Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 7.837.740,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA Ukupno 5.492.534,53
2010 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA ASOCIJACIJA POTROŠAČA SRBIJE 2.409.594,53
2010 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA CENTAR POTROŠAČA SRBIJE, ZEMUN 1.024.000,00
2010 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA FORUM CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠACA I UNAPREÐENJE KVALITETA ŽIVOTA GRAĐANA 1.028.940,00
2010 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA ORGANIZACIJA POTROŠACA JAGODINA 1.030.000,00
2009 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA Ukupno 2.345.205,47
2009 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA ASOCIJACIJA POTROŠAČA SRBIJE 470.205,47
2009 MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA UDR. ZA ZAŠT.POTR.VOJ. 1.875.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.