Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 683.343.078,52 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 92.460.616,99
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ASOCIJACIJA ZA NEG.TRAD. JVuO 1.100.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA EDUKACIJU I EKONOMSKI RAZ 450.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU - CESID 169.850,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA TRANZICIJU I LJUDSKA PRAVA 300.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CRVENI KRST ARANĐELOVAC 0,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CRVENI KRST SRBIJE 500.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ASTRONOMA SRBIJE 300.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO FIZIČARA SRBIJE ZEMUN 200.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSL 1.600.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJ I PODRŠKU 0,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE GERONTOLOŠKO DRUŠTVO BOR 0,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE HUMANI TIM UDRUŽENJE 500.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE HYPO ALPE ADRIA BANK 1.000.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE INKLUZIJA UDRUŽENJE 450.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MALA ROKADA, DEČJI ŠAHOVSKI KLUB, BEOGRAD 100.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - PORODILJSKA PRAVA 2.611.009,80
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MRSP ODŽACI PORODILJSKA PRAVA 1.692,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MRSP-SEKR.ZA DEČ.ZAŠ.-DEČJA NEDELJA 2.233.800,19
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE NEZAVISNO UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE 427.500,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA LESKOVAC 833.332,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR 0,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA 83.333,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ORGANIZACIJA BORACA VETERANA RATA 1.583.334,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PETAR KOČIĆ UDRUŽENJE PARAPLEGICARA 350.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PRIJATELJI DECE SRBIJE BEOGRAD 2.440.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RAGBI KLUB SINGIDUNUM 200.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RATNI VETERANI SRBIJE 933.334,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIČKA ASOCIJACIJA ZA NEGOVANJE TEKOVINA RAVNOGORSKOG POKRETA 929.165,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIČKO UDRUŽENJE SRBIJE ZA POMOĆ 300.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ROMA COMMUNITY CENTAR 8.APRIL 200.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVETOVALIŠTE PROTIV NASILJA U PORODICI 1.750.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA SR SRBIJE 50.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ POTOMAKA RATNIKA SRBIJE OD 1912-1920 1.100.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA SRBIJE 833.333,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOS 7.966.667,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ UDRUŽENJA VETERANA - RATNIH 1.375.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SK OLIMPIJADA OSOBA SA INVALIDITETOM 400.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SRPSKI ČETNIČKI POKRET UDRUŽENJE 1.650.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUZ. RAT. VOJ. INVAL. I POROD. PO 2.333.334,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA OTADŽBINSKIH RATOVA 1.000.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA 0D 1990. G0DINE 13.504.265,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA 1999 G. 166.668,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA OD 1990.G.0P 333.333,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA OD 1990.G.OP 500.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE EKOLOGIČNO 250.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE GRAĐANA OTVORENI SVET 200.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE GRAĐANA RVI SRBIJE 7.666.667,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE GRAĐANA SLOBODARSKI POKRET 1.100.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE PENZIONERA, PRIJEPOLJE 0,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE PORODICA KIDNAP.KAO I UE 60.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE PORODICA PALIH BORACA R 3.166.667,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE POsPID PODRŠKA OSOBAMA 150.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RAT.DOB.1912-1918 NJIH.PO 2.850.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNIKA 8.416.665,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH VETERANA 1999 VLASOTINCE 583.333,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA GA 933.333,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA PO 800.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RAZVOJNI CENTAR 1.250.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RVI I PPB SRBIJE KRAGUJEVAC 875.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE SRPSKO-JEVREJSKO PEVAKO 533.334,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE TEŠKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA 0,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE UČESNIKA RATA 1991-1999 3.583.335,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE VETERANA I RATNIH INVALIDA 1.766.666,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE ZDRAVA PORODICA NOVI SAD 300.000,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UNIJA RATNIH VETERANA I INVALIDA SRBIJE 3.983.334,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE URBAN IN UDRUŽENJE GRAĐANA 0,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE VETERAN 833.333,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ZAJEDNO UDRUŽENJE SOCIJALNE ZAŠTITE S 0,00
2011 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ZVONCICA, UDRUŽENJE RODITELJA DECE 400.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 445.670.716,42
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ASOCIJACIJA ZA NEGOVANJE TRADICIJA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI UDRUŽENJE GRAĐANA 1.400.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ATINA UDRUŽENJE GRAĐANA 1.900.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA INTEGRACIJU MLADIH UDRUŽENJE GRAĐANA 6.004.610,75
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA PRAVA DETETA 985.681,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CRVENI KRST SRBIJE 365.490.060,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA DO 1918. GOD. - PODRUŽNICA VALJEVO 352.316,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1918 113.333,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1919 105.938,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1920 113.333,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1921 113.333,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1922 114.036,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1923 114.036,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1924 333.675,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA VETERANA I ŽRTAVA RATOVA 1991-1999 1.200.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FORUM MLADIH SA INVALIDETETOM 985.681,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE HENDI SPORT ZRENJANIN 500.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE INVALIDSKI STRELJAČKI SAVEZ SRBIJE 300.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MAGIČNO ZRNO 520.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MALA ROKADA,DEČIJI ŠAHOVSKI KLUB, BEOGRAD 80.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MREŽA ISP UDRUŽENJE GRAĐANA 73.267,26
