Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 3.900.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 1.000.000,00
2011 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA BRIDŽ SAVEZ SRBIJE 1.000.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 800.000,00
2010 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA BRIDŽ SAVEZ SRBIJE 800.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 800.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA BRIDŽ SAVEZ SRBIJE 800.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 300.000,00
2009 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA BRIDŽ SAVEZ SRBIJE 300.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Ukupno 800.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA BRIDŽ SAVEZ SRBIJE 800.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA Ukupno 200.000,00
2008 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA - BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA BRIDŽ SAVEZ SRBIJE 200.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.