Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.234.709.212,82 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 139.937.703,94
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ASOCIJACIJA DUGA
pogledaj
1.832.449,19
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ASOCIJACIJA DUGA br 2
pogledaj
2.547.616,31
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ASOCIJACIJA ZA SEKSUALNO I REPRODUK 8.077.257,53
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA C.P.P. PREDUZEĆA D.O.O.
pogledaj
487.026,91
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CENTAR PARALELA BEOGRAD 296.200,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CENTAR ZA INTEGRACIJU ROMA REGIONA 232.750,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRVENI KRST SRBIJE 60.004.511,48
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO DEFEKTOLOGA BEOGRADA 300.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO SRBIJE ZA BORBU PROTIV RAKA 12.664.622,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI 300.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA L.DAWN 236.700,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA 1.749.016,25
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA GITANES UDRUŽENJE GRAĐANA 1.668.406,50
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA JAZAS-ASOCIJACIJA ZA BORBU PROTIV SIDE 2.209.824,25
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA MEĐUNARODNA MREŽA POMOĆI I.A.N.
pogledaj
2.051.011,12
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA MLADI ROMI UDRUŽENJE 296.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NAŠA UMKA UDRUŽENJE 300.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 3.729.110,81
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A 5.221.945,56
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A KRAGUJEVAC PROJEK 1.900.779,44
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A KRAGUJEVAC-DONAC 513.302,31
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A KRAGUJEVAC-DONACI 1.474.440,62
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A NOVI SAD 1.095.419,41
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A POŽAREVAC 217.578,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA PREVENT UDRUŽENJE NOVI SAD, KARAĐ 3.967.708,97
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SESTRINSTVO UDRUŽENJE MEDICINSKIH 40.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SPY SIGURAN PULS MLADIH BEOGRAD 4.347.547,75
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO BEOGRAD 0,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SRPSKO UDRUŽENJE RADIOTERAPEUTSKIH TEHNIČARA 20.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA STABLO UDRUŽENJE GRAĐANA. ROMSKO-SRPSKO 3.353.137,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SUNCE UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ 1.403.225,09
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA TELEDOM - NOVI BEČEJ 215.500,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA TIMOČKI OMLADINSKI CENTAR 1.987.742,94
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE D,OMU BEOGRAD - RIPANJ AVALA 1.082.090,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GRAĐANA GRUPA 272 300.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GRAĐANA Q-CLUB 2.946.456,88
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA -TEH 60.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE POsPID PODRŠKA OSOBAMA 220.456,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE PUTOKAZ NIŠ 1.984.261,75
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE STAV + - SUBOTICA 1.417.119,38
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA JAVNO ZDRAVLJE 1.441.277,47
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA KLINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU 60.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA PODRŠKU LJUDIMA SA 246.400,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UVEK SA DECOM UDRUŽENJE 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA VEZA NEVLADINA ORGANIZACIJA 2.286.307,62
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA VIŠE OD POMOĆI UDRUŽENJE GRAĐANA 1.717.320,31
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZAJEDNICA KLUBOVA LEČENIH ALKOHOLIČARA 50.000,00
2011 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ŽENA PLUS ASOCIJACIJA ZA POMOĆ ŽENA 1.185.185,09
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 152.311.685,51
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ASOCIJACIJA DUGA 5.027.167,98
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ASOCIJACIJA ZA BORBU PROTIV SIDE JAZAS 3.280.818,38
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CENTAR OMLADINSKE INICIJATIVE, POŽAREVAC 125.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CENTAR ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU D.O.O. 2.031.732,97
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRVENI KRST SRBIJE 56.169.020,91
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA D, OMU UDRUŽENJE 2.237.925,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO DEFEKTOLOGA BEOGRADA 300.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO SRBIJE ZA BORBU PROTIV RAKA 17.538.093,75
