Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 83.369.998,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA Ukupno 28.299.998,00
2011 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA INSTITUT ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU 28.299.998,00
2010 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA Ukupno 19.000.000,00
2010 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA INSTITUT ZA MEÐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU
pogledaj
19.000.000,00
2009 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA Ukupno 19.000.000,12
2009 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA INSTITUT ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I 19.000.000,12
2008 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA Ukupno 17.069.999,88
2008 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA INSTITUT ZA MEÐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU 17.069.999,88


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.