Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 4.362.375,56 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA Ukupno 2.748.000,00
2010 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE - BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO-HUMANITARNIH ORGANIZACIJA CENTAR ZA ŽENU I DETE SIMONIDA BEOGRAD 2.748.000,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 392.500,00
2009 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA ŽENU I DETE SIMONIDA BEOGRAD 392.500,00
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Ukupno 1.221.875,56
2008 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE CENTAR ZA ŽENU I DETE SIMONIDA BEOGRAD 1.221.875,56


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.