Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.018.953.995,49 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 323.796.977,99
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ... IZ KRUGA GRUPA ZA PODRŠKU INVALIDNIM ŽENAMA, DECI I MAJKAMA INVALIDNIH OSOBA 6.361.609,69
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA API - ASOCIJACIJA ZA PROMOVISANJE INKLUZIJE SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 471.475,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA APS ART CENTAR ZA POZORIŠNA ISTRAŽIVANJA 861.955,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ART GEST 757.440,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ASOCIJACIJA TUMAČA SRPSKOG ZNAKOVNOG 52.500,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA BEČEJPREVOZ A.D. -115.704,26
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA BELI ŠTAP UDRUŽENJE SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE 1.017.400,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA BISER DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 323.458,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CAPOEIRA SPORTSKO - REKREATIVNI KLUB 991.176,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR OSI PARAĆIN UDRUŽENJE GRAĐANA 344.500,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 1.398.270,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA 2.663.790,66
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA SRBIJE 622.624,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA UNAPREÐIVANJE PRAVNIH STUDIJA 350.800,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA ŽENU I DETE SIMONIDA BEOGRAD 2.748.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CETIRI BOJE DUGE UDRUŽENJE JAGODINA 423.560,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CRVENI LJILJAN UDRUŽENJE GRAĐANA 3.378.080,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DEČIJE SRCE HUMANITARNA ORGANIZACIJA 1.355.270,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO GLUVIH I NAGLUVIH LICA OPŠTINE NEGOTIN 758.198,88
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SRBIJE 13.810.911,12
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VOJVODINE 8.076.492,56
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU 1.497.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU NOVI PAZAR 313.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU, DEČJU PARALIZU I PLEGIJE 899.415,81
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA MIR, RAZVOJ I EKOLOGIJU 1.017.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U RAZVOJU 611.056,50
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH LICA 1.388.501,31
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA 1.228.800,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 4.558.793,44
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA GRADA NOVOG SADA 805.950,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA OPŠTINE KULA 477.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA, OPŠTINSKI ODBOR KRUŠEVAC 219.891,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NERAZV. 1.354.128,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ METALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA - BOR 440.362,19
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA CEREBRALNE PARALIZE, DEČIJE PARALIZE I PLEGIJE 896.250,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA DAUNOVIM SINDROMOM 343.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA L.DAUNOVIM SINDROMOM 1.910.402,81
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA L.DAWN SINDROMOM 194.400,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ UGROŽENIM LICIMA - SOLIDARNOST BEOGRAD 2.840.197,38
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 1.086.300,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUGA D.O.O. -16.206,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU 7.043.428,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUNAV UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA 257.176,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA EDUKACIONO-HUMANITARNA ORGANIZACIJA 412.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA EGYUTTVELED - ERTUK DRUŠTVO ZA POMOĆ I ZAŠTITU INTERESA MENTALNO I FIZIČKI OŠTEĆENIH LICA 900.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA EXPO - 13 UNIJA EKSPERATA 250.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA FORUM MLADIH SA INVALIDETETOM 8.893.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 1.523.628,58
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA GRADSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH 384.066,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA HENDI CENTAR KOLOSEUM 3.225.040,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA HVOSNO UDRUŽENJE RASELJENIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE 196.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA I.A.N. INTERNATIONAL AID NETWORK 637.275,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA IMPULS ARILJE DRUŠTVO ZA POMOĆ LIC 288.472,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA INFOBIRO D.O.O. -77.894,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA INVALIDSKI STRELJAČKI SAVEZ SRBIJE 1.361.800,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA IZIDA DRUŠTVO ZA ZAŠTITU MAJKE I DECE 619.376,50
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA JUGOPREVOZ RAŠKA DRUŠTVENO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE -68.886,41
