Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 28.834.280,64 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Ukupno 28.834.280,64
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE AKADEMSKO DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE I ZAŠTITU PRIRODE - NOVI SAD 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ARKA DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I DOBROBIT ŽIVOTINJA 400.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ARKUS EKOLOŠKO DRUŠTVO 60.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ASOCIJACIJA GLJIVARA BEOGRAD 136.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ASOCIJACIJA NACIONALNIH PARKOVA I ZA 4.500.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE MALO CRNJIĆE 190.400,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE AUTO PRANJE DOKINI ZARKO KOVACEVIĆ P -500.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BAČKA ŽELEZNIČKO PLANINARSKO SMUČARSKO DRUŠTVO 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BELPA-EKO UDRUŽENJE 250.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BEOGRADSKA KULTURNA MREŽA MUSIC & MORE 381.334,44
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CARSKA BARA FONDACIJA 350.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ČENEJSKI SALAŠI UDRUŽENJE GRAĐANA 1.000.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CENTAR ZA EDUKACIJU - NETWORK 222.750,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CENTAR ZA EVROPSKU I RAZVOJNU EKSPERTIZU I PROGRAME - CENTER FOR EUROPEAN AND DEVELOPMENT EXPERTISE AND PROGRAMMES - CEDEP 60.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CENTAR ZA RAZVOJ OPŠTINE SEČANJ 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CENTAR ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE 340.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CENTAR ZA ZAŠTITU SOVA SRBIJE 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CETINJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SPORTSKIH LOVACA 166.320,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DELIBLATSKO JEZERO UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA 300.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DIJALOG 342.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DRUŠTVO LJUBITELJA PRIRODE FALKO - TEMERIN 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DRUŠTVO PITKE VODE 80.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DRUŠTVO ROMA PROKUPLJE 360.400,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE PTICA VOJVODINE 250.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE RIBA 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EDUKACIONO-HUMANITARNA ORGANIZACIJA 62.865,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKO CENTAR UDRUŽENJE GRAĐANA 101.400,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKO KLUB VRBA VRNJAČKA BANJA 297.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKO PONT UDRUŽENJE 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKO SRBIJA UDRUŽENJE SREMSKA KAMENICA 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKO-GEA UDRUŽENJE GRAĐANA 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKO-KAMP UDRUŽENJE GRAĐANA 650.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKOLOŠKI KLUB GRADA SREMSKE MITROVICE 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKOLOŠKI POKRET 278.240,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKOLOŠKI POKRET SREMSKA MITROVICA 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA PODUCAVANJE I ZA 80.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKOPAN, PANČEVO 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE EKOSFERA CENTAR ZA POPULARIZACIJU EKOLOGIJE 24.700,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ETNO CAMP UDRUŽENJE GRAĐANA 250.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE FOKUS CENTAR ZA RAZVOJ 318.440,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE FONDACIJA TORONTALTORDA ZA RAZVOJ NASELJA TORDA 80.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GEA PRIRODNJAČKO DRUŠTVO 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GEOGRAFSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO UDRUŽENJE GRAĐANA 62.732,70
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GLJIVARSKO DRUŠTVO NOVI SAD 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRUPA ZA RAZVOJNE PROJEKTE RUMENKA 340.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE HRAST 163.200,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE INŽENJERI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRAĐANA 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR 376.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NACIONALNI KOMITET IAD-a SRBIJE I CRNE GORE - NOVI SAD 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NAUČNO ISTRAŽIVAČKO DRUŠTVO STUDENATA BIOLOGIJE JOSIF PANČIĆ 300.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NOVOSADSKI EKOLOŠKI CENTAR 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ODRAZ UDRUŽENJE GRAĐANA 372.900,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OKANJ DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 60.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINSKA ORGANIZACIJA POKRETA GORANA 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OZON UDRUŽENJE GRAĐANA 2.000.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD 500.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PLANT UDRUŽENJE GRAĐANA 207.900,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PODUNAV UDRUŽENJE GRAĐANA 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE POKRET GORANA 1.000.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE POKRET GORANA I VOLONTERSKI CENTAR VOJVODINE 490.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE POKRET GORANA SRBIJE - OPŠTINSKI ODBOR POKRETA GORANA - PANČEVO 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE POKRET GORANA SRBIJE - POKRET GORANA NOVOG SADA 984.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE POKRET ZA ZAŠTITU GRADSKOG DRUŠTVA 122.018,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PRIRODNJAČKO DRUŠTVO CRNA RODA ZRE 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PROFI BEZBEDNOST UDRUŽENJE PROFESIONALNIH RADNIKA BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE 70.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PROTEGO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I RAZVO 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE RROTA UDRUŽENJE GRAĐANA 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SAVEZ MAŠINSKIH I ELEKTROTEHNICKIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE 312.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ŠKOLA PLUS - DOSITEJ OBRADOVIĆ NEVLADINA ORGANIZACIJA 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE TERRA S UDRUŽENJE ZA ORGANSKU HRANU 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE TIMOČKI KLUB UDRUŽENJE GRAĐANA 104.912,50
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U.G. POREČJE VUČJE ZDRAVIJI PRIST 128.440,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE 2ZELENA VRATA 500.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE CARIBROD 192.588,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE EKO NOVINARA EKO VEST 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE EKO SVET 384.780,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE EKO-DRINA MALI ZVORNIK 476.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRADSKI OMLADINSKI FORUM 257.730,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRAĐANA EUPROGREŠ 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRAĐANA KAMPING ASOCIJACIJA SRBIJE 226.320,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRAĐANA KVANTUM NOVI SAD 322.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRAĐANA NAŠ DOLJEVAC 245.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRAĐANA ZA ZRENJANIN I O 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRAĐANA ZELENO CARSTVO 315.810,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE GRAĐANA ŽUTO LIŠĆE 198.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU PTICA RODA-BARA 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UNIJA EKOLOGA (UNECO) 36.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE UNIJA EKOLOGA UNESCO - REGIONALNI CENTAR PARAĆIN PARAĆIN 340.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE URBANA EKOLOGIJA UDRUŽENJE GRAĐANA 324.100,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE VRELO DRUŠTVO ZA ZDRAVU ISHRANU 490.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZADUŽBINA ANDREJEVIĆ 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZAJEDNICA ORGANIZACIJA STUDENATA EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZAVIČAJNO DRUŠTVO ŠATRINCI SATRINCA HELYTORTENETI TARSASAG 350.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZELENI KLJUČ UDRUŽENJE GRAĐANA 700.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZELENO OSTRVO EKOLOŠKI POKRET 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA - FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZP SUBOTICA,GOGOLJEVA 7 200.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.