Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 11.441.214,36 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ODBRANE Ukupno 3.998.000,00
2010 MINISTARSTVO ODBRANE SAVEZ REZERNIH VOJNIH STAREŠINA REPUBLIKE SRBIJE 3.998.000,00
2009 MINISTARSTVO ODBRANE Ukupno 3.263.214,36
2009 MINISTARSTVO ODBRANE SAVEZ REZERVNIH VOJNIH STAREŠINA SRBIJE 3.266.000,00
2009 MINISTARSTVO ODBRANE TEKUĆI RAČUN -2.785,64
2008 MINISTARSTVO ODBRANE Ukupno 4.180.000,00
2008 MINISTARSTVO ODBRANE SAVEZ REZERNIH VOJNIH STAREŠINA REPUBLIKE SRBIJE 4.180.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.