Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 208.682.566,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 1.500.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA ATLETSKI SAVEZ SRBIJE 1.500.000,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 55.793.770,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA ATLETSKI SAVEZ SRBIJE 55.793.770,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 37.021.296,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA ATLETSKI SAVEZ SRBIJE 37.021.296,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 11.000.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA ATLETSKI SAVEZ SRBIJE 11.000.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 51.317.500,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA ATLETSKI SAVEZ SRBIJE 51.317.500,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 11.850.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA ATLETSKI SAVEZ SRBIJE 11.850.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 39.500.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA ATLETSKI SAVEZ SRBIJE 39.500.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 700.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA ATLETSKI SAVEZ SRBIJE 700.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.