Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: -9.293,29 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2008 MINISTARSTVO ZA DIJASPORU Ukupno -9.293,29
2008 MINISTARSTVO ZA DIJASPORU B 92 RADIO-DIFUZNO PREDUZEĆE A.D. -9.293,29


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.