Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.866.375,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 200.000,00
2011 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA BUNJEVAČKA MATICA 200.000,00
2011 Subotica Ukupno 1.127.000,00
2011 Subotica BUNJEVAČKA MATICA 1.127.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 30.000,00
2010 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA BUNJEVAČKA MATICA 30.000,00
2010 Subotica Ukupno 359.375,00
2010 Subotica BUNJEVAČKA MATICA 359.375,00
2009 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Ukupno 150.000,00
2009 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA BUNJEVAČKA MATICA 150.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.