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA JUŽNI BANAT-OPOVO UDRUŽENJE GRAĐANA 220.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA KLUB UDRUŽENIH PENZIONERA 252.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA KORAK DALJE CENTAR ZA PODRŠKU SOCIJA 552.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA KULATRANS A.D. -1.553.999,84
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA LJUDI ZA LJUDE UDRUŽENJE GRAĐANA 1.633.820,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA M.S. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE 521.680,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MAGIČNO ZRNO 1.525.192,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH SRBIJE 419.700,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH SRBIJE - POŽAREVAC 327.530,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH 216.072,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH I SLABOVIDIH 441.572,42
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH I SLABOVIDNIH 489.132,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKO DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 1.363.385,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MIRL SAVEZ DRUŠTVA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA 1.341.153,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MS UDRUŽENJE JABLANIČKOG OKRUGA 379.737,44
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MS ZAPADNA BAČKA UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE 1.001.830,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM SRBIJE 2.879.192,89
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNI SPORTSKI SAVEZ SLEPIH I S 200.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NADA DRUŠTVO ZA POMOĆ OMETENIM U RAZVOJU 338.880,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NIPPON KARATE KLUB 270.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NIŠKO UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM 532.100,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NOVOSADKO UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM 206.525,02
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ONO - OMLADINSKA NEVLADINA ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GRAĐANA 290.360,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH 377.690,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH PARAĆIN 207.948,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA 752.300,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKI ODBOR SAVEZA SLEPIH 152.700,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKO DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA 1.111.300,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKO UDRUŽENJE ZA POMOĆ DECI I OSOBAMA OMETENIM U RAZVOJU 667.800,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OSNOVNA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH 585.254,06
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 789.580,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PAAD CENTAR ZA SOCIO-KULTUROLOŠKE IZUZETNOSTI NOVI BEČEJ 306.088,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PALILULA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH SRBIJE 230.769,23
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE 74.196,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA REPUBLIČKO UDRUŽENJE SRBIJE ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM 6.064.050,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA RUKA U RUCI - KEZ A KEZBEN DRUŠTVO ZA POMOĆ I ZAŠTITU MENTALNO I FIZIČKI OŠTECENIH LICA 148.312,50
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SANDŽACKI ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA 808.653,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE 15.155.553,19
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DISTROFIČARA VOJVODINE 5.232.253,94
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTAVA SRBIJE ZA BORBU PROTIV ŠECERNE BOLESTI - KRALJEVO 4.690.609,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTAVA VOJVODINE ZA BORBU PROTIV ŠECERNE BOLESTI 6.894.683,12
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTAVA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA U REPUBLICI SRBIJI 25.972.050,88
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH SRBIJE 18.653.611,12
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH VOJVODINE - AUDIOLOŠKI CENTAR - 8.671.935,94
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ INVALIDA RADA SRBIJE 10.525.551,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ INVALIDA RADA VOJVODINE 8.700.708,12
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ KOŠARKAŠA U KOLICIMA SRBIJE 1.143.558,66
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ORGANIZACIJA AMPUTIRACA SRBIJE 400.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ORGANIZACIJA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA U A.P. VOJVODINI 10.021.401,38
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ORGANIZACIJE BUBREŽNIH INVALIDA REPUBLIKE SRBIJE 1.284.200,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA SRBIJE 12.206.317,88
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ PARAPLEGIČARA I QUADRIPLEGIČARA VOJVODINE 7.232.965,94
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH SRBIJE REPUBLIČKI ODBOR 10.126.965,75
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH VOJVODINE 5.136.273,88
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU 462.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU SRBIJE 15.519.696,38
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPORTO KLUB MALOG FUDBALA 401.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPORTSKI SAVEZ INVALIDA 4.510.349,84
