Monitoring budžeta Linija 481

Rezultati pretrage

Pretraga baze

državni organ
ili
opštine
godina

Pretraga baze po kategorijama


Rezultati pretrage

Ukupno: 1.036.810,78 RSD

GodNaziv državnog organa/opštineNaziv dobitnikaStudija slučajaIznos u RSD
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 451.000,00
2010 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA HUMANE RESURSE 451.000,00
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 401.850,78
2009 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA HUMANE RESURSE 401.850,78
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE Ukupno 183.960,00
2008 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE CENTAR ZA HUMANE RESURSE 183.960,00


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.