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI 252.570,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DUGA HUMANITARNI CENTAR 103.500,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA 2.474.638,63
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ENTUZIJAZAM UDRUŽENJE MLADIH PROTIV NARKOMANIJE 3.741.637,03
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 30.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA GRUPA 484 BEOGRAD 216.400,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA I.A.N. INTERNATIONAL AID NETWORK 9.394.469,62
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ILCO DRUŠTVO SRBIJE 250.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA ISHRANU 15.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA KOMORA MLADIH BEOGRADA 205.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA KOŠNICA UDRUŽENJE GRAĐANA 169.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA M.S. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE 187.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA MOBIMED FOND ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA 250.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 3.642.896,59
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A KRAGUJEVAC 3.604.848,58
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE 7.011.109,45
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINSKI INFORMATIVNI CENTAR JUGOSLAVIJE 8.352.074,52
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA PHARMED 90.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA PUTOKAZ UDRUŽENJE GRAĐANA 1.927.351,38
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Q-CLUB UDRUŽENJE GRAĐANA 2.307.732,84
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA RA 02 UDRUŽENJE ZA JAVNO ZDRAVLJE GRAĐANA PANČEVO 1.371.611,36
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ROM OBRENOVAC RAZVOJNI CENTAR 176.200,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ROMSKI CVETOVI UDRUŽENJE GRAĐANA 165.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA S P Y SIGURAN PULS MLADIH 5.092.707,86
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO 190.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA STABLO UDRUŽENJE ROMSKO - SRPSKOG PRIJATELJSTVA 3.474.349,97
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA START-UP SAVEZ NIŠ 234.500,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SUNCE UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ HIV OBOLELIMA 1.336.071,84
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA TIMOČKI OMLADINSKI CENTAR 1.873.832,50
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GERIJATARA I GERONTOLOGA SR 30.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GRAĐANA GRUPA 272 195.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GRAĐANA SVE ZA OSMEH BE 144.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE HEMOFILIČARA SRBIJA 30.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE INTERNISTA SRBIJE 60.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA INTENZIVNIH NEGA, ANESTEZIJE I REANIMACIJE SRBIJE 50.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE STAV + 1.309.278,73
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA DERMOSKOPIJU SRBIJE 20.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA HIPERTENZIJU SRBIJE SA 50.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA ISTRAŽIVANJE I TRETMAN BOLA SRBIJE 20.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA KLINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU SRBIJE I CRNE GORE 50.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA VEZA NEVLADINA ORGANIZACIJA 2.161.635,16
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA VIŠE OD POMOĆI UDRUŽENJE GRAĐANA 1.644.749,28
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZAJEDNICA KLUBOVA LEČENIH ALKOHOLIČARA 50.000,00
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ŽENA PLUS ASOCIJACIJA ZA POMOĆ ŽENAMA 1.448.819,19
2010 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZVONČICA DRUŠTVO ZA POMOĆ BOLESNOJ DECI 198.942,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 453.163.528,75
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA AKTIV ŽENA NERADIN 170.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ASOCIJACIJA DUGA 1.231.550,75
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ASOCIJACIJA DUGA br 2 3.655.077,12
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA BISER SRBOBRAN 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA C.P.P. PREDUZEĆA D.O.O. 1.224.553,25
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CENTAR ZA EKONOMSKI RAZVOJ ROMA SRBI 150.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRVENI KRST SRBIJE 334.329.647,06
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DEČJI VIDICI 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO FIZIOLOGA REPUBLIKE SRBIJE 80.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA SRBIJE 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO ILCO SRBIJE 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO RADNIH TERAPEUTA 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO SRBIJE ZA BORBU PROTIV RAKA 7.411.126,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO ZA ISHRANU SRBIJE 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA EDUKA KLUB 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA - Globa 2.667.383,38