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPORTSKI SAVEZ INVALIDA SRBIJE 6.179.848,31
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPORTSKI SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDNIH SRBIJE 222.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA STUDIO UDRUŽENJE GRAĐANA ZA KREATIVNU STIMULACIJU 374.799,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SUNCOKRET SAVEZ ZA CEREBALNU I DEČJU PARALIZU VOJVODINE 5.166.595,72
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SVE JE MOGUĆE SPORTSKO REKREATIVNO UDRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM 300.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA TIMAS A.D. -52.268,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA TIMOČKI KLUB UDRUŽENJE GRAĐANA 859.048,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDR. ZA ZAŠTITU PRAVA PROT. I RASEL 296.188,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE CENTAR ZA INOVATIVNE AKTIVN 1.342.788,62
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DIJALIZIRANIH TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINA 2.047.954,27
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA BEOGRADA 800.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA I SRODNIH OBOLJENJA JUŽNOBAČKOG OKRUGA 800.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA KOSMETA 459.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA NIŠ 675.805,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA POMORAVSKOG OKRUGA 252.150,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GRAĐANA I RODITELJA DECE SA POSEBNIM POTREBAMA 422.500,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GRAĐANA NAŠ DOLJEVAC 349.291,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GRAĐANA RIME ZAJEČAR 1.036.781,81
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ UMERENO MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENE DECE I OMLADINE KRALJEVO 400.500,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE ARANÐ 150.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE OKRUGA 317.805,50
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA 697.042,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNIH INVALIDA SRBIJE 456.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE RAZLIČITI-JEDNAKI ZAJEČAR 157.475,20
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE STANARA DOMA ZA ODRASLA INVALIDNA LICA 1.043.650,70
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM 1.372.050,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU GRUPA I POJEDINACA 569.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ZA INKLUZIJU OSOBA SA INVALIDITETOM 540.500,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM - KRAGUJEVAC 376.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VERITAS POŽAREVAC 839.240,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ŽIVETI USPRAVNO CENTAR-NOVI SAD 233.540,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ŽIVETI USPRAVNO UDRUŽENJE GRAĐANA 633.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ZLATIBORSKI KRUG UDRUŽENJE GRAĐANA 850.973,38
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 365.555.087,48
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ALTHEA UDRUŽENJE GRAĐANA 945.312,81
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA AMIGO KONJIČKI KLUB KRAGUJEVAC 819.889,56
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA API-ASOCIJACIJA ZA PROMOVISANJE INKLUZIJE 942.500,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA BELI ŠTAP UDRUŽENJE SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE 820.900,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA BISER DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 307.848,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA INTEGRACIJU ROMA U SRBIJI 500.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO - RAČUN Z 539.600,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 1.956.650,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA REGIONALIZAM NOVI SAD 310.266,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA 2.698.374,38
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CRVENI LJILJAN UDRUŽENJE GRAĐANA 4.663.313,78
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO MULITPLE SKLEROZE VOJVODINE 4.106.700,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO MULITPLE SKLEROZE VOJVODINE- 3.140.976,56
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SRBIJA 15.232.246,25
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO PARAPLEGIČARA OPŠTINE NOV 245.200,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ROMA PROKUPLJE 600.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU 402.340,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU,NAME 318.720,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU-pomo 1.164.804,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POM.MENT.NED.RAZ.OS.N.SA 399.700,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POM.OSOBAMA SA L.DAWN SI 669.309,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U 1.195.935,38
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENT. NED. RAZVIJ 540.900,94
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENT. NEDOVOLJNO 1.471.774,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVLJNO 219.891,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO 2.751.158,75
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MNRO ZVEZDARA 1.352.560,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA L.DOWN 1.936.366,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA POSEBNIM 504.448,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ UGROŽENIM LICIMA 2.462.845,70
