Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.126.000,00 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2011 Beograd – grad Ukupno 650.000,00
2011 Beograd – grad CENTAR ZA AFIRMACIJU KULTURE ROMA 650.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ukupno 400.000,00
2009 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA CENTAR ZA AFIRMACIJU KULTURE ROMA 400.000,00
2009 Stari Grad – Beograd Ukupno 76.000,00
2009 Stari Grad – Beograd CENTAR ZA AFIRMACIJU KULTURE ROMA 76.000,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.