Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 39.563.438,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 Beograd – grad Ukupno 150.000,00
2011 Beograd – grad BICIKLISTIČKI SAVEZ SRBIJE 150.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 500.000,00
2011 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA BICIKLISTIČKI SAVEZ SRBIJE 500.000,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 13.000.000,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA BICIKLISTIČKI SAVEZ SRBIJE 13.000.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 12.674.190,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA BICIKLISTIČKI SAVEZ SRBIJE 12.674.190,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 12.239.248,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA BICIKLISTIČKI SAVEZ SRBIJE 12.239.248,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 1.000.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA BICIKLISTIČKI SAVEZ SRBIJE 1.000.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.