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ME 800.048,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZ 524.750,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO R 1.189.560,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUTVO ZA POMOĆ MNRL-BRUS-NA NOVI DOM 745.408,75
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUTVO ZA POMOĆ OSOBAMA OMETENIM U RA -1.577.550,61
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU 3.578.845,09
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA FENIX UDRUŽENJE OSOBA SA HENDIKEPOM 1.177.958,88
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA FORUM MLADIH SA INVALIDITETOM 7.673.081,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 555.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA GLAS ROMA-ROMANO AVAZI 600.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA HAJDE DA 617.450,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNA ORGANIZACIJA DEČJE SRCE 832.900,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNI CENTAR ROM OBRENOVAC 967.292,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA IMPULS ARILJE DRUŠTVO ZA POMOĆ LIC 729.780,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA INVALIDSKI STRELJAČKI SAVEZ SRBIJE 1.644.295,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA IZ KRUGA 5.373.162,34
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA IZIDA DRUŠTVO ZA ZAŠTITU MAJKI I DECE 619.376,50
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA KOALICIJA UDRUŽENJA IZBJEGLICA U RE 250.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA KOLOSEUM BEOGRAD 3.217.647,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA LJUDI ZA LJUDE UDRUŽENJE GRAĐANA 3.459.881,12
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA M N R O VRANJE 1.480.258,38
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MAGIČNO ZRNO 2.670.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA SLEPIH 383.040,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA 327.530,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH 330.540,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH 430.101,91
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKI ODBOR SAVEZA GLUVIH I NAGLUVIH 114.600,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEĐUOPŠTINSKO DRUŠTVO ZA POMOĆ MNRO 404.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MNRL SAVEZ DRUŠTVA ZA POMOĆ MENTAL 635.650,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNA ORGANIZACIJA OSOBA SA INV 1.014.682,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 500.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NADA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA OMETEN 511.028,50
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NIŠKO UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM 597.400,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NOVI KORAK UDRUŽENJE ROMA NOVI BEOG 530.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAG 676.951,25
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA 166.100,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA- 251.300,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA-GRAČANICA 849.616,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH 798.249,81
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKI ODBOR SAVEZA SLEPIH 341.974,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKO DRUŠTVO ZA POMOĆ M. N. 3.863.786,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKO DRUŠTVO ZA POMOĆ M.N.R.L 422.786,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKO UDRUŽENJE ZA POMOĆ DECI 1.459.164,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OTVORENI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA 6.101.260,02
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PALESTRA SPORTSKO DRUŠTVO ZA DECU 462.300,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PER ART UDRUŽENJE GRAĐANA NOVI SAD 907.791,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA POKRET ZELENIH BREZA UDRUŽENJE GRAD 450.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA REPUBLIČKO UDRUŽENJE SRBIJE ZA POMOĆOS 6.702.500,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA RIC 600.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ROMANO ALAV ORGANIZACIJA 500.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAV.ORG.ZA POM.MEN.NED.RAZV.OSOBAMA 12.640.860,50
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE BEOGRAD 13.571.752,88
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE-PROJEKAT M 945.059,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DISTROFIČARA VOJVODINE NOVI SAD 4.420.838,53
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTAVA SRBIJE ZA BORBU PROTIV ŠECERNE BOLESTI 1.680.768,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTAVA VOJVODINE ZA BORBU P 7.568.130,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTVA ZA POMOĆ MENTALNO NED. 38.313.699,69
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUTAVA SRBIJE ZA BORBU PROTIV 1.762.550,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH SRBIJE 18.026.718,50
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH VOJVODINE AU 8.276.812,91
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ INVALIDA RADA SRBIJE BEOGRAD 9.732.112,91
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ INVALIDA RADA VOJVODINE 11.185.146,56
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ KOŠARKAŠA U KOLICIMA SRBIJE 1.369.873,33
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ORGANIZACIJA AMPUTIRACA SRBIJE 50.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ORGANIZACIJA BUBREŽNIH INVALI 1.260.935,84
