Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 20.587.900,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 20.587.900,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA "BADEM" EKOLOŠKO DRUŠTVO NEGOTIN 45.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA "EKO KLUB - ŽELJIN" ALEKSANDROVAC 51.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA "HORIZONTI" EKOLOŠKO UDRUŽENJE GF 280.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA AMBASADORI ŽIVOTNE SREDINE-ENVIRO 270.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ASC UDRUŽENJE GRAĐANA KOOPERATIV 670.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ASOCIJACIJA GLJIVARA BEOGRAD 350.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ASOCIJACIJA PROSTORNIH PLANERA SRB 196.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE BOR 245.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE MALO C 140.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ASOCIJACIJA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM 245.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA BALKANSKI RAZVOJNI FORUM BARA 210.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA BEGEJ SV. ĐURAĐ EKO POKRET ŽITIŠTE 210.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA BISTRO
pogledaj
60.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA BUNJEVAČKA MATICA 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA CASTRUM BRODARE EKOLOŠKI POKRET C 175.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ 266.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA CENTAR ZA RAZMIŠLJANJE NOVI SAD 400.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA CENTAR ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA I STV 78.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA DRUŠTVO LJUBITELJA BICIKLIZMA JUGO 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA DRUŠTVO TERMIARA SRBIJE 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA DRUŠTVO ZA SPORTOVE NA VODI ZAPAD 510.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA DRUŠTVO ZA SPORTOVE NA VODI ZAPADN -300.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE 196.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKO GLAS UDRUŽENJE GRAĐANA JAGODINA 375.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKO KLUB VRBA VRNJAČKA BANJA 48.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKO-GEA UDRUŽENJE GRAĐANA 60.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKOCENTAR-TARA 2050 175.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKOLOŠKA INICIJATIVA KRALJEVO 244.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKOLOŠKI KLUB GRADA SREMSKE MITROVICE 125.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKOLOŠKI POKRET 217.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKOLOŠKO UDRUŽENJE PREPOROD 42.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKOS ŠABAC 105.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA EKOTORAK EKOLOŠKO UDRUŽENJE TORAK 84.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA FONDACIJA ZA EKOLOŠKE AKCIJE-ZELEN 84.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA FORCA UDRUŽENJE GRAĐANA POŽEGA 245.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA GEA VRŠAC 224.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA GEOGRAFSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO U 54.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA GLOBALNO RAZMIŠLJANJE 140.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA GREEN WORLD UDRUŽENJE GRAĐANA Z, 51.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA GRUPA ZA PROMOCIJU ZELENE ENERGIJE 141.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA IBAR EKOLOŠKI POKRET 60.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA INICIJATIVA ZA LOKALNI RAZVOJ 266.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA IPG DRUŠTVO INŽENJERA , PLASTIČARA I 168.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA IVO LOLA RIBAR AKUD 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA JASTREBAČKI BISER 250.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA KAMPING ASOCIJACIJA SRBIJE 210.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI BEOGRAD 185.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA KLUB ZA OSNAŽIVANJE MLADIH 018, NIŠ, 196.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA KLUE ARS NOVA VALJEVO 500.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA KNOW HOW UDRUŽENJE GRAĐANA SUB 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA KRUŠEVAČKI EKOLOŠKI CENTAR, KRUŠEVAC 400.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA LOGOS UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA 364.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA MALJEN PLANINARSKO PRIRODNJAČKO 60.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA MIKSER UDRUŽENJE GRAĐANA BEOGRAD
pogledaj
700.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA MREŽA NULTE EMISIJE 245.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA NEPUŠAČKI EDUKATIVNI CENTAR - RP 100.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA NOVOSADSKI EKOLOŠKI CENTAR 161.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ODRAZ UDRUŽENJE GRAĐANA 313.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ODRED IZVIDJAČA REMIZIJANA BELA PALANKA 81.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA OMLADINSKA ORGANIZACIJA-IFIX-IFJUSAG 45.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA OMLADINSKI KLUB OPŠTINE ŠID 250.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA OMLADINSKI MOTIVACIONI CENTAR PANČEVO 100.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA OPSTANAK UDRUŽENJE NASTAVNIKA 140.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA OZON UDRUŽENJE GRAĐANA PIROT 75.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA PHRALIPE-NOVI SAD UDRUŽENJE GRAĐANA 98.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA PLANINARSKO SMUČARSKI KLUB STARI 210.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA PLANT UDRUŽENJE GRAĐANA 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA PLAVA PLANETA CENTAR ZA RAZVOJ 150.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA PLOVAK UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA 70.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA POKRET GORANA SRBIJE 400.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA POKRET GORANA SRBIJE NOVI SAD 75.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA POKRET ZELENIH BREZA UDRUŽENJE GRAĐANA 175.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA POMOĆ DECI
pogledaj
224.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA PRIJATELJI DECE OPŠTINE ZVEZDARA 300.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA, BEOGR 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA REGIONALNI UNECO ZAPADNO POMORAVLJE 245.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA RESURS CENTAR 410.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA SANITARNO EKOLOŠKO DRUŠTVO 210.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA SAVEZ IZVIĐAČA GRADA NIŠA 60.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA SAVEZ IZVIĐAČA SRBIJE 210.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ŠKOLA ZA OPSTANAK UDRUŽENJE GRAĐANA 301.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA SUPERNATURAL UDRUŽENJE GRAĐANA 600.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA TIMOČKI OMLADINSKI CENTAR 280.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UBSKI OMLADINSKI KLUB 245.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽ. ZA TEHNO. VODE I SANITARNO IN 120.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE CARIBROD 45.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE EKO SVET 108.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE GRAĐANA BE RESPONSIBLE 550.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE GRAĐANA BUĐENJE DESP 36.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE GRAĐANA EKCLOŠKO TURIS 231.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE GRAĐANA OMLADINSKI CEN 40.500,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE GRAĐANA ZELENI GRAD (GRE 54.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE GRAĐANA ZELENO CARSTVO 0,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE ISTOK 100.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE OMLADINSKI KIŠOBRAN SS 301.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE POSLVONIH ŽENA ZAPLANJA 69.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE TERRAS SUBOTICA 236.400,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE ZA EVROPSKI RAŽANJ 60.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE ZA LOKALNI RAZVOJ KAMENI 245.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE ZELENI OZON VELIKA PLANA 190.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UDRUŽENJE ŽENE JUGA PIROT 48.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UNEKOOP UDRUŽENJE 66.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ZELENA PLANETA EKOLOŠKO DRUŠTVO 175.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ZELENI KJUČ 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ZELENI KRUG UDRUŽENJE 400.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA ZOS EKOLOG. I ZAŠT.ŽIV.SRED.SCG N.SAD 70.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.