Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 197.075.346,65 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 197.075.346,65
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA "PETER GREGSON" 3.456.220,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ...IZ KRUGA 568.500,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ARTPRINT MEDIA DOO 10.212.900,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ASOCIJACIJA DUGA BR. 1
pogledaj
622.100,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ASOCIJACIJA DUGA SABAC 7. OKTOBRA BR -878,30
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA AUTONOMNI ŽENSKI CENTAR BEOGRAD 488.220,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA PRAVA MANJINA 869.296,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 435.690,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA
pogledaj
436.590,22
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA EDUKATIVNI CENTAR ROMA UDRUŽENJE GRAĐANA 847.128,62
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA FOND B92 42.966,10
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA GRAĐANSKE INICIJATIVE 529.471,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA GRUPA 484 385.000,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA JP SAVA CENTAR BEOGRAD
pogledaj
400.000,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA KEC MNRO KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR 387.437,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE PRIBOJ 145.000,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA MIROSS D.O.O. 223.840,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ALBANSKE NACIONALNE MANJINE 12.503.315,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE 354.516,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE 15.811.382,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANJINE 5.757.941,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE 4.442.141,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ČEŠKE NACIONALNE MANJINE 3.273.032,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE 2.777.456,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET GRČKE NACIONALNE MANJINE 2.761.715,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET HRVATSKE NACIONALNE MANJINE 10.241.975,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 5.134.340,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 44.000.705,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET NEMAČKE NACIONALNE MANJINE 3.042.290,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE 15.493.242,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE 10.095.581,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUSINA 0,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET RUSINSKE NACIONALNE MANJINE 6.605.606,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE 3.629.504,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NACIONALNI SAVET VLAŠKE NACIONALNE MANJINE 5.662.046,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR 583.220,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA LESKOVAC 623.810,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA NEGOTIN 400.299,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM 0,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PRIH. REPUBLICKIH ORGANA I ORGANIZ. 44.780,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ROMKINJE VOJVODINE PODRAČUN ZA DO 255.440,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVET SLOVAČKE MANJINE 14.027.060,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVET UKRAJINSKE MANJINE 3.772.325,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE 3.037.700,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE CENTAR CZKD BEOGRADA, E 300.000,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE DISTROFIČARA JO - NAMENSK 454.000,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE LUTAJUĆA SRCA PHIRAVESK 200.000,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE ROMA BRANIČEVSKOG OKRUGA 341.445,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE ROMA INTELEKTUALACA 510.000,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA UDRUŽENJE SRPSKO-JEVREJSKO PEVAKO 95.000,00
2011 UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ZAJEDNO ZAJEDNO UDRUŽENJE GRAĐANA 794.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.