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ORGANIZACIJA ZA POMOĆ OSOB 600.840,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ PARAPLEGIČARA I K S BEOGRAD 14.474.326,81
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ PARAPLEGIČARA I QUADRIPLEGIČARA 7.992.820,12
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH SRBIJE 11.291.153,50
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH SRBIJE MEĐUOPŠTINSKA 341.240,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH VOJVODINE NOVI SAD 6.364.965,78
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZ 22.070.064,38
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ŠIV NOVI SAD 4.092.192,62
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPORTSKI SAVEZ INVALIDA SRBIJE BEOGR 7.696.066,09
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPORTSKI SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH S 1.868.730,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA STUDIO UDRUŽENJE GRAĐANA ZA KREATI 374.799,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SUNCOKRET SAVEZ ZA CEREBRALNU I DE 5.928.275,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDR. GRAĐANA-RAVNI KOTARI 30.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDR. PARAPLEGICARA MAČVANSKOG OKRUGA 430.850,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDR.DIJALIZ.TRANSPLN.BUBREZ.INVAL.VO 208.300,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽ ENJE OBOLELIH OD MIŠIĆNE I NEUROMIŠIĆNE BOLESTI 404.678,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE BELI ŠTAP - Projekat III 873.400,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DIJALIZ., TRANSPL. BUBREZN.IN 8.145.380,94
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA JABLANIČKO 1.451.376,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA KOSMETA 846.090,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA ZAPADNOBAČKOG 96.705,40
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GRAĐANA KUĆA DOBRE NADE 900.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GRAĐANA OTVORENI SVET 1.992.874,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ DECI I 1.140.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE HENDI CENTAR KOLOSEUM 817.647,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 1.220.447,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE ARANDJEL 1.064.120,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE OBOLELIH OD MS PČINJSKOG 559.473,81
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLE SKLER 223.394,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE OBOLELIH-NR 404.678,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM VO 772.410,50
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA ČAČAK-ZA 402.009,41
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE PARAPLEGIEARA NISAVSKOG OK 325.600,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAP.KAO I UBI 200.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE STANARA DOMA ZA ODRASLE INVALIDE 2.680.496,62
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM 297.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ZA EDUK.I PODRSKU GRUPA I POJ 3.444.550,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM 292.303,41
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ZA POMOĆOSOBAMA SA AUTIZMOM 292.303,41
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VERA I SVETLO U SRBIJI MOL-PROMET SA 694.244,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ŽIVETI USPRAVNO UDRUŽENJE GRAĐANA 762.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 329.601.930,02
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ... IZ KRUGA GRUPA ZA PODRŠKU INVALIDNIM ŽENAMA, DECI I MAJKAMA INVALIDNIH OSOBA 3.460.330,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA API - ASOCIJACIJA ZA PROMOVISANJE INKLUZIJE SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 1.100.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA BAKIJA BAKIĆ DRUŠTVO 500.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA BELI ŠTAP UDRUŽENJE SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE 2.143.849,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA BISER DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 546.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA C - 312 CENTAR ZA SAMOSTALNOST OSOBA SA INVALIDITETOM 522.663,59
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA DEČIJA PRAVA - KRALJEVO UDRUŽENJE 933.208,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA 404.150,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT INVALIDA 2.350.514,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ČIJI SAM JA KOMADIĆ UDRUŽENJE GRAĐANA - NIŠ 865.349,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CRVENI KRST SRBIJE 194.433,44
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DEČJA RADOST UDRUŽENJE GRAĐANA - GNJILANE 225.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DIREKCIJA ZA STRATEGIJU I INTEGRACIJU ROMA REPUBLIKE SRBIJE 29.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SRBIJE 14.047.287,06
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VOJVODINE 6.994.168,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ROMA PROKUPLJE 400.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU 1.180.151,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU 1.243.788,50
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU NOVI PAZAR 750.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH LICA 1.218.827,12
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA 1.434.610,38
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 2.861.502,62
