Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 605.100.753,98 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 58.181.824,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ALBANSKE NACIONALNE MANJINE 4.101.105,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE 1.063.548,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NNACIONANE MANJINE 5.203.794,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANJINE 1.852.647,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUNJEVAČKE NACIONANE MANJINE 1.414.047,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ČEŠKE NACIONALNE MANJINE 1.024.344,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET EGIPATSKE NACIONANE MANJINE 859.152,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET GRČKE NACIONALNE MANJINE 853.905,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET HRVATSKE NACIONANE MANJINE 3.347.325,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 1.644.780,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 14.600.235,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET NEMAČKE NACIONALNE MANJINE 947.430,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 4.044.414,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE 3.298.527,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUSINSKE NACIONALNE MANJINE 2.135.202,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE 1.143.168,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE 1.820.682,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM 2.081.824,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVET SLOVAČKE MANJINE 4.609.020,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVET UKRAJINSKE MANJINE 1.190.775,00
2011 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE 945.900,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 276.288.375,34
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ALMA QUATTRO D.O.O. 266.358,11
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ARTPRINT SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA, VLADISLAV KOSTIĆ PR 29.776.403,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA BAČKI PETROVAC USTANOVA INFORMATIVNI CENTAR 7.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA BEOTABAK D.O.O. 2.053,20
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA BLIC PRESS IZDAVAČKO PREDUZEĆE DOO 627.911,04
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA BUNJEVAČKO KOLO UDRUŽENJE GRAĐANA 448.430,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CARIBROD JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE RADIO TELEVIZIJA 21.600,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA AFIRMACIJU I INTEGRACIJU ROMSKE ZAJEDNICE 269.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ CORE 1.600.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CESID D.O.O. 3.363.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CREATIVE LINE D.O.O. 122.402,40
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CT RETAIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 1.716.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DAN GRAF D.O.O. 32.473,60
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DANELLI D.O.O. 4.940,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DHL INTERNATIONAL (BELGRADE) D.O.O. 2.970,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DNEVNIK VOJVODINA PRESS D.O.O. PREDUZEĆA ZA IZDAVANJE I ŠTAMPANJE NOVINA 687.291,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DRUŠTVO ROM BRANIČEVSKI OKRUG 500.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA EKOMUNA UDRUŽENJE GRAĐANA 6.100.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA EUROCONTRACT D.O.O. 81.278,75
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA FOKS O.D. VUJANOVIĆ BOŠKO I ĆULIBRK DRAGAN 5.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA FOX TELEVIZIJA D.O.O. 267.399,94
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA GAJRET SRBIJE DOBROTVORNO DRUŠTVO 499.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA GMC-TRADE D.O.O. 23.600,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA GRUPA ZA PROMOCIJU ZELENE ENERGIJE - 500.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA HLAS LUDU NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA 105.989,48
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA HOSTING DOO BEOGRAD 53.607,40
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA HRVATSKA RIJEČ NOVINSKO - IZDAVAČKA USTANOVA 88.200,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA HUMENTIS 2.000.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA IMPRIMATUR S.Z.R. DAVOR ŽIVKOVIĆ PR 14.120,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA INBOX D.O.O. 317.758,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA INFORMATIVNI CENTAR J.P. 37.797,60
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA INITIATIVE D.O.O. 30.418,04
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA JAVNO PREDUZEĆE ZA INFORMATIVNU DEL 11.328,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA KARG D.O.O. -33.546,88
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA LIBERTATEA NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA 109.504,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA LINKS D.O.O. 7.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA LUKMES D.O.O. 14.400,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MAGYAR SZO LAPKIADO KFT D.O.O. ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST 56.640,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MAJKIN SALAŠ D.O.O. 13.910,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MANUFAKTUR COMPANY D.O.O. 202.370,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MATICA RUSINSKA RUSKI KRSTUR 245.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MIROSS D.O.O. 269.582,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MULTI MEDIJA CENTAR 600.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ALBANSKE NACIONALNE MANJINE 3.151.380,62
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE 1.570.628,69
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE NOVI PAZAR 13.670.718,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANJINE - DIMITROVGRAD 7.005.533,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE 6.983.674,06
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ČEŠKE NACIONALNE MANJINE 1.861.484,28
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE 2.712.944,88
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET GRČKE NACIONALNE MANJINE 5.939.132,69
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET HRVATSKE NACIONALNE MANJINE 10.250.495,12
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 7.013.301,25
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 39.172.899,38
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 11.772.747,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE 7.553.771,39
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUSINSKE NACIONALNE MANJINE 6.551.901,31
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE 9.268.286,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE 1.989.917,30
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNOSTI 6.114.242,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE - NEGOTIN 7.484.063,80
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVEZ EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE 3.065.964,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NARODNA BANKA SRBIJE -51.957,59
