,17
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE HUMANITARNI CENTAR ZA INTERGRACIJU I TOLERANCIJU 1.093.469,38
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE KOALICIJA UDRUŽENJA IZBJEGLICA U RE 12.363.008,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PETROVA GORA-KORDUN KUD 39.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PRAVDA CENTAR ZA KOMUNIKACIJU 50.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE REGIONALNI ODBOR ZA POMOĆ IZBEGLICAMA 190.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJA LOGORAŠA 1991 65.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE INICIJATIVA 7D BEOGRAD 230.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE IZBEGLICA I PROGNANIKA U S 58.713,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE SRBA IZ HRVATSKE BEOGRAD 392.408,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE VASPITAČA BEOGRADA 46.400,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDUZENJE GRAĐANA OBROVAC 2.647.134,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE VERITAS DOKUMENTACIONO INFORMATIVNI 574.684,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJNO UDRUŽENJE BANIJACA, POTOMAKA 50.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZAVIČAJNO UDRUŽENJE PROGANANIH I IZB 100.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZORA UDRUŽENJE GRAĐANA KRAJINE KRAG 30.000,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 11.369.613,76
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ANA I VLADE DIVAC HUMANITARNA ORGANIZACIJA 8.657.700,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR - BOBAN D.O.O. -10.690,24
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA HUMANE RESURSE 183.960,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE GRUPA 484 BEOGRAD 120.000,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE KOMITET ZA POMOĆ I ZAŠTITU PRAVA RATOM POGOÐENIH LICA 286.400,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE NAŠ ODGOVOR CENTAR ZA INFORMATIVNU PODRŠKU 488.000,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE PETROVA GORA-KORDUN KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO 20.000,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE IZBEGLICA I PROGNANIKA U SRBIJI 60.100,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PENZIONERA IZ HRVATSKE 79.200,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I UBIJENIH CIVILA I VOJNIKA NA KOSOVU I METOHIJI 161.100,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH I POGINULIH LICA U KRAJINI I HRVATSKOJ 195.000,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE SRBA IZ BIH U SRBIJI 128.000,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE SRBA IZ HRVATSKE 522.944,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE UDRUŽENJE VASPITAČA BEOGRADA 185.600,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE VERITAS DOKUMENTACIONO INFORMATIVNI CENTAR KNIN 246.300,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ZORA UDRUŽENJE GRAĐANA BOSANSKE KRAJINE, LIKE I DALMACIJE - KRAGUJEVAC 46.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.