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA SAVSKI VENAC 1.968.990,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA CEREBRALNE PARALIZE, DEČIJE PARALIZE I PLEGIJE 537.044,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA OMETENIM U RAZVOJU 995.544,72
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA L.DAUNOVIM SINDROMOM 1.731.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠTVO ZA POMOĆ UGROŽENIM LICIMA - SOLIDARNOST BEOGRAD 2.391.648,91
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DRUŠVO ZA CEREBRALNA I DEČJU PARALIZU 776.084,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUGA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU 1.019.400,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA DUNAV UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA 670.084,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA FORUM MLADIH SA INVALIDETETOM 3.745.295,81
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA FORUM ZA TOLERANCIJU UDRUŽENJE GRAĐANA 80.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA FREND UDRUŽENJE GRAĐANA SA HENDIKEPOM 681.800,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA GRADSKA ORGANIZACIJA SLEPIH NOVI SAD 652.684,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA GRAÐANSKI FORUM - NOVI PAZAR 551.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNA ORGANIZACIJA NAŠA SRBIJA 160.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNI CENTAR ROM 500.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA I.A.N. INTERNATIONAL AID NETWORK 1.333.382,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA IKRE DRUŠTVO ZA NAUKU, KULTURU I UMJETNOST 280.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA INVALIDSKI STRELJAČKI SAVEZ SRBIJE 1.186.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA KEC MNRO KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR ZA MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENE OSOBE 955.188,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA KLUB TOLERANCIJA 1.113.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA M.S. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE 749.154,50
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MARINKOVA BARA UDRUŽENJE ROMA 20.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH 489.770,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA GNJILANE 480.044,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH SRBIJE, PRIŠTINA-GRAČANICA 961.694,06
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA GLUVIH I NAGLUVIH 239.500,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH I SLABOVIDIH 533.544,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH 617.725,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MEÐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA-SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH 268.500,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MIRL SAVEZ DRUŠTVA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA 842.300,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA MULTIS UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE JUŽNO BAČKOG OKRUGA 259.210,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNA FONDACIJA ZA HUMANU STAROST 200.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM SRBIJE 668.690,59
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNA ZAJEDNICA ROMA 100.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 550.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NAPREDAK BEOGRADSKI Š AHOVSKI KLUB SLEPIH 394.600,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NAŠA KUĆA UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA OMETENIM U RAZVOJU 94.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NAŠI SNOVI DRUŠTVO ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMA 794.480,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NEDOSTAJU PODACI 500.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NIŠKO UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM 1.702.926,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NOVI KORAK UDRUŽENJE ROMA 400.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA NOVOSADKO UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM 222.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH 728.922,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA 1.641.833,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA, KOSOVSKA MITROVICA 332.600,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH 671.135,31
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKI ODBOR SAVEZA SLEPIH 379.356,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKO DRUŠTVO ZA POMOĆ NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 484.240,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA OPŠTINSKO UDRUŽENJE ZA POMOĆ DECI I OSOBAMA OMETENIM U RAZVOJU 701.380,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ORGANIZACIJA GLUVIH 424.097,28
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ORGANIZACIJA SLEPIH SEVERNI BANAT KI 797.633,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE - BUJANOVAC 250.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PALILULA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH SRBIJE 684.011,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA PRAVO NA ŽIVOT UDRUŽENJE PROGNANIH I UGROŽENIH 100.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA REPUBLIČKO UDRUŽENJE SRBIJE ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM 6.681.655,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ROM DRUŠTVO ZA PROSVETU, NAUKU, KULTURU I SOCIJALNA PITANJA 300.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ROMANO ALAV ORGANIZACIJA 400.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ROMSKO SRCE HUMANITARNO UDRUŽENJE 400.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA RUKA U RUCI - KEZ A KEZBEN DRUŠTVO ZA POMOĆ I ZAŠTITU MENTALNO I FIZIČKI OŠTECENIH LICA 583.514,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE 13.656.798,38
