Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 10.501.586,64 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA Ukupno 10.501.586,64
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA BSK-JUNIOR OMLADINSKI KK-PODRAČUN 500.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA CENTAR ZA DEMOKRATIJU I RAZVOJ JUGA 0,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA CENTAR ZA NOVE KOMUNIKACIJE DOKUKINO 0,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA CENTAR ZA TOLERANCIJU I INTEGRACIJU 548.200,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA EKOLOŠKO DRUŠTVO BUJANOVAC-PO UG.
pogledaj
1.386.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ELITA KK- KOORDINACIONO TELO 300.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA F.K. BESA 2005 BUJANOVAC NAM. RAČUN 0,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA FORUM ZA ETNIČKE ODNOSE 0,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA GRAĐANSKE INICIJATIVE 674.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA INEP UDRUŽENJE 0,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA INTERNATIONAL HUMAN CENTER 301.800,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA JUNIOR ODBOJKAŠKI KLUB - PO UG. SA KO 0,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA KULTURNI CENTAR UDRUŽENJA GRAĐANA 495.895,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA MODERNO DRUŠTVO NAMENSKI RAČUN 457.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA 495.500,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA OMLADINSKI CENTAR TI I JA SMO MI 1.640.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA OMLADINSKI FORUM ZA EDUKACIJU ROMA 521.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ROMSKI HUMANITARNI CENTAR NAM. RAC 184.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ROMSKI HUMANITARNI CENTAR NAM. RAC. -184.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA UDRUŽENJE BUDUĆNOST-5 368.965,89
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA UDRUŽENJE BUDUĆNOST-6 392.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA UDRUŽENJE BUDUĆNOST-7 0,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA UDRUŽENJE GRAĐANA GORNJA JABLAN -74.049,25
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA UDRUŽENJE GRAĐANA GORNJA JABLANK 327.250,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA UDRUĐENJE NAPREDAK PREŠEVA 351.000,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA UG CIVILNI RESURS CENTAR- BUJANOVAC 639.400,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA VETRENJAČA 409.895,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA VIZIJA - NEVLADINA ORGANIZACIJA-2 292.350,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ZAJEDNIČKIM KORACIMA U BUDUĆNOST-F 475.380,00
2011 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ĐAHOVSKI KLUB BESA NAM. RAC. DONAC 0,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.