Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 190.778.937,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA Ukupno 190.778.937,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ALTERNATIVNO EDUKATIVNA MREŽA, GUNJAK 480.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA AMOROSO KAMERNI ORKESTAR LESKOVAC 600.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ARHIVISTIČKO DRUŠTVO SRBIJE 800.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ASOCIJACIJA-KULTURANOVA 600.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA BALKANIDEA UDRUŽENJE GRAĐANA 894.850,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA BEOGRADSKA NADBISKUPIJA 310.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA BIBLIOTEKARSKO DRUŠTVO SRBIJE 1.059.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA BRANKOVO KOLO, SREMSKI KARLOVCI 500.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA C.U.P.M UDRUŽENJE GRAĐANA 300.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA CENTAR ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU 458.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA CENTAR ZA RAZVOJ FOTOGRAFIJE 150.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA DOBROTVORNO DRUŠTVO GAJRET SRBIJA 1.300.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA DOBROTVORNO DRUŠTVO GAJRET SRBIJE 2.900.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA PODR 650.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA DRUŠTVO ARHIVSKIH RADNIKA VOJVODINE 175.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA DRUŠTVO ISTORIČARA SRBIJE STOJAN NOVAKOVIĆ 300.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA DRUŠTVO KONZERVATORA SRBIJE 955.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA DRUŠTVO KONZERVATORA SRBIJE - DEE 950.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ETNOLOŠKO - ANTROPOLOŠKO DRUŠTVO 550.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA EVROPSKI KULTURNI FORUM 350.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA FMIKG KRAGUJEVAC 1.045.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA FMISRB UDRUŽENJE 490.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA FOND KRALJEVSKI DVOR
pogledaj
40.000.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA GENERATOR UDRUŽENJE GRAĐANA 650.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA GRUPA IDE UDRUŽENJE GRAĐANA 0,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA IMPULS UDRUŽENJE GRAĐANA 400.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA IZVOR DRUŠTVO ZA PROMOCIJU TRADICIJE 480.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA JEDRILIČARSKI KLUB STARI GRAD BEOGRAD 400.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA KLUB SARADNIKA I DONATORA KNJIŽEVNO 200.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA MATICA SLOVAČKA U SRBIJI 141.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA MIROSLAV B. PROTIĆ SPOMEN UMETNIČKA 1.365.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA MNEMOSYNE CENTAR ZA OČUVANJE NASLEĐA 1.500.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA MOJE SELO UDRUŽENJE GRAĐANA OBRENOVAC 60.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA MONOCIKL- UDRUŽENJE 300.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ODBOR ISLAMSKE ZAJEDNICE TUTIN 3.700.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA POMOĆ DECI 200.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA PULS UDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKA 150.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA PVC TEATAR 896.200,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA RAZVOJNO EDUKATIVNI CENTAR 390.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA REMONT-NEZAVISNA UMETNIČKA ASOCIJACIJA 800.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA RING-RING 400.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SAS UDRUŽENJE GRAĐANA 150.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SAVA IEC 445.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE 445.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SAVEZ SLEPIH SRBIJE 2.527.110,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SPC - CRKVA SVETOG MARKA 1.900.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SPC - CRKVENA OPŠTINA SV. PETKA BOŠNJAČ 205.150,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SPC - EUO EPARHIJE ŠUMADIJSKE-CRKVENA OPŠTINA 250.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SPC - FOND SVETOG MANASTIRA HILANDARA 75.000.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SPC - IZDAVAČKI FOND ARHIEPISKOPIJE 3.000.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SPC - PATRIJARŠIJSKI UPRAVNI ODBOR 4.500.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SPC - PATRIJARŠIJSKI UPRAVNI ODBOR K 1.100.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SPC - UPRAVNI ODBOR EPARHIJE SREMSKI KARLOVCI 300.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SRPSKO ETNOMUZIKOLOŠKO DRUŠTVO 250.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA SRPSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO 705.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA STANICA SERVIS ZA SAVREMENI PLES 300.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE BALETSKIH UMETNIKA SRBIJE 2.220.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE BALETSKIH UMETNIKA VOJVODINE 300.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE DRAMSKIH PISACA SRBIJE 825.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKA SRBIJE 4.668.500,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE FILMSKIH GLUMACA SRBIJE 1.140.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE FILMSKIH UMETNIKA SRBIJE 1.320.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE GRAĐANA DAH TEATAR 2.500.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE GRAĐANA JUGOSLOVENSKI 340.737,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE GRAĐANA KULTURNI FRONT 0,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE GRAĐANA SIJALICA 790.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE GRAĐANA UTILIS 883.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE KNJIŽEVNIH PREVODILACA SRBIJE 1.670.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE KNJIŽEVNIKA SRBIJE-FAH 54 1.140.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE KOMPOZITORA SRBIJE 4.212.500,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA PRIMEN 2.615.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE 3.362.500,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE MUZIČKIH I BALETSKIH PE 200.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE 1.720.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE NACIONALNI KOMITET MEĐU 23.190,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE ORKESTARSKIH UMETNIKA SRBIJE 472.500,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UDRUŽENJE SRPSKO GRČKOG PRIJATELJSTVA KANTAKUZINA ZA 50.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UMETNOST I NAUKA - UDRUŽENJE GRAĐANA 0,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA URBAN IN UDRUŽENJE GRAĐANA 420.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZABUNA - UDRUŽENJE 100.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZADUŽBINA DOSITEJ OBRADOVIĆ FOND 0,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZAJEDNICA BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U 354.000,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZAJEDNICA MATIČNIH BIBLIOTEKA SRBIJE 466.700,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZBIRKA ŠEĆEROVIĆ CONIC-DOM JEVREMA 0,00
2011 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZEMUNSKI MALI UMETNIČKI CENTAR UDRUŽENJE GRAĐANA
pogledaj
59.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.