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA FESTIVAL EKOLOŠKOG POZORIŠTA ZA DECU 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA FOND ZA LEČ.HIV-om INFIC,I OBOL.OD 26.455.922,25
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA GRAĐANSKA INICIJATIVA MAJKA HRABROST 150.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA IZ KRUGA 220.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA JAZAS OMLAD.JUGOSL.ASOC. 1.583.210,06
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA JAZAS OMLADINA YU ASOCIJACIJA 2.025.632,53
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA JAZAS-ASOCIJACIJA ZA BORBU PROTIV SI 3.457.283,64
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA KLUB USPEŠNO LEČENIH ALKOHOLIČARA ZDRA 80.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA MEĐUNARODNA MREŽA POMOĆI I.A.N. 4.098.101,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA MOBIMED FOND ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA 250.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NACIONALNA FONDACIJA ZA HUMANU STARO 50.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NACIONALNI CENTAR ZA PREVENCIJU NOVI 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 3.645.294,75
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A KRAGUJEVAC PROJEKAT 286.047,06
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A KRAGUJEVAC-DONACIJE 3.089.736,56
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE 6.676.877,09
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINSKI INFORMATIVNI CENTAR JUGOS 1.697.577,25
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINSKI INFORMATIVNI CENTAR JUGOSLAVIJE 6.201.510,19
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Pa O2 UDRUŽENJE ZA JAVNO ZDRAVLJE 1.631.367,88
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA RENALIS UDRUŽENJE BUBREŽNIH BOLESNIKA 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ROMSKI CVETOVI UDRUŽENJE GRAĐANA 250.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE BEOGRAD 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SAVEZ UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIK 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SIGURAN PULS MLADIH 1.132.466,88
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SIGURAN PULS MLADIH -INVESTICIJE- 3.241.285,41
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SPC - EPARHIJSKI UPRAVNI ODBOR PRAV.EPARHI 250.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO BEOGRAD 180.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA STABLO UDRUŽENJE GRAĐANA ROMSKO-SRPSKOG 2.775.955,12
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SUNCE UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ 1.716.366,81
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA TELEDOM -NOVI BEČEJ 134.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA TIMOČKI OMLADINSKI CENTAR 3.141.623,44
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDR ZA NEUROKARDIOLOGIJU 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE BOLESNIKA SA MOŽDANIM UDAROM 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE DEČIJIH I PREVENTIVNIH S 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ENA VELIKO SRCE KULA 150.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ENTUZIJAZAM MLADIH PROTIV 750.955,12
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ENTUZIJAZAM MLADIH PROTIV N 4.185.008,47
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GERIJATARA I GERONTOLOGA 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GRAĐANA CENTAR MODERNIH VEŠTINA 488.707,91
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GRAĐANA KUĆA DOBRE NADE 170.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GRAĐANA Q-CLUB 1.919.206,81
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE LOGOPEDA SRBIJE BEOGRAD 300.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE MED SESTARA TEHNICARA R S 80.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA-TEHNI 50.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE PUTOKAZ NIŠ 2.722.884,06
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE RADIOLOŠKIH TEHNIČARA I TEHN 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ROMA BEOČIN 79.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE STAV + - SUBOTICA 869.314,95
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA JAVNO ZDRAVLJE 8.983.471,50
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA KLINICKU NEUROFIZIOLOGI 100.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA VEZA NEVLADINA ORGANIZACIJA 2.833.734,38
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA VIŠE OD POMOĆI BEOGRAD, UDRUŽENJE 1.711.489,41
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZAJEDNICA KLUBOVA LEČENIH ALHOHOLIČARA 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLO 20.000,00
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ŽENA PLUS ASOCIJACIJA ZA POMOĆ ŽENAMA 1.160.160,66
2009 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZVONČICA, UDRUŽENJE RODITELJA DECE 150.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ukupno 489.296.294,62
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ... IZ KRUGA GRUPA ZA PODRŠKU INVALIDNIM ŽENAMA, DECI I MAJKAMA INVALIDNIH OSOBA 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ASOCIJACIJA DUGA 2.154.791,31