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NBGP PROPERTIES DOO BEOGRAD 138.588,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NEDOSTAJU PODACI 6.054.522,31
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NID KOMPANIJA NOVOSTI A.D. BEOGRAD 385.801,94
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NIN D.O.O. 194.700,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NIPPON KARATE KLUB 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NOVOSADSKA NOVINARSKA ŠKOLA UDRUŽENJE GRAĐANA 1.213.500,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA OMLADINSKI CENTAR VOJVODINE 2.500.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ORIGINAL S.G.R. KORICA MILENKO PR 23.222,40
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA P KANAL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠCU 20.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PARAGRAF CO D.O.O. -8.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PLAMARK SAMOSTALNA AGENCIJA ZA PRUŽANJE MARKETINŠKIH I REKLAMNIH USLUGA, IVAN TURINA 32.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZINESD.O.O. 218.772,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PORODIČNI KRUG D.O.O. 9.440,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA QUEERIA - CENTAR ZA POMOĆIJU KULTURE NENASILJA I RAVNOPRAVNOSTI 150.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA R U F D.O.O. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 11.894,40
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA RADIO 5 D.O.O. PREDUZEĆE ZA RADIO-DIFUZNU DELATNOST 50.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA RADIO SOMBOR JAVNO PREDUZEĆE 5.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA RADIODIFUZNA USTANOVA - RADIO TELEVIZIJA SRBIJE 935.126,41
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA RADIODIFUZNA USTANOVA VOJVODINE RADIO TELEVIZIJA VOJVODINE NOVI SAD 211.376,99
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA REC ROMSKI EDUKATIVNI CENTAR 800.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ROM OBRENOVAC RAZVOJNI CENTAR 11.800,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ROMA COMMUNITY CENTAR 8. APRIL 798.810,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ROMSKI KULTURNI CENTAR UDRUŽENJE GRAĐANA 2.300.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA RROMANO BARIPE UDRUŽENJE GRAĐANA 1.500.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA RTD D.O.O. 67.850,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA RUSKE SLOVO NOVINSKO IZDAVAČKA USTANOVA 70.400,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA LASART ZO 3.900,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SANTOS - COMMERCE D.O.O. 23.600,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SASHA & PASHA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 60.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE 5.952.635,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVEZ ZA ALTERNATIVNO STVARALAŠTVO 2.300.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SISTEM CD SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA I KOMISIONA RADNJA, DRAGOLJUB MOMČILOVIĆ PREDUZETNIK 14.070,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA 26.603.735,34
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SLUŽBENI GLASNIK JAVNO PREDUZEĆE 4.452.175,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SMART AGENCIJA ZA DIZAJN I PRIPREMU ZA ŠTAMPU, IVAN ŽIVKOVIĆ PREDUZETNIK 5.708.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SREMSKA TELEVIZIJA D.O.O. 14.400,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 500.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ŠTAMPARIJA MATIJA D.O.O. 1.109.200,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE GRAĐANA ,,MLADI ZA SELA,,G 100.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I NESTALIH LICA NA KOSOVU I METOHIJI 1.260.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I UBIJENIH CIVILA I VOJNIKA NA KOSOVU I METOHIJI 425.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE 60.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH I POGINULIH LICA U KRAJINI I HRVATSKOJ 370.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE ZA MEÐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO 200.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UG INTERKULTURALNI TEATAR III/40 NOV 300.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. 2.150,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UPRAVA ZA TREZOR 47.759,70
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VERITAS DOKUMENTACIONO INFORMATIVNI CENTAR KNIN 260.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VOJVOÐANSKA SOCIOLOŠKA ASOCIJACIJA NOVI SAD 4.367.600,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA YU ECO D.O.O. 10.030,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ZAJEDNICA VLAHA - PAULJ MATEJIĆ UDRUŽENJE GRAĐANA 50.000,00
2010 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ZAJEDNO ZAJEDNO UDRUŽENJE GRAĐANA 150.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 196.818.357,14
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ADVOKAT MILICA LALIA 40.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ANIKO SIRKOVA 40.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ANTIĆ PETAR 80.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA BLUR STUDIO 2.850.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA BUNJEVAČKO KOLO HKC - SUBOTICA 1.500.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA AFIRMACIJU KULTURE ROMA 400.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CESID D.O.O. 2.360.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CT RETAIL DOO 1.437.541,25
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CVEJIĆ ALEKSANDAR 170.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DAN GRAF PREDUZEĆE ZA NOVINSKO IZDAV 286.275,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DEČIJI CENTAR MALI PRINC 400.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DOBRILA KNEŽEVIĆ 60.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DOPR ZDR-AUTOR.PRAV.UGOV.O DELU 43.927,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DOPR.PIO PO OSN.NOVČANIH NAKNADA 164.338,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DOPR.PIO SAM.DEL-AUT.PR,UGO.O DEL 78.569,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA EUROCONTRACT DOO 1.061.646,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA FEDERACIJA ROMA SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 1.100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA FOND B92, BEOGRAD 12.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA HOSTING DOO BEOGRAD 7.658,20
