Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 9.090.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE Ukupno 9.090.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE ADRUM ASOCIJACIJA ZA DRUŠTVENI RAZVOJ I UNAPREÐENJE MLADIH 400.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE AMBASADORI ŽIVOTNE SREDINE - ENVIRONMENTAL AMBASSADORS UDRUŽENJE GRAĐANA 1.000.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE BISER DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE DRUID UDRUŽENJE GRAĐANA 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE DRUŠTVO TERMIČARA SRBIJE I CRNE GORE 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA OMETENIM U RAZVOJU 210.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE EKOLOŠKI POKRET NOVOG SAD 500.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE EXIT UDRUŽENJE 5.000.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE FESTIVAL EKOLOŠKOG POZORIŠTA ZA DECU 300.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE FORME LJUBAVI POKRET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE INŽENJERI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRAĐANA 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE KOŠNICA UDRUŽENJE GRAĐANA 120.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE NEPUŠAČKI EDUKATIVNI CENTAR - RP UDRUŽENJE GRAĐANA 50.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIČKI ODBOR POKRETA GORANA SRBIJE 150.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE SAVEZ UČENICKIH ZADRUGA SRBIJE 180.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO 80.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE STUDENTSKA ASOCIJACIJA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD 50.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE EKO NOVINARA EKO VEST 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE ZAJEDNICA ORGANIZACIJA STUDENATA EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 50.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.