Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.530.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 140.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA AMBASADORI ŽIVOTNE SREDINE - ENVIRONMENTAL AMBASSADORS UDRUŽENJE GRAĐANA 140.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE Ukupno 1.000.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE AMBASADORI ŽIVOTNE SREDINE - ENVIRONMENTAL AMBASSADORS UDRUŽENJE GRAĐANA 1.000.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 390.000,00
2008 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA AMBASADORI ŽIVOTNE SREDINE - ENVIRONMENTAL AMBASSADORS UDRUŽENJE GRAĐANA 390.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.