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DISTROFIČARA VOJVODINE 4.714.827,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTAVA ROMA PCINJSKO JABLANICKI OKRUG 150.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTAVA SRBIJE ZA BORBU PROTIV ŠECERNE BOLESTI - KRALJEVO 3.029.280,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTAVA VOJVODINE ZA BORBU PROTIV ŠECERNE BOLESTI 9.472.450,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ DRUŠTAVA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA U REPUBLICI SRBIJI 25.365.783,75
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH SRBIJE 18.329.075,25
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH VOJVODINE - AUDIOLOŠKI CENTAR - 8.908.587,72
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ INVALIDA RADA SRBIJE 12.975.521,94
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ INVALIDA RADA VOJVODINE 9.340.290,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ KOŠARKAŠA U KOLICIMA SRBIJE 1.909.100,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ORGANIZACIJA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA U A.P. VOJVODINI 14.799.615,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ORGANIZACIJA ZA POMOĆ OSOBAMA OMETENIM U RAZVOJU 960.952,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ORGANIZACIJE BUBREŽNIH INVALIDA REPUBLIKE SRBIJE 1.226.100,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA SRBIJE 15.060.469,81
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ PARAPLEGIČARA I QUADRIPLEGIČARA VOJVODINE 6.480.387,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ PENZIONERA SRBIJE 300.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH SRBIJE REPUBLIČKI ODBOR 11.820.861,19
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ SLEPIH VOJVODINE 6.056.155,59
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU 2.131.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU SRBIJE 19.611.484,50
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SKY VISION ORGANIZACIJA ZA SPORTSKO - HUMANITARNU SARADNJU I RAZVOJ 100.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPC - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA 389.228,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPORTSKI SAVEZ INVALIDA 4.000.980,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPORTSKI SAVEZ INVALIDA SRBIJE 6.132.189,50
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SPORTSKI SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDNIH SRBIJE 2.088.438,11
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA STIB STONOTENISKI KLUB 328.180,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SUNCOKRET SAVEZ ZA CEREBALNU I DEČJU PARALIZU VOJVODINE 5.434.100,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA SVETI KNEZ LAZAR UDRUŽENJE PRAVOSLA 150.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DIJALIZIRANIH TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINA 8.443.360,75
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA JUŽNOMORAVSKOG REGIONA 613.756,12
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA KOSMETA 1.165.560,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA NIŠ 1.083.524,50
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DISTROFIČARA ŠUMADIJSKOG OKRUGA 1.027.900,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE DRVARČANA U BEOGRADU 200.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE GRAĐANA CENTAR ZA SOCIJALNU 1.121.935,69
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE OKRUGA 776.703,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE OBOLELIH OD MIŠICNIH I NEUROMIŠIĆNIH BOLESTI 759.106,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE PARAFLEGIČARA NIŠAVSKOG OKRUGA 358.540,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA 517.643,25
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE PET DO DVANAEST 971.652,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I UBIJENIH CIVILA I VOJNIKA NA KOSOVU I METOHIJI 300.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ROMA GORNJI MILANOVAC 260.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE SLEPIH I SLABOVIDIH 608.424,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE STANARA DOMA ZA ODRASLA INVALIDNA LICA 1.503.406,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM 233.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ZA DEMOKRATIZACIJU I OBRAZOVANJE ROMA 400.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ZA EDUKACIJU I PODRŠKU GRUPA I POJEDINACA 1.728.340,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJE ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM - KRAGUJEVAC 857.266,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VELIKO SRCE UDRUŽENJE GRAĐANA 8.208.978,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VIKTORIJA UDRUŽENJE GRAĐANA 160.000,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ZAJEČAR DRUŠTVO OBOLELIH OD CEREBRALNE I DEČIJE PARALIZE 810.356,56
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ŽIVETI USPRAVNO UDRUŽENJE 172.706,50
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ŽIVETI USPRAVNO UDRUŽENJE GRAĐANA 1.016.425,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.