Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 8.657.700,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 8.657.700,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE ANA I VLADE DIVAC HUMANITARNA ORGANIZACIJA 8.657.700,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.