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OLIMP STRELJAČKI KLUB 300.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ORGANIZACIJA BORACA VETERANA RATA 19 1.500.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ORGANIZACIJA RATNIH VETERANA OPŠTINE GADŽIN HAN 1.500.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 465.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PANACEA CENTAR ZA BIOPSIHOSOCIJALNE STUDIJE 5.278.500,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PETAR KOČIĆ UDRUŽENJE PARAPLEGIČ 400.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PRIJATELJI DECE SRBIJE 2.300.036,22
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RATNI VETERANI SRBIJE UDRUŽENJE 1.199.999,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIČKA ASOCIJACIJA ZA NEGOVANJE TEKOVINA RAVNOGORSKOG POKRETA 1.300.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIČKI ODBOR SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA SRBIJE 3.800.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIČKO UDRUŽENJE SRBIJE ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM 310.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 6.090.966,91
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAČUVAJMO DECU SOCIJALNO-HUMANITARNO UDRUŽENJE 649.728,31
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVETOVALIŠTE PROTIV NASILJA U PORODICI 1.500.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA SRBIJE 1.133.500,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ UDRUŽENJA RATNIKA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE OD 1912 - 1920. GODINE I POTOMAKA 1.360.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ UDRUŽENJA VETERANA - RATNIH I 1.000.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SECONS GRUPA ZA RAZVOJNU INICIJATIVU 206.906,97
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SINGIDUNUM RAGBI KLUB 200.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SRPSKI ČETNIČKI POKRET 2.000.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE STONOTENISERSKI KLUB INVALIDA K2 Z 500.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA OTADŽBINSKIH RATOVA REPUBLIKE SRBIJE 2.000.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA 1999. GODINE 2.500.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA OD 1990.GODINE 999.999,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA OD 1990.GODINE REPUBLIKE SRBIJE 4.000.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE GRAĐANA KUĆA DOBRE NADE 250.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE GRAĐANA SLOBODARSKI POKRET 800.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA 985.681,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE PORODICA PALIH BORACA RATA OD 1990. GODINE 2.400.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNI VETERANI ZDRAVSTVENI 500.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1918. NJIHOVIH POTOMAKA I POŠTOVALACA 2.491.100,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNIH INVALIDA SRBIJE 3.800.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA SRBIJE 3.000.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA SRBIJE SVIH RATOVA 3.500.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE UČESNIKA RATA 1991-1999. GODINE 649.999,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE ZATOČENIKA I POTOMAKA LOGORA GENOCIDA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ OD 1941 - 1945 22.333,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE ZATOČENIKA I POTOMAKA LOGORA GENOCIDA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ OD 1941 - 1946 22.332,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE ZATOČENIKA I POTOMAKA LOGORA GENOCIDA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ OD 1941 - 1947 22.332,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE ZATOČENIKA I POTOMAKA LOGORA GENOCIDA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ OD 1941 - 1948 22.332,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE ZATOČENIKA I POTOMAKA LOGORA GENOCIDA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ OD 1941 - 1949 22.332,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE ZATOČENIKA I POTOMAKA LOGORA GENOCIDA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ OD 1941 - 1950 22.332,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE ZATOČENIKA I POTOMAKA LOGORA GENOCIDA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ OD 1941 - 1951 22.332,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE ZATOČENIKA I POTOMAKA LOGORA GENOCIDA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ OD 1941 - 1952 43.675,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UNIJA RATNIH VETERANA I INVALIDA SRBIJE 3.600.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ZVONČICA DRUŠTVO ZA POMOĆ BOLESNOJ DECI 200.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 65.403.835,54
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ASOCIJACIJA ZA NEGOVANJE TRADICIJE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI 1.209.128,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU 2.247.433,25
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA ŽENU I DETE SIMONIDA BEOGRAD 392.500,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CRVENI KRST BAČKA TOPOLA 350.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLO 2.438.274,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU 240.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FEDERACIJA ROMA SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 500.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FONDACIJA DAROVITIH HRISTIFOR CRNIL 150.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE KEJ 141.230,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE KLUB TOLERANCIJA 300.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO TALIJA 79.950,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE M.RADA SOC.POL.SRED.ZA PORODILJE 12.510,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - APATIN-PORODILJSKA PRAVA 10.134,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - ODŽACI PORODILJSKA PRAVA 11.046,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - ORG UPRAVE SO PROKUPLJE 27.288,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - ORG UPRAVE SO ZITORADJA 1.266,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - PODRAC ZA PORODILJSKA PRAVA 62.796,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - PODRAČZA PORODILJSKA PRAVA 600,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - PODRSC ZA PORODILJSKA PRAVA 1.800,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - PORODILJSKA BOLOVANJA 9.996,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - PORODILJSKA PRAVA 2.907.050,20
