Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 93.239.392,11 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 93.239.392,11
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA BUNJEVAČKA GRANA KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO 200.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA EKONOMSKI RAZVOJ ROMA SRBIJE I CRNE GORE 120.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE 240.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA FEDERACIJA ROMA SRBIJE UDRUŽENJE GRAĐANA 80.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA FORUM ZA KULTURU VLAHA 80.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA HRIŠCANSKI KULTURNI CENTAR 80.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA HUMANITARNI CENTAR ZA INTERGRACIJU I TOLERANCIJU 1.340.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA KIŠ LAJOŠ ETNOLOŠKO DRUŠTVO 150.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA KOMITET ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA RASELJENIH LICA I POVRATAK U ZAVIČAJ 80.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA KOMUNALIJE J.K.P. 21.943,68
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MISIJA SVETE ANASTASIJE DOBROTVORNO HUMANITARNO DRUŠTVO 80.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MULTI MEDIJA CENTAR 80.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE NOVI PAZAR 8.465.324,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANJINE - DIMITROVGRAD 4.362.145,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE 4.349.874,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET GRČKE NACIONALNE MANJINE 3.684.506,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET HRVATSKE NACIONALNE MANJINE 6.360.886,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 4.494.639,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 11.878.762,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 7.392.569,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE 4.711.128,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUSINSKE NACIONALNE MANJINE 4.065.074,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE 5.806.287,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNOSTI 3.803.076,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE - NEGOTIN 4.846.493,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVEZ EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE 3.690.643,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NARODNA BANKA SRBIJE 748.027,43
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NEDOSTAJU PODACI 3.766.220,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE 3.685.295,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SRPSKO - CINCARSKO DRUŠTVO LUNJINA 85.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE LOGORAŠA 1991. IZ BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH REPUBLIKA I NJIHOVIH POTOMAKA I POŠTOVALACA 305.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I NESTALIH LICA NA KOSOVU I METOHIJI 2.010.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I UBIJENIH CIVILA I VOJNIKA NA KOSOVU I METOHIJI 325.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA KIDNAPOVANIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE 180.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH I POGINULIH LICA U KRAJINI I HRVATSKOJ 566.500,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE RODITELJA I PORODICA UHAPŠENIH, ZAROBLJENIH I NESTALIH LICA SRJ 295.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE ZA POMOĆ IZBEGLIM I PROGNANIMA IZ HRVATSKE 80.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VELIKI MALI SVET UDRUŽENJE GRAĐANA ZA PODSTICANJE DEČJEG RAZVOJA 240.000,00
2008 SLUŽBA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA VERITAS DOKUMENTACIONO INFORMATIVNI CENTAR KNIN 490.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.