Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 19.581,77 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2009 MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN Ukupno 19.581,77
2009 MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN PRINUDNA NAPLATA 4.900,00
2009 MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD 14.681,77


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.