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ASOCIJACIJA ZA BORBU PROTIV SIDE JAZAS 2.673.984,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CENTAR ZA EKONOMSKI RAZVOJ ROMA SRBIJE I CRNE GORE 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRVENI KRST SRBIJE 420.120.216,78
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DEMOKRATSKO UDRUŽENJE ROMA 299.459,38
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO IMUNOLOGA SRBIJE I CRNE GORE 60.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO NUKLEARNO MEDECINSKIH TEHNIČARA SRBIJE 30.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO RADNIH TERAPEUTA SRBIJE 30.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO SRBIJE ZA BORBU PROTIV RAKA 19.297.284,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA 150.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA 2.344.839,44
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ENTUZIJAZAM UDRUŽENJE MLADIH PROTIV NARKOMANIJE 3.384.407,25
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA FARMACEUTSKO DRUŠTVO SRBIJE 30.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA FOND ZA KLINIČKI TRETMAN I LEČENJE HIV-OM INFICIRANIH I OBOLELIH OD AIDS-A 5.746.894,81
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 150.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA ISHRANU 30.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA KOŠNICA UDRUŽENJE GRAĐANA 97.167,20
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA MIRTA ŽENSKA SPORA 011 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA MIRTA ŽENSKA SPORA 012 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NACIONALNA FONDACIJA ZA HUMANU STAROST 6.800,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 1.603.158,88
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZAS-A KRAGUJEVAC 1.460.868,12
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JAZASA JUGOZAPADNE SRBIJE 644.308,75
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINA JUGOSLOVENSKE ASOCIJACIJE ZA BORBU PROTIV SIDE 5.881.869,72
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OMLADINSKI INFORMATIVNI CENTAR JUGOSLAVIJE 4.242.485,91
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA OPSTANAK UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV BELE KUGE I ZA OBNAVLJANJE STANOVNIŠTVA 150.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ORGANIZACIJA POTROŠACA KRUŠEVAC 160.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA PUTOKAZ UDRUŽENJE GRAĐANA 1.842.654,22
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA Q-CLUB UDRUŽENJE GRAĐANA 1.228.741,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA RA 02 UDRUŽENJE ZA JAVNO ZDRAVLJE GRAĐANA PANČEVO 622.966,94
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA RASKRŠCE UDRUŽENJE ZA POMOĆ ZAVISNICIMA 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA RENALIS UDRUŽENJE BUBREŽNIH BOLESNIKA I INVALIDA NA KUĆNOJ DIJALIZI REPUBLIKE SRBIJE 200.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ROMSKI CVETOVI UDRUŽENJE GRAĐANA 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA S P Y SIGURAN PULS MLADIH 2.262.306,94
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA REPUBLIKE SRBIJE 150.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SESTRINSTVO UDRUŽENJE 230.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SPC - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA 867.342,20
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SRPSKA ORTOPEDSKO TRAUMATOLOSKA ASOC 150.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO 1.460.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA STABLO UDRUŽENJE ROMSKO - SRPSKOG PRIJATELJSTVA 819.907,81
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA SUNCE UDRUŽENJE GRAĐANA ZA POMOĆ HIV OBOLELIMA 1.131.684,84
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA TIMOČKI OMLADINSKI CENTAR 2.142.973,88
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ANESTEZIOLOGA I INTENZIVISTA SRBIJE 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE DIJETETIČARA-NUTRICIONISTA PREDŠKOLSKIH USTANOVA BEOGRADA 30.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE GERIJATARA I GERONTOLOGA SR 30.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE INTERNISTA SRBIJE 80.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA INTENZIVNIH NEGA, ANESTEZIJE I REANIMACIJE SRBIJE 80.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA REPUBLIKE SRBIJE 80.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE PATOLOGA I CITOLOGA SRBIJE 30.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE 160.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE PSIHIJATARA JUGOSLAVIJE 80.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UDRUŽENJE ZA KLINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU SRBIJE I CRNE GORE 100.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA VEZA NEVLADINA ORGANIZACIJA 2.352.575,12
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA VIŠE OD POMOĆI UDRUŽENJE GRAĐANA 1.170.606,12
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZAJEDNICA KLUBOVA LEČENIH ALKOHOLIČARA 50.000,00
2008 MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZDRAV ŽIVOT KLUB USPEŠNO LEČENIH ALKOHOLIČARA 96.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.