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - POS.OPŠ. PODRAČ ZA POROD 8.772,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - POS.OPŠ.PODRAČ ZA POROD 2.400,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - SEKR.ZA DEC.ZAS.-DECJA NEDELJA 67.607,40
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - SEKR.ZA DEČJU ZAŠTITU - DEČIJA NEDELJA 3.088.590,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE -POD.POROD.PRAVA 24.402,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE -PORODILJSKA PRAVA 48.054,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE -POS.OPŠT.PODR.POROD.BO 1.200,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE -RAC.PORODILJSKIH PRAVA 50.692,80
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE -RACUN PORODILJSKA PRAVA 9.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE MREŽA ISP UDRUŽENJE GRAĐANA 172.840,96
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ORGANIZACIJA BORACA VETERANA RATA 19 910.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ORGANIZACIJA ZA SPORTSKO HUMANITARNU 350.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 346.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PRIJATELJI DECE SRBIJE BEOGRAD 2.186.582,86
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PRVI SRPSKI USTANAK FOND ARANĐELOVAC 100.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RATNI VETERANI SRBIJE 1.910.397,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIČKA ASOCIJACIJA ZA NEGOVANJE TEKOVINA RAVNOGORSKOG POKRETA 1.831.233,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAČUVAJMO DECU SOCIJALNO HUMANITARN 1.258.305,25
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVETOVALIŠTE PROTIV NASILJA U PORODICI 900.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA SR SRBIJE 1.438.122,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBO 1.100.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBOD 3.855.979,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ UDRUŽENJA RATNIKA OSLOB.RAT. S 1.992.592,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ UDRUŽENJA VETERANA - RATNIH I 400.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SECONS-GRUPA ZA RAZVOJNU INICIJATIVU 243.465,82
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SRPSKI ČETNIČKI POKRET UDRUŽENJE 2.304.272,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDR. PORODICA PALIH BORACA RATA OD 1 1.514.853,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA OTADŽBINSKIH RATOVA 2.398.184,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA 1999 GODINE N 240.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA OD 1990.GODINE 7.420.892,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE GRAĐANA RATNIH VOJNIH 6.534.108,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE PORODICA PALIH BORACA RAT 300.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RAT. VOJ. INVAL. I POROD. POG 2.698.426,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1918 200.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1919 100.513,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1920 356.078,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1921 300.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1922 80.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1923 150.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1924 150.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1925 150.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1926 140.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1927 150.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1928 100.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1929 150.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNI 4.541.336,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE VETERANA-RATNIH INVALIDA 1.295.936,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UNIJA RATNIH VETERANA I INVALIDA SRBIJE 740.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 79.807.909,57
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ASOCIJACIJA ZA NEGOVANJE TRADICIJA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI UDRUŽENJE GRAĐANA 400.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA ŽENU I DETE SIMONIDA BEOGRAD 1.221.875,56
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CRVENI KRST SRBIJE 102.552,13
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CRVENI KRST VOŽDOVAC 262.756,50
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DEČJI KULTURNI CENTAR BEOGRAD 500.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1925 150.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1926 300.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1927 250.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1928 300.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE NIPPON KARATE KLUB 350.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PRIJATELJI DECE SRBIJE 2.270.780,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RATNI VETERANI SRBIJE UDRUŽENJE 3.432.309,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIČKA ASOCIJACIJA ZA NEGOVANJE TEKOVINA RAVNOGORSKOG POKRETA 1.100.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIČKI ODBOR SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA SRBIJE 2.158.248,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 5.504.876,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVETOVALIŠTE PROTIV NASILJA U PORODICI 4.464.204,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA SRBIJE 1.960.500,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SAVEZ UDRUŽENJA RATNIKA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE OD 1912 - 1920. GODINE I POTOMAKA 1.200.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SRPSKI ČETNIČKI POKRET 1.410.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA OTADŽBINSKIH RATOVA REPUBLIKE SRBIJE 4.023.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE BORACA RATA OD 1990.GODINE REPUBLIKE SRBIJE 15.676.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE GRAĐANA INICIJATIVA ZA LJUD 150.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE PORODICA PALIH BORACA RATA OD 1990. GODINE 3.094.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1918. NJIHOVIH POTOMAKA I POŠTOVALACA 770.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNIH INVALIDA SRBIJE 2.727.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA SRBIJE 4.650.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA SRBIJE SVIH RATOVA 13.481.808,38
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE UDRUŽENJE VETERANA - RATNIH INVALIDA RATOVA OD 1990. GODINE REPUBLIKE SRBIJE 4.898.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE ZAJEDNICA UDRUŽENJA ŽRTAVA DRUGOG SVETSKOG RATA 3.000.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.