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ILDIKO HABLVAJS 40.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MAJA NASTIĆ 40.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MARIJA UŠUMOVIĆ DAVČIK 40.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MATICA RUSINSKA RUSKI KRSTUR 1.400.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MILENA MIHAJLOVIĆ 80.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MIROSS D.O.O. 1.219.641,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MULTI MEDIJA CENTAR 2.500.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA N S ROMSKE NAC MANJINE SCG 5.714.044,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE NOVI PAZAR 14.104.854,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANJINE 7.222.365,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE 7.194.042,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE 6.131.930,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET GRČKE NACIONALNE MANJINE 6.117.768,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET HRVATSKE NACIONALNE MANJINE 10.592.802,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 7.434.787,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 19.797.776,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET NEMAČKE NACIONALNE MANJINE 6.259.383,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 6.436.523,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE 7.802.987,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUSINSKE NACIONALNE MANJINE 6.755.036,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE 8.029.570,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NOVINARSKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR UDR 6.000.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA OMLADINA JAZAS-A 2.500.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DRUŠTVO Z 67.968,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA POR-PR.OD AUTOR.PRAVA SR.IND SVOJ. 71.427,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA POREZ NA OSTALE PRIHODE 149.395,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PRIH. REPUBLIČKIH ORGANA I ORGANIZ. 529.357,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PROTOCOL DOO 2.090.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA RINGIER IZDAVAČKO DRUŠTVO DOO BEOGRA 115.358,69
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA RISTIĆ DRAGAN 170.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ROMANI ASVI 2.334.800,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ROMSKI KULTURNI CENTAR 944.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ROZALIJA TORDE 40.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVET SLOVAČKE MANJINE 9.559.013,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVET UKRAJINSKE MANJINE 6.316.029,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVEZ DRUŠ.ROMA PČINJSKOJABLAN 50.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE 6.146.091,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVEZ UDRUŽENJA ROMA ZAPADNE SRBIJE 3.453.360,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SKAREP ANGELINA 80.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA TEKUĆI RAČUN 80.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDR.POR.KIDNAP. LICA SA KOS.I MET. K 678.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE GRAĐANA POZORIŠNA GRUPA 3.700.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE POROD. NEST. LICA NA KOSOVU N 180.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAP.KAO I UBI 585.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH 140.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I N 585.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I NESTALIH LICA NA KOSOVU I METOHIJI 660.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH I POGINULIH 715.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODODICA KIDNAPOVANIH I NESTALIH LICA KIM 460.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE RODITELJA I PORODICA UHAP 585.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE ZA PROIZVODNJU POZITIVNE 10.113.096,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VERITAS DOKUMENTACIONO INFORMATIVNI 715.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 73.812.197,50
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA BAUCAL ALEKSANDAR 80.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DRUŠTVO ROM BRANIČEVSKI OKRUG 187.400,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA DRUŠTVO ROMA PROKUPLJE 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA EDUKATIVNI CENTAR ROMA UDRUŽENJE 120.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA EUROCONTRACT D.O.O. 10.384,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA IMPRESSARIO SAMOSTALNA AGENCIJA ZA POSLOVNE USLUGE 42.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA UDŽBENIKE BEOGRAD 114.838,50
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA JUGOSLOVENSKA FONDACIJA PROTIV RAKA 350.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA KULTURNI CENTAR ROMA BEOČIN 900.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MAXIMA GRAF S.Z.R. PAP JAROSLAV 117.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MEDIJA CENTAR D.O.O. 55.296,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MIROSS D.O.O. 1.422.306,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MIŠKOMERC D.O.O. 50.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MLADOST - TURIST A.D. TURISTICKO PREDUZEĆE 9.034,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE NOVI PAZAR 6.595.194,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANJINE - DIMITROVGRAD 3.258.674,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE 3.249.645,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET GRČKE NACIONALNE MANJINE 2.737.657,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET HRVATSKE NACIONALNE MANJINE 4.973.776,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 3.360.324,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 9.218.800,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 5.590.149,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE 3.526.935,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUSINSKE NACIONALNE MANJINE 3.029.245,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE 4.370.381,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNOSTI 2.828.787,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE - NEGOTIN 3.631.725,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVEZ EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE 2.742.176,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NEDOSTAJU PODACI 3.076.199,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NEVORT UDRUŽENJE GRAĐANA 70.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ROMANO ALAV ORGANIZACIJA 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ROMSKI KULTURNI CENTAR 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE 2.721.712,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SCP INTERNATIONAL D.O.O. 6.608,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE 50.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I NESTALIH LICA NA KOSOVU I METOHIJI 1.575.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I UBIJENIH CIVILA I VOJNIKA NA KOSOVU I METOHIJI 455.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE 180.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH I POGINULIH LICA U KRAJINI I HRVATSKOJ 511.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE RODITELJA I PORODICA UHAPŠENIH, ZAROBLJENIH I NESTALIH LICA SRJ 585.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE ZA MEÐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO 350.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE ŽENA SA KOSOVA I METOHIJE 55.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UPRAVA ZA TREZOR 159.952,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA USTANOVA STUDENTSKI KULTURNI CENTAR 295.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VERITAS DOKUMENTACIONO INFORMATIVNI CENTAR KNIN 405.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ZAJEDNICA VLAHA - PAULJ MATEJIĆ UDRUŽENJE GRAĐANA 70.000,00
2008 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ZAVIČAJNO UDRUŽENJE BANIJACA, POTOMAKA I PRIJATELJA BANIJE 75.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.